Plen
Ședința Camerei Deputaților din 25 aprilie 2018
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.71/07-05-2018

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
04-12-2023 (comună)
29-11-2023
28-11-2023 (comună)
27-11-2023
22-11-2023
21-11-2023
20-11-2023
09-06-2021 (comună)
11-05-2021
Arhiva video:2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2018 > 25-04-2018 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 25 aprilie 2018

7. Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi (Pl-x 442/2017). (rămasă pentru votul final)
 
consultă fișa PL nr. 442/2017

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

18. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi; caracter organic.

Din partea inițiatorilor, domnul senator Zamfir, vă rog.

Domnul Daniel-Cătălin Zamfir (senator):

Dragi colegi,

În câteva cuvinte, am să vă spun ce am făcut împreună, că acest proiect de lege este inițiat de un grup de senatori ai PNL împreună cu un grup de senatori ai PSD și deputați.

E un proiect de lege așteptat de foarte multă vreme de administrațiile locale.

Proiectul de lege, pe scurt, lămurește trei lucruri care astăzi creau mari probleme funcționării administrațiilor locale.

Stabilește foarte clar că auditorii Curții de Conturi nu se vor mai pronunța pe oportunitatea unei investiții. Acesta e un lucru extrem de important și așteptat de toată lumea.

Al doilea lucru pe care îl stabilim în lege este că auditorii Curții de Conturi nu vor mai prezenta în rapoartele de audit prejudicii estimate. Prejudiciile pe care le vor constata auditorii Curții de Conturi trebuie să fie prejudicii certe și ilicite, adică să indice clar încălcarea legii, dacă au constatat acel prejudiciu.

Și - iarăși un lucru extrem de important - dăm posibilitatea, celor care vor să conteste un raport de audit, să o facă, dar să nu o mai facă exact la persoana care a întocmit raportul de audit.

Cum știți, până astăzi exact așa se întâmpla, cel care contesta un raport de audit era judecat de persoana care întocmise.

Ei bine, acum și lucrul acesta l-am lămurit.

Eu cred că este un model de proiect de lege care trebuie făcut împreună.

Eu mă bucur foarte tare că... cu toții am înțeles că lucrurile acestea așa trebuie făcute.

Cred și sper din suflet să votați acest proiect de lege, pentru că de foarte multă vreme este așteptat de administrațiile locale.

Mulțumesc mult.

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Îl invit pe domnul președinte Marius Budăi, președintele Comisiei pentru...

(Domnul deputat Claudiu-Iulius-Gavril Năsui solicită să ia cuvântul pe procedură.)

Procedură?

A, vă rog. Vă rog.

Procedură, vă rog.

Domnul Claudiu-Iulius-Gavril Năsui:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Vă reamintesc că, conform Regulamentului nostru, art. 69 alin. (2), raportul trebuie difuzat cu cel puțin 3 zile înainte. Aici vorbim despre un raport care ne-a fost difuzat astăzi, acum circa o jumătate de oră.

Prin urmare, nu putem să discutăm această lege, astăzi.

Și vă solicităm scoaterea de pe ordinea de zi.

Mulțumesc.

 

Domnul Florin Iordache:

Bun.

Domnul Claudiu-Iulius-Gavril Năsui:

Conform Regulamentului, art. 69...

 

Domnul Florin Iordache:

Supun votului...

Domnul Claudiu-Iulius-Gavril Năsui:

... alin. (2).

Domnul Florin Iordache:

Știți, Biroul permanent a hotărât introducerea pe ordinea de zi, sub rezerva primirii raportului.

Rog colegii să ia loc să putem începe votul.

Se propune retrimiterea la comisie. Să înceapă votul.

31 de voturi pentru, 124 de voturi împotrivă, două abțineri. Propunerea de retrimitere nu a întrunit numărul de voturi.

Comisia?

Vă rog.

Domnul vicepreședinte, vă rog prezentați raportul Comisiei pentru buget.

Domnul Călin-Vasile-Andrei Matei:

Raport asupra Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi.

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru buget, finanțe și bănci a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi.

Conform prevederilor art. 75 din Constituția României, republicată, și ale art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este prima Cameră sesizată.

La dezbaterea propunerii legislative s-au avut în vedere avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, avizul favorabil al Consiliului Legislativ, precum și punctul de vedere cu amendamente al Guvernului.

Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare corelarea prevederilor Legii nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi cu standardele internaționale de audit, în principal sub aspectul introducerii unor dispoziții referitoare la auditul de conformitate, ca formă a auditului public extern, al raporturilor făcute de Curtea de Conturi, precum și al competențelor Autorității de Audit.

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei au examinat proiectul de lege menționat mai sus, în ședința din 24 aprilie 2018.

La lucrările comisiei și-au înregistrat prezența un număr de 24 de deputați, din totalul de 25 de membri.

La dezbaterea acestei propuneri legislative au participat, în calitate de invitați, reprezentanți ai Curții de Conturi a României și ai Ministerului Finanțelor Publice.

În urma examinării propunerii legislative și a opiniilor exprimate, deputații prezenți la lucrări, au hotărât, cu majoritate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaților spre dezbatere și adoptare Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, cu amendamentele admise prezentate în Anexa nr. 1.

Amendamentele respinse se regăsesc în Anexa nr. 2 la prezentul raport.

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.

Corecțiile de tehnică legislativă vor fi făcute de către Departamentul Legislativ, după adoptarea raportului.

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Începem dezbaterile.

Și începem cu doamna Chichirău, Grupul USR.

Vă rog.

Doamna Cosette-Paula Chichirău:

Mulțumesc, domnule președinte.

Prin acest act normativ se dorește de fapt slăbirea autorității Curții de Conturi și punerea acesteia sub controlul aproape exclusiv al președintelui instituției.

Practic, ce se întâmplă este că o instituție puternică până acum, care beneficia, ca și justiția până acum, de garanții de neutralitate și independență, va fi politizată excesiv, noile prevederi dând mână liberă unei game largi de abuzuri.

Și vreau să vă dau câteva exemple de articole și amendamente care s-au dorit în această lege.

Atribuțiile plenului Curții de Conturi, format din 18 persoane, s-a încercat a fi transferate către președinte. Se va încerca din nou, la Senat.

Unele dintre aceste amendamente făcute de Grupul PSD au fost retrase în comisie. Altele n-au fost retrase. Ca, de exemplu, la art. 58, în "atribuțiile plenului Curții de Conturi sunt următoarele: aprobă normele proprii privind activitatea specifică a Curții de Conturi". Propunerea PSD era să abrogăm acest articol.

Mai aveam - "aprobă manualele de audit și ghiduri pe domenii specifice". Grupul PSD inițial a propus eliminarea acestui articol.

"Aprobă statul de funcții al personalului Curții de Conturi". Grupul PSD, din nou, a propus eliminarea acestui articol.

Deci avem o gamă largă de atribuții care acum sunt ale plenului Curții de Conturi, care s-a încercat să fie mutate către președintele instituției.

Al doilea tip de abuz este obligarea Curții să aplice întocmai puncte de vedere de la alte instituții în subordinea Guvernului. Un exemplu este ANAP. În această lege s-a introdus un amendament, și a fost admis, care spune că punctele de vedere ale ANAP sunt obligatorii pentru Curtea de Conturi.

Din punctul nostru de vedere, această prevedere este neconstituțională. Constituția prevede independența Curții de Conturi. Or, nu putem avea un punct de vedere de la o instituție cum e ANAP, subordonată Guvernului, care să fie obligatoriu pentru Curtea de Conturi.

Și, în final, o altă prevedere cu potențial mare de abuz este aceea cu privire la mobilitatea auditorilor.

Legea nu spune în ce condiții această mobilitate poate fi făcută și deschide calea abuzurilor, astfel încât niște auditori care sunt incomozi pot fi mutați în alte direcții sau în alte județe.

Ca atare, vă invit să votați împotriva acestei legi.

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Grupul PNL, domnul Bogdan Huțucă, vă rog.

Domnul Bogdan-Iulian Huțucă:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Legea de organizare și funcționare a Curții de Conturi este o lege inițiată de Partidul Național Liberal, care pornește de la o realitate - faptul că prevederile actualei legi erau neclare, nepredictibile și interpretabile, ceea ce genera puncte de vedere diferite între autoritatea contractantă și auditorii Curții de Conturi.

Nu trebuie să ignorăm faptul că această lege aduce o serie de modificări și completări benefice. Și aș enumera, printre acestea, clarificarea definițiilor, care, prin modificările aduse, au fost ridicate la nivelul standardelor internaționale.

De asemenea, prin această lege se asigură că regulamentele interne nu mai depășesc în vreun fel prevederile legii, așa cum se întâmpla până în prezent.

De asemenea, aceste prevederi elimină punctele de vedere divergente dintre autorităților statului, cu privire la achizițiile publice.

De asemenea, în această lege sunt și o serie de riscuri, cum ar fi: limitarea mandatului directorilor departamentelor la o perioadă de 4 ani, cu evaluare ulterioară, cum ar fi mobilitatea auditorilor sau cum ar fi atribuții excesive ale președintelui. Cu toate că, în mare parte, acestea au fost scoase de autorii amendamentelor și sperăm ca la Senat să nu fie reluate.

Ținând cont de toate aceste atribuții benefice, la care aș mai adăuga și faptul că procesul de contestare s-a îmbunătățit semnificativ, nemaifiind contestată decizia, ea fiind eliminată, și fiind contestat raportul de audit, dând posibilitatea, astfel, tuturor părților enumerate în acest raport, să participe la procesul de contestare, ținând cont și de faptul că au fost limitate atribuțiile auditorilor strict la fenomenul de cheltuire a banului public, fără alte atribuții excesive și interpretabile, Partidul Național Liberal a decis un vot la liber pe acest subiect.

Domnul Florin Iordache:

Domnul Suciu, vă rog.

  ................................................
 

Domnul Florin Iordache:

  ................................................

Continuăm dezbaterile.

Grupul UDMR, domnul deputat Szabó Ödön.

Domnul Szabó Ödön:

Stimate domnule președinte,

Stimați colegi,

Este o inițiativă care vine în consens cu o serie de realități ale administrației publice locale din România.

Anul trecut, tot același plen al Camerei Deputaților a adoptat deja o inițiativă legislativă care avea o parte din aceste elemente, susținută de toate partidele politice, referitoare la Curtea de Conturi.

Sper ca acele elemente care au fost trecute în acea inițiativă legislativă și nu se regăsesc aici, în momentul în care se va realiza dezbaterea de la Senat, să fie aduse în această lege și adoptate ambele propuneri benefice.

Două lucruri importante. Avem o serie de decizii ale Curții Constituționale în care se spune foarte clar - și nu înțeleg poziția unor colegi. Curtea Constituțională spune foarte clar că nicio instituție a statului cu privire la control nu poate lua decizii de oportunitate.

Deci nicio instituție a statului care controlează. Poate verifica legalitatea unui act, poate verifica procedura și așa mai departe, dar nu oportunitatea. Oportunitatea aparține demnitarului care a fost ales în administrația publică locală. Și, pentru aceasta, sancțiunea este realegerea sau nerealegerea individului în poziția respectivă; un lucru extrem, extrem de important.

Dar partidele care nu sunt reprezentate în administrația publică locală probabil că nu cunosc acest aspect important.

Al doilea lucru foarte important - rolul preventiv. Trebuie să existe un rol preventiv. Curtea de Conturi nu trebuie doar să constate la final. Trebuie să se dea posibilitatea autorităților administrației publice locale ca, în momentul în care inițiază o procedură, să poată să existe un rol preventiv al Curții de Conturi. Nu doar la final, post, după realizarea procedurii, să fie sancționată, dacă procedura nu este corectă.

Și, în al treilea rând, eu cred că prin această inițiativă legislativă se realizează un lucru foarte important. În cadrul aceluiași județ existau grupe sau evaluatori ai Curții de Conturi care mergeau în teritoriu și într-o comună interpretau aceeași procedură într-un fel, în cealaltă comună, o altă echipă a Curții de Conturi interpreta total diferit același text de lege, aceeași procedură.

În acest context, propunerea, care vine și unifică oarecum procedurile interne, în acest fel simplificând practic procedurile de control și realizându-le mai transparent, cred că este una benefică.

UDMR va susține această inițiativă.

Și sperăm ca în Senat și cealaltă propunere să fie comasată cu aceasta.

Vă mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Domnul președinte Marius Budăi, Grupul PSD, vă rog.

Domnul Marius-Constantin Budăi:

Mulțumesc frumos, domnule președinte.

Personal, văd Curtea de Conturi, alături de Guvern și Parlament, ca pe un triunghi social care ar trebui să se îngrijească de tot ce înseamnă administrație publică în România și cheltuirea banului public.

Am auzit aici diferite critici, mai întemeiate, mai neîntemeiate.

Primul adevăr pe care vreau să-l stabilesc. Nu e doar un proiect al PNL, e un proiect în colaborare, al PNL-PSD.

Și o să încep, pe anumite critici. Și o să spun cu referire la ANAP. Comisia Europeană ne-a solicitat nouă ca punctele de vedere ale instituțiilor de control, referitoare la implementarea proiectelor pe fonduri europene, să fie armonizate. Astfel încât să nu mai avem un control care îi spune unei autorități publice locale, unui director de deconcentrate din teritoriu: să faci așa, celălalt control vine și spune: nu, ai greșit. Și, de aici, corecții financiare; de aici, bani pierduți din fonduri europene.

Un alt pas - transparentizare și prevenire. Pe site-urile Curții de Conturi vor fi postate manuale, vor fi postate ghiduri, vor fi postate inclusiv anexele după care Curtea de Conturi va veni în teritoriu și va efectua controlul.

Eu cred că trebuie să scoatem Curtea de Conturi din acea paradigmă, doar a controlului fiscal.

Eu cred că Curtea de Conturi poate fi și un îndrumător al administrației publice locale. Pentru ca atunci când administrația publică locală are nevoie de un sfat de la Curtea de Conturi să-l poată primi.

În rest, eu cred că această lege este o lege bună. Este un pas înainte făcut cu o instituție a statului care să fie transparentizată și care să vină în interesul autorităților publice locale.

Mulțumesc frumos.

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Am finalizat luările de cuvânt la dezbateri generale.

Avem 67 de amendamente admise, 8 respinse.

Dacă la titlul legii sunt intervenții? Nu.

De la marginal 1 până la marginal 10. Dacă sunt intervenții? Nu.

De la 10 până la 20. Dacă sunt intervenții? Nu.

De la 21 până la 30. Dacă sunt intervenții? Nu.

De la 31 la 40?

41-50?

51-67?

(Domnul deputat Claudiu-Iulius-Gavril Năsui solicită să ia cuvântul.)

Vă rog.

Păi... La ce poziție, domnule deputat?

Domnul Claudiu-Iulius-Gavril Năsui (din sală):

La art. 21.

Domnul Florin Iordache:

Vă rog.

Domnul Claudiu-Iulius-Gavril Năsui:

Mulțumesc, domnule președinte.

Doresc să susțin amendamentul de la nr. crt. 6, amendamente respinse, la art. 21. Deci este vorba despre un articol pe care l-ați preluat din textul inițial de lege și din care ați scos numai câteva cuvinte, dar acele cuvinte sunt cheie.

Deci este "fără a se pronunța asupra oportunității operațiunilor".

Practic, ceea ce vă doriți și ceea ce s-a mai spus și de la această tribună, dar s-a spus laudativ - în opinia mea nu este deloc laudativ -, este ca Curtea de Conturi să nu se mai poată pronunța asupra oportunității operațiunilor desfășurate.

În alte cuvinte, dacă cineva face un mare proiect IT, complet inutil, supercostisitor, dar respectă procedurile legale, dar este absolut... complet inutil... știm foarte mulți... cum a existat cazul acesta, în România, este un robinet mare de bani publici care a fost deschis mai ales cu proiectele IT, Curtea de Conturi nu mai poate să spună nimic asupra oportunității. Nici măcar să spună că acel proiect nu s-a folosit niciodată.

Este notoriu cazul investițiilor publice în România, inutile. Parcuri care zac, știți foarte bine, nefolosite etc. etc. Lucruri de care până acum aflam de la Curtea de Conturi și din rapoartele sale.

Dacă trece genul acesta de prevederi, nu o să mai aflăm nici de acolo.

Așa că v-aș ruga să votați acest amendament.

Vă mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Da.

Supun votului dumneavoastră amendamentul de la poziția 21 alin. (1), propus de Grupul USR. Să înceapă votul.

20 de voturi pentru, 128 de voturi împotrivă, 4 abțineri. A fost respins.

Supun votului amendamentul, propunerea comisiei la art. 21 alin. (1). Să înceapă votul.

127 de voturi pentru, 20 de voturi împotrivă, 3 abțineri. A fost adoptată propunerea comisiei.

Mergem mai departe. Mai sunt două amendamente respinse. Dacă se susțin? Nu se...

A, vă rog, doamna Chichirău, vă rog.

Dumneavoastră aveți la art. 13 alin. (2). Cred că pe acesta îl susțineți, nu?

Doamna Cosette-Paula Chichirău:

Domnule președinte,

Voiam să supunem votului și marginal 57 de la admise. Noi susținem textul inițial din propunerea legislativă. Se referă la mobilitatea auditorilor.

Textul inițial spune că: "Personalul de specialitate al Curții de Conturi, inclusiv cel cu funcții de conducere, este supus mobilității în cadrul aceleiași categorii profesionale prin modificarea raporturilor de serviciu. Mobilitatea se realizează pentru eficientizarea activității Curții de Conturi și în interesul personalului acesteia."

În amendament s-a scos "și în interesul personalului acesteia", lăsându-se doar "pentru eficientizarea activității".

Aș vrea să vă solicit supunerea la vot a amendamentului. Și recomand respingerea.

Domnul Florin Iordache:

Doamnă deputat, cu tot respectul, nu avem un amendament respins pe care să-l supun votului.

Dumneavoastră doriți amendamentul...

Voi supune votului, înțeleg că e o intervenție pe marginal 57. Da? Corect? Bun.

Supun votului propunerea comisiei, ca să știți ce votați. Comisia propune art. 57 în formula din raport, păstrarea formulei din raport. Să înceapă votul.

132 de voturi pentru, 18 voturi împotrivă, 5 abțineri.

57 marginal a rămas în formula propusă de comisie.

Vă rog, mai aveți vreun amendament respins? Amendament respins?

Amendament respins aveți? Vă rog.

Până la 57? Sau unde mai aveți?

Doamnă, figurează, încă o dată vă spun.

 

Doamna Cosette-Paula Chichirău:

Marginal...

Domnul Florin Iordache:

... figurează 8 amendamente respinse. Eu mă uit, cu tot respectul, la lista de amendamente respinse. Aceasta vreau să-mi spuneți dumneavoastră.

Doamna Cosette-Paula Chichirău:

Avem marginal 3... la respinse, 3, 4, 5 și 6 - l-a susținut deja colegul meu; marginal 6, la art. 21.

Deci eu voi susține marginal 3, 4 și 5, de la respinse.

Domnul Florin Iordache:

Doamnă, dar eu când am întrebat: dacă până la poziția... aveți intervenții? Dumneavoastră...

Doamna Cosette-Paula Chichirău:

Pentru că ați trecut prea repede și, deși apăsasem butonul, nu ați văzut intervenția mea. Și a trebuit să ridic mâna, ca să mă vedeți. (Vociferări.)

Domnul Florin Iordache:

Aveți cartelă, cumva? Sau nu aveți cartelă?

 

Doamna Cosette-Paula Chichirău:

Deci...

 

Domnul Florin Iordache:

Bun.

Doamna Cosette-Paula Chichirău:

... am cartela, și am apăsat butonul, și nu m-ați văzut. Și, de aceea, am ridicat mâna, ca să-mi dați cuvântul.

Deci voi susține marginal 3...

Domnul Florin Iordache:

Susțineți, doamnă, haideți, susțineți...

Doamna Cosette-Paula Chichirău:

Marginal 3 de la amendamente respinse se referă la art. 5 alin. (2). Forma inițială spune că "Entitățile auditate de Curtea de Conturi sunt obligate să-i transmită actele, documentele, informațiile solicitate, la termenele și în structura stabilite de Curtea de Conturi".

În amendament propunem ca în cazul fondurilor europene "să se asigure accesul la locația implementării fondurilor europene". Deci în cazul entităților private să nu fie acces la sediu, ci acces la locul implementării.

Domnul Florin Iordache:

Supun votului amendamentul propus de Grupul USR la art. 5 alin. (2). Să înceapă votul.

22 de voturi pentru, 127 de voturi împotrivă, 6 abțineri. Amendamentul a fost respins.

Supun votului art. 5 alin. (2) în formula propusă de comisie. Să înceapă votul.

126 de voturi pentru, 19 voturi împotrivă și 7 abțineri. A fost adoptat.

Următorul îl aveți la art. 5 alin. (4), da?

Doamna Cosette-Paula Chichirău:

Exact. Art. 5 alin. (4). O speță asemănătoare, în care entitățile auditate trebuie să asigure accesul la locul de implementare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile acordate României de Uniunea Europeană.

Fondurile UE sunt tot fonduri publice. Chiar președintele comisiei a susținut punctul acesta de vedere. Până la urmă, s-a abținut la vot.

Deci, fiind fonduri publice, nu putem să nu asigurăm accesul controlului Curții de Conturi.

Domnul Florin Iordache:

Bine. Supun votului amendamentul dumneavoastră de la art. 5 alin. (4). Să înceapă votul.

22 de voturi pentru, 128 de voturi împotrivă, 3 abțineri. Amendamentul a fost respins.

Supun votului, stimați colegi, art. 5 alin. (4), propunerea comisiei.

130 de voturi pentru, 20 de voturi împotrivă, 6 abțineri. A fost adoptat.

Și mai aveți un singur amendament, la art. 13 alin. (2).

Doamna Cosette-Paula Chichirău:

Articolul 13 alin. (2), despre autoritatea de audit, o speță similară: "Autoritatea de audit este singura autoritate națională competentă să efectueze audit public extern". Și solicităm să se poată realiza verificări la locurile de implementare ale proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile; aceeași speță.

Domnul Florin Iordache:

Da. Supun votului amendamentul Grupului USR. Să înceapă votul.

25 de voturi pentru, 130 de voturi împotrivă, 5 abțineri. Respins.

Acum supun votului dumneavoastră art. 13 alin. (2), propunerea comisiei. Să înceapă votul.

Mulțumesc. Adoptat.

133 de voturi pentru, 21 de voturi împotrivă, 6 abțineri.

Dacă mai sunt alte intervenții? Nu mai sunt intervenții.

67 de amendamente admise.

Rămâne la votul final.

Încheiem aici. Ne vedem la ora 12,00 la votul final.

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti luni, 4 decembrie 2023, 17:21
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro