Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2020 > 09-03-2020

Ședința Camerei Deputaților din 9 martie 2020

18. Dezbateri asupra Propunerii legislative pentru modificarea Ordonanței de Urgență 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (Pl-x 659/2019). (retrimisă comisiilor)
 
consultă fișa PL nr. 659/2019

 

Domnul Florin Iordache:

  ................................................

6. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară; Pl-x 659/2019.

Avem raport de respingere.

Comisia pentru politică economică și Comisia pentru buget, raport comun.

Vă rog, domnul Lazăr.

Vă rog, raport de respingere.

Domnul Sorin Lazăr:

Mulțumesc.

Raport comun pentru Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară.

Conform prevederilor art. 75 din Constituția României, republicată și ale art. 91 alin. (8) pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera Deputaților este prima Cameră sesizată.

Avem aviz favorabil de la Consiliul Legislativ.

Consiliul Economic și Social, prin avizul nr. 61 din 7 ianuarie 2020, a avizat nefavorabil proiectul de act normativ.

Autoritatea de Supraveghere Financiară nu susține adoptarea inițiativei legislative, conform punctului de vedere transmis celor două comisii cu adresa nr. P-945 din 11 februarie 2020.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013.

În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților respingerea Propunerii legislative pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară.

În raport cu obiectul și conținutul său, inițiativa legislativă face parte din categoria legilor organice.

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Domnul Leoreanu, vă rog.

Domnul Laurențiu-Dan Leoreanu:

Da. Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Tocmai pentru că proiectul are o latură obiectivă corectă, v-aș solicita retrimiterea la comisii, pentru eliminarea unor mici discuții care sunt pe acest proiect de lege.

Și eu cred că poate se va configura ca un proiect care să fie adoptat ulterior.

Deci vă solicit să-l retrimitem la comisii.

Vă mulțumesc.

O săptămână.

Domnul Florin Iordache:

O săptămână, da. Va trece tacit dacă...

Bun.

Sunt obligat să supun votului propunerea dumneavoastră. Să înceapă votul.

72 de voturi pentru, 62 de voturi împotrivă, 4 abțineri. S-a retrimis la comisii.