Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 3, 2020
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.55/26-06-2020

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
11-12-2023
05-12-2023
28-11-2023 (joint)
22-11-2023
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2020 > 03-06-2020 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 3, 2020

15. Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară (Pl-x 138/2020) (rămasă pentru votul final).
 
see bill no. 138/2020

 

Domnul Florin Iordache:

  ................................................

9. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară; Pl-x 138/2020.

Comisia juridică?

Doamnă Laura Moagher, vă rog, prezentați raportul Comisiei juridice.

Doamna Laura-Mihaela Fulgeanu-Moagher (de la tribună):

Raport asupra Propunerii legislative pentru completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară.

În conformitate cu prevederile art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaților, Comisia juridică, de disciplină și imunități a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară.

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituția României, Camera Deputaților este primă Cameră sesizată.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil această inițiativă legislativă.

Consiliul Superior al Magistraturii a avizat favorabil.

Consiliul Economic și Social a avizat favorabil inițiativa legislativă.

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale a avizat favorabil propunerea legislativă.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art. 11 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în sensul stabilirii soluției suspendării activității de judecată pe perioada decretării stării de asediu sau a stării de urgență, în condițiile art. 93 din Constituție, precum și a unor excepții de la această regulă.

În plus, potrivit proiectului, pe durata stării de urgență, "termenele de prescripție și cele procedurale nu încep să curgă, iar dacă au început să curgă, se suspendă".

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au hotărât, cu majoritate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaților adoptarea Propunerii legislative pentru completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, cu amendamentele admise.

În raport cu obiectul și conținutul reglementării, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice.

Vă mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Dacă doresc să intervină colegii? Nu doresc.

Avem 14 amendamente admise.

La titlul legii dacă sunt intervenții? Nu.

De la 2 la 14, intervenții? Nu.

Rămâne la votul final.

La poziția 10...

Domnule Halici?

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 11 december 2023, 21:38
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro