Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2020 > 03-06-2020

Ședința Camerei Deputaților din 3 iunie 2020

15. Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară (Pl-x 138/2020) (rămasă pentru votul final).
 
consultă fișa PL nr. 138/2020

 

Domnul Florin Iordache:

  ................................................

9. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară; Pl-x 138/2020.

Comisia juridică?

Doamnă Laura Moagher, vă rog, prezentați raportul Comisiei juridice.

Doamna Laura-Mihaela Fulgeanu-Moagher (de la tribună):

Raport asupra Propunerii legislative pentru completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară.

În conformitate cu prevederile art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaților, Comisia juridică, de disciplină și imunități a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară.

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituția României, Camera Deputaților este primă Cameră sesizată.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil această inițiativă legislativă.

Consiliul Superior al Magistraturii a avizat favorabil.

Consiliul Economic și Social a avizat favorabil inițiativa legislativă.

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale a avizat favorabil propunerea legislativă.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art. 11 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în sensul stabilirii soluției suspendării activității de judecată pe perioada decretării stării de asediu sau a stării de urgență, în condițiile art. 93 din Constituție, precum și a unor excepții de la această regulă.

În plus, potrivit proiectului, pe durata stării de urgență, "termenele de prescripție și cele procedurale nu încep să curgă, iar dacă au început să curgă, se suspendă".

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au hotărât, cu majoritate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaților adoptarea Propunerii legislative pentru completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, cu amendamentele admise.

În raport cu obiectul și conținutul reglementării, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice.

Vă mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Dacă doresc să intervină colegii? Nu doresc.

Avem 14 amendamente admise.

La titlul legii dacă sunt intervenții? Nu.

De la 2 la 14, intervenții? Nu.

Rămâne la votul final.

La poziția 10...

Domnule Halici?