Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 24, 2020
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.66/06-07-2020

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
06-02-2023
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2020 > 24-06-2020 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 24, 2020

  Informare privind suplimentarea ordinii de zi.  

Ședința a început la ora 10,04.

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Florin Iordache, vicepreședinte al Camerei Deputaților, asistat de domnul deputat Vasile-Daniel Suciu și de domnul deputat Cristian Buican, secretari ai Camerei Deputaților.

   

Domnul Florin Iordache:

Bună dimineața, stimați colegi!

Declar deschisă ședința de astăzi și vă anunț că, din totalul celor 329 de deputați, și-au înregistrat prezența un număr de 130.

Invit liderii de grup pentru a avea o discuție premergătoare începerii ședinței. (Consultări.)

Deci, continuăm, stimați colegi.

În urma discuției cu liderii grupurilor parlamentare și a consensului exprimat, vă aduc la cunoștință următoarele.

Se suplimentează ordinea de zi cu:

  • Proiectul nr. 348/2020 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 65/2020 privind unele măsuri pentru digitalizarea sistemului de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții pentru perioada de programare 2014-2020; este trecut, cu amendamente, de Comisia pentru buget și Comisia pentru tehnologia informațiilor;
  • PL-x 313/2020 - Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia; este proiectul care vizează ambrozia, cu raport comun, Comisia pentru mediu și Comisia pentru agricultură.
 
Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri (PL-x 783/2015). (retrimis comisiei.)  

PL-x 783/2015, Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, prin consens, repet, va fi retrimis comisiei pentru două săptămâni.

De asemenea, prin consens cu toți liderii grupurilor parlamentare, fiecare grup parlamentar își nominalizează un singur vorbitor.

Și am rugămintea, la vorbitori, fie că discutăm la inițiatori, fie că discutăm atunci când luați cuvântul la dezbateri generale, intervențiile să fie scurte, pentru că avem foarte multe proiecte pe ordinea de zi, urmând ca după votul final să avem ședința comună, cu foarte multe puncte pe care le vom avea în dezbatere.

Dacă...

(Domnul deputat Ștefan-Alexandru Băișanu solicită să ia cuvântul.)

Domnule Băișanu, înțeleg că aveți o problemă de procedură.

Apoi intrăm în ordinea de zi.

Vă rog, domnule Băișanu.

Informare privind înființarea Grupării umaniste, din care fac parte doamna deputat Grațiela Leocadia Gavrilescu și domnii deputați Ștefan-Alexandru Băișanu, Andrei Dominic Gerea, Eugen Durbacă și Gheorghe-Dorel Căprar, în cadrul Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat.  

Domnul Ștefan-Alexandru Băișanu (de la tribună):

Bună ziua!

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În urma depunerii de cereri la Biroul permanent al Camerei Deputaților, următorii deputați, membri ai Partidului Puterii Umaniste - Social Liberal, respectiv, doamna Grațiela Leocadia Gavrilescu și domnii Băișanu Ștefan-Alexandru, Gerea Andrei Dominic, Durbacă Eugen și Căprar Gheorghe-Dorel au înființat Gruparea Umanistă în cadrul Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat.

Vă mulțumesc.

   

Domnul Florin Iordache:

Da.

Vă mulțumesc.

Dacă mai sunt alte intervenții pe procedură? Nu. Bun.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 39/2020 pentru completarea Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică (PL-x 241/2020). (rămas pentru votul final)  

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 39/2020 pentru completarea Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică; PL-x 241/2020; procedură de urgență.

Raport din partea Comisiei pentru apărare și a Comisiei pentru tehnologia informației.

Cine prezintă raportul?

Vă rog.

Din partea Comisiei pentru apărare, vă rog.

(Domnul deputat Andi-Gabriel Grosaru solicită să ia cuvântul.)

Păi, nu, domnule coleg, amendamentele le discutăm după ce prezentăm raportul.

Domnule președinte, este și procedură de urgență, vă rog să-mi precizați și timpul maxim de dezbatere, da?

Vă rog.

   

Domnul Bogdan-Ionel Rodeanu (de la tribună):

OK.

Raport comun suplimentar asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 39/2020 pentru completarea Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică.

În temeiul dispozițiilor art. 94 și art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaților, Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor, precum și Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională au fost sesizate, spre dezbatere, în procedură de urgență, asupra acestui proiect.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanță de urgență.

Senatul a adoptat proiectul de lege, în ședința din 28 aprilie.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Legii nr. 455/2001 cu un nou articol, în scopul de a desemna Serviciul de Telecomunicații Speciale să furnizeze servicii de certificare calificată, destinate exclusiv personalului autorizat din cadrul instituțiilor și autorităților publice, în scopul îndeplinirii atribuțiilor funcționale.

Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.

Camera Deputaților - Cameră decizională.

Comisia pentru apărare a dezbătut proiectul de lege în ședința din data de 19 mai.

În conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei Deputaților, la dezbateri a participat, ca invitat, domnul general de brigadă Mădălin Mihai, din partea STS.

În urma dezbaterilor, în ședința din 19 mai, cu majoritate de voturi, membrii Comisiei pentru apărare au hotărât adoptarea acestui proiect de lege, în forma adoptată de Senat.

Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor a dezbătut proiectul de lege în ședința din 18 mai 2020.

În conformitate cu prevederile art. 55 și art. 56 din Regulamentul Camerei Deputaților, la lucrările comisiei au participat, din partea STS, general de brigadă Maxim Dobrinoiu și colonel Angelica Lămășanu.

În urma dezbaterii proiectului de lege, membrii Comisiei pentru tehnologia informației au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 39/2020 pentru completarea Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, cu amendamente admise.

Cele două comisii au reluat dezbaterile asupra inițiativei, în ședință comună, în 17 iunie.

La lucrările ședinței comune, membrii Comisiei pentru apărare ordine publică și siguranță națională au fost prezenți conform listei de prezență.

În ședința din data de 17 iunie, plenul Camerei Deputaților a hotărât retrimiterea proiectului de lege comisiilor sesizate în fond, pentru întocmirea unui raport suplimentar.

Cele două comisii au reluat dezbaterile asupra inițiativei legislative, în ședință comună, în data de 23 iunie 2020.

În urma dezbaterilor, în ședința din 23 iunie, cu unanimitate de voturi, membrii celor două comisii au hotărât să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 39/2020 pentru completarea Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică în forma adoptată de Senat, cu amendamentele respinse prevăzute în anexa care face parte din prezentul raport.

Domnule președinte,

Dat fiind faptul că amendamentele au fost dezbătute pe larg, propun un termen, la solicitarea dumneavoastră, de 5 minute.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Da.

Prin consens...

(Domnul deputat Andi-Gabriel Grosaru solicită să ia cuvântul.)

Numai puțin, domnule deputat. Întâi sunt dezbateri generale, și apoi.

La dezbateri generale, din partea Grupului PNL s-a înscris domnul deputat Pavel Popescu.

Și apoi intrăm pe dezbaterea amendamentelor.

Vă rog, domnule deputat.

 
   

Domnul Pavel Popescu (de la tribună):

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

PNL va vota acest proiect. Este un proiect foarte important, din câteva puncte de vedere foarte simple.

Semnătura electronică așteaptă de mult, în această țară, să intre pe circuitul legislativ.

STS devine unul dintre furnizorii de semnătură electronică calificată, urmând a parcurge toate procedurile specifice pentru a deveni un astfel de furnizor.

Sperăm să vedem din ce în ce mai multe instituții publice din statul român care vor folosi semnătură electronică calificată.

Simultan cu acest lucru trebuie să vă spun că se întâmplă alte lucruri bune în acest domeniu de expertiză, și anume, tot astăzi vom avea un proiect de lege care simplifică modul de depunere a documentației pentru accesarea de fonduri europene. În mod excepțional, totul se va petrece prin comunicare electronică, cu semnătură electronică calificată.

Pe circuitul legislativ, pentru a completa proiectul de astăzi, cel cu STS, va mai veni o ordonanță de urgență, inițiată de Guvern, de Autoritatea pentru Digitalizarea României, care va trata într-un mod complex problematica semnăturii electronice.

Și vreau să vă mulțumesc, tuturor grupurilor parlamentare, și colegilor de la PSD, și celor de la USR, și celor de la PMP, desigur, pentru modul în care am realizat la Comisia...

Ideea e că putem să facem lucruri bune pentru țara aceasta, împreună.

Și, printr-o negociere politică onestă, am trecut amendamente care vor debloca, și au deblocat, mai ales după această perioadă de pandemie, proceduri la care eu, personal, sincer, nu mă așteptam să se deblocheze într-un timp atât de scurt.

Meritul este și al Guvernului, dar și al colegilor care nu au blocat aceste proiecte la comisiile de specialitate.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Grupul PSD, domnul Socotar, vă rog.

 
   

Domnul Gheorghe-Dinu Socotar (de la tribună):

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Este o vorbă românească, aceea că tot răul e spre bine.

Această criză de sănătate, nenorocită, care a afectat toate domeniile vieții noastre, economic, administrativ, politic, din toate punctele de vedere, bineînțeles, și cel sanitar, a adus și beneficiile ei, iată, ne-a învățat că trebuie să folosim tehnologia și ne-a arătat cât de importantă este folosirea tehnologiei.

În acest sens, onor Guvernul României a emis două ordonanțe de urgență, surori le-aș numi, Ordonanța nr. 39, care este obiectul discuției noastre de astăzi, și Ordonanța nr. 38.

Prin Ordonanța nr. 38, autoritățile publice sunt obligate să folosească semnătura electronică în activitatea lor interinstituțională.

Iar prin Ordonanța nr. 39, pe care o dezbatem noi acum, STS este numit furnizor de servicii de certificate de încredere, respectiv calificate, respectiv de semnătură electronică, pe scurt, prin derogare de la prevederile Legii nr. 455 privind semnătura electronică și a Regulamentului european nr. 910 din 2014, care reglementează acest domeniu.

Dacă vreți, dacă aș fi răutăcios, aș spune că STS a fost făcut din pix furnizor de semnătură electronică. Dar nu spun acest lucru.

Să fim bine înțeleși. Nu cred că cineva din această sală și din această țară contestă capacitatea STS de a furniza un serviciu care să fie exemplar în acest domeniu. Dar, totuși, a primit niște derogări, deci a parcurs... a ars câteva etape necesare pentru autorizarea ca furnizor de semnătură electronică.

Și, totodată, are niște prevederi care facilitează activitatea, respectiv, de exemplu, nu prezintă o asigurare pentru a acoperi posibile prejudicii care se nasc din folosirea frauduloasă a semnăturii pe care o furnizează.

Întrebarea pe care mi-o pun eu, care cât de cât cunosc piața, ar fi următoarea - ce a împiedicat STS-ul să devină furnizor de semnătură electronică, din 2015, de când se aplică, în România, Regulamentul european, parcurgând toate etapele?

Sau, și mai important...

 
   

Domnul Florin Iordache:

Concluzionați, domnule coleg.

 
   

Domnul Gheorghe-Dinu Socotar (de la tribună):

... de ce foarte puține autorități publice au achiziționat de pe piața liberă semnătură calificată, care oricând este opozabilă semnăturii olografe?

Oricum, este un pas înainte, chiar dacă vine destul de târziu.

Și, ca o observație, chiar dacă a fost o urgență dată pe 3 aprilie, anul acesta, încă, STS, parcurgând etapele minimale de autorizare, nu a reușit să emită nicio semnătură...

 
     

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Gheorghe-Dinu Socotar (de la tribună):

...chiar și așa...

 
     

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Gheorghe-Dinu Socotar (de la tribună):

... este important.

Și Grupul PSD va susține acest proiect, precum și, probabil, Ordonanța nr. 39, care va ajunge curând în Parlament.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Stimați colegi,

Am convenit, la începutul ședinței, că vom avea niște intervenții punctuale. De aceea, îi rog pe liderii de grup, pe colegii care au fost desemnați să aibă un cuvânt la dezbateri generale, să vină cu niște intervenții punctuale și să se încadreze în două minute, pentru că altfel ieșim din timp.

Avem 36 de amendamente respinse.

Înțeleg, domnule Grosaru, că doriți să susțineți...

La ce poziție, domnule Grosaru? Sunt 36 de amendamente respinse. (Vociferări.)

Păi, nu, avem timpul aprobat, 5 minute.

 
     

Domnul Andi-Gabriel Grosaru (din sală):

Da.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Vă rog.

 
   

Domnul Andi-Gabriel Grosaru (de la tribună):

Mulțumesc, domnule președinte.

Nu am primit raportul, nu știu care sunt pozițiile.

Eu am tabelul cu amendamentele, așa cum a fost depus de mine.

Drept urmare...

 
     

Domnul Florin Iordache:

Da.

 
   

Domnul Andi-Gabriel Grosaru (de la tribună):

Da. Este vorba despre pozițiile 3, 4, 5... până la poziția 32.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Bun.

 
   

Domnul Andi-Gabriel Grosaru (de la tribună):

Da.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Da, vă rog, susțineți. Susțineți și apoi vom da un vot pe aceste amendamente.

Vă rog.

 
   

Domnul Andi-Gabriel Grosaru (de la tribună):

Mulțumesc, domnule președinte.

Este bine-venită această inițiativă legislativă. Într-adevăr este o inițiativă necesară. Dar problema este următoarea. Știți foarte bine că diavolul stă ascuns în detalii.

Drept urmare, eu am formulat aceste amendamente care să acopere o serie de disfuncționalități care ar putea să se nască din folosirea acestei semnături electronice.

Drept urmare, primul amendament pe care îl susțin la acest proiect de lege se referă la definirea și introducerea termenului de "metadate", pentru că în cadrul semnăturii electronice noi folosim o serie de algoritmi, date. Și acum solicit și doream introducerea termenului de "metadate", pentru că acestea, așa cum sunt definite, reprezintă date despre date și au un caracter variabil.

Drept urmare, amendamentul este următorul.

"Metadate în formă electronică sunt reprezentări ale datelor într-o formă convențională, adecvată creării, prelucrării, trimiterii, primirii sau stocării acesteia prin mijloace electronice".

Este primul amendament, domnule președinte.

Vă rog să-l supuneți votului.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Vă rog să le susțineți, domnule deputat, avem 5 minute.

Apoi voi supune votului.

 
   

Domnul Andi-Gabriel Grosaru (de la tribună):

Să înțeleg că vreți să dați un vot pe toate o dată sau...?

 
   

Domnul Florin Iordache:

Păi, amendamentele...

Domnule coleg, dumneavoastră aveți amendamente până la poziția 31.

Am ascultat susținerea dumneavoastră.

Mai avem încă un minut. Voi supune votului amendamentul pe care dumneavoastră l-ați susținut.

Invit liderii de grup să susțină.

Repet, este un amendament respins. (Vociferări.)

Da, timpul e oprit. Mai avem încă un minut.

Deci, Grupul PSD, este un amendament respins, vă rog să...

 
   

Domnul Alfred-Robert Simonis (de la tribună):

Grupul PSD va vota împotrivă.

 
   

Domnul Florin-Claudiu Roman (de la tribună):

Mulțumesc, domnule președinte.

Grupul PNL va vota împotrivă.

 
   

Domnul Florin Iordache:

USR?

 
   

Domnul Bogdan-Ionel Rodeanu (de la tribună):

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Grupul USR nu susține acest amendament.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Benedek Zacharie (de la tribună):

Grupul UDMR se va abține la acest amendament.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

PMP?

 
   

Domnul Ionuț Simionca (de la tribună):

Grupul PMP va vota împotriva acestui amendament.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Minoritățile?

 
   

Domnul Andi-Gabriel Grosaru (de la tribună):

Domnule președinte,

Minoritățile - pentru.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Da.

Vă mulțumesc.

Numai puțin, numai puțin. Pentru a nu avea probleme de procedură, voi supune votului acest amendament al dumneavoastră.

Să înceapă votul.

(Vot electronic la distanță.)

Voi da cuvântul colegilor din sală care nu au putut vota, să anunțe.

Domnule Grosaru, lăsați colegii să se poată exprima.

 
   

Domnul Ionel Palăr (de la tribună):

Mulțumesc, domnule președinte.

Ionel Palăr - împotrivă.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Da.

Mulțumesc.

Întreb dacă mai sunt colegi în sală care nu și-au putut exprima votul? Mai sunt? Nu. Bun.

Rezultatul votului la primul amendament al dumneavoastră...

(Doamna deputat Tamara-Dorina Ciofu solicită să ia cuvântul.)

A, vă rog, doamna doctor.

Vă rog, doamnă...

Numai puțin.

Doamna Ciofu.

Ziua iei, doamnă Ciofu!

 
   

Doamna Tamara-Dorina Ciofu (de la tribună):

Mulțumesc, domnule președinte.

Votez împotrivă.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Da.

Vă mulțumesc.

Mai este cineva? Nu.

Mulțumesc.

Deci, rezultatul votului - 144 de voturi împotrivă, 5 voturi pentru, 14 abțineri. Amendamentul a fost respins.

Vă rog, domnule Grosaru, următorul amendament.

 
   

Domnul Andi-Gabriel Grosaru (de la tribună):

Următorul amendament este definiția înscrisului sau documentului sub formă electronică.

Drept urmare, "Înscris sau document sub formă electronică reprezintă orice format de date, stocat electronic diferit, în special sub formă audio, video, foto sau text".

Am făcut această definiție pentru a fi ușor de înțeles, domnule președinte, pentru că definiția inițială este mult prea tehnică și riscă să nu fie înțeleasă de mulți dintre cei care vor folosi această semnătură electronică.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Supun votului amendamentul respins.

Să înceapă votul.

(Vot electronic la distanță.)

Repet, amendament respins la cele două comisii.

Ați auzit recomandările colegilor de la grupuri.

Da, domnule Băișanu, vă rog. (Vociferări.)

Păi, anunțați la microfon, nu anunț eu, anunțați la microfon.

 
   

Domnul Ștefan-Alexandru Băișanu (de la tribună):

Votez împotrivă.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Mai sunt colegi în sală?

Da, vă rog, domnule coleg.

 
   

Domnul Claudiu-Augustin Ilișanu (de la tribună):

Ilișanu Claudiu - votez împotrivă.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Deci - rezultatul votului...

Numai puțin, domnule Grosaru.

157 de voturi împotrivă, 6 abțineri, 6 voturi pentru. Amendamentul a fost respins.

Vă mulțumesc.

Următorul amendament.

 
   

Domnul Andi-Gabriel Grosaru (de la tribună):

Domnule președinte,

Următorul amendament se referă la semnătura electronică, definiția efectivă a semnăturii electronice, și anume, "Semnătura electronică reprezintă metadate în format electronic, atașate sau asociate logic cu alte date în formă electronică și care sunt utilizate de semnatar pentru identificare și semnare".

Am făcut acest amendament pentru că semnătura electronică reprezintă practic un compus cumulativ de date și metadate. Iar metadatele au caracteristica principală că sunt informative și pot fi întotdeauna prelucrate, dând posibilitatea utilizatorilor ca, în cazul în care o să-și schimbe numele sau prenumele pe cale administrativă sau ca urmare a căsătoriei, odată atribuită această semnătură, să dăm posibilitatea acestora să schimbe, în cadrul semnăturii electronice, aceste date despre ei, ca persoane.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Să înceapă votul asupra acestui amendament.

Repet, este un amendament respins.

Propunerile, le-ați auzit... recomandările din partea colegilor lideri de grup. Să înceapă votul.

(Vot electronic la distanță.)

Am finalizat timpul, domnule Grosaru.

Vă rog să luați loc.

 
   

Domnul Andi-Gabriel Grosaru (de la tribună):

Domnule președinte,

Vă rog frumos, un singur amendament, care este la fel de important, să-mi dați posibilitatea...

 
     

Domnul Florin Iordache:

Numai...

 
   

Domnul Andi-Gabriel Grosaru (de la tribună):

... să îl susțin.

Unul singur.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Bine.

Numai puțin, să anunț rezultatul votului.

(Domnul deputat Ionel Palăr solicită să ia cuvântul.)

Păi, domnule Palăr, ați spus că votați...

 
     

Domnul Ionel Palăr (din sală):

... împotrivă.

OK.

 
   

Domnul Florin Iordache:

... recomandarea grupului.

Vă contabilizează colegii mei, vot împotrivă. (Vociferări.)

Voci din sală:

Păi, trebuie să-și exprime votul.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Îi dăm cuvântului și domnului, sigur.

Numai puțin, să anunț rezultatul votului. (Vociferări.)

Voci din sală:

Trebuie să-și exprime votul, domnule președinte, pe procedură.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Păi, nu are procedură. (Vociferări.)

Domnul cu ie vorbește la sfârșit, de Ziua iei, da.

Rezultatul votului - 161 de voturi împotrivă, 6 voturi pentru, 7 abțineri. Amendament respins.

Și ultimul amendament, pentru că s-a finalizat timpul.

Vă rog.

 
   

Domnul Andi-Gabriel Grosaru (de la tribună):

Mulțumesc pentru înțelegere, domnule președinte.

Ultimul amendament se referă la folosirea semnăturii electronice, efectiv procedeul de semnătură electronică.

Și amendamentul este după cum urmează:

"Semnarea electronică reprezintă folosirea unui procedeu calificat de identificare a unei persoane care garantează legătura acesteia cu înscrisul în forma electronică ce urmează a fi semnat și care certifică, până la proba contrară, existența consimțământului persoanei cu privire la conținutul actului, integritatea acestuia fiind prezumată".

Acest amendament a fost formulat în acest fel pentru că textul inițial, domnule președinte, dă naștere la o serie de probleme, confuzii, disfuncționalități. În ce sens? Procedeul de folosire a semnăturii trebuie să fie calificat. Persoana care o folosește trebuie să aibă competențe dobândite în acest sens.

În schimb, în cazul variantei inițiale, cum am spus, dacă înscrisul are același efect ca și actul autentic și este recunoscut de semnatar pe proprie răspundere, atunci, oricine poate declara orice, sub garanția că actul este semnat electronic, neputând fi desființat ulterior, pe când instituirea prezumției de integritate a documentului se poate răsturna oricând, la solicitarea persoanei interesate.

Vă mulțumesc, domnule președinte.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Să înceapă votul.

Repet, amendament respins.

(Vot electronic la distanță.)

Rezultatul votului - 5 voturi pentru, 180 de voturi împotrivă, 4 abțineri. Amendamentul rămâne respins.

Am finalizat dezbaterile.

Rămâne la votul final; are caracter organic.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale (PL-x 351/2020). (rămas pentru votul final)  

3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale; PL-x 351/2020; procedură de urgență.

Comisia pentru buget, domnul președinte Lazăr. Vă rog.

   

Domnul Sorin Lazăr (de la tribună):

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Raport asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale.

În conformitate cu prevederile art. 94 și art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia pentru buget, finanțe și bănci a fost sesizată, spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2020.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședința din 3 iunie.

Prezentul proiect de lege, supus dezbaterii, are ca obiect de reglementare instituirea unor măsuri fiscale, prorogarea unor termene, acordarea unor facilități la plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri, acordarea unor facilități la plata taxei și a chiriei datorate pentru ocuparea domeniului public, precum și anularea unor obligații accesorii, pentru perioada de urgență, alertă și pentru durata ulterioară încetării stării de alertă, până la finalul anului 2020.

În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate, deputații prezenți la lucrările online au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților un raport de adoptare a Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, cu amendamentul admis prezentat în anexă.

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Dacă sunt colegi vorbitori la dezbateri generale? Nu.

(Domnul deputat Ștefan-Alexandru Băișanu solicită să ia cuvântul.)

A, vă rog.

Vă rog, domnule Băișanu.

 
   

Domnul Ștefan-Alexandru Băișanu (de la tribună):

Stimați colegi,

Toate aceste chestiuni, pe care le reglementează acest proiect, sunt benefice. Totuși - asta din punct de vedere economic, pentru firme zic că merită - și PSD și-a făcut datoria aici. Noi, cei de la Partidul Puterii Umaniste, spunem că trebuie să vorbim și despre omenie.

Și vreau să vă spun că am dezbătut ieri moțiunea simplă împotriva ministrului sănătății.

Știu un lucru foarte clar. Dacă un cetățean, din greșeală, din imprudență, din neștiință, ucide într-un accident de mașină un om, va face pușcărie.

La Suceava au murit 300 de oameni îmbolnăviți, în Spitalul Județean, de COVID, din cauza celor care au condus județul și spitalul. Aici văd că nu se întâmplă absolut nimic.

Fac... și o iau ca o atenționare până la urmă... mă refer la partidele care vor trebui să voteze această moțiune simplă. Și le aduc aminte celor de la PRO România următorul lucru, că prim-ministrul României, Victor Ponta, și-a dat demisia atunci când, printr-un accident tragic, la acel incendiu de la Colectiv, au murit peste 60 de oameni; primarul de sector a plecat din funcție.

Acum, când la Suceava au murit peste 300 de oameni, de COVID, nimeni nu pățește nimic. Ministrul este în continuare în picioare, prim-ministrul este în continuare în picioare și toți se laudă că au făcut și au salvat.

Nu știu ce ați salvat, dar știu câți oameni au murit. Și, pentru asta, cred că toate partidele din România ar trebui să-l trimită pe ministrul sănătății acasă, să vină un om serios, iar prim-ministrul României să-și dea demisia, pentru că a fost la Suceava și nici măcar un buchet de flori n-a fost în stare să ducă la spital, să-și ceară scuze pentru nenorocirea pe care au produs-o oamenii care au condus județul și spitalul.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Dacă mai sunt alte intervenții? Nu.

Intrăm în dezbateri. Avem 21 de amendamente admise.

Dacă la titlul legii sunt intervenții? Nu.

La articolul unic, intervenții? Nu.

De la 3 la 29? Nu.

Rămâne la votul final.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate C.F.R. - S.A., în domeniul public al statului, respectiv al Consiliului Local Sector 5, și în administrarea Consiliului Local Sector 5; (PL-x 294/2020). (rămas pentru votul final)  

5. Proiectul de Lege privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate C.F.R. - S.A., în domeniul public al statului, respectiv al Consiliului Local Sector 5, și în administrarea Consiliului Local Sector 5; PL-x 294/2020.

Avem raport comun - Comisia pentru administrație, Comisia pentru transporturi și Comisia juridică.

Cine îmi prezintă raportul?

Vă rog, domnule deputat, prezentați raportul.

Vreți...

Numai puțin!

Ca inițiator?

Numai puțin!

Ca inițiator, întâi.

Vă rog, doamnă deputat!

Doamna deputat Oana Florea, ca inițiator, și apoi discutăm despre raport.

   

Doamna Oana-Consuela Florea (de la tribună):

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Vă rețin astăzi atenția cu un proiect legislativ important. Este vorba de un transfer de terenuri.

Vă rog, în numele celor 240.000 de locuitori ai sectorului 5, să dați un vot, astăzi, în favoarea acestei inițiative.

Foarte pe scurt. Este vorba despre fostul coridor feroviar Filaret-Progresul, o șină de tren dezafectată care este în paragină de 30 de ani, care nu are iluminat stradal, nici trotuare, care a devenit o groapă de gunoi.

Primăria Sectorului 5 face demersuri de câțiva ani buni pentru a putea administra acest teren, deoarece dorește să investească acolo și să aducă zona respectivă la lumină.

Nenumăratele adrese făcute, și la Ministerul Transporturilor, și la Guvern, s-au finalizat cu o adresă, prin care reprezentanții Ministerului Transporturilor și primarul Sectorului 5 au convenit: "Demararea unei inițiative legislative în Parlamentul României, prin grija Primăriei Sectorului 5, având ca obiect trecerea terenului în suprafață de 50.629 de metri pătrați, din domeniul public al statului, administrarea Ministerului Transporturilor, concesiunea Companiei Naționale C.F.R., în domeniul public al Municipiului București".

Primăria Sectorului 5, în parteneriat cu Banca Mondială, a făcut o analiză a acestei zone, o analiză de oportunitate și dezvoltare. Cine este curios, eu pot să pun la dispoziție acest studiu.

Foarte pe scurt, este vorba despre un bulevard care va conecta centrul capitalei cu sudul capitalei. Este vorba despre construcția de locuințe în zonele adiacente, de spații verzi, întrucât sectorul 5 are cea mai mică zonă de spații verzi, locuri de joacă pentru copii și, nu în ultimul rând, conectarea anumitor zone din cartierul Ferentari cu o arteră principală, o arteră importantă.

Acestea fiind zise, eu vă rog frumos să dați un vot în favoarea acestui proiect legislativ, pentru ca să putem asigura o dezvoltare a zonei respective, rămasă, așa cum spuneam, de izbeliște, timp de 30 de ani.

Dacă există nelămuriri - nu mai insist, aș mai dezvolta, dar înțeleg că nu e timp - dacă sunt nelămuriri sub aspect juridic, trebuie să vă spun doar atât - și închei - că există o practică parlamentară, respectiv președintele României a promulgat Legea nr. 64 din 2019 privind transmiterea unui teren... absolut situație identică, terenul aflat în proprietatea statului, în administrarea Ministerului Transporturilor, în concesiunea C.F.R., către orașul Huedin. Este practic același obiect de reglementare, doar că, în loc de Huedin, avem Primăria capitalei, care urmează să dea acest teren în administrare, prin hotărâre de consiliu, Primăriei Sectorului 5.

Vă mulțumesc frumos.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Comisiile, vă rog, prezentați raportul.

 
   

Domnul Găvrilă Ghilea (de la tribună):

Proiect de Lege 294/2020 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate C.F.R.-SA, în domeniul public al statului, respectiv al Consiliului Local Sector 5, și în administrarea Consiliului Local Sector 5.

În conformitate cu prevederile art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru transporturi și infrastructură au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu dezbaterea și avizarea acestui act normativ, Camera Deputaților fiind Cameră decizională.

Senatul a adoptat proiectul de lege, în ședința din 12 mai 2020.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil actul normativ.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare, în fapt, transmiterea unui teren aferent liniei C.F.R. București-Progresu către București Cotroceni, aflat în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate C.F.R.-SA, din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, în domeniul public al Municipiului București.

Conform celor prezentate în expunerea de motive, acest transfer ar fi necesar pentru a se putea implementa o serie de proiecte de utilitate publică pe porțiunea dintre pasajul Toporași și pasajul Carol, în conformitate cu Strategia Locală de Dezvoltare Durabilă a Sectorului 5, aceste proiecte de utilități publice propunând o nouă arteră carosabilă de categoria I pe direcția Nord-Sud, sub forma Bulevardului Rocar, între Pasajul Toporași și Pasajul Rahova.

Comisiile au examinat actul normativ, după cum urmează: Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și Comisia juridică, de disciplină și imunități, în ședința comună online din 22 iunie 2020, iar Comisia pentru transporturi și infrastructură a examinat actul normativ în ședința online din data de 23 iunie 2020.

În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate, membrii celor trei comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui raport comun de adoptare a Proiectului de Lege privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate C.F.R.-SA, în domeniul public al statului, respectiv al Consiliului Local Sector 5, și în administrarea Consiliului Local Sector 5, cu amendamente admise prevăzute în anexa care face parte integrantă din raportul depus.

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

La dezbateri generale, Grupul UDMR.

Vă rog, domnule deputat Benedek Zacharie.

 
   

Domnul Benedek Zacharie (de la tribună):

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Astfel de terenuri sunt foarte multe, la noi în țară, care de 30 de ani nu mai sunt folosite de C.F.R.-SA, dar, în schimb, sunt și clădiri care sunt în administrarea S.A.F.-SA, care este deja efectiv în paragină. Aceste clădiri, aceste zone, sau chiar și parcuri sunt, aceste zone au devenit niște focare de infecție. Deci, ar trebui ca în Parlament să existe sau să inițiem o lege prin care toate aceste terenuri, toate aceste clădiri să-și găsească o utilitate, să fie date UAT-urilor sau celor care se pot folosi, să nu mai fie pline de mizerii și să continuăm cu aceste focare de infecție.

Deci, Grupul UDMR va vota această lege.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Din partea Grupului USR, vă rog, faceți legătura cu domnul deputat Benga Tudor.

 
   

Domnul Tudor-Vlad Benga (prin audioconferință):

Bună ziua, stimați colegi!

 
     

Domnul Florin Iordache:

Vă rog, domnule deputat.

 
   

Domnul Tudor-Vlad Benga (prin audioconferință):

Din păcate, este regretabilă lipsa de viziune administrativă și din toate punctele de vedere, în ceea ce înseamnă acest proiect. Las la o parte problemele de constituționalitate a proiectului. Dar, intrând pe fondul problemei, Bucureștiul este sufocat de trafic și, în ciuda tuturor promisiunilor de revoluție și pararevoluție pe care le-a făcut primărița Firea, în continuare se sufocă.

Această bucățică de tren, acest coridor feroviar este foarte important pentru că, de fapt, ce se întâmplă? La toate capitalele europene, dacă vă uitați, inclusiv capitalele est-europene, nu vorbesc despre rețelele imense de trenuri metropolitane pe care le au capitalele vest-europene, toate au rețele de tren suburban. Există proiecte și se discută și la Ministerul Transporturilor, și sunt parte din programul cu care Nicușor Dan candidează, care intenționează să transforme, astfel încât să aibă și Bucureștiul un tren metropolitan adevărat. Și peste tot în lume, dacă vă uitați, în ultimii 20 de ani, transportul public și transportul feroviar generează dezvoltare urbană pe mai departe.

Noi, ce facem, în clipa de față, este exact opusul. Transmitem acest teren în administrarea Primăriei Capitalei, tăiem un bulevard, toate studiile arată că în momentul în care creezi mai mult asfalt, aduci mai mult trafic, în loc să folosim ceea ce există. Da, într-adevăr, poate că toată calea aceea ferată este neglijată de 30 de ani, dar se poate construi acolo, este pe un coridor feroviar, poate fi repusă în funcțiune și poate să genereze... Gândiți-vă, și rețeaua de tramvai a Bucureștiului este aproape dublă, ca lungime, față de rețeaua de metrou, și cu rețeaua de transport feroviar din jurul Bucureștiului se poate tripla densitatea de transport feroviar. Este o lipsă de viziune extraordinară, în clipa de față, să facem exact opusul a ceea ce se întâmplă în urbanism și din punctul de vedere al dezvoltării în tot restul lumii.

Mulțumesc frumos de tot.

USR va vota împotrivă.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Dacă mai sunt colegi care doresc să intervină la dezbateri generale? Înțeleg că nu.

Avem 5 amendamente admise.

La titlul legii, intervenții?

La articolul, până la art. 5, intervenții? Nu.

La anexă, intervenții? Nu.

Rămâne la votul final.

 
Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru completarea art. 5 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică (PL-x 244/2019). (rămasă pentru votul final)  

6. Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru completarea art. 5 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică; PL-x 244/2019.

Dacă din partea inițiatorilor dorește cineva? Nu.

Comisia juridică? Vă rog.

Doamnă Laura Moagher, vă rog, prezentați raportul suplimentar.

   

Doamna Laura-Mihaela Fulgeanu-Moagher (de la tribună):

Raport suplimentar asupra Legii pentru completarea art. 5 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică.

În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaților, republicat, Comisia juridică, de disciplină și imunități a fost sesizată spre dezbatere în procedură de reexaminare, ca urmare a cererii Președintelui României, potrivit art. 77 alin. (2) din Constituția României, cu Legea pentru completarea art. 5 din Legea nr. 33/1994.

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituția României, Camera Deputaților este Cameră decizională.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă.

Senatul a adoptat proiectul de lege, în ședința din 6 mai 2019.

Guvernul nu susține adoptarea acestei inițiative legislative.

Camera Deputaților a adoptat proiectul de lege, în ședința din 3 iulie 2019.

Președintele României solicită reexaminarea legii la data de 30 iulie 2019.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins Legea pentru completarea art. 5 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică la data de 22 octombrie 2019.

Comisia juridică, de disciplină și imunități a transmis plenului Camerei Deputaților un raport de respingere a cererii de reexaminare formulată de Președintele României și de adoptare a Legii pentru completarea art. 5 din Legea nr. 33/1994.

Plenul Camerei Deputaților, în ședința din 10 martie 2020, a hotărât retrimiterea la comisie a inițiativei legislative, în vederea reexaminării și adoptării unui nou raport.

Legea supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare completarea art. 5 din Legea nr. 33/1994, în sensul ca lucrările declarate de interes național sau de interes local să reprezinte lucrări de interes public major, acestea fiind, potrivit expunerii de motive, indispensabile în cadrul politicilor fundamentale ale țării în domeniul asigurării infrastructurii locale și naționale.

Comisia juridică, de disciplină și imunități a transmis plenului Camerei Deputaților un raport de respingere a cererii de reexaminare formulată de Președintele României și de adoptare a legii.

Plenul Camerei Deputaților, în ședința din 20 mai 2020, a hotărât retrimiterea la comisie a inițiativei legislative, în vederea reexaminării și adoptării unui nou raport.

Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, comisia a examinat legea în ședința online din data de 22 iunie 2020.

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea Legii pentru completarea art. 5 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, în forma adoptată inițial de Parlamentul României și trimisă l promulgare, și respingerea cererii de reexaminare a legii formulate de Președintele României, cu un amendament respins prezentat în anexa care face parte integrantă din prezentul raport suplimentar.

În raport de obiectul și conținutul său, legea face parte din categoria legilor ordinare.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Începem dezbaterile generale.

Vă rog, faceți legătura cu domnul deputat Ion Stelian.

 
   

Domnul Stelian-Cristian Ion (prin audioconferință):

Bună ziua!

 
   

Domnul Florin Iordache:

Numai puțin, domnule deputat!

 
     

Domnul Stelian-Cristian Ion (prin audioconferință):

Vă rog.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Două chestiuni.

Înțeleg că e și ziua dumneavoastră... La mulți ani!

Aveți și un amendament respins. Acum discutăm la dezbateri generale sau susțineți și amendamentul respins?

 
   

Domnul Stelian-Cristian Ion (prin audioconferință):

Dezbateri generale.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Dezbateri generale.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Stelian-Cristian Ion (prin audioconferință):

Vă solicit tuturor deputaților respingerea acestui proiect. Este un proiect extrem de nociv pentru mediu. Avem multe râuri în România, am fost binecuvântați cu aceste daruri, dar vedeți că în ultima perioadă unele lucrări hidrotehnice au reușit să distrugă mare parte din habitatele naturale și să distrugă pur și simplu sute, mii de astfel de râuri.

Legea de față, numită și Legea antirâuri, nu face altceva decât să permită să se dea acord de mediu inclusiv în toate situațiile în care există impact negativ semnificativ asupra ariilor naturale protejate.

Este o lege cu un potențial devastator. Am trimis tuturor colegilor și tuturor grupurilor parlamentare materiale, unele filmate, unele reportaje făcute la fața locului, pentru a vedea cu ochii dumneavoastră care sunt consecințele unei asemenea legi.

Este foarte important ca peste ani de zile, când vom merge împreună cu copiii în munții României și vom vedea toate aceste zone, să nu ne pară rău că am votat o astfel de lege acum. Avem posibilitatea să respectăm legislația europeană. Vreau să spun că o astfel de lege încalcă în mod flagrant Directiva habitate, încalcă multe decizii ale Curții de Justiție a Uniunii Europene și este o lege incoerentă.

Nu putem să mergem pe această linie, pentru că trebuie să respectăm echilibrul între nevoia de dezvoltare și protecție a mediului.

Nu poate spune nimeni că nu se pot construi autostrăzi, nu se pot construi hidrocentrale, dacă nu adoptăm această lege. Putem face aceste lucruri, le putem dezvolta, dar haideți să protejăm ariile naturale protejate! Este foarte important să observăm și că legea este neclară, și că este lipsită de predictibilitate, nu se definește despre ce interes este vorba. Nu putem spune că toate tipurile de interes, și național, și toate interesele locale sunt interese publice majore, astfel încât să fie permise astfel de lucrări.

Eu vă solicit foarte mare atenție pe această lege.

Vă solicit, de asemenea, dacă-mi permiteți, voi susține și amendamentul, în sensul în care am căutat ca din textul legii, așa cum a rezultat în urma procedurilor parlamentare de până acum, să eliminăm partea nocivă, absolut nocivă care se referă la distrugerea râurilor, la acele lucrări hidrotehnice care urmează să fie aprobate fără discernământ, în cazul în care există impact negativ major asupra mediului.

Acesta este sensul amendamentului. Dacă nu dăm un vot de respingere pe lege, măcar gândiți-vă și luați în considerare când votăm acest amendament, pentru că, făcând asta, salvați ce a mai rămas din râurile României și putem transmite mai departe generațiilor următoare colțișorul acesta de natură pe care și noi l-am primit în dar.

Mulțumesc frumos.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Domnule Pașcan, vă rog, Grupul PMP.

 
   

Domnul Emil-Marius Pașcan (de la tribună):

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Distinși colegi,

Eu cred că într-un proiect legislativ, în asumarea sa, nu trebuie să pornim de la prezumții de vinovăție. Dacă nu exista o necesitate imperativă, pornită din administrația publică, acest proiect nu ar fi existat.

Astăzi, în schimb, legislația ambiguă, interpretabilă diferit de la o instanță la alta, conduce nemijlocit la blocarea unor proiecte de dezvoltare, la promovarea unor investiții în infrastructură, în extinderea rețelelor de apă, canal, electrice, gaz etc., ducând la blocaje majore în administrația publică locală.

Sigur, am văzut observațiile, atât ale Consiliului Legislativ, care invocă previzibilitatea și lipsa unei clarități a prevederii legislative din acest proiect, de asemenea observațiile făcute de Guvern și, de asemenea, din cererea de reexaminare, care invocă necesitatea unei definiri mai clare a interesului public major.

Vreau să vă spun că acest interes public major ține de comunitățile locale, de nevoia de dezvoltare locală, și astăzi legislația adiacentă obținerii autorizațiilor pe diverse proiecte de dezvoltare este un filtru, este un factor de prevenire pentru orice fel de abuz în această privință.

Vreau să vă spun unde a condus, în schimb, până acum, legislația. La mine, în județul Mureș, un drum asumat de administrația publică locală, de legătură între două cartiere, a fost blocat de diverse organizații neguvernamentale de mai bine de zece ani, invocându-se perturbarea împerecherii liliecilor cu guler galben și mai apoi a broscuțelor, procese aflate pe rol, care au condus la pierderea finanțării din bani europeni pentru o asemenea investiție, legată de un drum între două cartiere, vă repet. Și astfel de situații sunt frecvente, repetabile la nivel național.

De aceea, noi considerăm că această prevedere legată de un interes public major, asumat de comunitatea locală, prin împuterniciții săi, care pot fi consilieri locali, consilieri județeni și mai apoi toate acestea validate prin acte administrative și prin acorduri de la Agenția de Mediu, de la Ministerul Mediului, de la Garda de Mediu, sunt suficiente filtre pentru a preveni abuzurile.

În această privință, noi considerăm că este un proiect legislativ necesar, bine-venit, și Partidul Mișcarea Populară va vota împotriva cererii de reexaminare a Președintelui României.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Grupul PSD, domnul Simonis. Vă rog.

 
   

Domnul Alfred-Robert Simonis (de la tribună):

Mulțumesc, domnule președinte.

Noi ne-am învățat ca ori de câte ori există proiecte majore, investiții majore, făcute de statul român sau în beneficiul statului român, un partid, mai nou prin Parlamentul României, să se opună.

Eu un domn, cred că Goțiu se numește, l-am văzut acum câțiva ani pe o plajă - și e o poză celebră pe Internet în acest sens - care umblă pe afară, înainte de a intra în Parlament, cu un castor, spunând că dacă această lege este votată nu știu ce vor păți castorii.

Știu, sunt importanți și castorii, însă noi acum...

 
     

Domnul Florin Iordache:

Și arici!

 
   

Domnul Alfred-Robert Simonis (de la tribună):

...suntem într-o plină pandemie și cred că înainte de castori ar trebui să fie importanți oamenii, și pentru dumneavoastră, de la USR.

Dincolo de asta, ne-am învățat ca USR și alte ONG-uri susținute... sau ONG-uri cu activitate dubioasă, ca să fiu elegant, să blocheze tot felul de investiții. Și vorbea antevorbitorul meu mai devreme despre un tronson de drum care a fost închis din cauza nu știu căror lilieci.

În Timiș, unde nu s-au mai văzut urși de pe la 1800, au blocat un tronson de autostradă pe motiv că trebuie construit un tunel pentru urși. Noi, în Timiș, la mine, în Timiș, nu avem un tronson de autostradă din cauză că un ONG din acesta, pe care dumneavoastră îl susțineți, a susținut sus și tare că e nevoie să facem un tunel pentru urși, repet, acolo neexistând urși.

Pe un alt deal al liliecilor, tot din Timiș, nu poate fi terminat un tronson de autostradă acolo, pentru că, repet, tot aceste ONG-uri au spus că nu știu ce specie rară de lilieci trece pe acolo și va dispărea această specie.

Avem pe Comarnic-Brașov un tronson oprit, o licitație oprită, pe motiv că nu știu ce gândac rar a apărut și trebuie, din nou, să găsim soluția pentru a reloca acei gândaci.

Avem, de asemenea, tronsoane oprite pentru că nu știu ce tip de broască, nu știu ce specie de broască rară a apărut undeva prin Moldova și trebuie să nu putem face autostrăzi, să nu cumva să trecem peste broască. (Vociferări.)

Oameni buni, acest proiect permite ca, după obținerea autorizațiilor legale în domeniu, să se poată finaliza cele două hidrocentrale pe Jiu, investiții făcute în proporție de 99%, și din cauză că această reglementare lipsește, nu poate fi terminată și sunt investiții de sute de milioane de euro făcute de statul român. Nu pot fi terminate aceste investiții, pentru că nu avem cadrul legal.

Revin și închei cu asta. Suntem în plină pandemie, în plină criză mondială, planetară, sanitară. Sunt importante broaștele, sunt importanți castorii, sunt importanți gândacii și liliecii, sunt importanți și urșii, dar mai importanți decât toate aceste specii sunt oamenii. (Aplauze.)

 
   

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Dacă mai sunt intervenții? Nu mai sunt.

Avem un amendament respins. Dacă se susține? Nu se susține.

Mulțumesc.

Rămâne la votul final.

Mergem mai departe.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul insolvenței și a altor acte normative (PL-x 721/2018). (rămas pentru votul final)  

8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul insolvenței și a altor acte normative; PL-x 721/2018.

Comisia juridică și Comisia...

(Domnul deputat Andi-Gabriel Grosaru solicită să ia cuvântul.)

Păi, nu, stați puțin! Numai puțin, domnule Grosaru!

Comisia juridică și Comisia pentru buget. Cine prezintă raportul?

Doamnă deputat Aida Căruceru, vă rog, prezentați raportul comun al celor două comisii.

   

Doamna Aida-Cristina Căruceru:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

În conformitate cu prevederile art. 94 și art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități au fost sesizate, spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul insolvenței și a altor acte normative.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședința din data de 21 noiembrie 2018.

Conform prevederilor art. 75 din Constituția României, republicată, și ale art. 91 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera Deputaților este Cameră decizională.

La întocmirea prezentului raport preliminar, comisiile au avut în vedere: avizul favorabil al Consiliului Legislativ; avizul favorabil al Consiliului Economic și Social; avizul favorabil al Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare; avizul favorabil, cu amendamente admise, al Comisiei pentru industrii și servicii.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare: eficientizarea mecanismelor de recuperare a creanțelor bugetare față de societățile aflate în stare de insolvență; adoptarea unor măsuri menite să evite afectarea mediului concurențial, prin folosirea procedurilor insolvenței în mod abuziv de către unii debitori care utilizează mecanismele reglementate de legea insolvenței, cu scopul de a se sustrage de la plata sumelor datorate bugetului general consolidat; adoptarea de măsuri care să permită conversia, reducerea sau cesiunea creanțelor bugetare, în anumite condiții, pentru a evita intrarea iminentă în faliment a multor societăți cu potențial de viabilizare și cu consecințe grave în plan economic și social.

În conformitate cu prevederile art. 61 și art. 63 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, membrii celor două comisii sesizate în fond au dezbătut proiectul de lege în ședințe separate.

În urma examinării, dezbaterii și a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților, spre dezbatere și adoptare, raportul comun de adoptare a Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul insolvenței și a altor acte normative, cu amendamentele admise prezentate în Anexa 1. Amendamentele respinse se regăsesc în Anexa 2.

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Începem dezbateri generale.

Domnule Grosaru, la dezbateri generale?

Întreb, la dezbateri generale, dacă din partea grupurilor parlamentare doresc să intervină colegii?

La dezbateri generale, domnul Grosaru. Vă rog.

 
   

Domnul Andi-Gabriel Grosaru (de la tribună):

Bună ziua!

Mulțumesc, domnule președinte.

Este un proiect de lege binevenit.

Știți foarte bine că procedura insolvenței reprezintă un indicator foarte bun cu privire la sănătatea mediului de afaceri în România.

Drept urmare, atât timp cât noi, în România, vom avea foarte multe insolvențe, să știți că mediul de afaceri are de suferit.

Ceea ce facem noi - încercăm totuși să îmbunătățim cadrul legal, pentru a încuraja societățile.

Dacă acum ceva timp în urmă această procedură era folosită pentru încurajarea societăților de a apela la această modalitate și la această lege pentru a se salva de caz de faliment, acum suntem în situația în care acest indicator, acest instrument trebuie definit foarte bine, pentru că, din experiența anilor în care am activat ca practician în insolvență, vă spun că am asistat la foarte multe situații în care debitori și persoane juridice, să spunem, de mai puțină bună-credință, apelau la acest mecanism, pentru a eluda plata taxelor la bugetul de stat sau plata creanțelor către diferiți creditori.

Acum, situația s-a mai schimbat puțin, din perspectiva acestei legi. Este o particularitate la noi în țară cu privire la atingerea unui anumit prag de datorii care să poată să te denumească efectiv ca persoană în insolvență.

La nivel european, Regulamentul european nr. 948 nu prevede o valoare-prag, care este, cum spuneam, o particularitate a legislației românești.

În acest sens, eu am intervenit cu o serie de amendamente care ar putea să mai îmbunătățească acest cadru normativ, pe lângă cele care mi-au fost admise.

Drept urmare, la momentul în care se vor discuta acestea, am să le susțin, domnule președinte, după expirarea timpului pentru dezbateri generale.

Vă mulțumesc foarte mult.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Bun.

Întreb liderii de grup dacă mai au colegi care doresc să intervină la dezbateri generale? Nu. Bun.

Avem 6 amendamente respinse.

O să vă rog să vă înscrieți când ajungem la pozițiile respective.

Avem 75 de amendamente admise.

Dacă la titlul legii sunt intervenții? Nu.

Până la poziția 72? Nu sunt intervenții.

La poziția 72 avem un amendament respins. Dacă se susține? Nu se susține.

A, vă rog, domnul Grosaru.

 
   

Domnul Andi-Gabriel Grosaru (de la tribună):

Mulțumesc, domnule președinte.

Amendamentul se referă la majorarea valorii-prag, la care făceam referire mai devreme.

Este vorba despre majorarea de la 40.000 de lei la 52.000 de lei a valorii-prag pentru deschiderea procedurii insolvenței. Tocmai pentru motivele spuse anterior, și anume descurajarea debitorilor de a apela în mod abuziv la această procedură de insolvență.

Și amendamentul este după cum urmează:

"Valoarea-prag reprezintă cuantumul minim al creanței, pentru a putea fi introdusă cererea de deschidere a procedurii de insolvență. Valoarea-prag este de 52.000 lei atât pentru creditori, cât și pentru debitori, inclusiv pentru cererile formulate de lichidatorul numit în procedura de lichidare prevăzută de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru creanțe de altă natură decât cele salariale, iar pentru salariați este de 6 salarii medii brute pe economie/salariat".

Acesta este amendamentul, domnule președinte.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Dar acest amendament...

Domnule coleg, dumneavoastră aveți la poziția 2.

Acest amendament este amendamentul domnului Sitterli.

Dumneavoastră sunteți domnul Grosaru.

 
   

Domnul Andi-Gabriel Grosaru (de la tribună):

Da, e adevărat.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Dumneavoastră aveți la 72 valoarea-prag și dumneavoastră discutați...

Dacă vreți să susțineți amendamentul de la poziția 2? Cu 52.000 de lei.

 
   

Domnul Andi-Gabriel Grosaru (de la tribună):

Domnule președinte,

Ați făcut referire la art. 72. Nu aveam de unde să știu la ce marginal vă uitați.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Păi, nu, eu v-am dat cuvântul...

Domnule Grosaru, în 4 ani... ați văzut, dau cuvântul inițiatorului de amendament.

Dumneavoastră aveți amendament la poziția 2, da? Acesta cu 40.000. Și îl voi supune votului, dacă insistați. Creșterea de la 40.000 la 52.000. Acesta este amendamentul dumneavoastră. Corect?

 
   

Domnul Andi-Gabriel Grosaru (de la tribună):

Da, domnule președinte.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Bine.

Deci pregătiți...

Stimați colegi,

Este un amendament respins pe care l-a susținut domnul Grosaru, la poziția 72.

Să înceapă votul.

(Vot electronic la distanță.)

8 voturi pentru, 151 de voturi împotrivă, 19 abțineri. Amendamentul a fost respins, domnule Grosaru.

Mergem mai departe.

Vă susțineți amendamentul următor, la poziția 143?

 
   

Domnul Andi-Gabriel Grosaru (de la tribună):

Da, domnule președinte.

Este vorba despe art. 143 alin. (1), este la poziția 3.

 
     

Domnul Florin Iordache:

Da, da...

 
   

Domnul Andi-Gabriel Grosaru (de la tribună):

Da.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Prezentați plusul cu care veniți dumneavoastră, adică...

 
   

Domnul Andi-Gabriel Grosaru (de la tribună):

Da, domnule președinte.

 
   

Domnul Florin Iordache:

... dați citire sintagmei "Pentru datoriile acumulate...". Și textul curge.

Vă rog.

 
   

Domnul Andi-Gabriel Grosaru (de la tribună):

Da, este adevărat, domnule președinte.

Procedura de insolvență... și...

Legea prevede două stări, starea de insolvență, adică starea de observație și starea de faliment, când se constată că debitorul, practic, nu mai poate să desfășoare activitățile obiectului de activitate.

În perioada de insolvență, debitorul poate să acumuleze datorii.

Acest amendament pe care l-am formulat dă posibilitatea practicianului în insolvență, cel care observă activitatea debitorului în această perioadă, să introducă cereri de executare silită pentru datoriile care au mai mult de 60 de zile în cadrul procedurii. Și tot acest amendament stabilește competența judecării cererilor de executare silită în favoarea judecătorului sindic. Pentru că știți foarte bine, competența judecării cererilor de executare silită revine judecătoriei de pe raza căreia debitoarea își are sediul principal.

Drept urmare, am dat și această posibilitate, judecătorului sindic, să judece aceste cereri de executare silită, pentru că el este singurul în măsură și are radiografia totală asupra procedurii de insolvență.

Drept urmare, amendamentul este după cum urmează:

"Pentru datoriile..." - deci, pe lângă textul de la alin. (1), așa cum a venit de la Senat.

"Pentru datoriile acumulate în perioada procedurii de insolvență care au vechime mai mare de 60 de zile, se poate începe executarea silită în cadrul procedurii insolvenței de către practicianul în insolvență. Competența judecării contestațiilor la executare revine judecătorului sindic".

Acesta este amendamentul.

 
     

Domnul Florin Iordache:

Bun.

 
     

Domnul Andi-Gabriel Grosaru (de la tribună):

Domnule președinte,

Vă rog...

 
   

Domnul Florin Iordache:

Voi supune votului amendamentul respins.

Să înceapă votul.

Amendament respins, repet.

(Vot electronic la distanță.)

 
   

Domnul Andi-Gabriel Grosaru (de la tribună):

Mulțumesc foarte mult.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc și eu.

Rezultatul votului - 12 voturi pentru, 173 de voturi împotrivă, 3 abțineri. A fost respins.

Amendamentul de la poziția 6.

Domnule Cupșa, vă rog.

Domnule Cupșa, înțeleg că vreți să vă susțineți amendamentul respins de la 31.

Vă rog.

 
   

Domnul Ioan Cupșa (de la tribună):

Mulțumesc.

 
     

Domnul Florin Iordache:

... la 264, da.

 
   

Domnul Ioan Cupșa (de la tribună):

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor,

Susțin amendamentul de la poziția 6 - amendamente respinse.

Așa cum am discutat cu liderii, acest amendament este unul care trebuie votat și îl susțin ca atare.

Vă citesc așa cum arată amendamentul care a fost adoptat.

"Cesionarul creanței bugetare preia, ca urmare a cesiunii de creanță, toate drepturile și garanțiile creditorului bugetar - și, atenție, urmează teza finală - "...cu excepția rangului de prioritate conferit de caracterul bugetar al creanței".

Propunerea noastră este ca această ultimă teză - "cu excepția rangului de prioritate conferit de caracterul bugetar al creanței" să dispară.

Și, drept urmare, vă solicit să votați acest amendament de la amendamente respinse.

Scopul ultim al acestei legi, al Legii nr. 85/2014 care privește insolvența, este acela de a însănătoși viața economică.

Însănătoșirea vieții economice se face prin două modalități: se acoperă pasivul debitorului aflat în insolvență, așa cum se dă o șansă aceluiași debitor, acolo unde este cazul, să supraviețuiască, să iasă din această procedură și să rămână activ în viața economică a noastră, a tuturor.

Statul este titularul acestei creanțe bugetare. Statul are un rang de preferință. Rangul de preferință dacă se pierde, această creanță se transformă într-una chirografară, nu mai există interes pentru cesiunea de creanță. Drept urmare, neexistând interes pentru cesiunea de creanță, nimeni nu "va cumpăra" această creanță, iar statul va rămâne cu respectiva sumă, e posibil, niciodată încasată.

Vă rog să votați.

Subliniez încă o dată, sensul este acela ca cesionarul, cel care preia această creanță, să păstreze, pe lângă dreptul în sine pe care îl dobândește, toate garanțiile, indiferent cum acestea se numesc, una dintre garanții fiind acest... sui-generis, fiind rangul prioritar.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Invit liderii grupurilor să recomande colegilor.

Grupul PSD.

 
   

Domnul Alfred-Robert Simonis (de la tribună):

Grupul PSD va vota pentru acest amendament.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

PNL? Domnule Roman?

Bănuiesc că susțineți, nu?

Colegul dumneavoastră l-a...

 
   

Domnul Florin-Claudiu Roman (de la tribună):

Susținem, domnule președinte.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

USR?

 
   

Domnul Bogdan-Ionel Rodeanu (de la tribună):

Grupul USR susține acest amendament.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

PMP?

 
   

Domnul Emil-Marius Pașcan (de la tribună):

Grupul PMP va vota pentru acest amendament.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Și UDMR?

 
   

Domnul Benedek Zacharie (de la tribună):

Grupul UDMR va susține acest amendament.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Domnule Varujan Pambuccian, vreți să interveniți?

Vă rog.

 
   

Domnul Varujan Pambuccian (prin audioconferință):

Grupul minorităților va vota pentru acest amendament.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Am finalizat.

Să înceapă votul.

(Vot electronic la distanță.)

Întreb, există vreun lider de grup care recomandă altfel decât susținerea? Nu.

Deci este consens.

Mulțumesc.

Amendamentul a fost admis.

Am finalizat.

Rămâne la votul final.

Înțeleg că se dorește o intervenție pe procedură.

Domnule Stelian, vă rog.

Înțeleg că doriți să interveniți pe procedură.

 
   

Domnul Stelian-Cristian Ion (prin audioconferință):

Vă mulțumesc frumos.

 
     

Domnul Florin Iordache:

Vă rog.

 
   

Domnul Stelian-Cristian Ion (prin audioconferință):

Am solicitarea următoare. Să reparăm viciul de procedură de la punctul anterior. Este vorba despre PL-x 244/2018.

În momentul în care mi-ați dat cuvântul, am spus foarte clar că voi susține și amendamentul. În finalul pledoariei mele, am adus argumente în favoarea amendamentului.

Rugămintea este să supuneți votului amendamentul de la PL-x 244. Este un singur amendament și el se referă la eliminarea din textul acestui proiect a părții legate de lucrările hidrotehnice. Restul, legate de autostrăzi, de gaze și de alte lucrări, rămân în textul legii.

Am solicitat doar eliminarea... pentru a proteja aceste râuri și pentru a se face lucrările în conformitate cu acordurile de mediu eliberate de autorități. Acesta e singurul sens pe care insistăm.

Și vă rog mult să supuneți votului acest amendament.

Mulțumesc mult.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Deci, haideți să ne înțelegem foarte clar.

Deci, domnule coleg, vedeți că la fiecare dintre amendamente, atunci când doresc colegii să intervină, le dau cuvântul.

La acel amendament, al dumneavoastră, rețineți, am secretarii, colegii mei, într-o parte și alta, v-am întrebat, unde vreți să interveniți? După care am pus întrebarea, se dorește să se susțină amendamentul? Și nici pe ecran, și nici liderul dumneavoastră... nu mi-a spus nimeni că dorește cineva să susțină acel amendament. Și atunci, am mers mai departe. Punct.

Nu ne putem întoarce la cineva care nu a reușit să susțină un amendament.

Mulțumesc.

În încheiere, la acest proiect, Guvernul.

La acest proiect cu insolvența, doamna secretar de stat Barac, vă rog, o scurtă intervenție.

 
   

Doamna Lidia Barac (secretar de stat, Ministerul Justiției; de la tribună):

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Guvernul susține și solicită adoptarea acestui Proiect privind aprobarea Ordonanței nr. 88.

Pe lângă cele spuse aici, aș dori să subliniez că prin aceste norme cuprinse în aceste lege deopotrivă se transpune o directivă europeană în materia falimentului instituțiilor de credit și societăților de asigurare, al cărei termen a expirat de mult.

Nu în ultimul rând, instanțele de judecată se vor bucura, întrucât au fost degrevate de un volum mare de muncă, generată de executarea silită paralelă și cel mai rău lucru a fost că acest volum mare de muncă nu s-a putut consolida într-o practică unitară, dimpotrivă, am avut foarte multe soluții jurisprudențiale neunitare.

Vă mulțumesc frumos.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri (PL-x 632/2019). (rămas pentru votul final)  

10. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri; PL-x 632/2019.

Dacă inițiatorul?

Vă rog, domnule Adnagi. Vă rog, ca inițiator.

Și apoi din partea Comisiei pentru muncă. (Vociferări.)

Păi, nu, inițiatorul întâi.

Vă rog, domnule coleg. Inițiatorul... un singur inițiator.

Și apoi la dezbateri generale vă dau cuvântul.

   

Domnul Slavoliub Adnagi (de la tribună):

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Astăzi vom vota legea copiilor fără copilărie, a copiilor a căror viață a început în pușcăriile comuniste, în deportare, în strămutare sau în timp ce părinții lor erau deținuți politici, deportați, prizonieri, internați abuziv în spitale de psihiatrie sau cu domiciliu obligatoriu.

Acești copii, acum ajunși la vârsta senectuții, au purtat toată viața stigmatul "origine nesănătoasă", stigmat pus de regimul comunist. Proveniți din familii pe care autoritățile comuniste din primele decenii, după instaurarea dictaturii comuniste, le considerau "dușmanii poporului", copii fiind, au îndurat suferințe și nedreptăți care greu am putea să le înțelegem astăzi.

Încercați să vă imaginați o situație. Tatăl, în pușcărie, 15 ani, pentru o vină imaginară; mama, scoasă din casă cu miliția și împreună cu doi copii minori forțată să semneze că pleacă de bună voie, cu lucrurile pe care au putut să le ia în mâini, duși în altă localitate, unde au locuit mulți ani într-o pivniță insalubră, controlați constant de Securitate. Mama nu avea drept de serviciu și au trăit doar cu ce găseau pe câmp sau cu rămășițele rămase în piață, aruncate după plecarea țăranilor. Copiii se îmbolnăvesc de TBC, dar trăiesc, deoarece au scăpat ca printr-o minune de moarte. Au fost dați afară, pe rând, din mai multe școli și, când primesc permisiunea să se întoarcă acasă, găsesc ocupată casa, de nomenclaturiști. Copiii muncesc ca salahori de la 14 ani, pentru a putea urma cursuri liceale serale. Suportând multe discriminări și blamări, sunt duși la muncă forțată pe marile șantiere, au accesul la studii superioare sau la posturi conform capacității lor, limitat, și au fost urmăriți de Securitate până în anul 1989.

Încercați o altă situație, prezentată pe scurt, să v-o imaginați.

O familie de oameni gospodari, deportată în Câmpia stearpă a Bărăganului, cu vagoane de transportat vite, cu un copil minor și unul în pântecul mamei - această familie a fost lăsată în câmp, lângă un țăruș. După o săptămână, avea să se nască un copil care avea să moară la câteva zile de la naștere, în bordeiul săpat în pământ de tatăl său. Și-au îngropat copilul, nebotezat, cu milițianul la spate. Primul lor copil s-a îmbolnăvit în prag de iarnă, din cauza frigului și a umezelii din pereții care nu apucaseră să se usuce la venirea iernii. Un medic, și el deportat, i-a salvat viața. Copilul a supraviețuit bolilor, lipsei de apă și de mâncare, arșiței verilor și gerului iernilor, a dormit în bordei în dulap, legat cu fular la gură, ca să se protejeze de șoareci, șopârle și șerpi. Și a muncit de mic ca să-și ajute familia. După 5 ani, la întoarcerea acasă, a locuit cu familia, luni, în grajd, cu animalele, casa lor fiind ocupată de militari. La școala elementară a fost batjocorit de cadrele didactice și de alți copii, din cauza "originii nesănătoase", deși mereu a luat premiul I. Acest copil, deși a promovat examenul, nu a fost primit la niciun liceu. A lucrat ca zilier în agricultură, reușind foarte greu, după câțiva ani, să devină doar tractorist, discriminările urmărindu-l până în 1989.

Stimați colegi,

În momentul când votați, gândiți-vă la copiii fără copilărie, cărora de fapt li s-a furat viața.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Vă rog, cine prezintă raportul comisiei?

Da, vă mulțumesc, domnul vicepreședinte Vexler. Vă rog, prezentați raportul Comisiei pentru muncă.

 
   

Domnul Silviu Vexler (de la tribună):

Bună ziua, domnule președinte!

Vă mulțumesc frumos.

În temeiul art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia pentru muncă și protecție socială a fost sesizată, prin adresa PL-x 632/2019 din 2 decembrie 2019, cu dezbaterea pe fond, în procedură obișnuită, a Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Decretului-lege nr. 118/1990, în sensul de a aduce reparațiile juste, cuvenite pentru suferințele îndurate de victimele regimului comunist aflate în viață, care, din cauza persecuțiilor politice, vădit nedrepte, au fost grav discriminate social și profesional, ceea ce a avut ca efect limitarea și restrângerea majoră a veniturilor materiale ale acestora și ale familiilor lor, timp de decenii, în toată perioada comunistă. De asemenea, se are în vedere ca și urmașii celor care au fost victime dovedite ale regimului comunist să beneficieze de reparațiile acordate prin Decretul-lege nr. 118/1990.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în ședința din 26 noiembrie 2019.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

În urma finalizării dezbaterilor, comisia propune plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de lege cu amendamente, redate în anexa care face parte integrantă din prezentul raport.

Și, cu permisiunea dumneavoastră, domnule președinte...

 
     

Domnul Florin Iordache:

Vă rog.

 
   

Domnul Silviu Vexler (de la tribună):

O mică eroare materială.

La marginal 4, respectiv alin. (5) al art. 5, sintagma "ori decedat" trebuie înlocuită cu sintagma "ori al celui decedat". Astfel, textul alin. (5) va fi următorul, incluzând formula "al celui".

Vă mulțumesc frumos.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Da.

Vă mulțumesc.

Vă rog, domnule deputat.

Începem dezbaterile generale.

Grupul PNL, domnul Andrei Daniel Gheorghe.

 
   

Domnul Andrei Daniel Gheorghe (de la tribună):

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Această inițiativă legislativă vine în completarea legii adoptate anul trecut, care modifică cadrul normativ al Decretului-lege nr. 118/1990, lege pe care noi, Partidul Național Liberal, am inițiat-o și care privește drepturile deținuților politici, ale celor deportați și ale celor persecutați de regimul comunist.

Această adăugare la lege este una profund benefică, deoarece ea vine și îndreaptă o serie de erori nedorite care au scăpat în forma finală a legii adoptate anul trecut, reușind să introducă într-un mod echitabil, cuprinzător și complet moral din perspectiva aplicării legii, toate categoriile de urmași ai celor care au fost închiși de regimul comunist, ai celor care au fost deportați forțat de regimul comunist, ai celor care au opus rezistență armată în Munții Carpați, ori ai altor persoane care au fost persecutate pe criterii politice ori de alt tip în timpul regimului comunist.

Ca atare, este esențial să înțelegem un aspect. Copiii și urmașii celor deținuți politici ori deportați - astăzi, în România, din păcate, nu mai sunt mai mult de 1.500 de deținuți în viață sau mai mult de 17.000 de deportați încă în viață - trebuie să beneficieze de aceste despăgubiri, niște despăgubiri de-a dreptul minore, raportate la bugetul de stat, dar niște despăgubiri morale, chiar dacă vin cu întârziere.

Sunt oameni care s-au născut în anii '50, în condiții deosebit de grele, sunt oameni care au suferit la școală, care au fost dați afară din facultăți, care nu au avut voie să se angajeze și care au fost obligați în timpul regimului comunist să facă munci mai slab calificate decât era pregătirea lor. Sunt oameni care încă de când s-au născut, până la maturitate, până în 1989 au trăit cu stigmatul fricii, cu teama și cu permanenta presiune, inclusiv a organelor de securitate și organelor represive ale regimului totalitar comunist.

Ca atare, este un fapt absolut normal și fericit acela că astăzi avem ocazia să adoptăm această lege, dat fiind faptul că...

Mă bucur că s-a amintit o sintagmă aici, "origine nesănătoasă". Acest cuvânt, această expresie bolșevică trebuie să dispară o dată pentru totdeauna din inventarul nostru, Pentru că această "origine nesănătoasă" a dus la sute de mii de morți, a dus la milioane de victime ale represiunii comuniste în România, indirect ori mai direct, și a dus la discriminarea a mai mult de jumătate din populația României...

 
     

Domnul Florin Iordache:

Concluzionați, domnule coleg.

 
   

Domnul Andrei Daniel Gheorghe (de la tribună):

... pentru 40 de ani.

Ca atare, Partidul Național Liberal susține deplin adoptarea acestei legi benefice și morale pe care noi astăzi o avem aici de dezbătut.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Întreb colegii dacă mai sunt doritori, din partea grupurilor, la dezbateri generale?

Da, vă rog, domnule Codreanu, din partea Grupului PMP. Vă rog.

Aveți 3 minute.

 
   

Domnul Constantin Codreanu (de la tribună):

Mulțumesc, domnule vicepreședinte.

Această inițiativă legislativă este una dintre mai multe inițiative legislative care completează și modifică Decretul nr. 118/1990.

Fie că vorbim despre proiectul de lege dezbătut și votat anul trecut, fie că vorbim despre cel dezbătut și votat săptămâna trecută, fie că vorbim despre două inițiative legislative ale colegilor parlamentari de la Partidul Mișcarea Populară, toate aceste proiecte au ca punct de pornire atât acte internaționale, cât și acte naționale.

Atunci când vorbim despre cele internaționale, ne referim, de exemplu, la două rezoluții ale Adunării Parlamentare a Consiliului Europei - vorbim despre Rezoluția nr. 1096 din 1996 a PCE privind măsurile de eliminare a moștenirii fostelor sisteme totalitare comuniste și vorbim de Rezoluția nr. 1489 din 2006 a PCE privind necesitatea condamnării internaționale a crimelor regimurilor comuniste totalitare.

Atunci când însă ne referim la documente naționale, sunt convins că majoritatea colegilor își aduc aminte de un raport prezentat de la această tribună, pe 18 decembrie 2006, un raport al comisiei prezidențiale pentru analiza dictaturii comuniste din România, atunci când președintele Traian Băsescu a condamnat regimul comunist în România, declarându-l ilegitim și criminal.

Prin urmare, Partidul Mișcarea Populară va vota acest proiect de lege și alte proiecte de lege care completează și modifică Legea-decret nr. 118/1990.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Dacă mai sunt alți doritori? Nu.

Avem nouă amendamente admise.

Dacă la titlul legii sunt intervenții? Nu.

De la 2 la 9, intervenții? Nu.

Rămâne la votul final. Caracter ordinar.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind meșteșugarii tradiționali din România (PL-x 209/2020). (rămas pentru votul final)  

La poziția 11, Proiectul de Lege privind meșteșugarii tradiționali din România; PL-x 209/2020.

Dacă din partea inițiatorilor dorește cineva? Nu.

Domnul președinte... (Vociferări.)

Din partea Comisiei pentru cultură sau... (Vociferări.)

Ca inițiator. Vă rog.

Domnul Gigel Știrbu, ca inițiator. Vă rog.

   

Domnul Gigel-Sorinel Știrbu (de la tribună):

Mulțumesc, domnule președinte.

Unul dintre inițiatori.

Această inițiativă legislativă credem noi că va face dreptate celor care duc mai departe tradițiile și meșteșugurile populare în această țară.

După cum știți, și sunt convins că majoritatea dintre dumneavoastră cunoașteți acest lucru, majoritatea târgurilor sunt pline de chinezării. Iată, astăzi, fiind Ziua Iei românești, majoritatea iilor din România, doamnelor și domnilor, nu sunt produse în România.

Prin această lege, oferim acestor meșteșugari, acestor oameni care duc mai departe tradițiile și meșteșugurile românești, posibilitatea de a merge în aceste târguri, de a arăta că sunt păstrătorii tradițiilor, de a le oferi posibilitatea organizării în asociații, în forme asociative, și de a avea la mână, pentru participarea la aceste târguri, o autorizație din partea autorităților competente.

Mulțumesc anticipat celor care veți vota această inițiativă legislativă și îi felicit pe toți cei care au semnat pentru această inițiativă.

Mulțumesc, domnule președinte.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Sunt 44 de colegi senatori și deputați inițiatori.

Din partea Comisiei pentru cultură, cine prezintă raportul?

Vă rog, doamnă vicepreședinte Beatrice Tudor.

 
   

Doamna Beatrice Tudor (de la tribună):

Vă mulțumesc, domnule președinte.

În temeiul dispozițiilor art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a fost sesizată spre dezbatere în fond cu Proiectul de Lege privind meșteșugarii tradiționali din România.

Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Proiectul de lege are ca obiect reglementarea cadrului general pentru recunoașterea statutului meșteșugarilor tradiționali, a drepturilor și îndatoririlor acestora, precum și organizarea și funcționarea structurilor reprezentative ale meșteșugarilor tradiționali din România, în scopul conservării, protejării, transmiterii, promovării și punerii în valoare a meșteșugurilor și a culturii tradiționale.

Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritatea voturilor parlamentarilor prezenți.

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă propune plenului adoptarea Proiectului de Lege privind meșteșugarii tradiționali din România, cu amendamentele admise, așa cum sunt redate în Anexa nr. 1 și amendamentele respinse redate în Anexa nr. 2.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Începem dezbaterile generale.

Din partea Grupului UDMR, domnul Márton Árpád. Vă rog.

 
   

Domnul Márton Árpád-Francisc (de la tribună):

Domnule vicepreședinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Poate unii știu, eu unul nu prea încurajez înfiriparea acestor bresle în mileniul pe care tocmai l-am început. De obicei intervin împotriva acestora. Totuși s-a încercat, de către inițiatori, o modalitate de încurajare a acestei activități tradiționale meșteșugărești, din România, care este o valoare însemnată. Drept urmare, chiar și un coleg de-al nostru, senator UDMR, este unul dintre inițiatori.

CES a susținut acest proiect de lege, atrăgând totodată atenția asupra unui posibil paralelism legislativ.

În acest sens, am propus câteva amendamente, adoptate de comisie - și le mulțumesc colegilor noștri -, prin amendamentele astfel acceptate, paralelismul legat de Legea nr. 26 din 2008 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial, făcând doar o trimitere la această lege, a dispărut și în mod evident au fost eliminate niște elemente care nu sunt în acord cu dispozițiile din această lege.

Totodată, la dezbaterea acestui proiect de lege mi-am exprimat punctul de vedere legat de un centralism excesiv, chiar dacă soluția primară prin care o persoană va putea să aibă acest drept de a fi declarat meșteșugar tradițional se realizează la nivelul județului, deci persoana își duce hârtiile la comisia specială din județ, și în 60 de zile decizia o ia această comisie din județ. Cu toate acestea, această decizie va fi comunicată la București și hârtia de bază o va primi de la București, de la o autoritate națională care, mai ales cum este descrisă aici, nu știu dacă nu va avea soarta camerelor agricole. Este confuz... așa cum credem noi.

Ca atare, eu am propus ca, dacă decizia tot se ia la nivel de județ, și hârtioara respectivă să poată fi eliberată la nivel de județ.

Avem un amendament respins. Evident, ar veni și amendamentul celălalt, dacă se adoptă. Este primul amendament la amendamente respinse. Se referă la varianta articolului 10 de la pct. 13, de la "Amendamente respinse". Mi-l voi susține și în mod evident, în funcție de cum va rezulta din dezbateri acest proiect de lege, vom vota în consecință.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Suntem deocamdată la dezbateri generale.

Domnul Florin Manole, din partea PSD.

Dumneavoastră aveți la articolul 10 alin. (1) și (2), amendamente respinse. Dar să terminăm dezbaterile generale! Și mai aveți la 17 încă un amendament.

Domnul Manole, Grupul PSR, și apoi faceți... Numai puțin! Și apoi, de la USR, domnul Năsui. Să faceți legătura!

 
   

Domnul Petre-Florin Manole (de la tribună):

Mulțumesc, domnule președinte.

Acest proiect este un proiect de lege care face foarte multe lucruri bune, aduce multe lucruri pozitive pentru meșteșugarii din România, indiferent că vorbim de meșteșugari din anumite regiuni geografie, care fac meșteșuguri diferite sau care vin din culturi și etnii diferite.

Proiectul acesta aduce facilități referitoare la participarea la târguri, aduce facilități fiscale, aduce facilități de ordinul indemnizațiilor pentru aceia dintre meșteșugarii care, fiind acreditați ca atare și având recunoașterea comunității locale, primesc din partea consiliului local o astfel de indemnizație.

Mă voi referi un pic la această indemnizație, pentru că ea a suscitat dezbateri mai ales în Comisia pentru buget. Era o anumită formă, forma aceea fost schimbată - și le mulțumesc colegilor de la Uniunea Salvați România care au venit cu sugestia respectivă.

Sigur însă că o formă de sprijin material pentru meșteșugarii din România trebuie și va fi păstrată în această lege. Este un lucru important pentru că - și aceasta este ultima idee la care mă voi referi - meșteșugarii din România nu fac doar niște produse care au o valoare economică. Ba, mai mult decât atât, ceea ce este cel mai important pentru noi, ca țară, pentru noi, ca popor, încă o dată, indiferent de etnie, indiferent de regiune geografică, indiferent de meșteșug, ceea ce este cel mai important este valoarea culturală, valoarea de patrimoniu, valoarea de identitate națională pe care meșteșugarii o aduc, iar aceasta trebuie nu doar protejată, nu doar recunoscută, dar și susținută și recompensată, uneori chiar și material, pentru că avem mulți meșteșugari în această țară care trăiesc greu din punct de vedere financiar și care duc tradiția mai departe, cu niște greutăți care le-ar fi ușurate dacă am avea consilii locale care să aibă posibilitatea să-i sprijine. Și facem cu această lege așa ceva.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Grupul USR, vă rog.

Domnul Năsui.

 
   

Domnul Claudiu-Iulius-Gavril Năsui (prin audioconferință):

Mulțumesc, domnule președinte.

Așa cum a spus și antevorbitorul, această lege avea o prevedere complet inacceptabilă, în opinia noastră, anume faptul că dădea niște rente viagere, deci pentru toată viața, unor persoane, aidoma unor pensii speciale. Din moment ce era rentă viageră, este același lucru ca și o pensie.

În forma actuală, acest proiect dă practic acest lucru, dar pe o perioadă de cinci ani, persoanelor pe care primăriile le vor desemna ca fiind în regulă, la nivel local.

În perspectiva în care noi doar am crea o breaslă nouă, să zicem că am avea niște rezerve, că ar putea fi în regulă, dar presiunea bugetară într-o perioadă în care oricum avem un deficit foarte mare...

 
   

Domnul Florin Iordache:

Liderii de grup, îi invit la tribună! (Consultări.)

 
   

Domnul Claudiu-Iulius-Gavril Năsui (prin audioconferință):

... și în care statul român se îndatorează din ce în ce mai mult și la dobânzi din ce în ce mai mari, ne face să ne punem o întrebare, dacă aceasta este cea mai bună întrebuințare a fondurilor, și mai ales faptul că primăriile sunt primele care în general sunt deficitare. Deci, practic, să dăm posibilitatea primarilor să dea un salariu, că nu mai este rentă viageră, timp de cinci ani, unor oameni pe care-i desemnează primarii, nu credem nu este o idee foarte bună. Credem că restul legii poate fi foarte în regulă, dar problema este această cheltuială bugetară pe care nu credem că România și-o permite și nu credem că România ar trebui s-o facă pentru nicio breaslă, nu doar pentru meșteșugari sau pentru altcineva.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Grupul minorităților.

Un singur vorbitor!

Da. Vă rog.

Da, domnule Grosaru.

Vă rog! Numai puțin!

Să vă anunț că, în urma consultării cu liderii de grup, mai avem încă zece proiecte. Avem ordinea de zi foarte încărcată.

Dau cuvântul tuturor celor s-au înscris, dar vă rog să ne încadrăm în timpul convenit.

Vă mulțumesc.

Domnul Grosaru.

 
   

Domnul Andi-Gabriel Grosaru (de la tribună):

Mulțumesc, domnule președinte.

Este un proiect de lege binevenit, pentru că inclusiv strămoșii noștri, minoritatea italiană, și-au păstrat din tradiții, și anume știți foarte bine că italienii sunt foarte buni pantofari. Noi, în continuare, susținem și am susținut, și încurajăm producerea acelor scarpeți, sau pantofi, pe care strămoșii noștri îi purtau.

De asemenea, meșteșugarii noștri sunt foarte buni fabricanți de măști, măști pe care dumneavoastră le-ați văzut cu ocazia carnavalurilor de la Veneția și pe care noi, ca minoritate italiană, le-am promovat în continuare și am încercat, prin resursele noastre, să facem și la noi, în România, să ne bucurăm de Carnavalul venețian.

Drept urmare, și din perspectiva noastră, a minorității italiene, acest proiect de lege este un proiect foarte bun și îl sprijinim și îl susținem cu tărie, pentru că va da posibilitatea membrilor noștri, cei care în continuare mai fabrică scarpeți și măști, să facă acest lucru în continuare, în condiții bune și în condiții în care să putem să ne transmitem mai departe tradițiile noastre, ca minoritate.

Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Dacă mai sunt intervenții la dezbateri generale din partea grupurilor? Nu.

Avem 3 amendamente respinse.

Primul amendament înțeleg, domnule Árpád, că doriți să-l supun votului, da? Bun.

Rog liderii de grup să se pronunțe pe amendamentul respins pe care-l solicită votului domnul Árpád, de la art. 10.

PSD?

La art. 10 alin. (1) și alin. (2) domnul Árpád propune un amendament care a fost respins.

Poziția grupurilor. Vă rog.

Grupul PSD?

 
   

Domnul Alfred-Robert Simonis (de la tribună):

Grupul PSD va vota împotrivă.

 
   

Domnul Florin Iordache:

PSD împotrivă.

PNL?

 
   

Domnul Laurențiu-Dan Leoreanu (de la tribună):

Grupul PNL va vota împotrivă.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

USR? (Vociferări.)

Mai departe.

 
   

Domnul Benedek Zacharie (de la tribună):

UDMR va vota, că noi am cerut!

 
   

Domnul Florin Iordache:

Da, am înțeles.

UDMR pentru.

PMP?

 
   

Domnul Ionuț Simionca (de la tribună):

Grupul PMP va vota împotriva acestui amendament.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Împotrivă.

Mulțumesc.

Și USR?

 
   

Domnul Bogdan-Ionel Rodeanu (de la tribună):

Grupul USR se va abține.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Să înceapă votul la amendamentul de la art. 10. Să înceapă votul.

(Vot electronic la distanță.)

Avem colegi în sală care n-au putut vota? Da.

Vă rog, domnule Moldovan.

 
   

Domnul Sorin-Dan Moldovan (de la tribună):

Sorin Moldovan. Împotrivă.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Domnule Știrbu?

 
   

Domnul Gigel-Sorinel Știrbu (de la tribună):

Gigel Știrbu. Împotrivă.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Rezultatul votului - 21 de voturi pentru, 134 de voturi împotrivă, 25 de abțineri.

Amendamentul de la poziția 1, art. 10 a fost respins.

Articolul 16. Avem un amendament. Se susține? Nu se susține. (Vociferări.) La ce?

Deci la art. 16... Numai puțin! La art. 16... Grupul USR, inițiatori sunt... Domnule Bulai, îl susțineți amendamentul respins? (Vociferări.)

Deci poate fi susținut de inițiatori. Inițiatori sunt domnul Bulai, domnul Năsui. Bun.

Întreb. Inițiatorii îl susțin? Nu.

Păi, am spus!

Domnule Năsui, vă rog.

Faceți legătura cu domnul Năsui!

Se propune eliminarea.

 
   

Domnul Claudiu-Iulius-Gavril Năsui (prin audioconferință):

Alo? Domnule președinte, mă auziți?

 
   

Domnul Florin Iordache:

Vă aud! Vă rog. Susțineți-vă amendamentul respins. Deci amendamentele se pot susține de inițiatori.

 
   

Domnul Claudiu-Iulius-Gavril Năsui (prin audioconferință):

...punctul de vedere din lege, prin care, practic, persoanele care au certificat de meșteșugar ar putea să aibă, timp de cinci ani de zile, un salariu minim și un salariu mediu, în funcție de ce decid primăriile. Inițial acesta era articolul care prevedea renta aceea viageră pentru oamenii aceștia, deci pentru toată viața să primească un salariu minim sau un salariu mediu, acum a fost limitat la cinci ani.

Considerăm că fără acest articol, care, repet, este aidoma unui privilegiu special pentru oamenii care au acest certificat, legea aceasta ar fi foarte bună, dar acest articol o viciază, de fapt, și atunci susținem eliminarea lui și îi rog și pe ceilalți, din celelalte grupuri parlamentare, ceilalți deputați...

 
   

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Claudiu-Iulius-Gavril Năsui (prin audioconferință):

... să se gândească la impactul bugetar pe care aceste legi l-ar putea avea.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Deci amendament respins.

Rog liderii grupurilor parlamentare să-și precizeze poziția.

PSD?

 
   

Domnul Alfred-Robert Simonis (de la tribună):

PSD - împotrivă.

 
   

Domnul Florin Iordache:

PNL?

 
   

Domnul Laurențiu-Dan Leoreanu (de la tribună):

PNL - împotrivă.

 
   

Domnul Florin Iordache:

USR, bănuiesc "pentru", da?

 
   

Domnul Bogdan-Ionel Rodeanu (de la tribună):

Grupul USR - pentru.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

UDMR?

 
   

Domnul Benedek Zacharie (de la tribună):

Grupul UDMR nu susține acest amendament.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Și PMP?

 
   

Domnul Ionuț Simionca (de la tribună):

Și Grupul PMP va vota împotrivă.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Să înceapă votul.

(Vot electronic la distanță.)

Voturi pentru - 19, împotrivă - 157, 12 abțineri.

Amendamentul a fost respins.

Și ultimul amendament respins.

Domnule Árpád, îl susțineți? De la poziția... Nu-l mai susțineți.

Mulțumesc.

La poziția 17...

Rămâne la votul final.

 
Dezbateri asupra Proiectului de Lege privind completarea Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (PL-x 50/2020). (retrimis comisiilor)  

Poziția 12. Proiectul de Lege privind completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; PL-x 50/2020.

Dacă din partea inițiatorilor dorește cineva să intervină?

Da. Vă rog.

Domnul Movilă, ca inițiator, da?

   

Domnul Petru Movilă (de la tribună):

Da, da!

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Deși prin O.U.G. nr. 60/2017 Guvernul și-a propus să crească numărul persoanelor cu dizabilități angajate pe piața muncii, de la 35.480, cât era oficial raportat în trimestrul I din 2017, în datele ANAF, în luna ianuarie 2019 arată că numărul acestora a scăzut la 30.000, reprezentând o pondere de 7,25%.

Conform datelor furnizate de către ANAF, în perioada octombrie 2017-ianuarie 2019, suma colectată corespunzătoare persoanelor cu dizabilități colectate de stat a fost de 2.713.354.065 lei, aproximativ 571 de milioane de euro, în 16 luni.

Dacă ne raportăm doar la suma colectată în anul 2018, aproximativ 450 de milioane de euro, ar trebui să fie angajate minimum 86.000 de persoane cu dizabilități, cu 8 ore în 12 luni, ca această taxă să nu mai fie plătită la bugetul de stat, de 2,8 ori mai mult decât numărul actual de persoane cu dizabilități, angajate.

Reintroducerea acestui articol, în condițiile propuse, va permite prestarea de servicii și realizarea de activități de producție în cadrul unității protejate de către persoanele cu dizabilități, fără activități de intermediere, utilizând doar 50% din taxe, față de 100%, cum a fost până la emiterea ordonanței. Va permite atât autorităților, cât și companiilor să utilizeze 50% din taxă pentru achiziția de produse și servicii realizate de către persoanele cu dizabilități, în atelierele proprii, reducând presiunea financiară legată de angajarea sau plata taxei, mai ales că puține persoane cu dizabilități pot lucra 8 ore.

Având în vedere că în ianuarie 2019 era autorizat doar un număr de patru unități protejate, impactul asupra bugetului de stat va fi nesemnificativ.

Plecând de la premisa că în primul an s-ar autoriza aproximativ 100 de unități protejate, acestea nu ar putea atinge în primul an o cifră de afaceri mai mare de 150.000 de euro de entitate, din lipsă de infrastructură și acces la piață, coroborat cu capacitatea redusă de producție sau prestare de servicii a persoanelor cu dizabilități.

Practic, din cota de dizabilitate aferentă anului 2018 - pentru că avem datele din 2018 -, de aproximativ 451.000.000 de euro, ar putea fi utilizată de către unitățile protejate, în primul an de la aprobarea modificărilor legislative, doar suma de 15 milioane, de exemplu.

Practic, impactul final asupra cotei pe dizabilitate încasată la bugetul de stat, în primul an, va fi doar de 2%, cât reprezintă 9,3 milioane de euro, din cei 451.

Stimați colegi,

Sunt date statistice, sunt date din realitatea românească. Proiectul de lege este un proiect bun, este un proiect necesar, pentru că știm foarte bine toți care sunt condițiile legii din România. Firme, instituții obligate să angajeze persoane cu dizabilități, acestea nu angajează, plătesc o taxă corespunzătoare. Este important de precizat că raportul comun al Comisiei pentru muncă și al Comisiei pentru sănătate este un raport favorabil și, de asemenea, să vă spun că mai sunt și multe alte proiecte asemănătoare, pe traseul legislativ, în susținerea acestei idei.

Eu vă rog pe toți să votați acest proiect de lege, pentru că este absolut necesar să avem un tratament corect, pozitiv pentru persoanele cu dizabilități, persoane cu handicap care de multe ori, din cauza problemelor pe care le au, sunt la periferia societății, sunt la periferia mentalității privind angajarea și reintroducerea lor în circuitul social, în circuitul uman al societății românești.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Rog, din partea celor două comisii...

Domnule președinte Buicu, vă rog, raport comun. Comisia pentru sănătate și Comisia pentru muncă.

 
   

Domnul Corneliu-Florin Buicu (de la tribună):

Mulțumesc, domnule președinte.

Obiectul de reglementare a fost prezentat.

Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate s-au întrunit în ședințe separate.

În urma evaluării, cele două comisii vă propun aprobarea proiectului de lege cu amendamentele din anexa care face parte integrantă din raport.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Începem dezbaterile generale.

Din partea Grupului PSD, doamna Lia Olguța Vasilescu. Vă rog.

 
   

Doamna Lia Olguța Vasilescu (de la tribună):

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Aș vrea să precizez încă de la început că nu pun la îndoială buna-credință a inițiatorilor acestei propuneri legislative, dar absolut deloc, pentru că știu că printre ei sunt persoane absolut responsabile și respectabile.

Ce nu cunosc însă inițiatorii acestui proiect de lege - și lucruri pe care le pot proba și pe care le poate proba inclusiv Ministerul Muncii, dacă este cineva în sală din partea Ministerului Muncii - este că datele au relevat, în urma unui control pe care l-am făcut în 2017, că în spatele unei astfel de inițiative legislative - așa era legea până în 2017 - se ascundea, de fapt, cel mai mare tun care se dădea sub masca respectării drepturilor persoanelor cu handicap.

Și o să vă dau toate aceste date concrete.

Dar înainte de orice, trebuie să vă spun cum era legislația înainte. Înainte de ordonanța de urgență pe care am dat-o în 2017.

Toate instituțiile de stat și toate societățile comerciale cu un număr mai mare de 50 de angajați erau obligate să angajeze 4%, adică 2 angajați, persoane cu handicap. Dacă nu făceau acest lucru, atunci 50% din suma datorată, ca urmare a neangajării acestor persoane cu handicap, 50% din salariul minim pe economie se plătea statului. Era un fel de amendă. Sau cu banii respectivi puteau să fie achiziționate bunuri de la Unități Protejate Autorizate.

Ce înseamnă aceste Unități Protejate Autorizate? Sau ce ar fi trebuit ele să fie? Niște firme care angajează aproape în totalitate persoane cu handicap, care fac producție, deci doar producție, și care apoi livrează statului sau altor firme, fără licitație - atenție, fără licitație - statului român, produsele lucrate de persoanele cu handicap.

Ce am constatat noi? Că din totalul de 700.000 de persoane cu handicap cu drept de muncă, din România, erau angajate la aceste UPA sub 2.000 - procent de 0,26%.

Mai grav decât orice însă este că jumătate din aceste Unități Protejate Autorizate aveau una sau două persoane cu handicap angajate cu câte o oră pe zi. Cu alte cuvinte, își luau acel certificat în baza unor oameni nefericiți, până la urmă, pe care îi plăteau cu un salariu de mizerie, vă dați seama, aferent unei ore, pe zi, lucrate.

Mai grav decât atât este că existau societăți comerciale foarte mari - și noi am găsit un lanț de retail - care își făceau societăți protejate, pe unde rulau diferite sume de bani.

Ce am făcut în această situație? Am dat o ordonanță de urgență, Ordonanța de urgență nr. 60/2017, în care am spus așa - Unitățile Protejate Autorizate pot să funcționeze în continuare; pot să participe la proceduri de achiziție simplificate, cu statul român - simplificate, deci nu fără licitație -, și bineînțeles că pot să angajeze oricâte persoane cu handicap vor.

Din totalul de 732 de UPA, câte erau la vremea respectivă, știți câte au mai rămas? A spus colegul mai devreme - 4.

De ce? Dacă le-am tăiat macaroana de la instituțiile publice și n-au mai putut să ia fără licitație, n-au mai fost interesate.

Mai mult decât atât. Ce făceau aceste Unități Protejate Autorizate? Producție? Nu. Doar 20 dintre ele făceau producție. Restul cumpărau diverse din China - produse de papetărie, de exemplu - pe care le vindeau, cu prețuri de 3, 4 ori mai mari, instituțiilor statului român.

Ca să știți, tot cu date concrete, vă spun că anvelopa financiară a instituțiilor statului român în anul 2017, când am făcut noi acest control, era de 430 de milioane de lei - 430.305.000 lei, adică 100.000.000 de euro.

Dar vă închipuiți că numai aici era robinetul pe unde se scurgeau banii? Nu.

Prin faptul că noi, prin ordonanța de urgență, am băgat o amendă mai mare, dacă vreți, instituțiilor de stat și firmelor care nu angajează persoane cu dizabilități, adică în loc de 50%, cât era taxa din salariul minim, am dus-o la 100%, am beneficiat de un miliard și jumătate de lei în plus la bugetul statului român.

Ce am făcut cu acești bani? Am dublat indemnizațiile persoanelor cu handicap, la toate cele peste 800.000.

Deci, în loc să beneficieze 0,26% persoane cu handicap din România, și acelea de niște salarii de mizerie, pentru o oră sau două pe zi, au beneficiat toate persoanele cu handicap din România.

Practic, dumneavoastră, astăzi, prin această inițiativă legislativă, veniți să anulați acea ordonanță de urgență.

Eu sper că Guvernul României își dă seama că acest un miliard și jumătate, plus încă vreo o sută de milioane de euro trebuie să-i ia de undeva. Pentru că banii aceștia, de fapt, se duc în prestațiile persoanelor cu handicap, ale tuturor celor 800.000 de persoane cu handicap. Nu știu dacă s-au gândit atât de departe.

Știu ce lobby s-a făcut pe această inițiativă. Pentru că, în calitate de ministru, vă spun că n-am avut pe nicio ordonanță de urgență atâtea presiuni câte am avut pentru această ordonanță de urgență.

Știu ce firme mari, sub masca, vezi Doamne, protecției persoanelor cu handicap, dădeau adevărate tunuri financiare, de milioane de euro, fiecare firmă în parte.

A, că au fost și Unități Protejate Autorizate absolut respectabile - 20 la număr am găsit noi -, de acord cu dumneavoastră, unde se făcea producție și tot ce trebuie, acelea ar fi trebuit să fie altfel, dacă vreți, să primească altfel de bonificații.

Dar noi ne-am asigurat, când am făcut ordonanța de urgență, că vor putea în continuare să lucreze cu statul, dar printr-o procedură de achiziție simplificată, nu fără licitație.

Deci vorbim de un tun financiar foarte mare, care este dat sub masca protejării persoanelor cu handicap din România.

Vreți să faceți dreptate pentru 800.000 de persoane cu handicap sau pentru 2.000 de persoane cu handicap, și nici măcar pentru acelea, pentru că și de acelea își bat joc niște șmecheri ca să facă rost de bani pe spatele lor?

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Da, vă rog, înțeleg că e o chestiune de procedură.

 
   

Domnul Alfred-Robert Simonis (de la tribună):

Domnule președinte,

Vă rog să supuneți votului sau să încercați să obțineți consensul pe retrimiterea la comisii pentru două săptămâni.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Da, vă rog, domnul Roman.

 
   

Domnul Florin-Claudiu Roman (de la tribună):

Grupul PNL e de acord cu retrimiterea la comisii, două săptămâni.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Da.

UDMR?

 
   

Domnul Benedek Zacharie (de la tribună):

Grupul UDMR este de acord cu retrimiterea, două săptămâni.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Florin Iordache:

USR?

Și apoi PMP.

Dacă există consens, o retrimitem la comisii.

Vă rog.

 
   

Domnul Bogdan-Ionel Rodeanu (din sală):

O săptămână?

 
   

Domnul Florin Iordache:

Da, vă rog.

Două săptămâni.

 
   

Domnul Bogdan-Ionel Rodeanu (de la tribună):

Suntem de acord cu retrimiterea la comisii.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Și PMP?

 
   

Domnul Ionuț Simionca (de la tribună):

Și Grupul PMP este de acord cu trimiterea pentru două săptămâni la comisii.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Da.

Mulțumesc.

Există consens. Va fi retrimis la comisii, două săptămâni.

Mergem mai departe.

 
Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea modificată de Decizie a Consiliului privind încheierea Acordului privind spațiul aerian comun între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte COM(2019)568 (PHCD 8/2020). (rămas pentru votul final)  

La poziția 13 avem Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea modificată de Decizie a Consiliului privind încheierea Acordului privind spațiul aerian comun între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte COM(2019)568; PHCD 8/2020.

Din partea Comisiei pentru afaceri europene, cine prezintă raportul?

Vă rog.

   

Domnul Romeo Florin Nicoară (de la tribună):

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Raport privind Propunerea modificată de Decizie a Consiliului privind încheierea Acordului privind spațiul aerian comun între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte COM(2019)568.

Având în vedere proiectul de opinie transmis de Comisia pentru politică externă, fișa de informare elaborată de către Direcția pentru Uniunea Europeană a Camerei Deputaților și analiza realizată de Comisia pentru afaceri europene, Comisia pentru afaceri europene, în principal:

1. A susținut Acordul privind spațiul aerian comun între Uniunea Europeană și Republica Moldova;

2. A susținut continuarea implicării României în eforturile politicii de vecinătate a Uniunii Europene și ale Parteneriatului Estic și eforturile Republicii Moldova pe calea integrării europene.

Opinia a fost supusă dezbaterii în ședința Comisiei pentru afaceri europene, în data de 10 martie 2020, și adoptată în unanimitate.

Supunem, astfel, aprobării plenului Camerei Deputaților opinia în forma adoptată de Comisia pentru afaceri europene.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Întreb dacă sunt comentarii de ordin general? Nu sunt.

Discutăm pe articole.

La titlu, intervenții?

Preambul?

La articolul unic?

Rămâne la votul final.

Următoarea.

 
Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - pregătirea Conferinței privind viitorul Europei COM(2020)27 (PHCD 10/2020). (rămas pentru votul final)  

Poziția 14. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - pregătirea Conferinței privind viitorul Europei COM(2020)27; PHCD 10/2020.

Domnul președinte Tîlvăr, vă rog.

   

Domnul Angel Tîlvăr (de la tribună):

Vă mulțumesc frumos, domnule președinte.

Și îi salut și pe toți colegii mei din țară.

În ședința noastră am adoptat raportul privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - pregătirea Conferinței privind viitorul Europei.

Am avut în vedere proiectul de opinie transmis de Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare, proiectul de opinie transmis de Comisia pentru buget, finanțe și bănci, proiectul de opinie transmis de Comisia pentru industrii și servicii, proiectul de opinie transmis de Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, proiectul de opinie transmis de Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, al Comisiei pentru muncă și protecție socială, al Comisiei pentru învățământ, al Comisiei pentru cultură, al Comisiei pentru apărare, al Comisiei pentru politică externă, proiectul de opinie transmis de Comisia pentru mediu și echilibru ecologic, precum și nota de informare transmisă de Ministerul Afacerilor Externe.

În acest context, am luat în discuție și am avut în vedere și fișa de informare elaborată de către Direcția pentru Uniunea Europeană a Camerei Deputaților și analiza realizată în cadrul comisiei noastre.

Astfel, în principal - și voi citi, așa cum am convenit, doar trei dintre punctele pe care le avem cuprinse în raportul final.

Am susținut obiectivul conferinței legat de revigorarea democrației europene, prin implicarea mai largă a cetățenilor în procesul decizional de la nivelul Uniunii.

Totodată am subliniat că un sector european puternic al educației reprezintă o condiție de bază pentru o piață unică solidă și diversificată.

Și am atras atenția asupra absenței obiectivelor concrete măsurabile și fezabile.

Domnule președinte,

Vreau să vă informez că opinia a fost supusă dezbaterii în ședința Comisiei pentru afaceri europene din data de 28 aprilie 2020 și a fost adoptată în unanimitate.

Supunem aprobării plenului Camerei Deputaților opinia în forma adoptată de Comisia pentru afaceri europene.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Da, domnule deputat, la dezbateri generale vreți să interveniți?

Vă rog.

 
   

Domnul Matei-Adrian Dobrovie (de la tribună):

La dezbateri generale.

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Acest mecanism privind Conferința privind viitorul Uniunii Europene este unul extrem de important.

Pentru ca Europa să aibă viitor trebuie să-și asculte cetățenii. Trebuie să fie cât mai aproape de ei în toate deciziile.

Avem principiul subsidiarității, astfel încât deciziile să fie luate cât mai aproape de cetățeni și este un lucru extrem de important.

Avem tot felul de instrumente democratice la nivelul Uniunii Europene, pe care le folosim, din păcate, prea puțin.

Unul dintre aceste instrumente este cel legat de inițiativele cetățenești europene. Au existat astfel de inițiative cetățenești europene, precum "Right to water", "One of Us", care, din păcate, nu s-au materializat în politicile Comisiei Europene.

În momentul de față, atât Comisia, cât și Parlamentul, cât și Consiliul își iau angajamentul de a implementa în politicile lor, de a ține cont de observațiile cetățenilor și de dorințele cetățenilor.

Așa încât este foarte important ca acest proces de consultare să demareze cât mai repede.

Deocamdată, din cauza pandemiei de COVID-19, a fost întârziată această conferință, care trebuia să aibă loc în luna mai.

Acest proces va dura nu mai puțin de 2 ani și trebuie să aibă la sfârșit un criteriu clar de evaluare.

Este important ca tot feedback-ul dat de cetățeni să fie integrat în politicile Uniunii Europene și să nu asistăm doar la un act formal.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Domnul Petrețchi.

Vă rog, faceți legătura.

La dezbateri generale.

 
   

Domnul Nicolae-Miroslav Petrețchi (prin audioconferință):

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Într-adevăr, dezbaterea privind viitorul Uniunii Europene nu reprezintă o noutate. Aceasta a fost inițiată de către Consiliul European, informal, în 2016, ca un proces de reflecție politică în ceea ce privește îmbunătățirea relațiilor dintre statele membre și apropierea de cetățenii Uniunii Europene, iar în paralel fiind stabilite și o serie de priorități vizând teme precum migrația și frontierele externe, securitatea internă și externă, dezvoltarea socio-economică și tineretul.

Conferința urmează, bineînțeles, să beneficieze de experiențele anterioare, de schimbul din dialogurile cu cetățenii, de a introduce și o multitudine de elemente noi, menite să atragă o audiență mai largă și să consolideze căile prin care cetățenii pot influența acțiunile viitoare ale Uniunii Europene.

Astfel, se creează o oportunitate de evidențiere a virtuților Uniunii Europene, existând suficiente premise pentru o dezbatere deschisă, incluzivă, transparentă și structurată cu cetățenii veniți din orizonturi profesionale diverse și din toate categoriile sociale.

Viitorul Europei este cu siguranță un subiect care trebuie să ne preocupe pe toți, indiferent de culoarea politică sau apartenența etnică. Aceasta rămâne strâns legată de modul în care vom contribui la creșterea acesteia. Vom reuși să trecem peste provocările aduse de globalizare, conlucrând pentru atingerea coeziunilor sociale și crearea unei economii europene.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Dacă la dezbateri generale mai doresc să intervină colegi? Nu mai doresc.

Trecem la dezbaterea proiectului.

Dacă la titlu, intervenții? Nu.

La preambul, intervenții? Nu.

Numai puțin, domnule Tîlvăr.

La articolul unic?

Rămâne la votul final.

Și ultimul.

 
Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul regiunilor - Răspunsul la coronavirus - Utilizarea fiecărui euro disponibil, prin orice modalitate posibilă, pentru a salva viețile și mijloacele de trai COM(2020) 143 (PHCD 23/2020). (rămas pentru votul final)  

15. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul regiunilor - Răspunsul la coronavirus - Utilizarea fiecărui euro disponibil, prin orice modalitate posibilă, pentru a salva viețile și mijloacele de trai COM(2020)143; PHCD 23/2020.

Domnul președinte Tîlvăr, vă rog.

   

Domnul Angel Tîlvăr (de la tribună):

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Raportul privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul regiunilor - Răspunsul la coronavirus - Utilizarea fiecărui euro disponibil, prin orice modalitate posibilă, pentru a salva viețile și mijloacele de trai COM(2020)143.

Am avut în vedere, domnule președinte, proiectul de opinie transmis de Comisia pentru buget, finanțe și bănci, de către Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, de către Comisia pentru muncă și protecție socială, Comisia pentru sănătate și familie, proiectul de opinie transmis de Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, fișa de informare elaborată de către colegii noștri din Direcția pentru Uniunea Europeană a Camerei Deputaților, precum și analiza realizată în cadrul comisiei noastre.

Astfel, Comisia pentru afaceri europene, în principal, a susținut abordarea de amploare a Uniunii privind utilizarea fiecărui euro disponibil, prin orice modalitate, pentru a salva viețile și mijloacele de trai, răspunsul rapid și solidar la criză, pentru a salva viețile omenești și a acoperi nevoile sistemelor de sănătate.

Am subliniat că medicina personalizată pe bază de date prezintă un potențial insuficient exploatat de sporire a capacității de a gestiona epidemiile.

Și totodată am apreciat că sunt necesare măsuri clare și concrete, la nivelul Uniunii, astfel încât statele membre să nu se mai confrunte în astfel de crize cu dificultăți în aprovizionarea cu materiale sanitare.

Opinia noastră a fost supusă dezbaterii în ședința Comisiei pentru afaceri europene din data de 9 iunie 2020 și a fost adoptată în unanimitate.

Supunem aprobării plenului Camerei Deputaților opinia în forma adoptată de Comisia pentru afaceri europene.

Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Dacă sunt doritori la dezbateri generale? Nu sunt.

La titlul proiectului, intervenții? Nu.

La preambul, intervenții? Nu.

La articolul unic? Nu.

Rămâne la votul final.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea alin.(8) al art.270 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal și pentru modificarea Legii nr.217/2016 privind diminuarea risipei alimentare (PL-x 315/2020) (rămas pentru votul final)  

Poziția 16. Proiectul de Lege pentru completarea alin. (8) al art. 270 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal și pentru modificarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare; PL-x 315/2020.

Dacă din partea inițiatorilor dorește cineva? Nu.

Raport comun din partea Comisiei pentru agricultură și Comisiei pentru industrii.

Cine prezintă raportul comun?

Haideți, Comisia pentru agricultură, domnul vicepreședinte Păle, vă rog.

   

Domnul Dănuț Păle (de la tribună):

Mulțumesc, domnule președinte.

Raport comun.

Comisia pentru industrii și servicii și Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice au fost sesizate spre dezbatere în fond cu Proiectul de Lege pentru completarea alin. (8) al art. 270 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal și pentru modificarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, cu observații și propuneri.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședința din 19 mai 2020.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea alin. (8) al art. 270 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și modificarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare, republicată, în scopul creării cadrului propice organizării de rețele de plasare a alimentelor între donatori și beneficiari și de valorificare a produselor agroalimentare improprii consumului uman.

În urma dezbaterii și a opiniilor exprimate, membrii celor două comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de lege cu amendamente admise prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul raport.

Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Camera decizională pentru acest proiect de lege este Camera Deputaților.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Dacă sunt colegi care doresc să intervină la dezbateri generale?

Da, vă rog.

 
   

Domnul Laurențiu-Dan Leoreanu (de la tribună):

Mulțumesc, domnule președinte.

Risipa de alimente este o problemă care apare de-a lungul întregului lanț alimentar, și, prin urmare, măsurile trebuie să vizeze toate componentele acestuia.

Pentru a facilita donarea de alimente care altfel ar fi irosite, ne-am propus să clarificăm într-un mod util maniera în care să fie interpretate dispozițiile legale ce pot îngreuna sau descuraja donațiile de acest tip.

Astfel, pentru simplificarea procedurii de transfer prin donare, venim astăzi în sprijinul operatorilor donatori care donează alimente destinate consumului uman, aflate aproape de expirarea datei de valabilitate, prin excluderea de la plata TVA a acestor bunuri.

Simplificăm, de asemenea, încheierea contractelor de transfer, pentru ca alimentele donate să ajungă în timp util la beneficiari.

Totodată, am făcut posibilă funcționarea organizațiilor neguvernamentale specializate în activități de transfer de alimente.

Prin prezenta propunere legislativă întărim sensul legii, prevenirea și combaterea risipei alimentare, prin eliminarea unor obstacole identificate la apariția legii.

Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal va vota pentru adoptarea acestui proiect de lege.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Dacă mai sunt alți doritori? Nu mai sunt.

Avem 8 amendamente admise.

Dacă la titlul legii sunt intervenții? Nu.

De la 2 la 8, intervenții? Nu.

Rămâne la votul final. Caracter ordinar.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apelor și Pădurilor - Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, în domeniul privat al statului și în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, precum și transmiterea, cu titlu gratuit, a acestora din domeniul privat al statului și administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, în proprietatea privată a Municipiului Slatina și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Slatina (PL-x 414/2019). (rămas pentru votul final)  

Poziția 20. Proiectul de Lege privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apelor și Pădurilor - Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, în domeniul privat al statului și în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, precum și transmiterea, cu titlu gratuit, a acestora din domeniul privat al statului și administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, în proprietatea privată a Municipiului Slatina și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Slatina; PL-x 414/2019.

Raport comun din partea celor 3 comisii.

Vă rog.

Deci avem Comisia pentru agricultură, Comisia pentru administrație și Comisia juridică.

Vă rog, prezentați raportul comun.

   

Domnul Ștefan Mușoiu (de la tribună):

Mulțumesc, domnule președinte.

Raport comun suplimentar.

Comisia juridică, de disciplină și imunități, Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice au fost sesizate spre dezbatere în fond cu Proiectul de Lege privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apelor și Pădurilor - Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, în domeniul privat al statului și în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, precum și transmiterea, cu titlu gratuit, a acestora din domeniul privat al statului și administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, în proprietatea privată a municipiului Slatina și în administrarea Consiliului Local al municipiului Slatina.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședința din 25 septembrie 2019.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare trecerea unor terenuri, aflate în administrarea Ministerului Apelor și Pădurilor - Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, din domeniul public al statului, în domeniul privat al statului, precum și transmiterea acestora, cu titlu gratuit, din domeniul privat al statului în domeniul privat al municipiului Slatina și în administrarea Consiliului Local al municipiului Slatina, în vederea realizării obiectivului de investiții "Construire drum legătură între zonele industriale".

În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate de către membrii comisiilor, s-a hotărât, cu majoritate de voturi, să se propună plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de lege cu amendamente admise prezentate în anexa care face parte integrantă din prezentul raport comun suplimentar.

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Dezbateri generale.

Grupul UDMR.

Vă rog, domnule deputat.

Și apoi faceți legătura cu domnul Drulă, din partea USR.

Vă rog, domnule deputat. Grupul UDMR.

 
   

Domnul Antal István-János (de la tribună):

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Stimați colegi,

Acest teren aparține de RNP Romsilva, mă rog, este în administrarea RNP Romsilva, dar aparține de Herghelia Slatina.

Aceste unități, creșterea cailor, din anul 2002, sunt administrate de RNP Romsilva. Nimeni nu știe de ce.

Concret, Herghelia Slatina, înființată în 1984, a crescut rasa de cai Shagya Arabian, renumită în toată lumea. Azi toată unitatea deține 57 de armăsari de montă publică, care nu sunt folosiți în scopul pentru care încasează bani de la bugetul de stat. 500 de hectare disponibile pentru furajarea acestor cai - este exagerat.

Deci noi vom vota acest proiect pentru că nu ia niciun gram de furaj din fața cailor.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Domnul Drulă, Grupul USR.

Vă rog să faceți legătura.

A, nu v-am văzut.

Am văzut că v-ați înscris.

Grupul USR, domnul Drulă.

 
   

Domnul Cătălin Drulă (de la tribună):

Mulțumesc, domnule președinte.

Acest proiect a mai fost pe ordinea de zi și a fost retrimis la comisie, atunci când am sesizat că pentru un obiectiv de investiții care ar ocupa 6 hectare, un drum județean, cereați transferarea a 200 de hectare către Consiliul Local Slatina.

Între timp, proiectul a venit, să spunem, "corectat". Adică ați redus suprafața la 50 de hectare.

S-ar putea spune că USR a salvat 150 de hectare, dacă ați redus de la 200 la 50.

Nu este singura modificare pe care ați făcut-o. Domeniul din care se transferă acest teren devine din privat, public. Pentru că el este public, deci era scris greșit proiectul inițial. Scria că se transferă din domeniul privat în domeniul privat, de fapt e din domeniul public în domeniul public.

Și ați mai făcut o corectură din pix, unde redenumiți obiectul de investiție din "Construire drum județean" în "Construire drum județean plus parc industrial". Doar că acest obiectiv de investiție, fundamentat așa cum cere legea, prin studiu de fezabilitate, prefezabilitate sau orice formă de aprobare în Consiliul Local al municipiului Slatina, nu există. Ați făcut o corectură din pix.

În plus, proiectul e și neconstituțional, Curtea Constituțională statuând clar prin decizii că astfel de transferuri se fac la cererea consiliului local, prin hotărâre de Guvern.

Deci este ilegal, este prost scris. O combinație cu terenuri, de fapt.

Eu vă solicit, din motivul acesta, înainte de altceva, să-l mai duceți o dată la comisie. De la 50 de hectare, știți cum e, mai lăsați poate la 25, la 20, poate mai rămâne ceva și pentru Romsilva.

Și poate renunțați, totuși, la ideea de a face combinații cu terenuri prin Parlamentul României, care văd că este la modă în 2020.

Deci vă solicit retrimiterea la comisie, cu termen două săptămâni.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Liderii de grup să recomande colegilor propunerea de retrimitere.

PSD?

 
   

Domnul Alfred-Robert Simonis (de la tribună):

Grupul PSD va vota împotrivă.

Explicațiile le vom da atunci când vom dezbate proiectul.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

PNL?

 
   

Domnul Florin-Claudiu Roman (de la tribună):

Grupul PNL se va abține, domnule președinte.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

UDMR?

 
   

Domnul Benedek Zacharie (de la tribună):

Grupul UDMR nu va vota retrimiterea.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

PMP?

 
   

Domnul Ionuț Simionca (de la tribună):

Grupul PMP se va abține.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Să înceapă votul.

Numai puțin! Domnul Varujan Pambuccian. Minoritățile!

 
   

Domnul Varujan Pambuccian (de la tribună):

Grupul minorităților se va abține.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Abținere.

Mulțumesc.

Să înceapă votul.

(Vot electronic la distanță.)

27 de voturi pentru, 104 voturi împotrivă și 53 de abțineri.

Propunerea de retrimitere nu a întrunit numărul de voturi. (Vociferări.)

Da. Mulțumesc.

Deci propunerea de retrimitere nu a întrunit numărul de voturi.

 
   

Domnul Andrei Daniel Gheorghe (de la tribună):

Conform deciziei Grupului PNL, abținere. Daniel Gheorghe.

 
   

Domnul Florin Iordache:

A trecut domnul secretar. A contabilizat și prezența dumneavoastră.

Mulțumesc.

Dacă mai sunt colegi care doresc la dezbateri generale? Nu.

Avem 7 amendamente admise și o anexă.

La titlul legii, intervenții? Nu.

De la 2 la 7, intervenții? Nu.

Anexa? Nu.

Rămâne la votul final. Caracter ordinar.

Mai avem două proiecte, stimați colegi. Trei proiecte.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege pentru declararea zilei de 16 August drept ziua de comemorare a martirilor Brâncoveni și ziua națională de conștientizare a violențelor intentate asupra creștinilor (PL-x 605/2019). (rămas pentru votul final)  

Poziția 25. Proiectul de Lege pentru declararea zilei de 16 August drept ziua de comemorare a martirilor Brâncoveni și ziua națională de conștientizare a violențelor intentate asupra creștinilor; PL-x 605/2019.

Inițiatorul? Gheorghe Andrei Daniel, PNL. Vă rog. Aveți trei minute, domnule coleg, ca să știți.

   

Domnul Andrei Daniel Gheorghe (de la tribună):

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

La 15 august 1714, la Constantinopol, avea loc unul dintre cele mai cutremurătoare evenimente din istoria românilor. Domnitorul Constantin Brâncoveanu, ultimul urmaș al marii dinastii a Basarabilor, alături de cei patru fii ai săi, Constantin, Radu, Ștefan, Matei și ginerele său, Enache Văcărescu, erau executați din ordinul sultanului otoman.

În fața morții, Constantin Brâncoveanu le-a spus fiilor săi: "Fiți curajoși! Am pierdut tot ce aveam pe această lume! Să nu ne pierdem și sufletele și să ne spălăm păcatele cu sângele nostru!".

Constantin Brâncoveanu a refuzat ofertele sultanului, de a se lepăda de credința creștină și de a se converti la islam, lucru urmat chiar și de fiul său cel mai mic, căruia i se propusese acest lucru, și la solicitarea tatălui său, care a spus că "Mai bine să mori de o mie de ori, decât să te lepezi de Iisus Hristos pentru câțiva ani în plus de viață!", acesta, deși era un copil, a spus astfel: "Vreau să mor creștin! Lovește!".

Domnia lui Constantin Brâncoveanu este esențială atât din punct de vedere geopolitic, din punct de vedere moral, cultural. Să nu uităm ceea ce a însemnat stilul brâncovenesc, această combinație unică de elemente bizantine, de influențe renascentiste, italiene și germane, dar, în același timp, totul pus pe un substrat autohton.

Evident, Constantin Brâncoveanu a fost un domnitor care are legături diplomatice până la nivelul lui Ludovic al XIV-lea al Franței și al lui Leopold I al Austriei. Această epocă, practic, încheie, prin acest regicid și prin acest sacrificiu creștin al unui domnitor care a căzut victima unor intrigi geopolitice, cât și a unor răzbunări de curte, încheie epoca renașterii muntenești din secolul al XVII-lea, acea epocă în care avem, iată, și prima Biblie a lui Șerban Cantacuzino, la care a contribuit și Brâncoveanu la 1787-1788.

Să nu uităm un aspect. Este foarte important să înțelegem rolul și dimensiunea sacrificiilor pe care creștinii le-au făcut de-a lungul istoriei, nu doar din perspective religioase, ci și din perspectivă civilă, și de aceea este foarte important să avem o lege care să fie consacrată acestor jertfe, acestor martirii care, iată, țin de pe vremea lui Nero și Dioclețian, până astăzi, în zilele noastre, când creștinii sunt persecutați de grupări jihadiste în Africa și Orientul Mijlociu, de regimuri totalitare prin Coreea de Nord ori China.

Ca atare, eu cred că este esențial să înțelegem moștenirea deosebită pe care creștinismul românesc, ca parte esențială din civilizația mondială, a lăsat-o...

 
     

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

 
   

Domnul Andrei Daniel Gheorghe (de la tribună):

...și vă invit pe toți să susțineți acest act normativ.

Vă mulțumesc și eu.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Raport comun, Comisia pentru cultură și Comisia pentru drepturile omului.

Cine prezintă? Vă rog, domnule coleg, vă rog, prezentați raportul comun.

 
   

Domnul Daniel Vasile (de la tribună):

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Raport comun - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă.

Proiect de Lege pentru declararea zilei de 16 August drept ziua de comemorare a martirilor Brâncoveni și ziua națională de conștientizare a violențelor intentate asupra creștinilor.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul legislativ.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil.

Consiliul Economic și Social avizează nefavorabil.

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, precum și Comisia juridică, de disciplină și imunități au avizat favorabil inițiativa legislativă.

Guvernul României lasă la latitudinea Parlamentului să decidă cu privire la oportunitatea adoptării acestei inițiative legislative.

Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare declararea zilei de 16 August drept ziua de comemorare a martirilor Brâncoveni și ziua națională de conștientizare a violențelor intentate asupra creștinilor.

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii, Comisia pentru drepturile omului și Comisia pentru cultură a Camerei Deputaților, au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea Proiectului de Lege pentru declararea zilei de 16 August drept ziua de comemorare a martirilor Brâncoveni și ziua națională de conștientizare a violențelor intentate asupra creștinilor, cu amendamentele admise prezentate în anexa care face parte din prezentul raport.

Legea are caracter ordinar.

Mulțumesc, domnule președinte.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Dacă sunt intervenții?

Da, vă rog, domnule Pașcan, la dezbateri generale.

 
   

Domnul Emil-Marius Pașcan (de la tribună):

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Astăzi, când România pare răzlețită de la adevăratele valori identitare, când unii consideră că triumful sexualității trebuie să domine, astăzi, România și să indice calea către viitor, eu cred că avem nevoie de repere identitare valorice valide, cu adevărat importante pentru această țară și care să ne călăuzească și pentru viitor.

Brâncoveanu nu este făcut de noi, astăzi, erou. Nu-l recunoaștem noi, l-a recunoscut România, istoria, prin faptele sale, prin faptul că a preferat să moară înainte de a-și renega credința, de a renunța la credința sa, și cu atât mai mult este meritoriu că a acceptat, a consfințit într-un moment tragic chiar să-și vadă copiii murind, doar să nu renunțe la zestrea sa spirituală, la ceea ce a transmis acest popor. Sigur că i-a întors această răsplată spirituală, a identității, prin faptul că sub Domnia Sa Țara Românească a înflorit, a prosperat. Sigur că acest lucru n-a convenit! Era într-un moment greu, în care România era la răspântia unor imperii, cel otoman, cel habsburgic, între Polonia și Rusia, foarte puternice, și încerca să mențină un echilibru și să păstreze această Țară Românească, la vremea respectivă liberă, și a reușit s-o facă până când s-a ajuns la această situație. Este, din acest punct de vedere, un martir al neamului românesc, un erou al neamului românesc, este canonizat și de biserică.

Îl felicit pe colegul și prietenul Daniel Andrei Gheorghe, care a promovat acest proiect legislativ, absolut necesar și binevenit, repet, într-un moment de disoluție morală, care pândește ca o capcană poporul român.

Eu vă îndemn să nu renunțăm la ceea ce este zestre istorică, culturală, patrimonială a poporului român, să promovăm aceste repere și să le transmitem copiilor noștri, nu așa cum se întâmplă astăzi, când, la bacalaureat, este exclusă tocmai o parte esențială a statului român modern.

 
     

Domnul Florin Iordache:

Concluzionați, domnule coleg!

 
   

Domnul Emil-Marius Pașcan (de la tribună):

Copiii nu trebuie să învețe și nici să studieze despre Marea Unire, despre Trianon, despre Războiul de Independență! Nu sunt necesare! Dar sunt necesare panouri cu conținut sexual! Și asta este direcția spre care vor unii să ne îndrepte!

Să ne ferim de acest lucru și să respectăm ceea ce este cu adevărat definitoriu pentru poporul român și pentru istoria și viitorul său!

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Da, domnule Dobrovie.

 
   

Domnul Matei-Adrian Dobrovie (de la tribună):

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Este într-adevăr o inițiativă foarte bună. De ce? Pentru că, de-a lungul timpului, creștinismul a cunoscut foarte multe persecuții, a cunoscut vremuri de prigoană și am avut, din păcate, morți, am avut victime ale violenței și ale terorismului creștin, în Egipt, în Sri Lanka și în multe alte țări, și din Africa, și din Asia și așa mai departe.

În Europa avem acum un nou mod de a persecuta creștinii, o nouă teroare, una mai subtilă câteodată, una ideologică, bazată pe o ideologie care este străină acestei țări și este străină valorilor fundamentale ale Europei. De ce spun acest lucru? Pentru că este foarte important să ne amintim că Uniunea Europeană, acest proiect atât de important, s-a constituit pe baza valorilor părinților fondatori, a lui Schuman și a lui Alcide de Gasperi, și a celor care împărtășeau valori creștine.

Această Uniune Europeană, așa cum o cunoaștem, este un proiect bazat pe aceste valori creștine, pe libertatea responsabilă, nu pe libertatea scăpată de sub control, pe responsabilitate, pe demnitatea persoanei umane, nu pe teorii deconstructiviste și care încearcă să anuleze persoana umană, această creație unică a lui Dumnezeu, și să o înrobească față de simțuri.

Părinții fondatori nu și-au dorit acest lucru, și Europa face un rău foarte mare, își face un rău foarte mare singură, dacă-și neagă și-și uită rădăcinile creștine.

Din păcate, în acea dezbatere privind Tratatul pentru Uniunea Europeană, pentru Constituția Europeană, de fapt, nu a fost prinsă această referință la civilizația iudeo-creștină, ca fundament al Europei. Acest lucru ne costă și ne va costa în viitor, dacă nu revenim la adevăratele valori europene, care nu sunt cele pe care le îmbrățișează progresiștii extremiști, ci sunt cele ale părinților fondatori.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Dacă mai sunt colegi care doresc să intervină? Nu mai sunt.

Avem șase amendamente admise.

Dacă la titlul legii sunt intervenții? Nu.

De la 2 la 6, intervenții? Nu.

Rămâne la votul final. Caracter ordinar.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.65/2020 privind unele măsuri pentru digitalizarea sistemului de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții pentru perioada de programare 2014-2020 (PL-x 348/2020). (rămas pentru votul final)  

27. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 65/2020 privind unele măsuri pentru digitalizarea sistemului de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții pentru perioada de programare 2014-2020; PL-x 348/2020; procedură de urgență.

Raport din partea Comisiilor pentru buget și Comisiei pentru tehnologia informației.

Doamna deputat... Domnișoara deputat Ionela Dobrică, vă rog, prezentați raportul comun. Poate o facem doamnă până termină mandatul, da!

   

Doamna Ionela Viorela Dobrică (de la tribună):

Raport comun asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 65/2020 privind unele măsuri pentru digitalizarea sistemului de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții pentru perioada de programare 2014-2020.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședința din data de 3 iunie 2020.

La dezbaterea proiectului de lege s-a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, cu observații și propuneri.

Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare instituirea unor măsuri pentru digitalizarea sistemului de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții pentru perioada de programare 2014-2020.

Prin proiect se propune, în principal, ca, începând cu data de 1 iunie 2020, autoritățile de management, organismele intermediare și beneficiarii proiectelor de finanțare din fonduri europene structurale și de investiții ale Programului Operațional Infrastructură Mare, Programului Operațional Capital Uman, Programului Operațional Competitivitate, Programului Operațional Regional, Programului Operațional Capacitate Administrativă, Programului Operațional Pescuit și Afaceri Maritime, Programului Operațional Asistență Tehnică, precum și Autoritatea de Management și beneficiarii proiectelor cu finanțare din Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate să emită, să primească și să prelucreze documentele aferente apelurilor de proiecte, contractelor de finanțare/ordinelor/deciziilor de finanțare, actelor adiționale la acestea, cererilor de rambursare, cererilor de prefinanțare, cererilor de plată, dosarelor achizițiilor publice, rapoartelor de progres, precum și a altor categorii de documente care stau la baza implementării proiectelor numai prin intermediul sistemului informatic SMIS2014, MySMIS2014.

Potrivit prevederilor art. 61 și art. 63 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, examinarea proiectului de lege a avut loc în ședințe online separate.

Membrii Comisiei pentru buget, finanțe și bănci au examinat proiectul de lege mai sus-menționat, în ședința online din data de 23 iunie 2020.

La lucrările comisiei și-au înregistrat prezența un număr de 27 deputați, din totalul de 27 de membri.

Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor și-a desfășurat lucrările în ședința online din 22 iunie 2020.

Din numărul total de 15 membri ai comisiei, au participat la ședință 13 deputați.

În urma examinării proiectul de lege, membrii celor două comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților un raport de adoptare a proiectului de lege cu amendamentele admise prezentate în Anexă.

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Începem dezbaterile generale.

Grupul PNL...

Nu, mai faceți o precizare!

 
   

Doamna Ionela Viorela Dobrică (de la tribună):

O precizare! Lăsăm la aprecierea Departamentului Legislativ dacă este nevoie să facă anumite corelări.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Nu e aprecierea, e obligația Departamentului Legislativ.

Domnul deputat Moldovan, de la Grupul PNL, la dezbateri generale.

 
   

Domnul Sorin-Dan Moldovan (de la tribună):

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Stimați colegi,

Guvernarea digitală sprijină procesele administrative, îmbunătățește calitatea serviciilor și sporește eficiența internă a sectorului public.

Sistemul informatic, care asigură colectarea, înregistrarea și stocarea în format electronic a datelor referitoare la fiecare operațiune, are ca element central Sistemul Unic de Management al Informației SMIS 2014+, împreună cu aplicația My SMIS 2014, sisteme dezvoltate de către Serviciul de Telecomunicații Speciale, în colaborare cu Serviciul Român de Informații și Ministerul Fondurilor Europene.

Schimbările, pe care prezentul proiect de lege le aduce, urmăresc îmbunătățirea sistemelor deja existente, astfel încât să se asigure un acces rapid la informații, atât la nivelul tuturor instituțiilor implicate în procesul de gestionare și control a instrumentelor structurale, cât și la nivelul beneficiarilor.

Astfel, Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal va vota pentru prezentul raport.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Da. Mulțumesc.

Dacă alți colegi, de la alte grupuri parlamentare, doresc să intervină? Nu mai doresc.

Avem 17 amendamente admise.

Dacă la titlul legii, intervenții?

La articolul unic, intervenții? Nu.

De la 3 la 17?

Rămâne la votul final. Caracter ordinar.

Și ultimul proiect pentru astăzi.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia (PL-x 313/2020). (rămas pentru votul final)  

28. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia; PL-x 313/2020.

Dacă din partea inițiatorilor dorește cineva? Nu.

Raport comun, Comisia pentru agricultură și Comisia pentru mediu. Cine prezintă raportul?

Domnule Păle, vă rog, de la agricultură, dumneavoastră sunteți cu buruienile. Haideți!

   

Domnul Dănuț Păle (de la tribună):

Da, domnule președinte. A fost cea mai dezbătută buruiană în Parlamentul României!

Raport comun. Comisia pentru mediu și echilibru ecologic și Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice au fost sesizate cu dezbaterea pe fond, în procedură de urgență, cu Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în ședința din 19 mai 2020.

La întocmirea prezentului raportului, comisia a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ și avizul favorabil al Consiliului Economic și Social.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, în scopul îmbunătățirii soluțiilor legislative actuale.

În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaților, spre dezbatere și adoptare, Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, cu amendamentele admise redate în anexa care face parte integrantă din prezentul raport.

Camera Deputaților este Cameră Decizională.

În raport cu obiectul și conținutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare.

Mulțumesc.

Domnule președinte, o solicitare către Departamentul Legislativ, să facă o corectură de tehnică legislativă la nr. crt. 1. La titlul legii, sintagma "Lege pentru modificarea și completarea" se înlocuiește cu sintagma "Lege pentru modificarea", și textul curge.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Corelările le face Departamentul Legislativ.

Faceți legătura cu doamna Cherecheș, de la Oradea, de la PNL. De la Bihor.

 
   

Doamna Florica Cherecheș (prin audioconferință):

Bună ziua, domnule președinte!

 
     

Domnul Florin Iordache:

Vă rog.

 
   

Doamna Florica Cherecheș (prin audioconferință):

Proiectul pe care-l vom vota astăzi propune simplificarea procedurilor în ceea ce privește combaterea acestei buruieni, care este cea mai alergenă plantă din România și, practic împuternicește autoritățile locale ca să identifice terenurile pe care există ambrozia și, de asemenea, să identifice proprietarii sau administratorii, să îi avertizeze, și apoi să-i sancționeze dacă nu se conformează prevederilor legii.

Este foarte important, de asemenea, să punem mai mare accent pe campaniile de informare și conștientizare, pentru că, din păcate, această plantă se răspândește foarte, foarte ușor, are o putere extraordinară de a se răspândi, și viața persoanelor care suferă de această alergie la ambrozia este un coșmar în perioada iulie, august, până prin octombrie.

Vă mulțumesc pentru susținere, și le mulțumesc și colegilor din comisiile de specialitate pentru buna colaborare pe care am avut-o.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Alți doritori la dezbateri generale? Nu mai sunt.

Avem 7 amendamente admise.

La titlul legii, intervenții? Nu.

La articolul unic, intervenții? Nu.

De la 3 la 7, intervenții? Nu.

Rămâne la votul final.

Am finalizat.

Pauză cinci minute, până stafful tehnic organizează legile, să putem trece la votul final.

Mulțumesc.

(Domnul deputat Ionel Palăr solicită să ia cuvântul.)

Vreți să interveniți?

Domnul președinte al Comisiei comune UNESCO. Vă rog, aveți cuvântul.

 
Informarea, de către domnul deputat Ionel Palăr, privind demararea demersurilor pentru implementarea Proiectului Arta cămășii cu altiță - ia în Patrimoniul Mondial UNESCO.  

Domnul Ionel Palăr (de la tribună):

Mulțumesc, domnule președinte.

Domnule președinte,

Distinși colegi,

24 iunie este o zi de triplă sărbătoare. Este nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, una dintre cele mai însemnate figuri ale creștinismului.

Pe de altă parte, poporul român păstrează încă tradiția sânzienelor, un obicei pierdut în sufletul nostru milenar, despre care cercetătorii spun că ar merge până la strămoșii daci.

Și deloc întâmplător, 24 iunie este Ziua universală a iei, cea mai reprezentativă piesă a costumului popular românesc, cea care ne conferă individualitate culturală, admirată și surprinsă de mari nume ale artei plastice mondiale.

De la un simplu obiect de vestimentație, purtat la muncile câmpului, dar și la nuntă, la horă sau la înmormântare, cămașa cu altiță s-a transformat într-un simbol de românitate ce trebuie și merită să-și găsească recunoașterea universală.

Comisia permanentă comună a Camerei Deputaților și Senatului pentru relația cu UNESCO face toate demersurile pentru ca ia noastră să ajungă în Patrimoniul Mondial al umanității, unde acest format vestimentar tradițional românesc, de o frumusețe unică, să fie protejat și promovat.

Din păcate, traseul dosarului cămășii cu altiță, realizat împreună cu Republica Moldova, a fost unul sinuos.

Termenul de realizare inițial, 2018, a trecut demult, pentru că indiferența unor miniștri ai culturii, indiferent din ce parte politică au făcut parte, a reprezentat o piedică reală în finalizarea acestuia.

Comisia națională pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial, aflată în subordinea Ministerului Culturii, a fost o lungă perioadă nefuncțională, pentru că cineva a uitat să semneze o hârtie sau să aloce niște fonduri.

Alături de colegii din Comisia parlamentară pentru relația cu UNESCO, cărora le mulțumesc - unii dintre ei sunt astăzi aici, în sală -, am avut mai multe intervenții pentru deblocarea dosarului, și astăzi, 24 iunie 2020, sunt bucuros să vă anunț că se lucrează, că experții din Comisia națională pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial au demarat cercetările din teren și filmările necesare pentru depunerea documentelor la UNESCO.

Sunt fonduri, sunt specialiști, există entuziasm și dorință.

În paralel, în Republica Moldova, se fac aceleași demersuri pentru ca istoria și tradiția cămășii cu altiță să fie recunoscută la nivel mondial.

Stimați colegi,

Am primit asigurări că dosarul "Arta cămășii cu altiță - ia", element de identitate culturală, în România și în Republica Moldova, va fi complet până în martie 2021, când va fi depus la UNESCO. Este proiectul nostru comun și ar trebui să nu existe nici orgolii și nici dispute inutile, pentru că nimeni nu ne-ar ierta dacă o altă cămașă tradițională din spațiul balcanic ar ajunge înaintea cămășii cu altiță în Patrimoniul Mondial UNESCO.

Această moștenire culturală nu este meritul nostru, ci al celor care au transmis, cu dragoste și dăruire, din generație în generație, arta confecționării iei românești.

Nouă ne revine însă obligația morală de a duce mai departe această artă, de a proteja și de a promova acest tezaur unic în lume.

Vă mulțumesc.

O singură completare vreau să fac, dragi colegi. Indiferent de orgoliile noastre politice, sunt elemente de patrimoniu ale spiritualității românești, peste care trebuie să trecem, trebuie să ne dăm mâna și ele trebuie să dăinuiască.

Aș parafraza un foarte înțelept om de cultură care a spus: "Indiferent cine conduce România, România rămâne, România va dăinui!".

Vă mulțumesc frumos. (Aplauze.)

  Supunerea la votul final:  

După pauză

   

Domnul Florin Iordache:

Stimați colegi,

Începem sesiunea de vot final.

Colegii prezenți în sală care nu au tabletele...

Imediat vă...

După primul vot voi da cuvântul colegilor care nu au tabletele, astfel încât secretarii să contabilizeze.

Iar colegii din țară care nu se pot conecta, la fel, să se poată înscrie și le dau cuvântul să-și exprime opțiunea de vot. Da? (Vociferări.)

Da, da, da. În momentul în care dau cuvântul colegilor, fie celor din sală, fie celor din țară, își exprimă opțiunea.

Avem 15 proiecte pe ordinea de zi și, în funcție de ceea ce ați hotărât la nivel de grup parlamentar, veți recomanda.

Începem, da? Bun.

 
  Moțiunea simplă inițiată de 93 de deputați (MS 4/2020) (adoptată prin vot electronic la distanță);

Moțiunea simplă inițiată de 93 de deputați; MS 4/2020.

Să înceapă votul.

Moțiunea simplă...

Imediat, domnule președinte Tîlvăr, vă dau cuvântul.

(Vot electronic la distanță.)

Bun. Începem cu colegii din sală.

Vă prezentați și vă...

Numai puțin.

Domnul Știrbu.

A, doamna Doina Pană, vă rog.

Vă rog.

   

Doamna Adriana-Doina Pană (de la tribună):

Mulțumesc.

Votul meu pentru moțiune este "pentru".

Și, la fel, pentru toate proiectele legislative de pe ordinea de zi de astăzi.

 
   

Domnul Florin Iordache:

"Pentru".

Mulțumesc.

Mai departe.

Domnul Știrbu.

Imediat.

Dăm cuvântul tuturor colegilor.

Și apoi...

 
   

Domnul Gigel-Sorinel Știrbu (de la tribună):

Mulțumesc, domnule președinte.

 
   

Domnul Florin Iordache:

... facem legătura cu colegii din țară.

 
   

Domnul Gigel-Sorinel Știrbu (de la tribună):

La Moțiunea simplă - vot împotrivă.

La punctul 5 al ordinii de zi, PL-x 294/2020 - abținere.

La punctul 6, PL-x 244/2019 - împotrivă.

Restul punctelor de pe ordinea de zi au votul meu.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Domnul...

Prezentați-vă, haideți!

Domnul Cupșa.

 
   

Domnul Ioan Cupșa (de la tribună):

Mulțumesc, domnule președinte.

Moțiunea simplă - "nu".

Poziția 5 - abținere.

Poziția 6 din ordinea de zi - "nu".

Poziția 11 - "nu".

Toate celelalte - "da".

 
   

Domnul Florin Iordache:

Mai departe, următorul coleg.

 
   

Domnul Angel Tîlvăr (de la tribună):

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Angel Tîlvăr.

Votez pentru moțiune și "pentru" - la toate punctele de pe ordinea de zi.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Victor-Viorel Ponta (de la tribună):

Domnule președinte,

Victor Ponta, deputat de Gorj.

Votez "pentru" și la moțiune și la celelalte puncte. La toate -"pentru".

Și, după ce se termină procesul de vot, o să vă solicit cuvântul, un minut, pentru explicarea votului.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Numai puțin, să terminăm cu colegii din sală și apoi fac legătura...

Vă rog, domnul Bacalbașa.

Și apoi domnul Varga.

 
   

Domnul Nicolae Dobrovici-Bacalbașa (de la tribună):

Deci votez "pentru" la moțiune.

Și, în rest, îmi asum poziția partidului.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Adică "pentru".

Mulțumesc.

Domnul Varga?

 
   

Domnul Vasile Varga (de la tribună):

Mulțumesc, domnule președinte.

La moțiune - împotrivă.

PL-x 244/2019 și PL-x 414/2019 - împotrivă.

PL-x 294/2020 - abținere.

Pentru restul voi vota...

 
     

Domnul Florin Iordache:

Da.

 
   

Domnul Vasile Varga (de la tribună):

... pentru.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Mai departe.

Vă rog, domnul Palăr.

Sau doamna deputat.

 
   

Doamna Aida-Cristina Căruceru (de la tribună):

Aida Căruceru, PSD.

Votez "pentru" la toate proiectele de pe ordinea de zi.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Și la moțiune.

 
   

Doamna Bianca-Miruna Gavriliță (de la tribună):

Bună ziua!

Bianca Gavriliță, deputat de Timiș.

Votez "pentru" la moțiune și tot "pentru" la restul proiectelor de pe ordinea de zi.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Domnul Palăr?

 
   

Domnul Ionel Palăr (de la tribună):

Vă mulțumesc, domnule președinte.

"Nu" - la moțiune.

"Abținere" la PL-x 294/2020.

"Nu" - la PL-x 414/2019.

În rest, "da" - la toate.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Da.

Mai departe.

 
   

Domnul Marius-Gheorghe Surgent (de la tribună):

Bună ziua!

Marius Surgent, deputat de Hunedoara.

Împotrivă - la moțiune.

Abținere - la punctul 5.

Împotrivă - la punctul 6 și punctul 11.

Restul - pentru.

 
   

Doamna Carmen-Ileana Mihălcescu (de la tribună):

Carmen Mihălcescu.

Pentru moțiune.

"Pentru" - la toate celelalte proiecte înscrise pe ordinea de zi.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Mai departe.

 
   

Domnul Mihai-Cătălin Botez (de la tribună):

Mihai Botez - "abținere" la moțiune.

La restul o să votez de pe tabletă.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Acum...

Mai este cineva? Da.

Da, domnule Andrușcă.

 
   

Domnul Dănuț Andrușcă (de la tribună):

Bună ziua, domnule președinte!

Votul meu este pentru moțiune și "pentru", la toate proiectele de pe ordinea de zi.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Domnul deputat, vă rog.

 
   

Domnul Corneliu Ștefan (de la tribună):

Bună ziua, domnule președinte!

Corneliu Ștefan.

Votez pentru moțiune și "pentru", la toate proiectele de pe ordinea de zi.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Mai departe.

 
   

Domnul Adrian-Mihăiță Todoran (de la tribună):

Domnule președinte,

Todoran Adrian, deputat al PMP.

Împotriva moțiunii.

Nu-mi merge tableta.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Bun.

Și la restul proiectelor?

 
     

Domnul Adrian-Mihăiță Todoran (din sală):

Încerc să votez de pe tabletă!

 
   

Domnul Florin Iordache:

A, bine.

Domnul Moldovan.

 
   

Domnul Sorin-Dan Moldovan (de la tribună):

Nu-mi merge nici mie tableta.

Votez împotriva moțiunii.

Abținere - la PL-x 294/2020.

Împotrivă - PL-x 244/2019 și PL-x 414/2019.

În rest, votez pentru.

 
   

Domnul Radu-Adrian Pau (de la tribună):

Bună ziua, dragi colegi!

Bună ziua, domnule președinte!

"Pentru" - la moțiune.

"Pentru", la toate proiectele de pe ordinea de zi.

Radu-Adrian Pau, deputat de Timiș.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc, domnule Pau.

 
   

Domnul Octavian Petric (de la tribună):

Mulțumesc, domnule președinte.

Octavian Petric, deputat, PRO Europa.

Votez pentru moțiune și "pentru", la toate proiectele de pe ordinea de zi.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Domnul Chiriac.

 
   

Domnul Viorel Chiriac (de la tribună):

Bună ziua, domnule președinte!

Votez "pentru", la moțiune și la toate proiectele de pe ordinea de zi.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Mai sunt colegi în sală care nu au putut vota? Nu. Bun.

Vă rog, începem...

Domnul Georgian Pop, domnul Petrețchi, vă rog.

 
   

Domnul Georgian Pop (prin telefon):

Bună ziua, domnule președinte!

Georgian Pop.

Votez "pentru" - la moțiune și "pentru" - la restul proiectelor de pe ordinea de zi.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Domnul Petrețchi?

 
   

Domnul Nicolae-Miroslav Petrețchi (prin telefon):

Bună ziua, domnule președinte de ședință!

Legat de moțiunea simplă nr. 4/2020 - "prezent, nu votez".

În ceea ce privește proiectele legislative aflate pe ordinea de zi, votez pentru toate proiectele de pe ordinea de zi.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Inclusiv la moțiune, da?

 
   

Domnul Nicolae-Miroslav Petrețchi (prin telefon):

Nu, la moțiune - "prezent, nu votez".

 
   

Domnul Florin Iordache:

A, "prezent, nu votez" - la moțiune. Bun.

Cătălin Rădulescu.

 
   

Domnul Cătălin-Marian Rădulescu (prin telefon):

Vă salut, domnule președinte!

Bună ziua!

... la toate punctele de pe ordinea de zi.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Radu Nicolaie-Sebastian-Valentin.

 
   

Domnul Nicolaie-Sebastian-Valentin Radu (prin telefon):

Bună ziua, domnule președinte!

Votez pentru moțiune și "pentru" - la toate proiectele de pe ordinea de zi.

Sebastian Radu, deputat de Buzău.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Mara Mareș?

 
   

Doamna Mara Mareș (prin telefon):

Bună ziua!

Votez împotriva moțiunii, împotriva PL-x 244/2019, împotriva PL-x 414/2019, "abținere", la PL-x 294/2020, iar în rest votez pentru.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Marius Iancu.

Te ascult, Marius.

Bun. Mergem mai departe. Și refaceți legătura.

Axinte Vasile.

 
   

Domnul Vasile Axinte (prin telefon):

Bună ziua, domnule președinte!

Votez pentru moțiune și pentru toate celelalte puncte de pe ordinea de zi.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Mihăiță Vîrză?

 
   

Domnul Mihăiță Vîrză (prin telefon):

Bună ziua, domnule președinte!

Bună ziua, domnule președinte!

 
     

Domnul Florin Iordache:

Bună ziua!

 
   

Domnul Mihăiță Vîrză (prin telefon):

Pentru moțiune, pentru toate celelalte proiecte înscrise pe ordinea de zi.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Căciulă Aurel?

 
   

Domnul Aurel Căciulă (prin telefon):

Bună ziua, domnule președinte!

Pentru moțiune și pentru toate proiectele de pe ordinea de zi.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Mihai Weber?

Domnule Weber, hai să mai facem o încercare.

 
   

Domnul Mihai Weber (prin telefon):

A, bună ziua, domnule președinte!

Vot pentru moțiune și "pentru", la toate proiectele de pe ordinea de zi.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Weber, da.

Ciocan Dan.

 
   

Domnul Dan Ciocan (prin telefon):

Bună ziua, domnule președinte!

Pentru moțiunea simplă...

 
   

Domnul Florin Iordache:

"Pentru" - și moțiunea și restul proiectelor.

Mulțumesc.

Marius Iancu.

 
   

Domnul Marius-Ionel Iancu (prin telefon):

Bună ziua, domnule președinte!

 
   

Domnul Florin Iordache:

Te rog.

 
   

Domnul Marius-Ionel Iancu (prin telefon):

Votez pentru moțiune și "pentru" - la toate proiectele de pe ordinea de zi.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Și la proiectul cu Slatina.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Marius-Ionel Iancu (prin telefon):

Da.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Alexandru Rotaru?

 
   

Domnul Alexandru Rotaru (prin telefon):

Bună ziua, domnule președinte!

Votez pentru moțiune. Și, de asemenea, "pentru", la toate proiectele de pe ordinea de zi.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Florinel Stancu?

 
   

Domnul Florinel Stancu (prin telefon):

Bună ziua, domnule președinte!

Votez pentru moțiune și pentru celelalte puncte de pe ordinea de zi.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Domnul Bălănescu?

Înțeleg că nu ați putut vota, vă rog.

 
   

Domnul Alexandru Bălănescu (de la tribună):

Bună ziua, domnule președinte!

Votez pentru moțiune și pentru celelalte proiecte de lege de pe ordinea de zi.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Marica Petru-Sorin?

 
   

Domnul Petru-Sorin Marica (prin telefon):

Bună ziua, domnule președinte!

Votez pentru moțiune și "pentru", la toate proiectele de pe ordinea de zi.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Bun.

Mulțumesc.

Iulian Iancu?

 
   

Domnul Iulian Iancu (prin telefon):

Bună ziua, domnule președinte!

Votez "pentru", la moțiune și pentru toate proiectele de pe ordinea de zi.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Todor Adrian?

 
   

Domnul Adrian Todor (prin telefon):

Bună ziua, domnule președinte!

Votez "pentru", la toate proiectele înscrise pe ordinea de zi.

La moțiune am reușit să votez pe tabletă.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Vreți să repetați, domnule Todor?

 
   

Domnul Adrian Todor (prin telefon):

Da.

Votez "pentru", la toate proiectele înscrise pe ordinea de zi.

Moțiunea am reușit să o votez pe tabletă.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Da.

Mulțumesc.

Grațiela Gavrilescu?

La mulți ani, Grațiela!

 
   

Doamna Grațiela Leocadia Gavrilescu (prin telefon):

Mulțumesc, domnule președinte, pentru urări.

Pentru moțiune am votat de pe tabletă.

Iar pentru celelalte proiecte înscrise pe ordinea de zi votez pentru.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Marian Țachianu?

 
   

Domnul Marian Țachianu (prin telefon):

Bună ziua, domnule președinte!

Pentru moțiune am votat pe tabletă.

Și pentru celelalte proiecte de pe ordinea de zi votez pentru.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc mult.

Dorel Căprar?

 
   

Domnul Dorel-Gheorghe Căprar (prin telefon):

Bună ziua, domnule președinte!

Pentru moțiune - "pentru". Și pentru celelalte proiecte de pe ordinea de zi...

 
     

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc mult.

 
     

Domnul Dorel-Gheorghe Căprar (prin telefon):

... "pentru".

 
   

Domnul Florin Iordache:

Sorin Marius Bota.

 
   

Domnul Marius Sorin-Ovidiu Bota (prin telefon):

Bună ziua!

Votez pentru proiectele de pe ordinea de zi.

La moțiune am votat pentru, pe tabletă.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Șova Lucian?

 
   

Domnul Lucian Șova (prin telefon):

Bună ziua, tuturor!

Votez pentru moțiune și votez pentru toate celelalte proiecte de pe ordinea de zi.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Emanuel Ungureanu?

 
   

Domnul Emanuel-Dumitru Ungureanu (prin telefon):

Votez "abținere" la moțiune.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Și la restul proiectelor?

 
   

Domnul Emanuel-Dumitru Ungureanu (prin telefon):

O să votez de pe tabletă.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Bine.

Mulțumesc.

Valentin Boboc?

 
   

Domnul Valentin Gabriel Boboc (prin telefon):

Votez "pentru", la toate punctele de pe ordinea de zi.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Și la moțiune, da?

 
   

Domnul Valentin Gabriel Boboc (prin telefon):

Și la moțiune. Am votat de pe tabletă.

Dar acum intru într-o zonă fără semnal.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Gabriel-Horia Nasra?

 
   

Domnul Gabriel-Horia Nasra (prin telefon):

Bună ziua, domnule președinte!

La moțiune am reușit să votez deja.

La toate celelalte proiecte de pe ordinea de zi - "pentru".

 
   

Domnul Florin Iordache:

Da.

Mulțumesc.

Stan Viorel, pe telefon, vă rog.

 
   

Domnul Viorel Stan (prin telefon):

Bună ziua, domnule președinte!

La moțiune am votat pe tabletă - "pentru".

Iar pentru toate celelalte puncte de pe ordinea de zi...

 
   

Domnul Florin Iordache:

Pentru restul înțeleg că votați...

 
   

Domnul Viorel Stan (prin telefon):

... "pentru".

 
   

Domnul Florin Iordache:

Am înțeles.

Întreb, dacă mai sunt colegi în...

Da, vă rog, dacă mai sunt colegi.

Dîrzu. Faceți legătura.

Dau cuvântul tuturor colegilor care doresc să intervină.

Domnul Dîrzu, vă rog, de la Alba, ziceți.

Nu se aude.

Domnule Dîrzu...

Bun. Până ne răspunde domnul Dîrzu, domnul Mocioalcă, vă rog, direct.

Numai puțin, numai puțin, să vă dea drumul la microfon, domnule Mocioalcă.

Vă rog.

 
   

Domnul Ion Mocioalcă (de la tribună):

Bună ziua, domnule președinte!

Am votat "pentru" la moțiune și votez "pentru", la toate proiectele de pe ordinea de zi.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Da.

Mulțumesc.

Domnul Dîrzu.

Și apoi domnul Bănicioiu.

 
   

Domnul Ioan Dîrzu (prin telefon):

Bună ziua, domnule președinte!

Vot pentru - și la moțiune și la toate proiectele de pe ordinea de zi.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

 
     

Domnul Ioan Dîrzu (prin telefon):

Să trăiți!

 
   

Domnul Florin Iordache:

Domnul Bănicioiu.

Și apoi domnul Suciu, faceți legătura.

Vă rog.

 
   

Domnul Nicolae Bănicioiu (de la tribună):

Bună ziua!

Vot pentru - și la moțiune și la celelalte proiecte de pe ordinea de zi.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Matei Suciu?

 
   

Domnul Matei Suciu (prin telefon):

Bună ziua!

Votul meu este "pentru", atât la moțiune, cât și la celelalte proiecte de pe ordinea de zi.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Întreb stafful tehnic, dacă mai sunt colegi care doresc?

Domnul Nistor, la Hunedoara, vă rog.

Da, Laurențiu.

Păi...

 
     

Domnul Laurențiu Nistor (prin telefon):

Alo!

 
   

Domnul Florin Iordache:

Da, Laurențiu, te rog, intervino!

Domnul Nistor.

 
   

Domnul Laurențiu Nistor (prin telefon):

Deci nu... nu îmi merge tableta. Poate mi-o schimb.

Și votez prin telefon.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Păi...

Deci...

 
   

Domnul Laurențiu Nistor (prin telefon):

"Pentru". "Pentru".

"Pentru".

 
   

Domnul Florin Iordache:

A, votați "pentru".

Deci asta întrebam.

Moțiunea și restul proiectelor - votați "pentru".

Mulțumesc.

 
   

Domnul Laurențiu Nistor (prin telefon):

Votez "pentru". La toate. La toate. La toate.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Am înțeles.

Întreb stafful tehnic sau colegii din sală, dacă mai sunt colegi care nu au putut vota?

 
     

Domnul Corneliu Bichineț (prin telefon):

Da.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Da, domnul Bichineț, vă rog.

 
   

Domnul Corneliu Bichineț (prin telefon):

Împotriva moțiunii.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Și la restul proiectelor?

 
   

Domnul Corneliu Bichineț (prin telefon):

"Pentru".

 
   

Domnul Florin Iordache:

Și la restul - "pentru".

Mulțumesc.

Mai întreb încă o dată, mai sunt colegi care nu au putut vota?

Cine? Mai este unul. Cine?

Domnul Ionescu, de la Prahova, vă rog.

George Ionescu, vă rog.

 
   

Domnul George Ionescu (prin telefon):

Alo!

Sărut mâna!

 
   

Domnul Florin Iordache:

Da, domnule Ionescu, vă rog...

 
   

Domnul George Ionescu (prin telefon):

Să trăiți, domnule președinte!

 
   

Domnul Florin Iordache:

... exprimați-vă votul!

 
   

Domnul George Ionescu (prin telefon):

Deci... la moțiune - "nu".

La PL-x 294/2020 - abținere.

PL-x 244/2019 - împotrivă.

PL-x 414/2019 - împotrivă.

Restul - "pentru", domnule președinte.

Mulțumesc mult.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Da.

Boboc Tudorița, vă rog.

Doamna Boboc Tudorița, vă rog.

 
   

Doamna Tudorița-Rodica Boboc (prin telefon):

Da.

Bună ziua, domnule președinte!

Votez pentru moțiune și pentru proiectele de pe ordinea de zi.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Andreea Cosma, faceți legătura.

Andreea Cosma, Prahova.

 
   

Doamna Andreea Cosma (prin telefon):

Bună ziua!

Andreea Cosma, Prahova.

Pentru moțiune votez și "pentru", la toate proiectele de pe ordinea de zi.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Mai departe.

Dumitru Oprea, vă rog.

Domnul Oprea, vă rog.

 
   

Domnul Dumitru Oprea (prin telefon):

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Doar la moțiune - un vot împotrivă.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Bun.

Rezultatul votului este următorul - 164 de voturi pentru, 85 de voturi împotrivă, 48 de abțineri și 2 colegi - "prezent, nu votez".

Explicarea votului.

Vă rog, domnul Ponta. (Vociferări.)

Moțiunea a fost adoptată cu 164 de voturi pentru... am spus rezultatul votului.

Moțiunea a fost adoptată.

Explicarea votului.

Primul vorbitor, domnul Victor Ponta, vă rog.

Vă rog, domnule președinte.

 
   

Domnul Victor-Viorel Ponta (de la tribună):

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

În cele 60 de secunde regulamentare pentru a explica votul meu pentru moțiune, aș vrea totuși să informez toți colegii din Parlament, și pe cei care au votat pentru moțiune și pe cei care au votat împotrivă, în special pe colegii de la USR, care chiar cred că luptă și își doresc combaterea corupției din România, că aseară, când domnul ministru Tătaru era aici, în plenul Camerei, și discuta cu deputații, a avut timp să mai facă un contract pentru 115 milioane de măști, în valoare de aproape 50 de milioane de euro. Aseară, aici, când era la Parlament. (Vociferări.)

Dar acest contract și acest câștigător este o firmă - Naguma International, care încă din 9 aprilie a anunțat că a adus măștile în țară. N-a reușit să le vândă nimănui, și atunci Ministerul Sănătății - de data asta direct ministerul, pentru că cel de la Unifarm era ocupat cu cealaltă afacere - Ministerul Sănătății, direct, a găsit o soluție pentru bietul om care adusese 100 de milioane de măști și nu voia nimeni să le cumpere. Și atunci a organizat o licitație în luna iunie, dar, vezi, ce s-a întâmplat, licitația era pentru măști de protecție, cum scrie în ordonanța Guvernului, și omul n-avea măști de protecție, avea măști faciale.

Așa că au anulat licitația, au reorganizat-o și au schimbat în caietul de sarcini, deși, repet, în Ordonanța nr. 78/2020 a Guvernului se vorbea de măști de protecție. Au schimbat denumirea ca să fie exact ceea ce adusese omul în aprilie și nu putea să rămână cu 100 de milioane de măști. Au pus și două condiții, pe care sunt convins că le îndepliniți dumneavoastră, toți cei de aici - să ai măștile, cantitatea de 100 de milioane, și să le livrezi în 7 zile.

O singură firmă, evident, avea și cantitatea și putea să le și livreze în 7 zile.

Deci în timp ce dumneavoastră vă luptați să-l apărați pe domnul Tătaru, cu tot felul de prostii și gogomănii, că l-a numit Ponta, nu l-a numit, l-a numit Raed Arafat, în 2012, și sunt convins că aveți, ca și mine, o părere excelentă despre Raed Arafat, în 2016 l-a numit Vlad Voiculescu.

Dar, ca să înțelegeți, n-are nicio legătură nici numirea lui Arafat din 2012, nici a lui Voiculescu din 2016, cu faptul că omul lua șpagă în 2020 pentru Orban și pentru Tătaru, da? N-are nicio legătură chestiunea asta, decât într-o minte foarte îngustă și obosită de numărat măști.

Așa încât vreau să știți cu toții, cei care protejați aceste afaceri, că, dacă nu v-ați primit partea, să vă duceți la minister să v-o primiți.

Vă mulțumesc. (Aplauze.)

 
   

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Continuăm.

Domnul Roman, vă rog.

Și apoi domnul Ungureanu.

Explicarea...

 
   

Domnul Florin-Claudiu Roman (de la tribună):

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Doamnelor și domnilor colegi,

Eu n-am fost procuror, ca domnul Ponta, și nu știu ce e în acel dosar. Nu pot veni să afirm, cu iresponsabilitate, de la tribuna Parlamentului, că cineva a luat șpagă pentru un prim-ministru și pentru un ministru.

Dar probabil că domnul Ponta cunoaște conținutul dosarului. Văd că invocă documente care aduc din zona serviciilor pe care mai deunăzi le cam înjura, ca să spun așa.

Eu am fost astăzi la Ministerul Sănătății și am văzut panoplia miniștrilor. Și m-am uitat foarte atent la anul 2012. Ministru al sănătății interimar - Victor Ponta; ulterior - Raed Arafat..

 
   

Domnul Victor-Viorel Ponta (din sală):

Bun ministru!

 
   

Domnul Florin-Claudiu Roman (de la tribună):

... după aceea, domnul Bănicioiu.

 
   

Domnul Victor-Viorel Ponta (din sală):

Eugen Nicolăescu...

 
   

Domnul Florin-Claudiu Roman (de la tribună):

Și m-am uitat la actul de numire.

 
     

Domnul Victor-Viorel Ponta (din sală):

Eugen Nicolăescu a fost.

 
   

Domnul Florin-Claudiu Roman (de la tribună):

Actul de numire aparține Guvernului Ponta. Ulterior, acest domn este preluat, în 2016, prin decizia Consiliului de Administrație, în mandatul domnului Voiculescu.

Ceea ce încercați dumneavoastră, domnule Ponta, să faceți este profund incorect. Pentru că acest domn nu este membru al Partidului Național Liberal și nu a ajuns acolo cu susținerea Partidului Național Liberal.

Tocmai i-am pomenit pe cei care l-au propus și susținut.

Sunt de acord în schimb cu dumneavoastră că toți cei care au luat șpagă - și s-ar putea, cum ați zis dumneavoastră, să mergeți și dumneavoastră pe acolo, să întrebați, încotro s-au dus? Pentru că, repet, eu nu sunt procuror. Și nici nu sunt iresponsabil, să vă acuz de lucruri pe care nu le cunosc, de la tribuna Parlamentului.

Vă spun doar că asta este cronologia faptelor.

Nu ne puneți în cârcă un om care a fost propus, susținut de dumneavoastră și de Voiculescu! (Vociferări.)

În altă ordine de idei, închei prin a vă spune: pentru noi, Nelu Tătaru este un erou care intrat în linia pandemiei când dumneavoastră stăteați doar la emisiuni televizate! A fost prin spitale, a fost alături de bolnavi, le-a dat curaj acelor oameni. Nu a încurajat inconștiența de la tribuna Parlamentului, spunând că boala nu există, că amenzile nu trebuie date, că amenzile sunt prea mari.

Și astăzi avem un număr mare de infectați în România din cauza faptului că de la această tribună, cu iresponsabilitate, se neagă boala. Se neagă existența acestei boli.

Spuneți-le asta, uitați-vă în ochii familiilor celor care au murit și lăsați politica deoparte! Aici e vorba de sănătatea oamenilor, dacă vă mai pasă! (Vociferări. Aplauze.)

 
   

Domnul Florin Iordache:

Da.

Domnul Ungureanu, Grupul USR. (Vociferări.)

Liniște!

(Domnul deputat Nicolae Dobrovici-Bacalbașa solicită să ia cuvântul.)

Domnul Bacalbașa, un vorbitor de grup, îmi pare rău, stați în bancă!

 
   

Domnul Emanuel-Dumitru Ungureanu (de la tribună):

La Suceava au murit 300 de oameni din cauza iresponsabilității unui manager care a jefuit din bani europeni, spitalul, împreună cu conducerea PNL a lui Flutur.

Voci din sală:

Bravo! (Aplauze.)

 
   

Domnul Emanuel-Dumitru Ungureanu (de la tribună):

L-am rugat, ca vicepreședinte al Comisiei pentru sănătate din Camera Deputaților, pe domnul Tătaru, să-și facă datoria de ministru și să trimită Corpul de Control la Suceava.

În data de 11 mai, de la tribuna aceasta, am sesizat faptul că domnul Adrian Ionel face mizerii la Unifarm.

În data de 20 mai am cerut control, din partea ministerului condus de domnul Tătaru, la Unifarm.

N-am primit nici până astăzi niciun fel de răspuns, deși au trecut cele 30 de zile legale.

Responsabilitatea actuală - putem merge în istorie oricând doriți. Timp de 6 luni acest personaj a fost la conducerea unei instituții. Rapoartele Corpului de Control, preliminare, îl indicau ca vinovat pentru fraude pe zona administrativă, nu pe zona de corupție.

Nu trebuie să vină DNA să ia manager cu manager. Domnul ministru, de la această tribună, ieri, ne-a spus cât se poate de clar că 80% dintre managerii de spitale din România sunt incompetenți.

Păi, dacă sunt incompetenți, de ce nu vreți să organizați concursuri?

De ce vreți să vă puneți oameni care sunt analfabeți? (Aplauze.) Dați drumul la concursuri! (Aplauze.)

Deci, dacă vreți competență în sistemul sanitar, domnilor, indiferent de partide, nu mai numiți oameni care să fie obedienți partidului, la conducerea spitalelor!

În consecință, dacă domnul Tătaru se apucă să vorbească despre telefoanele primite de la PNL pentru a numi sau a împiedica îndepărtarea unor manageri corupți, intrați mai mulți la pușcărie! (Aplauze.)

Voci din sală:

Bravo! Bravo! (Aplauze.)

 
   

Domnul Florin Iordache:

Da.

Domnul Simonis.

Domnul Ponta, la final. V-a pomenit numele. Numai puțin...

Domnul Simonis, Grupul PSD.

 
   

Domnul Alfred-Robert Simonis (de la tribună):

Mulțumesc, domnule președinte.

Eu aș vrea să vă reamintesc, stimați colegi, faptul că indiferent de momentul în care a fost numit, în 2012, de Arafat, sau în 2016, de Vlad Voiculescu, de la USR, acesta este acuzat că a furat în acest an, sub Guvernarea PNL. Nu în 2012, nu în 2016. Este acuzat de fapte de corupție, de șpagă de 760.000 de euro, încasată în acest an, sub Guvernarea PNL, în plină pandemie.

Deci nu vi-l pune nimeni în cârcă. Dumneavoastră îl țineți în cârcă. Pentru că deși de ieri avem comunicatul Parchetului, deși presiunea în Parlament, în timpul dezbaterii pe moțiunea simplă a fost, zic eu, semnificativă, acest om se află încă pe funcția de director al Unifarm!

De ce vă e teamă să-l demiteți?

OK, l-a pus Arafat, l-a pus Voiculescu. De ce nu-l dați afară, dumneavoastră, astăzi? De ce nu l-ați dat afară ieri? Vă e teamă de el? Vă e teamă de ce poate să spună despre dumneavoastră?

Dincolo de acestea, moțiunea simplă a fost adoptată.

Sunt foarte bucuros că USR este supărat pe domnul Tătaru, pe politrucii pe care îi pune în funcție, pe incompetenții pe care îi numește șefi de spitale, dar astăzi moțiunea simplă a trecut cu voturile PSD și PRO România. USR, PNL și PMP s-au aliniat în spatele domnului Tătaru și au susținut un ministru despre care spun că este incompetent și că numește politruci în funcții publice.

Prin urmare, frăția asta, PNL-USR-PMP e foarte bine să fie cunoscută în spațiul public și oamenii să știe că cei care susțin Guvernul Orban, restricțiile, hoțiile și aberațiile pe care le implementează și le impun în această perioadă, au susținerea majorității PNL-USR-PMP în Parlamentul României. (Aplauze.)

 
   

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Da, domnul Ponta, vă rog, drept la replică.

Aveți un minut, vi s-a...

 
   

Domnul Victor-Viorel Ponta (de la tribună):

Mai puțin, domnule președinte.

Pentru că mi-a fost pronunțat numele de către colegul de la PNL.

Voiam să vă spun că aveți dreptate, am făcut și greșeli în 2012. L-a numit domnul Arafat și îmi asum chestiunea aceasta.

Dar eu n-o să-mi iert niciodată că în 2012, ca și co-președinte al USL, l-am pus pe listă, la sectorul 1, candidat, pe Ludovic Orban. Asta e o mare greșeală. Și aveți dreptate. Mi-o asum.

Vă mulțumesc. (Aplauze.)

 
   

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

S-a finalizat explicarea votului.

Mergem...

A, da, vă rog.

Da, domnul Movilă, vă rog, explicarea votului la Grupul PMP.

 
   

Domnul Petru Movilă (de la tribună):

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Cel puțin, pentru noi, PMP, sună foarte urât "frăție" și "părtaș". Noi n-avem nici frăție, n-avem nici părtășie la nimic din lucrurile pe care le-ați povestit.

Noi am votat împotriva moțiunii simple pe sănătate.

După cum am spus, Nelu Tătaru are două luni de când este ministru, însă în moțiunea pe care ați prezentat-o ați făcut o recenzie foarte clară a ceea ce înseamnă sistemul de sănătate din România - nu sunt structuri pentru arși, nu sunt spitale regionale, nu sunt bănci de țesuturi, nu sunt..., nu sunt..., nu sunt... și nu sunt...

Așa că, odată cu acest punct, ar fi bine, măcar cei care se pricep, se înțeleg, să se adune să facă o lege a sănătății clară. Pentru că este mare nevoie.

Și eu, personal, nu agreez și n-am fost nici în părtășii, nici în frății, nici în cârdășii.

Pentru că și astăzi Parlamentul a pierdut ocazia să facă lucruri sănătoase și am văzut o mulțime de colegi care... singurul lucru pe care îl fac la microfon - aruncă mereu, mereu cu noroi, unii în alții, fără să vadă clar ce au făcut ei cât au guvernat.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Dacă mai există vreun coleg de la vreun grup parlamentar? Nu.

Trecem mai departe.

 
  Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea modificată de Decizie a Consiliului privind încheierea Acordului privind spațiul aerian comun între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte COM(2019)568 (PHCD 8/2020) (adoptat prin vot electronic la distanță);

Proiecte de hotărâri ale Camerei Deputaților.

Primul proiect, Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea modificată de Decizie a Consiliului privind încheierea Acordului privind spațiul aerian comun între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte COM(2019)568; PHCD 8/2020.

Să înceapă votul.

(Vot electronic la distanță.)

   

Domnul Slavoliub Adnagi (de la tribună):

Slavoliub Adnagi - vot pentru toate punctele de pe lista de vot.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Mai sunt colegi?

Da, vă rog, doamna deputat.

Dacă mai avem colegi în sală care nu și-au putut exprima votul?

 
   

Doamna Anișoara Radu (de la tribună):

Mulțumesc frumos, domnule președinte.

Deputat Radu Anișoara.

Votul meu este pentru.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Mai departe.

 
   

Doamna Mariana-Venera Popescu (de la tribună):

Mulțumesc, domnule președinte.

Popescu Mariana-Venera, minorități.

Votez pentru - de la punctul 1 până la final.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Vă rog, domnul coleg.

 
   

Domnul Iarco Furic (de la tribună):

Bună ziua!

Deputat Iarco Furic.

Votez pentru toate proiectele rămase pe lista de vot.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Domnul Bălănescu?

 
   

Domnul Alexandru Bălănescu (de la tribună):

Deputat Bălănescu Alexandru.

Votez "pentru", la toate proiectele de pe listă.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Da.

Mulțumesc.

Mai sunt colegi în sală care nu și-au putut exprima votul?

Domnul Bârlădeanu, vă rog faceți legătura.

Și cu domnul Budăi.

 
   

Domnul Dragoș-Petruț Bârlădeanu (prin telefon):

Bună ziua, domnule președinte!

Votez "pentru" la toate proiectele de pe ordinea de zi.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Domnul Budăi, vă rog.

 
   

Domnul Marius-Constantin Budăi (prin telefon):

Bună ziua!

Votez "pentru" la acest proiect.

Am încercat să votez pe tabletă, sunt în Parlament, dar n-a mers.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Și, până la capăt, ce faceți, mai votați?

 
   

Domnul Marius-Constantin Budăi (prin telefon):

Votez pe tabletă.

Sau, dacă nu, votez "pentru" la toate punctele de pe ordinea de zi.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Mai bine așa.

Vă mulțumesc.

Ca să nu vă mai chinuiți.

Mulțumesc.

Roxana Mînzatu?

Roxana Mînzatu, te rog, la Brașov.

 
   

Doamna Roxana Mînzatu (prin telefon):

Da.

Votez pentru toate proiectele de pe ordinea de zi.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Domnul Niță Mihai?

 
   

Domnul Mihai Niță (de la tribună):

Mulțumesc, domnule președinte.

Votez "pentru" la toate punctele de pe ordinea de zi.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Mai sunt colegi în sală?

Căciulă Aurel?

 
   

Domnul Aurel Căciulă (prin telefon):

Pentru toate proiectele de pe ordinea de zi, domnule președinte.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Adică ați zis "pentru", în traducere.

Mulțumesc.

Cătălin Rădulescu.

 
   

Domnul Cătălin-Marian Rădulescu (prin telefon):

"Pentru", domnule președinte, la toate punctele de pe ordinea de zi, la toate hotărârile.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Gabriel Petrea?

 
   

Domnul Gabriel Petrea (prin telefon):

Bună ziua, domnule președinte!

Votez "pentru" la toate punctele de pe ordinea de zi.

Mulțumesc frumos.

 
   

Domnul Florin Iordache:

"Pentru".

Mulțumesc.

Mai sunt colegi care nu și-au putut exprima votul? Nu. Bun.

289 de voturi pentru, un vot împotrivă. A fost adoptat.

Mulțumesc.

Mergem mai departe.

 
  Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - pregătirea Conferinței privind viitorul Europei COM(2020)27 (PHCD 10/2020) (adoptat prin vot electronic la distanță);

Poziția 2. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - pregătirea Conferinței privind viitorul Europei COM(2020)27; PHCD 10/2020.

Să înceapă votul.

(Vot electronic la distanță.)

Rezultatul votului - 289 de voturi pentru, un vot împotrivă, o abținere. A fost adoptat.

  Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul regiunilor - Răspunsul la coronavirus - Utilizarea fiecărui euro disponibil, prin orice modalitate posibilă, pentru a salva viețile și mijloacele de trai COM(2020) 143 (PHCD 23/2020) (adoptat prin vot electronic la distanță);

Cel de-al treilea COM, Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul regiunilor - Răspunsul la coronavirus - Utilizarea fiecărui euro disponibil, prin orice modalitate posibilă, pentru a salva viețile și mijloacele de trai COM(2020) 143; PHCD 23/2020.

Să înceapă votul.

(Vot electronic la distanță.)

296 de voturi. Unanimitate. A fost adoptat și acest proiect.

  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale (PL-x 351/2020) (adoptat prin vot electronic la distanță);

Trecem la Secțiunea Legi ordinare. Adoptări.

4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale; PL-x 351/2020.

Comisia pentru buget propune adoptarea.

Să înceapă votul.

(Vot electronic la distanță.)

Da, domnule Steriu, vă rog.

   

Domnul Valeriu-Andrei Steriu (de la tribună):

Mulțumesc.

Probleme tehnice.

Votez "pentru" la restul voturilor de pe ordinea de zi.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Rezultatul votului: 292 de voturi pentru, un vot împotrivă.

A fost adoptat.

Explicarea votului? Nu.

 
  Proiectul de Lege privind transmiterea unui teren aflat în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate C.F.R.-S.A., din domeniul public al statului în domeniul public al municipiului București (PL-x 294/2020) (adoptat prin vot electronic la distanță);

5. Proiectul de Lege privind transmiterea unui teren aflat în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate C.F.R.-S.A., din domeniul public al statului în domeniul public al municipiului București; PL-x 294/2020.

Comisiile juridică, pentru administrație și pentru transporturi propun adoptarea.

Să înceapă votul.

(Vot electronic la distanță.)

Faceți legătura cu domnul deputat Havrici. Bănuiesc că are probleme de comunicare.

   

Domnul Emanuel-Iuliu Havrici (prin telefon):

Bună ziua, domnule președinte!

Am reușit să votez până acum, dar s-a întâmplat ceva...

Votez "pentru" la toate proiectele de pe ordinea de zi.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Până la capăt "pentru", da?

 
   

Domnul Emanuel-Iuliu Havrici (prin telefon):

Da, da, da!

 
   

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Rezultatul votului: 193 de voturi pentru, 35 de voturi împotrivă, 67 de abțineri, doi colegi nu și-au... Și 77 de abțineri. Revin, da, 77 de abțineri. Da, sunt 10 în plus la abțineri.

A fost adoptat.

 
  Legea pentru completarea art. 5 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, reexaminată la cererea Președintelui României (PL-x 244/2019/28.10.2019) (adoptată legea în forma inițială, prin vot electronic la distanță);

6. Legea pentru completarea art. 5 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, reexaminată la cererea Președintelui României; PL-x 244/2019/28.10.2019.

Comisia juridică propune adoptarea.

Să înceapă votul.

(Vot electronic la distanță.)

Vă rog, faceți legătura cu Simion Lucian, Roman, Găină și mergem mai departe. Deci Simion Lucian, apoi Roman, Găină, Bogdan Gheorghe, Seidler și așa mai departe.

Stafful tehnic, reușiți să contactați colegii? (Probleme tehnice.)

Vă rog. Vă prezentați și spuneți ce faceți, cum votați! (Probleme tehnice.)

Domnule Simion... (Probleme tehnice.)

E în Deltă!

Domnule Simion Lucian... (Probleme tehnice.)

Bun.

Mergem mai departe.

Roman Sorin?

   

Domnul Ioan Sorin Roman (prin telefon):

"Pentru", domnule președinte, la acest punct de pe ordinea de zi și "pentru" și la următoarele.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Mihăiță Găină?

 
   

Domnul Mihăiță Găină (prin telefon):

Bună ziua, domnule președinte!

Mă auziți?

 
   

Domnul Florin Iordache:

Eu vă aud. Vă rog.

 
   

Domnul Mihăiță Găină (prin telefon):

Votez conform deciziei Grupului PNL, la toate proiectele de pe ordinea de zi.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Adică împotrivă. Cum ați stabilit la nivel de grup.

Mulțumesc.

Mai departe.

Bogdan Gheorghe-Dănuț?

 
   

Domnul Gheorghe-Dănuț Bogdan (prin telefon):

Da, domnule președinte.

Votez "pentru" la toate punctele de pe ordinea de zi.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Domnul Seidler, vă rog.

 
   

Domnul Cristian-Gabriel Seidler (prin telefon):

Contra la PL-x 244/2019.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Rezultatul votului: 178 de voturi pentru, 111 voturi împotrivă, 4 abțineri.

A fost adoptat.

 
  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul insolvenței și a altor acte normative (PL-x 721/2018) (adoptat prin vot electronic la distanță);

7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul insolvenței și a altor acte normative; PL-x 721/2018.

Comisia pentru buget și Comisia juridică propun adoptarea.

Să înceapă votul.

(Vot electronic la distanță.)

Vă rog.

(Domnul deputat Andi-Gabriel Grosaru solicită să ia cuvântul.)

Da, domnule Grosaru.

A, la explicare? Stați puțin, până la explicare, să anunțăm votul.

Domnul Mihăiță Găină. Vă rog.

   

Domnul Mihăiță Găină (prin telefon):

Votez "da".

 
   

Domnul Florin Iordache:

Da. Bun.

Mulțumesc.

Domnul Ion Stelian.

 
   

Domnul Stelian-Cristian Ion (prin telefon):

Domnule președinte,

Am apăsat și data trecută, nu ați observat. Nu e foarte ușor la distanță, e adevărat. Eu vreau să motivez votul la PL-x 244/2019, să anunț că vom ataca la Curtea Constituțională acest proiect. E o mare greșeală pe care o face Parlamentul. Va distruge toate râurile, dacă va intra în vigoare, toate râurile pe care se vor face lucrările hidrotehnice fără acele avize și aprobări de mediu. Se alătură, am înțeles, și alți colegi la atacul la CCR și sperăm ca în final să nu intre în vigoare o asemenea lege care încalcă toate normativele europene și toate deciziile Curții de Justiție ale Uniunii Europene.

Nu suntem împotriva dezvoltării, să ne înțelegem foarte clar, și modul în care...

 
   

Domnul Florin Iordache:

Suntem la alt proiect, domnule coleg!

 
   

Domnul Stelian-Cristian Ion (prin telefon):

... s-a bagatelizat, așa, și au încercat unii colegi să arunce în derizoriu toată discuția, spunând că, iată, pentru doi castori și trei lilieci se oprește dezvoltarea țării, asta e de condamnat, deci nici nu se pune problema!

 
     

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Stelian-Cristian Ion (prin telefon):

Dar trebuie să ne dezvoltăm în mod durabil, în mod rațional, astfel încât să ne păstrăm și resursele naturale pe care le avem, să le protejăm și pentru generațiile următoare.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Numai că suntem la alt proiect, discutam despre alt proiect.

 
   

Domnul Alfred-Robert Simonis (prin telefon):

Asta voiam să vă spun, să-i rugați pe colegii noștri care stau acasă de trei luni, unii dintre ei n-au fost deloc pe la Parlament, să oprească Netflix, să dea draperiile la o parte și să-și dea seama că trebuie să fie concentrați la ședința de plen, pentru că să vii acum să comentezi ce s-a întâmplat acum o oră, n-are niciun fel de logică. Repet, deschideți draperiile, aerisiți camera, opriți Netflix-ul sau haideți la ședință, la plen, dacă vreți să fiți atenți!

 
   

Domnul Florin Iordache:

Da. Numai puțin, să anunț rezultatul votului la acest proiect de lege, și apoi, la explicarea votului, vă dau cuvântul. Deocamdată suntem așa...

Deci voturi pentru 296, zero împotrivă și două abțineri.

A fost adoptat.

Explicarea votului. Da, domnule Grosaru, la explicarea votului. A fost adoptat.

 
   

Domnul Andi-Gabriel Grosaru (de la tribună):

Mulțumesc, domnule președinte.

În primul rând, vreau să vă spun că proiectul de lege este un proiect foarte bun, dar am o observație importantă.

Știți foarte bine că legislația insolvenței a suferit mai multe schimbări și acestea au intervenit odată cu evoluția mediului de afaceri.

Însănătoșirea mediului de afaceri în România, în primul rând trebuie să pornească nu de la o legislație de insolvență mai bună, care la un moment dat a fost folosită pentru prevenție. Însănătoșirea mediului de afaceri necesită o politică de stat mai aplecată în alte domenii decât cea referitoare la insolvență.

Eu vreau să trag un semnal de alarmă în ceea ce privește existența valorii-prag pentru societățile comerciale, pentru deschiderea procedurii insolvenței...

 
     

Domnul Florin Iordache:

Concluzionați, domnule coleg!

 
   

Domnul Andi-Gabriel Grosaru (de la tribună):

... pentru că nu este aceasta o soluție: ca societățile să se afle sau nu în insolvență.

Valoarea-prag expune debitoarea la ...

 
     

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc, domnule Grosaru!

 
   

Domnul Andi-Gabriel Grosaru (de la tribună):

... și societățile la deschiderea procedurilor abuzive. Deci eliminarea acestei valori-prag, conform legislației europene, este o soluție bună ca...

 
     

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

 
     

Domnul Andi-Gabriel Grosaru (de la tribună):

...să îmbunătățim acest lucru.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Haideți să ne respectăm, domnule Grosaru!

 
     

Domnul Andi-Gabriel Grosaru (de la tribună):

Vă mulțumesc mult, domnule președinte.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Haideți să ne respectăm! Am stabilit ceva, anumite reguli, haideți să ne respectăm!

Da. Vă rog, domnule Viziteu.

 
   

Domnul Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu (de la tribună):

Mulțumesc, domnule președinte.

Referitor la acuzele făcute colegilor noștri că nu ar fi atenți, este nimic mai fals!

Înainte să ne acuzați pe noi aș vrea, vă rog, să respectați dumneavoastră, domnule președinte, și să dați cuvântul celor care vi-l solicită.

Dacă monitoarele sunt prea departe, haideți să le apropiem, să vedeți mai bine!

Mulțumesc. (Vociferări.)

 
   

Domnul Florin Iordache:

Domnule Viziteu, îmi pare rău, dacă ați... Eu am dat cuvântul la toată lumea. Da. N-are rost să... Am colegii mei... dau cuvântul la toată lumea, îmi pare rău!

Următorul.

 
  Proiectul de Lege pentru completarea art. 5 din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri (PL-x 632/2019) (adoptat prin vot electronic la distanță);

8. Proiectul de Lege pentru completarea art. 5 din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri; PL-x 632/2019.

Comisia pentru muncă propune adoptarea.

Să înceapă votul.

(Vot electronic la distanță.)

(Domnul deputat Slavoliub Adnagi solicită să ia cuvântul.)

Să anunț rezultatul votului și apoi vă dau cuvântul.

294 de voturi pentru. În unanimitate, a fost adoptat.

Vă rog. Explicarea votului.

Da, domnule coleg. Aveți două minute.

   

Domnul Slavoliub Adnagi (de la tribună):

Stimați colegi,

În numele copiilor fără copilărie, vă mulțumesc.

De asemenea, sunt dator să mulțumesc domnului președinte Marcel Ciolacu, domnului președinte Florin Iordache, domnilor președinți ai comisiilor avizatoare și raportoare, respectiv domnului Adrian Solomon, domnului Nicușor Halici, domnului Sorin Lazăr și domnului Iusein Ibram, precum și tuturor membrilor acestor comisii.

Nu în ultimul rând, vă mulțumesc dumneavoastră, membrilor grupurilor parlamentare din Camera Deputaților - Parlamentului României - și liderilor acestor grupuri pentru susținerea de astăzi.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc și eu.

Domnul Seidler. Doriți să interveniți la explicarea votului?

 
   

Domnul Cristian-Gabriel Seidler (prin telefon):

Domnule președinte,

Nu-mi mai merge tableta de trei voturi și vreau să înregistrez un vot "pentru" la PL-x 632/2019, o "abținere" la PL-x 209/2020, "pentru" la PL-x 315/2020, "contra" la PL-x 414/2019, "abținere" la PL-x 605/2019 și "pentru" la ultimele trei proiecte aflate pe ordinea de zi.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Mai sunt colegi care doresc să intervină? Nu.

Mergem mai departe.

 
  Proiectul de Lege privind meșteșugarii tradiționali din România (PL-x 209/2020) (adoptat prin vot electronic la distanță);

9. Proiectul de Lege privind meșteșugarii tradiționali din România; PL-x 209/2020.

Comisia pentru cultură propune adoptarea.

Să înceapă votul.

(Vot electronic la distanță.)

Rezultatul votului: 262 de voturi pentru, 3 voturi împotrivă, 31 de abțineri.

Adoptat.

Explicarea votului? Păi, Vasile...

Vă rog. Un singur vorbitor de grup.

Mulțumesc.

Daniel Vasile.

   

Domnul Daniel Vasile (de la tribună):

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Grupul parlamentar al minorităților naționale a votat pentru adoptarea acestui proiect de lege, care este un proiect de lege ce vizează un interes economic și social major al statului român.

Inexistența unui astfel de proiect de lege care să reglementeze meșteșugurile tradiționale a creat un real dezechilibru economic și social.

Secolele XVII, XVIII și XIX - economia României, o economie profund agrară, o economie care este susținută prin atelierele de meșteșugari, prin atelierele de manufacturieri și, sigur, susținută de aceste meserii tradiționale: fierar, rudar, zlătar, căldărar, cărămidar, cocalar. Cocalar, care este omul care confecționează obiecte din os. În limba romani, cocal înseamnă os. Toate aceste meserii tradiționale, în perioada comunistă au fost reglementate, reglementate sub aspectul existenței unui concept de economie socială. Iată, în perioada comunistă, aceste meserii tradiționale erau autorizate, iar cei care exercitau aceste meserii tradiționale plăteau un impozit forfetar.

Din păcate, după Revoluția din decembrie, n-am reușit să reglementăm aceste meserii tradiționale, o mare parte din aceste meserii tradiționale au fost pierdute, s-au creat dezechilibre economice, sociale și, dacă discutăm de aceste meserii tradiționale, un număr considerabil de cetățeni români de etnie romă au ajuns în zona și în categoria persoanelor vulnerabile, ca urmare a nereglementării și neprotecției, neprotejării de către statul român a acestor meserii tradiționale.

Am votat această lege cu credința că în legislatura următoare această lege va fi updatată la nevoile pieței. Ea trebuie completată cu o lege care să reglementeze economia socială, pentru că aceste meserii tradiționale funcționează ca și un concept de economie socială.

Vă mulțumesc, domnule președinte, și le mulțumesc tuturor colegilor pentru votul exprimat astăzi.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Mai departe.

 
  Proiectul de Lege pentru completarea alin. (8) al art. 270 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal și pentru modificarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare (PL-x 315/2020) (adoptat prin vot electronic la distanță);

10. Proiectul de Lege pentru completarea alin. (8) al art. 270 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal și pentru modificarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare; PL-x 315/2020.

Comisia pentru agricultură și Comisia pentru industrii propun adoptarea.

Să înceapă votul.

(Vot electronic la distanță.)

296 de voturi pentru. Unanimitate.

A fost adoptat.

Mai departe.

  Proiectul de Lege privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor - Regia Națională a Pădurilor-Romsilva, în domeniul public al municipiului Slatina și în administrarea Consiliului Local al municipiului Slatina (PL-x 414/2019) (adoptat prin vot electronic la distanță);

11. Proiectul de Lege privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor - Regia Națională a Pădurilor-Romsilva, în domeniul public al municipiului Slatina și în administrarea Consiliului Local al municipiului Slatina; PL-x 414/2019.

Comisia pentru agricultură, Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică propun adoptarea.

Să înceapă votul.

(Vot electronic la distanță.)

184 de voturi pentru, 99 de voturi împotrivă, 10 abțineri.

Adoptat.

  Proiectul de Lege pentru declararea zilei de 16 August ca Ziua națională pentru comemorarea martirilor Brâncoveni și de conștientizare a violențelor împotriva creștinilor (PL-x 605/2019) (adoptat prin vot electronic la distanță);

12. Proiectul de Lege pentru declararea zilei de 16 August ca Ziua națională pentru comemorarea martirilor Brâncoveni și de conștientizare a violențelor împotriva creștinilor; PL-x 605/2019.

Comisia pentru drepturile omului și Comisia pentru cultură propun adoptarea.

Să înceapă votul.

(Vot electronic la distanță.)

Rezultatul votului: 258 de voturi pentru, 40 de abțineri.

A fost adoptat.

Da. Explicarea votului.

   

Domnul Andrei Daniel Gheorghe (de la tribună):

Explicarea votului.

Vă mulțumesc, stimați colegi, pentru votul acordat astăzi.

Doresc să mulțumesc pe această cale și colegilor din comisiile de raport, pentru drepturile omului și pentru cultură.

Astăzi ați votat pentru recunoașterea celui mai important drept al omului, dreptul la libertate religioasă, mama tuturor drepturilor fundamentale.

De asemenea, moștenirea epocii lui Constantin Basarab Brâncoveanu este una din pecețile identitare, nu doar pentru națiunea română, ci și pentru lumea europeană și lumea creștină, o pecete pe care o putem vedea de la Sâmbăta de Sus, în Ardeal, și Hurezi, în Oltenia, până în Mogoșoaia, în Muntenia, din Sfântul Munte Athos până în Levant și Țara Sfântă.

Să nu ne uităm rădăcinile, să nu ne uităm strămoșii, iar sfinții martiri Brâncoveni să vegheze pentru poporul român și pentru lumea creștină.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Da, domnule Viziteu. Vă rog.

 
   

Domnul Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu (de la tribună):

Mulțumesc, domnule președinte.

O să încep cu un citat: "Al doilea adevăr, și cel mai însemnat, de care trebuie să ne pătrundem, este acesta: forma fără fond nu numai că nu aduce niciun folos, dar este de-a dreptul stricăcioasă, fiindcă nimicește un mijloc puternic de cultură".

Se pare că procesul român de modernizare, care a cunoscut fenomenul formei fără fond, colegii noștri liberali îl transpun acum și în procesul legislativ, căci acesta este proiectul pe care-l votăm astăzi, o formă fără fond.

Libertatea religioasă este un drept constituțional și toți îl protejăm, cu toate instituțiile statului.

2. Dacă chiar vreți să faceți ceva pentru creștinism, haideți să facem ceva real. Toți creștinii au nevoie de libertate. Libertatea se poate face cu o justiție puternică.

Ați promis, înainte de intrarea la guvernare, că veți repara dezastrul din justiție făcut de PSD. Nu ați făcut nimic!

Creștinii au nevoie de o democrație funcțională. Voi, mână în mână cu PSD, ați fost cei care ați dus primarii la alegeri într-un tur și refuzați și astăzi să reparați aceste lucruri.

Deci vreți să faceți ceva pentru creștinism,...

 
     

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc, domnule coleg.

 
   

Domnul Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu (de la tribună):

... faceți lucruri reale, nu forme fără fond! (Aplauze.)

 
   

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Mai departe.

 
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 65/2020 privind unele măsuri pentru digitalizarea sistemului de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții pentru perioada de programare 2014-2020 precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora (PL-x 348/2020) (adoptat prin vot electronic la distanță);

13. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 65/2020 privind unele măsuri pentru digitalizarea sistemului de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții pentru perioada de programare 2014-2020 precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora; PL-x 348/2020.

Comisia pentru buget și Comisia pentru tehnologia informației propun adoptarea.

Să înceapă votul.

(Vot electronic la distanță.)

Rezultatul votului: 296 de voturi pentru, o abținere.

A fost adoptat.

Te rog, explicarea votului. Da, domnule deputat Pavel Popescu.

   

Domnul Pavel Popescu (de la tribună):

Mulțumesc, domnule președinte.

Vreau să vă spun că acest proiect de lege a fost adoptat în unanimitate, cu amendamentele tuturor colegilor din toate partidele, și vreau să le mulțumesc colegilor pentru aceste amendamente.

Este în mod excepțional o modificare care, de astăzi, obligă tot ceea ce înseamnă aplicanți către Ministerul Fondurilor Europene pe exercițiul 2014-2020 să comunice cu acest minister, cu ANAF-ul, cât și ANAF-ul cu ministerul, prin mijloace electronice de comunicare, folosind semnătură electronică calificată, conform Regulamentului european. Este un pas mare făcut între instituțiile statului și este un pas mare pentru digitalizarea României.

Gândiți-vă că mulți ani de zile ne-am plâns de infrastructura și birocrația greoaie a fondurilor europene.

Am ajuns la maturitatea, astăzi, de a lucra împreună, prin niște amendamente, să simplificăm acest proiect.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Mai sunt alți doritori? Nu mai sunt.

 
  Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia (PL-x 313/2020) (adoptat prin vot electronic la distanță);

14. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia; PL-x 313/2020.

Comisia pentru agricultură și Comisia pentru mediu propun adoptarea.

Să înceapă votul.

(Vot electronic la distanță.)

Rezultatul votului: 297 de voturi pentru.

Unanimitate. Adoptat.

  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 39/2020 pentru completarea Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică (PL-x 241/2020) (adoptat prin vot electronic la distanță).

Și ultimul proiect.

15. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 39/2020 pentru completarea Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică; PL-x 241/2020.

Comisia pentru apărare și Comisia pentru tehnologia informației propun adoptarea.

Să înceapă votul.

(Vot electronic la distanță.)

Rezultatul votului: 294 de voturi pentru, două abțineri.

A fost adoptat.

Am finalizat sesiunea de vot final.

Explicarea votului, domnul Grosaru, la acest proiect, și închidem ședința, și începem ședința comună.

   

Domnul Andi-Gabriel Grosaru (de la tribună):

Mulțumesc, domnule președinte.

Din perspectiva acestui proiect de lege, eu mi-am exprimat părerile și am încercat să susțin, de fapt am susținut voturile care au fost respinse în comisiile reunite, pentru apărare și pentru IT, pentru că, din perspectiva acestei legi, în continuare, textul în vigoare va crea niște disfuncționalități.

Eu am încercat să le acopăr: în ceea ce privește semnătura electronică, folosirea datelor, în cadrul semnăturii electronice, a metadatelor care ar fi fost bine să fie definite într-un proiect de lege, la noi.

De altfel, am încercat și am venit cu soluția definiției inteligibile a înscrisului sub formă electronică, a semnăturii, a folosirii semnăturii electronice și modalității de aplicare a acesteia pe un document electronic, pentru că în continuare, în cazul textului în vigoare, oricine poate să declare orice, sub această folosință a semnăturii electronice.

De altfel, amendamentele conțineau și mențiuni cu privire la natura juridică a documentului electronic, pentru că în dreptul românesc, domnule președinte și stimați colegi, nu există instituția verificării de scripte electronice.

Drept urmare, amendamentele pe care le formulasem aceste lucruri le acopereau, sens în care, domnule președinte și stimați colegi, eu m-am abținut...

 
     

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc, domnule coleg.

 
   

Domnul Andi-Gabriel Grosaru (de la tribună):

... de la acest vot.

Mulțumesc mult.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Am finalizat ședința Camerei de astăzi.

Invit toți colegii din grupurile parlamentare... Eliberăm sala acum.

În cinci minute va începe ședința comună și, în funcție de programarea pe grupuri, vom intra apoi și vom vota, în funcție de - repet - programarea pe care grupurile parlamentare au primit-o de la liderii de grup.

Acum eliberăm sala și în cinci minute începem ședința comună, cu ordinea de zi pe care am stabilit-o în Biroul permanent reunit.

Mulțumesc mult.

 
     

Ședința s-a încheiat la ora 14,36.

 
       

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 7 february 2023, 0:20
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro