Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2020 > 06-10-2020

Ședința Camerei Deputaților din 6 octombrie 2020

7. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România (PL-x 532/2020) (rămas pentru votul final).
 
consultă fișa PL nr. 532/2020

 

Domnul Florin Iordache:

  ................................................

2. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România; PL-x 532/2020.

Domnule Silviu Vexler, vă rog interveniți ca inițiator.

Și apoi, de la Comisia juridică, cine susține raportul?

Domnul Silviu Vexler (de la tribună):

Vă mulțumesc frumos, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor,

Stimați colegi,

Proiectul pe care-l avem în dezbatere se referă la un subiect foarte dureros, și anume una din traumele regimului comunist.

Foarte pe scurt, proiectul își propune să simplifice și să eficientizeze procedura aplicabilă și să acorde un minim de respect și înțelegere față de toți cei care au suferit în perioada comunistă.

Suplimentar față de acest lucru, proiectul conține și două prevederi foarte importante privind supraviețuitorii Holocaustului din România și recunoașterea reciprocă a documentelor emise pe acest subiect, respectiv Holocaustul, de către Statele Unite, Statul Israel și ale state din lume. Este un gest mai mult decât de normalitate pe care-l facem, cu atât mai mult cu cât vineri, în România, se marchează Ziua națională a comemorării victimelor Holocaustului. Este un gest de demnitate pe care Parlamentul României îl face față de acești oameni.

Proiectul a fost adoptat în unanimitate de către Senat și le mulțumesc pentru acest lucru tuturor grupurilor parlamentare.

Vă rog să-l susțineți și v-aș fi recunoscător dacă am adopta proiectul în același mod, în unanimitate, în semn de respect față de victimele Holocaustului și toți cei care au suferit în perioada comunistă.

Vă mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Deocamdată, din partea Comisiei juridice, vă rog, prezentați raportul.

Și la dezbateri generale, colegii...

Vă rog, doamnă Laura Moagher, prezentați raportul.

Și la dezbateri generale, colegii care vor să intervină.

Doamna Laura-Mihaela Fulgeanu-Moagher (de la tribună):

Mulțumesc, domnule președinte.

Raport asupra Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România.

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituția României, republicată, și ale art. 91 alin. (8) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera Deputaților este Cameră decizională.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege.

Guvernul României nu a transmis un punct de vedere.

Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 807 din 13 august 2020, a avizat favorabil proiectul de lege, cu observații și propuneri.

Consiliul Economic și Social a avizat favorabil acest proiect de lege.

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale a avizat favorabil proiectul de lege, cu avizul 4c-6/468 din 9 septembrie 2020.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art. 21 alin. (6) și a art. 33 alin. (4), precum și completarea cu un nou alineat la art. 31 din Legea nr. 165/2013.

La dezbateri, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au fost prezenți conform listei de prezență.

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaților adoptarea acestui Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 165/2013.

Vă mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Începem dezbaterile generale.

Doamna Venera Popescu.

Vă rog, doamnă deputat, din partea Grupului minorităților. Renunțați? Da?

Mulțumesc.

Dacă mai sunt alte intervenții? Nu.

Avem șase amendamente admise.

Dacă la titlul legii sunt intervenții? Nu.

De la poziția 2 la poziția 6, intervenții? Nu.

Rămâne la votul final, are caracter ordinar.

Trecem la poziția 8.