Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2020 > 27-10-2020

Ședința Camerei Deputaților din 27 octombrie 2020

22. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu incidență în domeniul managementului situațiilor de urgență și al protecției civile (PL-x 438/2019) (rămas pentru votul final).
 
consultă fișa PL nr. 438/2020

 

Domnul Florin Iordache:

  ................................................

37. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu incidență în domeniul managementului situațiilor de urgență și al protecției civile; PL-x 438/2020; procedură de urgență.

Avem raport de la Comisia pentru administrație și Comisia pentru apărare.

Cine prezintă raportul?

Vă rog, raportul.

Domnul Bogdan-Ionel Rodeanu (de la tribună):

Raport asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu incidență în domeniul managementului situațiilor de urgență și al protecției civile.

În conformitate cu prevederile art. 94 și art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaților, Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, precum și Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională au fost sesizate, cu dezbatere și avizare pe fond, în procedură de urgență, vizavi de proiectul mai sus menționat, transmis cu adresa PL-x 438/2020 și înregistrat la comisii.

Camera Deputaților - Cameră decizională

Senatul, primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședința din 16 iulie 2020.

Consiliul Legislativ avizează favorabil.

Obiectul de reglementare privește modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2014, în sensul stabilirii atribuțiilor DSU, prin prevederea că această structură operațională coordonează integrat și permanent, la nivel național, activitățile de protecție civilă, de prevenire și gestionare a situațiilor de urgență, de asigurare și coordonare a fluxurilor umane, materiale, financiare și de altă natură.

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a examinat proiectul de lege în data de 12 octombrie 2020.

Atât membrii Comisiei pentru administrație publică, precum și cei ai Comisiei pentru apărare au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea proiectului de lege privind aprobarea ordonanței, cu amendamentele admise prezentate în anexa la prezentul raport.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Dacă nu sunt intervenții...

Sunt intervenții?

Da, domnule Roman, vă rog.

Avem 47 de amendamente admise.

O inițiativă bună.

Guvernul este prezent și o susține.

Vă rog, domnule Roman.

Domnul Florin-Claudiu Roman (de la tribună):

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Și Grupul PNL susține acest proiect de lege.

Dincolo de ceea ce s-a spus de la acest microfon odată cu citirea raportului, trebuie să înțelegem că nu rezolvă doar o problemă de paralelism între structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, ci și o chestiune de eficiență în salvarea de vieți omenești.

Înțeleg că la nivelul Inspectoratului se lucrează foarte serios la acea structură care va permite scurtarea timpului de intervenție în interiorul fiecărui județ la 20 de minute, ceea ce este esențial pentru că așa cum știți și dumneavoastră, în special în zonele izolate, în zonele de munte, am avut destule probleme, iar atunci când au apărut aceste probleme, au început instituțiile statului să se calce pe picioare una pe alta.

Din acest punct de vedere, mă bucur, domnule Arafat, că ați ajuns la o înțelegere cu colegii dumneavoastră de minister.

Și sper ca după ce această lege va fi publicată în Monitorul Oficial să și vedem în județe, că se întâmplă ceea ce v-ați propus prin acest proiect de lege.

Și, practic, cu ajutorul dumneavoastră și al bunului Dumnezeu, să avem cât mai multe... victime și cât mai puține probleme, cât mai puține bâlbe din partea autorităților statului.

Vă mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

O inițiativă bună. Văd că are susținere din partea tuturor...

Dacă mai sunt alte intervenții? Nu.

Dacă la titlul legii sunt intervenții? Nu.

La articolul unic, intervenții?

De la 2 la 47, dacă sunt intervenții? Nu.

Mulțumesc.

Rămâne la votul final, la finalizarea dezbaterilor.

Mergem mai departe.