Plen
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of December 13, 2022
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.2/05-01-2023

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
05-12-2023
28-11-2023 (joint)
22-11-2023
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2022 > 13-12-2022 Printable version

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of December 13, 2022

2. Prezentarea și dezbaterea Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2023 (PL-x nr. 756/2022; L777/2022).
 
see bill no. 756/2022

Domnul Adrian Câciu (ministrul finanțelor):

Domnule președinte,

Stimați domni și doamne senatori și deputați,

Bugetul anului 2023 a fost conceput într-un mod echilibrat, realist și coerent, cu importante fonduri direcționate către susținerea investițiilor, concomitent cu sprijinirea grupurilor vulnerabile afectate de suita crizelor actuale.

Principiile de bază ale acestui proiect sunt transparența, evitarea risipei banului public, reconsiderarea priorităților de finanțare, în acord cu noile provocări europene, accelerarea oportunității de utilizare a fondurilor europene din cadrul financiar 2021-2027 și a celor alocate reformelor finanțate prin Mecanismul de Redresare și Reziliență pentru creșterea rezilienței economiei românești, în condițiile în care nu avem de-a face cu fenomene conjuncturale, ci cu tendințe de bază structurale, în consonanță cu ceea ce se petrece în Uniunea Europeană și pe tot globul.

Proiectul de buget este configurat pe un cadru economic cu o creștere economică de 2,8%, prevăzută pentru anul 2023, în condițiile în care șocul economic provocat de pandemie este unul dintre cele mai semnificative din istoria recentă, dar și șocurile apărute ulterior crizei pandemice, respectiv șocul prețurilor la energie, conflictul din Ucraina, precum și șocurile pe lanțurile de aprovizionare, își pun amprenta asupra modului în care se manifestă economiile, inclusiv economia românească.

Principalii indicatori macroeconomici, pe baza căruia s-a construit acest buget, sunt următorii:

  • un produs intern brut de 1.552,1 miliarde lei;
  • o creștere economică de 2,8%;
  • o inflație medie anuală de 9,6%;
  • venituri ale bugetului general consolidat de 539,6 miliarde de lei, cu o pondere a veniturilor totale în PIB de 34,8% din PIB;
  • cheltuieli ale bugetului general consolidat de 607,9 miliarde de lei, cu o pondere a cheltuielilor totale în PIB de 39,17 miliarde de lei;
  • un deficit public în valoare nominală de 68,2 miliarde de lei, în scădere de la 80 de miliarde de lei, în anul 2022, iar ca pondere în PIB, la fel, în scădere, la 4,4% din PIB, atât în termen cash, cât și în termen ESA, de la 5,7% din PIB, în 2022, respectiv 6,2% din PIB în termen ESA.

Cele mai mari ponderi în cadrul veniturilor bugetare, în anul 2023, le înregistrează contribuțiile de asigurări sociale - 30,1% din venituri -, urmate de TVA - 21,1% din venituri, sume primite de la Uniunea Europeană - 13,2% din totalul veniturilor și accize - 7,1% din venituri.

De remarcat tendința de creștere, în anul 2023, în totalul veniturilor bugetare, față de anul 2022, a sumelor provenite de la Uniunea Europeană, ce vor avea o contribuție pozitivă la creșterea economică, banii europeni constituind o sursă de finanțare, care degrevează bugetul național, și un mijloc de implementare a unor reforme în acord cu agenda europeană.

Cheltuielile bugetare estimate pentru anul 2023 sunt în sumă de 607,9 miliarde de lei, în anul 2026, acestea fiind estimate să ajungă la 713,1 miliarde de lei, respectiv la 35,68% din PIB, înregistrând o tendință de scădere pe orizontul de referință.

Cea mai mare creștere pe orizontul de referință o înregistrează cheltuielile cu asistența socială, respectiv 11,7% din PIB.

Cu toate acestea, avem în vedere în bugetul general consolidat o scădere a ponderii cheltuielilor permanente în PIB, atât în ceea ce privește cheltuielile cu salariile, dar și cheltuielile cu asistența socială. În termeni nominali acestea cresc, însă abordarea prudentă pe care o avem este ca ponderea în PIB să scadă.

Cheltuielile de personal sunt în sumă de 127,6 miliarde de lei, în anul 2023.

Bunurile și serviciile înregistrează o tendință de scădere pe orizontul de referință, în timp ce cheltuielile cu dobânzile înregistrează, de asemenea, o diminuare ca pondere în PIB, în perioada 2023-2025, dar se mențin la un nivel ridicat, având în vedere stocul de datorie ridicat pe care îl înregistrează România la nivelul anului 2022.

Cheltuielile cu investițiile însumează, în anul 2023, suma de 112,1 miliarde de lei, respectiv o pondere de 7,2% din PIB.

Obiectivele politicii fiscal-bugetare sunt date de continuarea măsurilor pentru o redresare economică robustă, menținerea și susținerea unui nou cadru de dezvoltare durabilă, justă și incluzivă, care să asigure o tranziție eficientă economic, suportabilă social și axată pe competitivitate, inovație și decarbonizare, care să conducă la eliminarea vulnerabilităților din economie și să asigure un nivel de trai decent.

Continuarea realizării graduale a consolidării fiscale, prin măsuri care să permită atingerea țintei de deficit prevăzute de regulamentele europene până în anul 2024, inclusiv, contribuind, în acest fel atât la scăderea inflației, dar și a ratelor de dobândă, a deficitului comercial și de cont curent al balanței de plăți, precum și la stabilitatea atât de importantă a cursului valutar al leului.

Reforma, prioritizarea și programarea multianuală a investițiilor publice într-o manieră eficientă, profesionistă și transparentă, cu efect multiplicator și aport direct la formarea brută de capital fix, prin creșterea aportului fondurilor europene aferente cadrului financiar 2021-2027, închiderea exercițiului financiar 2014-2020 și a măsurilor aferente Mecanismului de Redresare și Reziliență ce finanțează reformele și investițiile stabilite prin Programul Național de Redresare și Reziliență, cel mai mare pachet de stimulare din resurse europene alocat României.

Consolidarea, de asemenea, a unei politici fiscale predictibile ferm angajate pe panta de reducere a deficitului bugetar, pentru susținerea și adaptarea mediului de afaceri la provocările ridicare de suita de crize cu care se confruntă societatea.

Aș îndrăzni să spun că acest buget este construit în scopul reconversiei economice, trecerea de la economia de consum la economia de producție, astfel încât măsurile pe care le-am prevăzut în politicile publice de la fiecare ordonator de credite să se îndrepte pentru stimularea economiei cu valoare adăugată înaltă și a economiei care crește numărul de locuri de muncă bine plătite.

De asemenea, avem în vedere măsuri consistente pentru crearea și consolidarea unor finanțe publice sănătoase, prin eficientizarea calitativă a cheltuielilor publice, cu focalizare pe finanțarea unor măsuri active economice, pentru sprijinirea grupurilor celor mai vulnerabile, reforme în domeniul muncii, al pensiilor, al sprijinirii întreprinderilor mici și mijlocii, al căror lanț de aprovizionare a fost puternic afectat de războiul din Ucraina.

Consolidarea bugetării pe programe, pe bază de indicatori de rezultat la toate nivelurile administrație publice centrale este un alt obiectiv al acestui buget.

Bugetul pe anul 2023 este construit pe un număr de 233 de programe bugetare, din care 221 sunt finanțate din bugetul de stat, 6 prin bugetul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și 6 prin bugetul de asigurări sociale de stat.

Printre acestea aș aminti: finanțarea prestațiilor de asistență socială; apărarea națională, cu o alocare de 2,5% din PIB, pentru prima oară în istoria României; Programul național pentru asigurarea serviciilor medicale a medicamentelor și dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de sănătate; educație preuniversitară; sistem integrat de susținere a agriculturii și a domeniilor conexe; administrarea și dezvoltarea rețelei de drumuri de interes național; ordine și siguranță publică; programe naționale de sănătate curative; program pentru administrarea infrastructurii feroviare publice; educație universitară și postuniversitară; protecție civilă și sprijin acordat comunității.

Stimularea creșterii economice, accesarea fondurilor europene și accelerarea ritmului de absorbție ale acestora sunt măsuri ferme și reprezintă măsuri ferme de combatere a risipei în utilizarea banului public, în eficientizarea cheltuielilor, reducerea deficitului bugetar pe orizontul de referință și asigurarea securității sociale care reprezintă, toate, priorități ale construcției bugetare pe anul 2023.

Vă mulțumesc. (Aplauze.)

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Și eu vă mulțumesc.

V-au rămas mai bine de 20 de minute.

În continuare, ca să facem o mică alternanță, îi dau cuvântul domnului Florin Roman, de la Partidul Național Liberal.

Vă rog, domnule deputat.

Domnul Florin-Claudiu Roman:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Doamnelor și domnilor colegi,

Noi, Partidul Național Liberal, vom vota bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale, pentru că, din punctul nostru de vedere, bugetul propus de Guvern are puternice componente liberale.

În primul rând, investițiile reprezintă o prioritate și înseamnă un angajament respectat al Partidului Național Liberal, adică 7,2% din PIB pentru investiții.

Foarte important, vorbim de un buget construit pe cota unică, și nu pe impozit progresiv.

Un alt angajament asumat de PNL este respectat: nicio taxă, niciun bir nou în acest buget.

Prin buget, îi ajutăm pe toți românii să trecem mai ușor prin iarnă, prin criză și trebuie să spunem foarte clar că, urmare a solicitărilor Partidului Național Liberal, sunt păstrate facilitățile la plafonări și compensări pentru facturi.

Tot ca liberali, votăm astăzi un buget al investițiilor la nivel local. Niciun sat, nicio comună, niciun oraș, niciun municipiu, niciun județ nu sunt lăsate în urmă, indiferent de culoarea politică a acestora.

Votăm un buget cu investiții record în sectorul energetic, astfel încât România să devină, în cel mai scurt timp, independentă din punct de vedere energetic.

Votăm, astăzi, un buget propus și de Partidul Național Liberal, care înseamnă o Românie verde, o Românie în transformare.

Votăm un buget care asigură creșterea pensiilor și a salariilor, cu restricții pentru demnitari și pentru cei cu venituri mari.

Votăm un buget care asigură resursele financiare, pentru ca polițiștii să asigure siguranța cetățeanului, conform legii, un buget care respectă uniforma militară și un buget în care justiția poate funcționa independent.

Votăm, astăzi, un buget al investițiilor masive în infrastructura de sănătate, iar spitalele nu vor mai fi doar pe hârtie, spitalele vor deveni realitate.

Foarte important, votăm un buget al transporturilor, care dă posibilitatea conectării prin infrastructură a regiunilor istorice, la 104 ani de la Marea Unire, un buget care transformă Portul Constanța în port geostrategic la nivel european și mondial.

Votăm un buget în care cercetarea, inovarea și digitalizarea să nu mai fie cenușărese ale fiecărui buget.

Votăm un buget bazat pe o creștere economică, e adevărat, temperată, responsabilă, rațională, în timp ce alții vorbesc doar de recesiune.

Votăm un buget, la sfârșit de an, ceea ce permite României să funcționeze normal încă de la începutul anului viitor.

Am prezentat doar câteva motive și argumente în favoarea votării acestui buget de către Partidul Național Liberal.

Vă mulțumesc. (Aplauze.)

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Și eu vă mulțumesc.

Domnul Năsui, vă rog. Grupurile USR.

Domnul Claudiu-Iulius-Gavril Năsui:

Mulțumesc, domnule președinte.

Acest buget este un buget al minciunii, este un buget care ne minte fix cum ne-ați mințit anul trecut, când ați pus, la fel ca anul acesta, venituri supraevaluate, ca să facă loc unor creșteri exagerate de cheltuieli.

Ați spus, anul trecut, că nu veți crește taxele și impozitele cu acel buget, și s-a adeverit că ați mințit. Ați mințit, pentru că la jumătatea anului - ce să vezi? - ați venit tocmai cu creșteri de taxe foarte puternice, fix asupra oamenilor care muncesc și plătesc cele mai mari taxe la bugetul de stat. Asupra celor care muncesc în privat, ați "explodat" impozitarea muncii, munca part-time pe două ore, impozitată pe 8, ați "explodat" impozitarea pentru micii antreprenori, ați "explodat-o" pentru PFA-uri și pentru independenți.

Ați mințit!

Ați mințit cum mințiți și acum cu acest buget, care, de asemenea, are aceleași probleme, are aceleași lacune și veți face fix același lucru, prevestiți, pentru acele 68 de miliarde de lei deficit, prevestiți noi creșteri de taxe, unde veți tace chitic și veți spune: "Asta e. Trebuie să combatem deficitul!", dar deficitul creat de cine? Tot de voi!

Singurii câștigători ai acestui buget sunt cei conectați la banul public, sunt cei conectați la bugetul de stat, prin schemele pe care le știți, din toate ministerele, prin programele tip PNDL, prin toate schemele cunoscute prin care transferați banii contribuabilului către firme.

Nu ați strâns nicio curea! Dimpotrivă, dați cu mare generozitate tuturor sponsorilor dumneavoastră politici și întăriți privilegiile! Pensiile speciale, acele pensii pe care ne promiteați că urma să le desființați în 30 de zile, sunt 12,4 miliarde de lei. Mai mult decât au fost vreodată în istoria statului român!

În același timp, cei care pierd sunt cei mai oropsiți români.

Cu o creștere a pensiilor de 12,5%, nominală. Traducerea lucrului acesta este de fapt o scădere a pensiilor. Când ai o inflație care a ajuns la 17% din cauza politicilor dumneavoastră, să dai o creștere a pensiilor de 12,5, înseamnă o scădere.

Fiți măcar onești cu poporul român și spuneți-le: "Da, pensionarii vor putea cumpăra mai puțin! Vă dăm bani, dar nu vă dăm produse! Vă dăm o putere de cumpărare mai mică!". De ce? Ca să dăm pensii speciale, ca să dați PNDL-uri și alte programe asemenea, pe care le tot dați și pe care le dați în continuare în acest buget.

Dacă voiați să ajutați câtuși de puțin mediul de afaceri să facă față unei perioade foarte grele și unei perioade care se anunță și mai grea în viitor, trebuia să faceți fix opusul decât faceți în acest buget, anume să lăsați mai mulți bani în mediul privat, să lăsați mai mulți bani celor care muncesc în România, să încurajați munca în România, să o faceți rentabilă, nu să o goniți în alte țări, așa cum ați făcut-o până acum și așa cum o face și acest buget.

Pentru toate motivele acestea, USR nu va vota acest buget!

Să vă fie rușine că ați propus așa ceva! (Aplauze.)

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Domnul Antonio Andrușceac, Grupul AUR.

Vă rog.

Domnul Antonio Andrușceac:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Stimați colegi,

Din perspectiva AUR, actualul buget este un buget care nu duce către dezvoltarea țării, nu este un buget de dezvoltare și redresare a ei, ci este tot un buget de supraviețuire, un buget de acoperire a deficitului, care nu ne pune în situația de a recapitaliza această țară.

În actuala coaliție nu am avut posibilitatea de a avea în față decât un buget fantezist, cu doză de optimism inexplicabil, așa cum arată și cei de la Comisia Europeană, care au alte estimări, mai puțin optimiste, față de creșterea PIB-ului și față de inflație.

Bugetul României propus de Coaliția PSD-PNL-UDMR aduce mai degrabă cu un scenariu science fiction, doar că la o analiză mai amănunțită putem vedea că pe bugetul propus de coaliția de guvernare este altceva decât un buget de reconstrucție, este un buget de supraviețuire pentru încă un an. Este dovada cea mai clară că actualul Guvern trăiește parcă într-o realitate paralelă. În loc să fie urmărite acele proiecte care consolidează economia și o pregătesc pentru o criză economică ce se abate asupra întregii lumi, Guvernul vizează numai proiecte în zonele în care deține puterea.

Bugetul propus este unul consumator de resurse care planifică doar cum acești bani să fie risipiți, să fie consumați, încearcă să ne convingă că este un buget de investiții de 7,2% din PIB. Spuneam că încearcă, pentru că experiența de până acum nu ne arată că ar fi cheltuiți acești bani. Să ne uităm doar la ce prevede Constituția și la banii care sunt alocați pentru învățământ.

Să ne gândim apoi la politica actuală care ar fi trebuit să fie îndreptată și către siguranța energetică. Nu este prevăzută nicio sumă pentru răscumpărarea corectă a companiilor strategice din energie, din petrol și gaz, și nimic pe zona de dezvoltare a retail-ului food.

Se vorbește la un moment dat de o creștere a PIB-ului. Și, dacă ne uităm în graficele date de domnul ministru al finanțelor, o să vedem că această creștere a PIB-ului se bazează doar pe taxe și impozite, și pe partea de impozitare socială, deci pe acea parte de consum. Nu ar fi atât de rău dacă ar fi un consum intern, dar este un consum bazat pe importuri, și aceasta este foarte rău, pentru că se creează...

 

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Domnule Andrușceac, o să vă rog să finalizați!

Domnul Antonio Andrușceac:

...un deficit și mai mare.

Da.

Ne bucurăm că, spre deosebire de bugetele anilor trecuți, a existat totuși o minimă preocupare, ca opoziția să fie întrebată de unele proiecte. Dar ne dorim mai mult, ne dorim o dezbatere adevărată, pe buget, și ne dorim ca acele proiecte esențiale pentru țară să fie susținute de toți, pentru că facem asta din bugetul țării, nu pentru un partid sau altul, ci pentru oamenii cu care în acest moment, după cele întâmplate recent, ar trebui să fim mult mai solidari...

 

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Vă mulțumesc.

Domnul Antonio Andrușceac:

... și să fim toți de aceeași parte a baricadei. Pentru români!

Vă mulțumesc. (Aplauze.)

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Mulțumesc.

Din partea Grupurilor UDMR, domnul Miklós Zoltán.

Vă rog.

Domnul Miklós Zoltán:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Domnule ministru,

Stimați colegi,

În ansamblul său, date fiind circumstanțele economice și politice internaționale actuale, bugetul de stat pe anul 2023 este construit, relativ, prudent și echilibrat.

Atingerea țintei de creștere economică de 2,8% va fi o provocare majoră, având în vedere perspectiva reducerii consumului intern. Inflația va afecta însă nu numai consumul, ci și activitatea întreprinderilor, având în vedere faptul că și partenerii externi sunt afectați de încetinirea motoarelor economiei globale.

Sperăm că programele pentru susținerea afacerilor, în continuare sau nou demarate, de la micro la cele mari și din toate domeniile, vor duce la îmbunătățirea situației balanței comerciale.

Revenirea la parcursul de reducere treptată a deficitului bugetar înseamnă revenirea la angajamentele asumate în calitate de membri ai Uniunii Europene și aspiranți la adoptarea monedei Euro, parcurs deloc ușor, în condițiile în care România are nevoie de dezvoltare, mai ales de dezvoltare sustenabilă, prin investiții.

Alocarea de fonduri pentru investiții la un nivel record de 7,22% din PIB este o necesitate și sperăm că la dezbaterea bugetului pe anul 2024 vom constata cheltuirea eficientă a acestora. Nu trebuie să uităm însă că antrenarea de proiecte, însemnând 112 miliarde de lei, presupune și câteva provocări, cum ar fi întocmirea documentelor tehnico-economice de calitate, derularea rapidă a procedurilor de achiziție publică și executarea lucrărilor. Toate acestea depind de factori, cum ar fi respectarea termenelor-limită, existența unui număr suficient de întreprinderi active și specializate, având angajată forță de muncă suficientă...

 

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Acum vorbiți pe timpul Partidului Național Liberal!

Domnul Miklós Zoltán:

...și bine calificată,...

Vă mulțumesc, domnule președinte.

...provocări pe care dacă nu le vom aborda în mod corect, rezultatele nu vor putea fi cele scontate.

În privința bugetelor locale am susținut dintotdeauna că nivelul dezvoltării locale se reflectă nemijlocit și acut în calitatea vieții populației. Orașele și comunele sunt conduse de autoritățile locale, or, pentru dezvoltare locală este nevoie de fonduri.

Sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale sunt mai mici decât cele prevăzute a fi alocate anul acesta, cu toate că și anul 2023 va fi un an dificil, caracterizat prin inflație ridicată și nevoi sociale mari.

În ceea ce privește impozitul pe venit, principala sursă de finanțare a autorităților locale, ar trebui să fim mai prudenți cu implementarea unor facilități fiscale, întrucât acestea aduc atingere sumelor cuvenite autorităților locale. Din acest motiv, ar trebui să identificăm soluții prin care să compensăm veniturile nerealizate.

În vederea contracarării diminuării veniturilor bugetelor unor primării și consilii județene, noi am propus suplimentarea sumelor defalcate din TVA.

Stimați colegi,

În încheiere, subliniez faptul că, pentru UDMR, un alt obiectiv fundamental este susținerea categoriilor vulnerabile la prețurile la energie și susținerea familiilor, obiectiv cuprins și în Programul de guvernare.

În acest sens, salutăm previzionarea de fonduri pentru derularea programelor destinate susținerii familiilor și pentru compensarea prețurilor la energie.

UDMR va vota acest buget.

Vă mulțumesc. (Aplauze.)

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Mulțumesc.

Domnul Merka Miroslav, Grupul minorităților.

Vă rog.

Domnul Adrian-Miroslav Merka:

Da, domnule președinte, mulțumesc.

Mai precizez și eu câteva date tehnice, și nu neapărat tehnice, cum ar fi: plafonarea și compensarea facturilor pe energie; creșterea punctului de pensie cu 12%, de la 1 ianuarie; majorarea acestui punct de pensie la 1.785 de lei; majorarea salariului minim brut, de la 1 ianuarie, la 3.000 de lei; proiectul de buget axat pe o creștere economică, totuși, de 2,8%; menținerea în anul 2023 a voucherelor de vacanță, în sumă de 1.450 de lei; și, foarte important, asigurarea unui ajutor financiar pensionarilor din sistemul public de pensii ne demonstrează că bugetul este axat pe investiții și axat pe măsuri de susținere a unor categorii vulnerabile.

Stimați colegi,

Toate acestea nu au nici coloratură politică, nu au nici împărțeala pe o zonă istorică sau teritorială, administrativă, nici pe o împărțire etnică, ci demonstrează un sprijin axat pe cetățean. Dar vreau să cred că acele investiții în dezvoltare se vor axa și pe necesitățile administrației publice locale, și nu neapărat locale, cât și pe cele regionale și naționale, bazate pe dezbaterile ce s-au purtat la nivelul Comisiei pentru buget, finanțe, unde, inclusiv acele probleme ridicate de către Grupul parlamentar al minorităților naționale, au fost, în mare, ascultate, unele votate, altele respinse. Ținem să...

 

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Vă rog să finalizați!

Domnul Adrian-Miroslav Merka:

...susținem și noi faptul că acest buget va fi votat de către Grupul parlamentar al minorităților naționale.

Mulțumesc.

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Și eu vă mulțumesc.

Domnul Ludovic Orban.

Vă rog.

Deputații neafiliați au împreună trei minute.

Domnule președinte,

Aveți cuvântul.

Domnul Ludovic Orban:

Domnule președinte de ședință,

Stimate colege și stimați colegi,

Văd că sunteți foarte preocupați de Legea bugetului de stat.

Voi avea o intervenție cât pot de scurtă.

Acest buget este un buget care se întemeiază pe ficțiune și pe wishful thinking. Practic, veniturile bugetului de stat sunt umflate cu pompa, ca de obicei.

Dumneavoastră vă propuneți o creștere a impozitului pe venit cu 22%, o creștere a veniturilor din TVA cu 19%. Astea sunt povești! Orice om care știe capacitatea de colectare și care este nivelul fiscalității poate să înțeleagă că aceste venituri sunt, pur și simplu, scoase din burtă și că nu vor fi realizate.

Ce mă deranjează la acest buget este că nu duce la dezvoltare economică. De ce nu duce la dezvoltare economică? Păi, e foarte simplu. Trebuie să ne uităm la bugetele ministerelor economice.

Bugetul Antreprenoriatului și Turismului are o creștere de 3%, adică o creștere cu nimic față de nimic.

Ministerul Economiei, de asemenea, are o creștere ridicolă, adică o creștere cu nimic față de nimic.

Ministerul Energiei, care nici anul acesta nu a avut resursele financiare pentru a putea asigura compensarea facturilor plafonate, primește 64% mai puțin în anul viitor, în condițiile în care nici bugetul pe anul acesta nu era suficient.

Ministerul Transporturilor primește în plus 16% și e prezentată ca o creștere de buget, în condițiile în care e o tăiere de buget, pentru că, în realitate, costul lucrărilor a crescut pe medie cu 35- 38. Deci o scădere a bugetului Ministerului Transporturilor.

Unde se duc banii? Foarte simplu. Se duc către sistem și către stăpânul sistemului!

Păi, cum creșteți dumneavoastră bugetul Administrației Prezidențiale, adică al domnului Președinte Iohannis, cu 35%?! Probabil, în condițiile în care dumneavoastră vreți să-i plătiți expedițiile la schi, la golf sau la piramide. Că altfel nu văd de ce are nevoie Instituția Prezidențială de 35% în plus.

Ați mărit cu 600% bugetul unui minister inventat, care nu are obiectul muncii, care trebuia să facă parte din Ministerul Muncii, și ați pompat bani în campania electorală a candidatului vostru la primărie, Gabriela Vrânceanu Firea, fără niciun fel de noimă și fără niciun fel de logică.

Niște pomeni în plus pentru ca madam Firea să aibă rezultate în prezidențiale!

 

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Vă rog să vă apropiați de final!

Domnul Ludovic Orban:

Ați mărit bugetul serviciilor, că, de, asta este, trebuie să vă aveți bine cu serviciile!

Ați alocat bani în creșterea cheltuielilor cu asistența socială, fără să creșteți punctul de pensie, ca să compensați inflația, fără să măriți alocațiile pentru copii, așa cum ați promis!

V-ați bătut joc de toate aceste categorii, în schimb i-ați umilit cu niște firimituri, ...

Voci din sală:

Timpul! Timpul!

Domnul Ludovic Orban:

...cu niște plăți de unică folosință, cu care să le scoateți ochii...

 

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Domnule președinte!

Domnul Ludovic Orban:

...și cu care să vă bateți joc de toți cei care într-adevăr au muncit și care își merită o pensie din contributivitate.

Bugetul acesta este un buget mincinos, un buget al împărțirii sărăciei, un buget care nu va aduce pic de dezvoltare economică, un buget care va distruge în continuare companii...

 

Domnul Gheorghe Șoldan (din sală):

Acela pe asumare a fost mai bun?

Domnul Ludovic Orban:

...și care va împiedica orice inițiativă economică și va crește...

 

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Mulțumesc.

Domnul Ludovic Orban:

...fiscalitatea pentru cei care muncesc.

Forța Dreptei va vota contra acestei mizerii de buget!

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Mulțumesc.

Domnul Simonis.

Vă rog.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimate colege,

Stimați colegi,

În primul rând, aș spune că e foarte bine că astăzi dezbatem în Parlament un buget, bugetul național pe anul viitor. E bine că o facem, pentru prima dată în ultimii ani, înainte de începerea anului viitor, ajungem să votăm bugetul, în anul în curs, pentru anul viitor, ceea ce este o performanță.

Pe de altă parte, este bine, așa cum spuneam la început, că se dezbate acest buget. Îmi amintesc guverne anterioare care au trecut prin Parlament bugetul prin angajarea răspunderii Guvernului, fără niciun fel de dezbatere, ceea ce, cu adevărat, era o mizerie. (Vociferări.)

În altă ordine de idei, e evident pentru toată lumea că avem un buget echilibrat. Avem un buget care are o creștere economică, avem un deficit în scădere. Avem un buget în care avem prognozate investiții record, avem și cheltuieli sociale pentru persoanele vulnerabile, avem compensări pentru prețurile la energie, avem programe pentru tineri. Acest buget are și creșteri de salarii și pensii, și, e adevărat, creșterea natalității, și avem creșteri și cheltuieli suplimentare pe fiecare dintre segmentele importante ale acestei țări.

Spunea cineva mai devreme faptul că la Ministerul Transporturilor, deși crește bugetul cu 15,5%, este o scădere, pentru că au crescut nu știu ce prețuri cu 30%.

Pe de o parte, dacă e să fim corecți, în 2018 sau 2019, bugetul Ministerului Transporturilor era de 8 miliarde de lei. În bugetul pe anul viitor este de 24 de miliarde de lei și probabil că la rectificarea bugetară vor mai fi necesare sume pentru a putea achita facturile pe ceea ce înseamnă dezvoltarea infrastructurii, atât rutiere, cât și feroviare, și nu numai. (Vociferări.)

Spunea cineva, în același timp, că la Ministerul Transporturilor, deși crește bugetul, scade, pentru că au crescut prețurile. La Administrația Prezidențială nu era valabil lucrul acesta. Creștem cu 25% bugetul, dar acolo n-au crescut prețurile, mă gândesc, de înțeleg că acolo e o creștere. E o fractură logică, dar nu are sens să intru în asta.

S-a mai întâmplat ceva, în acest an, în această săptămână, în Parlamentul României, pentru prima dată, după foarte mulți ani, toate, dar absolut toate grupurile parlamentare reprezentate în Parlament au avut un buget pe care l-au distribuit așa cum au considerat de cuviință. Și asta arată respect față de democrație și față de opoziție. (Aplauze.)

 

Domnul Gheorghe Șoldan (din sală):

Bravo, Freddy!

Domnul Alfred-Robert Simonis:

E o vorbă pe care o folosim aici din când în când, și anume, tratează opoziția așa cum vrei să fii tratat când vei fi tu în opoziție. (Râsete. Vociferări.)

Sper ca bravii noștri colegi din opoziția de astăzi să-și amintească faptul că această coaliție de guvernare a avut o abordare echilibrată, normală, așa cum ar trebui să fie, de acum înainte, în fiecare an.

Mulțumesc. (Aplauze. Vociferări.)

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Doamna Anca Dragu.

Și, cu acestea, luările de cuvânt se vor încheia.

Dar bănuiesc, domnule Simonis, că peste 10 ani să-și aducă aminte.

Voci de la PSD:

20!

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Cel puțin. (Vociferări.)

O voce de la USR:

Așa zicea și Dragnea!

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Doamna Dragu, vă rog.

Doamna Anca Dana Dragu:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Stimați colegi,

Ne aflăm la capătul a două zile de dezbateri pe bugetul de stat pentru 2023 și bugetul asigurărilor sociale de stat.

De ce ne aflăm la această oră târzie? Pentru că bugetul a venit târziu în Parlament. Ar fi trebuit să ajungă în Parlament undeva în luna octombrie, așa cum, de altfel, ne-a promis domnul prim-ministru. Dar a fost păcălit, probabil, de cei de la Finanțe. Și nu ar fi prima dată! (Vociferări.)

Este un buget peticit, un buget făcut în grabă, un buget votat în grabă. Un buget căruia îi lipsește viziunea, deși coaliția de guvernare a avut la dispoziție peste un an de zile să vină cu un buget de viziune, cu un buget strategic, cu un buget care să asigure dezvoltarea României.

Remarcăm o creștere economică prognozată la o manieră foarte optimistă. Remarcăm supraestimarea veniturilor, în special din TVA și impozitul pe profit. Remarcăm o subestimare a cheltuielilor, în special a cheltuielilor cu dobânzile, dar și a cheltuielilor cu pensiile. Ca atare, la prima rectificare bugetară, probabil, multe miliarde din acele miliarde alocate acum investițiilor vor trece la dobânzi și la pensii.

Spuneam despre substanța, de liniile generale ale acestui buget.

Aș vrea, în primul rând, să nu mai spunem că au crescut pensiile, pentru că nu este nicio creștere a pensiilor, este o indexare a pensiilor. Chiar astăzi - avem cifrele de inflație - avem peste 16% inflație, iar, pentru anul următor, pensionarii cu pensii mici vor primi 4 lei pe zi, iar copiii, la alocație, vor primi 40 de bani pe zi.

Au fost o serie de prorogări ale unor drepturi pe care tot dumneavoastră le-ați promis oamenilor...

 

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

O să vă rog să vă apropiați de final.

Doamna Anca Dana Dragu:

...dar, pentru a se închide cât de cât bugetul, a trebuit să prorogăm și aceste drepturi.

Pe scurt, este un buget fără viziune, un buget care nu oferă o dezvoltare sustenabilă României și pe care USR nu îl va vota.

Mulțumesc. (Aplauze.)

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Și eu vă mulțumesc.

Stimați colegi,

Dezbaterile generale la bugetul de stat au fost finalizate.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie samedi, 9 décembre 2023, 6:52
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro