Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of December 19, 2022
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.4/09-01-2023

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
04-12-2023 (joint)
04-12-2023
29-11-2023
28-11-2023 (joint)
27-11-2023
22-11-2023
21-11-2023
20-11-2023
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2022 > 19-12-2022 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of December 19, 2022

12. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii contabilității nr. 82/1991, precum și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscal (PL-x 739/2022) (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 739/2022

 

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

  ................................................

8. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii contabilității nr. 82/1991, precum și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscal; PL-x 739/2022.

Inițiator, domnul Károly?

Inițiator?

Vă rog.

Da.

Domnul Kolcsár Anquetil-Károly:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

În prezent, Legea contabilității prevede obligația de arhivare și păstrare a registrelor și documentelor justificative, pe o perioadă de 10 ani, inclusiv în cazul când se utilizează sisteme informatice de prelucrare a datelor și de stocare a acestora pe suporturi tehnice.

În mod similar, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale reglementează termenul de păstrare a registrelor, rapoartelor fiscale de închidere zilnică și a memoriei fiscale a aparatelor de marcat electronice ca fiind de 10 ani.

În contrast cu aceste perioade, în care operatorii economici au acumulat și continuă să acumuleze munți de hârtii de arhivă sau, mai recent, munți de dispozitive tehnice de stocare, Legea nr. 207/2015 prevede faptul că termenul general de prescripție a dreptului organului fiscal de a stabili creanțe fiscale este de 5 ani, iar organele fiscale pot efectua inspecții doar înăuntrul acestui termen.

La elaborarea acestui proiect legislativ ne-am propus armonizarea prevederilor legate de perioada de păstrare și arhivare a documentelor și registrelor.

În acest fel, operatorii economici vor fi degrevați de o obligație consumatoare de resurse. Stocarea și arhivarea numeroaselor documente și registre se reflectă în costuri, pentru firme, sub forma chiriilor, a cheltuielilor cu întreținerea spațiilor în anumite condiții, extinderea lor odată cu trecerea timpului și acumularea de noi registre și documente justificative de păstrat și cheltuieli exagerate.

Prin adoptarea acestei legi, ușurăm viața a peste 1.400.000 de cetățeni, organizați atât ca persoane fizice autorizate, asociații familiale, cât și societăți comerciale.

Astfel, obligația de păstrare a documentelor contabile și a celor justificative pentru înregistrările efectuate...

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Mai păstrați puțin și pentru dezbateri generale, vă rog.

Domnul Kolcsár Anquetil-Károly:

...în contabilitate va fi de 5 ani, în concordanță cu perioada în care organele fiscale și alte instituții pot efectua controale ori inspecții.

Pentru noi, UDMR, sprijinirea mediului de afaceri, atât de mult încercat în ultima perioadă, a fost și este o prioritate, iar reducerea birocrației, reducerea costurilor, prin eliminarea unor măsuri inutile și depășite în era digitalizării, este un demers în acest sens.

Consider că statul are obligația de a veni în ajutorul cetățenilor, în ajutorul mediului de afaceri, să facă reforme legislative când aceasta este depășită.

În consecință, stimați colegi, vă îndemn să ne urmați în acest demers, adoptând proiectul de lege așteptat de mediul antreprenorial din întreaga țară.

Vă mulțumesc.

Și, bineînțeles, UDMR, fiind inițiatorul acestui proiect, va vota pentru.

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Mulțumesc.

Bănuiesc, stimați colegi de la UDMR, că nu veți mai avea intervenții la dezbateri generale. A fost epuizată...

Perfect.

Mulțumesc.

Comisia pentru buget, finanțe și bănci sau Comisia pentru industrii și servicii.

(Domnul deputat Bende Sándor solicită să ia cuvântul.)

Aha, deci doi.

Versiunea scurtă, domnule Bende.

Domnul Bende Sándor:

Versiunea scurtă.

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru industrii și servicii și Comisia pentru buget, finanțe și bănci au fost sesizate spre dezbatere, în fond, cu Proiectul de Lege nr. 739/2022.

În urma dezbaterii și a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea Proiectului de Lege...

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Mulțumesc.

Domnul Bende Sándor:

...pentru modificarea Legii contabilității nr. 82/1991, precum și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscal, cu amendamente admise, prevăzute în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul raport comun, și amendamente respinse, care se regăsesc în Anexa nr. 2.

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Și eu vă mulțumesc.

Domnul Năsui, Grupul USR.

Vă rog.

 

Domnul Radu-Mihai Cristescu (din sală):

Motorola!

Domnul Claudiu-Iulius-Gavril Năsui:

Mulțumesc frumos, domnule președinte.

E un proiect foarte bun.

Mai rar trec genul acesta de proiecte de debirocratizare, care, efectiv, ajută mediul antreprenorial. România era fruntașă, de multe ori, în povara administrativă asupra mediului de afaceri, acel "Cost of Doing Business", cum se numea în raportul Băncii Mondiale, atunci când se făcea.

Și mă bucură faptul că această lege nu este doar o lege care susține debirocratizarea, așa, în eter, și să fie bine, să nu fie rău, să facem o autostradă care să unească regiunile și așa mai departe, că nu așa se fac lucrurile acestea, ci, efectiv, punctează hârtii și dosare care nu vor mai trebui ținute, care nu mai trebuie făcute. Și, atunci, este un lucru foarte bun pentru tot mediul de afaceri.

În trecut, am reușit să trecem prin Parlament, la inițiativa USR, multe legi de debirocratizare, care au eliminat faimoasa foaie de adaos comercial, dacă mai țineți minte, rapoartele fiscale semestriale pentru microîntreprinderi, adică acelea care, de fapt, nu foloseau la absolut nimic, erau doar birocrație inutilă - avizul vecinilor, în momentul în care îți înființezi o firmă -, am ușurat semnificativ înființarea unui ONG și a altor lucruri de genul acesta.

Practic, înființarea... și activitatea într-o firmă a fost ușurată, anii trecuți. Și acum vedem din nou că mai vin astfel de inițiative pe care le lăudăm.

Ar trebui să avem mai multe inițiative de genul acesta, susținute de absolut toate grupurile parlamentare, care, în mod obiectiv, fac un bine mediului antreprenorial, care va fi deja suficient de chinuit de recesiune și de crizele care vor veni și, evident, de creșterile de taxe, care au trecut tot anul acesta.

USR va vota pentru.

Mulțumesc frumos. (Aplauze.)

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Și eu vă mulțumesc.

Dacă la titlu există obiecții sau comentarii? Nu.

Adoptat.

Dacă de la nr. crt. 1 la nr. crt. 9 există...

Există?

 

Domnul Viorel Băltărețu (din sală):

La amendamente respinse!

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Domnul Băltărețu?

Nu există de la 1 la 9.

Dacă la amendamente respinse, de la 1 la 3, există intervenții?

Vă rog.

Domnul Viorel Băltărețu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

În ceea ce privește această lege, este importantă armonizarea termenului de "păstrare a documentelor contabile" cu termenul de "prescripție a dreptului organelor fiscale de a stabili obligații fiscale", așa cum reiese din art. 110 alin. (2) din Codul de procedură fiscală.

În forma actuală, adoptată în raportul comun, în practică va exista un decalaj al termenului de "păstrare" cu termenul de "prescripție", pentru că termenul de 5 ani de păstrare va expira la 1 ianuarie, iar termenul de prescripție, care implică și verificarea acelor documente, se va împlini la 1 iulie a aceluiași an.

Prin urmare, contribuabilii vor avea două termene contradictorii care vor putea genera următoarele situații. Dacă la 1 ianuarie va expira obligația de a păstra documentele contabile, iar acestea vor fi distruse, în perioada 1 ianuarie-1 iulie, dacă ANAF va veni în control să verifice aceste documente, contribuabilul va invoca faptul că Legea contabilității îl obligă să păstreze documentele doar până la 1 ianuarie. Și de aici va porni un cerc vicios care nu va face altceva decât să îngreuneze viața companiilor.

 

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Marginal!

Domnul Viorel Băltărețu:

Toate marginalele - 1, 2 și 3.

O altă variantă este aceea că deși au obligația de a păstra numai 5 ani, până la 1 ianuarie, companiile o să păstreze până la 1 iulie a aceluiași an, fiind conștiente de obligația de a prezenta ANAF aceste documente contabile.

Or, asta va face ca prevederile din Legea contabilității să fie necorelate cu Legea fiscală și nu va face altceva decât să arate incapacitatea Parlamentului de a se conecta la realitatea din teren, pe care are obligația de a o păstra până la urmă armonizat.

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Domnule Băltărețu, facem o înțelegere.

Supun votului amendamentul de la Anexa cu amendamente respinse, 1, și dacă pică nu le mai supun și pe celelalte, ca să putem trece mai departe.

Ce ziceți, e o înțelegere bună?

Domnul Viorel Băltărețu:

Cum spuneți dumneavoastră, da!

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Perfect!

Mulțumesc.

Vă rog să vă pregătiți cartelele.

Anexa cu amendamentele respinse, marginal 1.

Vot, vă rog.

Deci, înțeleg că într-o generozitate ecumenică politic acest amendament respins inițial a fost aprobat. (Vociferări.)

Anexa cu amendamentele respinse. Am supus votului marginal 1. (Vociferări.)

Bun. Gata!

Mergem mai departe.

Anexa cu amendamente respinse, marginal 2.

Vot, vă rog.

Vot!

Cu 162 de voturi pentru, o abținere, amendamentul de la marginal 2, amendamente respinse, a fost aprobat.

Marginal 3, Anexa cu amendamente respinse.

Vot, vă rog.

Cu 161 de voturi pentru, o abținere, și amendamentul de la marginal 3 a fost admis.

În aceste condiții, proiectul de lege rămâne la votul final.

Stimați colegi,

Dacă mai devreme salutam un cor bărbătesc din Suceava, dați-mi voie să salut acum un grup de copii condus de o femeie primar extrem de dragă mie, copiii de la Vârful Câmpului, tot din nordul țării, din județul Botoșani. (Aplauze.)

Stimați copilași și doamnă primar,

Bine ați venit în Parlamentul României!

Să sperăm că Moșul va fi darnic cu voi și să aveți sărbători binecuvântate!

Mergem mai departe.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie lundi, 4 décembre 2023, 21:12
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro