Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of May 3, 2023
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.68/25-05-2023

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
04-12-2023 (joint)
04-12-2023
29-11-2023
28-11-2023 (joint)
27-11-2023
22-11-2023
21-11-2023
20-11-2023
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2023 > 03-05-2023 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 3, 2023

8. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2022 privind aprobarea și finanțarea unor programe de garantare în domenii prioritare pentru economia românească (PL-x 191/2022) (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 191/2022

Domnul Ciprian-Constantin Șerban:

32. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2022 privind aprobarea și finanțarea unor programe de garantare în domenii prioritare pentru economia românească; PL-x 191/2022; procedură de urgență.

Comisia pentru buget, Comisia pentru politică economică și Comisia pentru antreprenoriat, pentru prezentarea raportului, vă rog.

Doamna Pollyanna-Hanellore Hangan:

Raport comun asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2022 privind aprobarea și finanțarea unor programe de garantare în domenii prioritare pentru economia românească

În conformitate cu prevederile art. 95 și 117 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare și Comisia pentru antreprenoriat și turism au fost sesizate pentru dezbatere pe fond, în procedură de urgență, cu Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2022.

Conform prevederilor art. 75 din Constituția României, republicată, și ale art. 92 alin. (9) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședința din 11 aprilie 2022.

Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2022 privind aprobarea și finanțarea unor programe de garantare în domenii prioritare pentru economia românească.

Prin prezenta ordonanță de urgență se aprobă programele de garantare în domeniile prioritare, sub formă de scheme de garantare cu componentă de ajutor de stat, care au ca obiectiv deblocarea accesului la finanțare al beneficiarilor care se confruntă cu dificultăți generate de pandemia de COVID-19, în vederea realizării proiectelor de investiții și asigurării continuității în desfășurarea activității acestora.

La întocmirea prezentului raport comun, membrii celor trei comisii au avut în vedere avizele favorabile ale Consiliului Legislativ, Consiliului Economic și Social.

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor, Comisia juridică, de disciplină și imunități, Comisia pentru industrii și servicii, Comisia pentru mediu și echilibru ecologic, Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au avizat favorabil proiectul de lege.

În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate, membrii celor 3 comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților un raport comun de adoptare a Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2022, cu amendamente admise, care sunt redate în anexa ce face parte integrantă din prezentul raport comun.

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Domnul Ciprian-Constantin Șerban:

Vă rog să faceți și propuneri pentru timpii de dezbatere.

Doamna Pollyanna-Hanellore Hangan:

Timp de dezbatere - două minute.

Domnul Ciprian-Constantin Șerban:

Două minute - timp de dezbatere.

Vot, vă rog.

145 de voturi pentru, 5 contra, 5 abțineri, 2 colegi nu votează. Adoptat.

Doamna Thellmann Christine, vă rog.

Doamna Christine Thellmann:

PNL va vota pentru acest proiect de lege deoarece investițiile și crearea de noi locuri de muncă sunt două soluții concrete prin care putem susține economia românească.

Stimați colegi,

Vorbim despre 4 programe deja cunoscute - IMM PROD, Rural Invest, Garant Construct și Programul Innovation - care acoperă o paletă largă de activități, atât pentru IMM-uri, cât și pentru start-up-uri din urban, urbanul mic și mediul rural.

Mulțumesc frumos.

Domnul Ciprian-Constantin Șerban:

Vă mulțumesc.

Domnul Năsui, vă rog.

 

Domnul Radu-Mihai Cristescu (din sală):

Motorola!

Domnul Claudiu-Iulius-Gavril Năsui:

Mulțumesc, domnule președinte.

Ar fi important să înțelegem câteva lucruri.

În România, în ultimii 2 ani, dacă ne uităm pe creditarea corporate, a crescut cu 32%. Și ca să avem așa, un ordin de mărime, în zona euro, în aceeași perioadă, a crescut cu 9%, deci avem o creditare mult mai puternică pe zona aceasta.

Și dacă ne uităm puțin, din 24 de miliarde de lei, cât s-au dat în plus credite, avem 21 de miliarde care sunt acoperite de scheme de garantare. Practic, 87% din creșterea creditării pe firme în România este garantată de stat.

Deci, practic, genul acesta de programe nu ajută de fapt economia, nu fac decât să încurajeze firmele să se îndatoreze, ca ele, în momentul în care vine criza, vine recesiunea - și, atenție, Banca Centrală Americană zice că va veni chiar anul acesta, spre finalul anului; vedem ce va fi, dar, în orice caz, lucrurile nu stau bine, deci suntem în prag de criză - în momentul acela, toate firmele acestea vor fi deja îndatorate, multe vor da faliment, vor intra în insolvență și, deodată, ce se va întâmpla cu datoria statului român, ce se va întâmpla cu cheltuielile? Pentru că toate băncile acelea care au dat aceste credite vor veni împotriva statului român să spună: creditele sunt garantate prin diverse scheme, trebuie să ne dați banii. Și în momentul acela statul român va fi în situația oribilă de a trebui să-și explodeze cheltuielile, să mărească deficitul, pentru a da bani băncilor sau să nu-și respecte angajamentul, ceea ce ar periclita siguranța sistemului bancar.

Genul acesta de scheme nu ajută economia, ele nu fac decât să încurajeze îndatorarea întreprinderilor.

Dacă voiați să ajutați economia, dacă voiați să ajutați întreprinderile românești care o duc greu și au nevoie de ajutor, lucrul acesta trebuia făcut printr-o reducere a fiscalității, mai ales a fiscalității muncii, a taxării muncii, care, în România, pe salariile mici este cea mai mare din întreaga Europă. Acolo trebuia acționat, nu prin a încuraja îndatorarea, ca atunci când vine criza să avem probleme care nici nu ne imaginăm cât de mari vor fi, dar ne vor exploda în momentul acela.

Dacă vreți să ajutați economia, USR are un proiect de lege pe circuit, exact pentru reducerea taxării muncii, acela ar trebui votat, nu genul acesta de scheme, care, repet, nu fac decât să ne pună într-o situație extrem de periculoasă, cu o bombă cu ceas care stă sub noi și stă să explodeze - și, atenție, va exploda în timpul...

 

Domnul Ciprian-Constantin Șerban:

Încercați să încheiați, vă rog.

Domnul Claudiu-Iulius-Gavril Năsui:

...mandatului domnului Ciolacu, probabil, și care se va vedea la buget, se va vedea în stabilitatea economică a României și se va vedea în momentul în care începe această criză și această recesiune să vină și începe valul de falimente să vină.

Asta e problema cu genul acesta de scheme de ajutor de stat - nu ajută economia, nu fac decât să încurajeze îndatorarea, ceea ce e o mare diferență.

Vă mulțumesc. (Aplauze.)

Domnul Ciprian-Constantin Șerban:

Trecem la dezbaterea pe articole.

La titlu dacă sunt intervenții? Nu. Adoptat.

La articole admise? Nu. Adoptate.

Proiectul de lege rămâne la votul final.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie lundi, 4 décembre 2023, 20:55
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro