Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 28, 2023
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.107/25-07-2023

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
05-12-2023
28-11-2023 (joint)
22-11-2023
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2023 > 28-06-2023 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 28, 2023

10. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2022 privind modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 683/2022) (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 683/2022

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2022 privind modificarea și completarea unor acte normative; PL-x 683/2022; procedură de urgență.

Comisia pentru buget, Comisia pentru transporturi și Comisia pentru politică economică, raportul comun.

Iar la final vă rog să faceți și propuneri pentru timpii de dezbatere.

Aveți cuvântul.

Domnul Călin-Ioan Bota:

În conformitate cu prevederile art. 95 și 117 alin. (3) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare și Comisia pentru transporturi și infrastructură au fost sesizate, prin adresa PL-x 683/2022 din 31 octombrie 2022, spre dezbatere pe fond, în procedură de urgență, cu Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2022 privind modificarea și completarea unor acte normative.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2022 pentru instituirea Sistemului național privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO eTransport, completarea art. 10 din Legea nr. 207/2022 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil constituirii și funcționării băncilor de dezvoltare din România, modificarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. și modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare.

În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate, membrii celor 3 comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2022 privind modificarea și completarea unor acte normative, cu amendamente admise, prevăzute în Anexa nr. 1, și cu amendamente respinse, prevăzute în Anexa nr. 2.

Anexele fac parte integrantă din prezentul raport comun.

Timp de dezbatere propus - 3 minute.

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Vă rog să vă pregătiți cartelele.

Timp de dezbateri - 3 minute.

Vot, vă rog.

Cu 176 de voturi pentru, 8 contra, 4 abțineri, timpii de dezbateri au fost aprobați.

Dezbateri generale, domnul Năsui, Grupul USR.

Domnul Claudiu-Iulius-Gavril Năsui:

Mulțumesc, domnule președinte.

Acest proiect arată ipocrizia Guvernului PSD. În timp ce ne vorbeați despre reducerea numărului de sinecuri, strângerea curelei și reducerea numărului de oameni în consiliile de administrație, ați dat o ordonanță de urgență prin care ce făceați? Măreați numărul de oameni în Consiliul de administrație al EXIMBANK, de la 7 la 9. De ce? (Vociferări.) Membri neexecutivi, oameni... (Vociferări.) ...care nu au un rol în... (Vociferări.) ...în bancă.

Ați făcut lucrul acesta pentru a da două sinecuri suplimentare, pentru că Consiliul de administrație de la EXIMBANK este plătit cu 5.000 de euro pe lună.

Neexecutivi, oameni care nu se implică în gestiunea băncii!

Noroc că am văzut lucrul acesta în comisie!

Și îi mulțumesc domnului deputat Dan Vîlceanu și Grupului PNL - nu fac asta des, dar o fac de data aceasta - că au susținut amendamentul prin care am redus numărul acela, de la 9 la 7, cât erau înainte.

Și 7 sunt mulți, dar măcar nu s-a făcut această mojicie... (Vociferări.) ...să creștem sinecurile într-o bancă de stat. Sinecuri care sunt date exclusiv oamenilor... membrilor de partid, pe criterii pe care le știți doar dumneavoastră.

Asta, în timp ce mințiți poporul, în timp ce mințiți românii că vreți să reduceți cheltuielile, că vreți să reduceți numărul de locuri din consiliile de administrație, când, de fapt, faceți taman opusul, ați nenorocit bugetul și acum pregătiți noi creșteri de taxe, ca să vă plătiți toate aceste sinecuri.

Mă bucur că acel amendament a trecut.

Și vom fi vigilenți, ca de fiecare dată când se mai încearcă genul acesta de hoții - pentru că sunt hoții -, să le atacăm și să le picăm în comisie.

Vă mulțumesc. (Aplauze. Vociferări.)

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Domnul Simion, Grupul AUR.

Domnul George-Nicolae Simion:

În Programul nostru de guvernare ne-am propus înființarea a 3 noi bănci - una dintre ele este aprobată deja de Parlament și nu este înființată - Banca de Dezvoltare, Banca pentru Agricultori, pentru producția în domeniul agricol și Banca pentru Locuințele Cetățenilor.

Vedem ce faceți cu EXIMBANK-ul. Au venit la Comisia economică reprezentanții EXIMBANK, care ne-au mințit în față.

Din păcate, asta înseamnă EXIMBANK acum. Și în felul acesta alegeți să administrați profesionist instituții de interes din statul român.

Marian Neacșu a câștigat, de la EXIMBANK, 52.000 de euro, anul trecut, pentru că a fost într-un grup de lucru.

De asta nu merg lucrurile în România și de asta e nevoie de o schimbare. De asta oamenii cu care voi nu interacționați sunt tot mai nemulțumiți.

V-am făcut o mică traducere, ca să înțelegeți ce vă așteaptă. (Aplauze. Vociferări.)

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Domnul Benedek Zacharie, Grupul UDMR.

Domnul Benedek Zacharie:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doresc să fac numai o simplă afirmație. Ieri, la Comisia pentru transporturi și infrastructură, toți membrii comisiei au votat pentru reducerea, de la 9 la 7, a personalului din Consiliul de administrație al EXIMBANK, deci inclusiv PSD, PNL, AUR, UDMR.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Dacă la titlul legii există obiecții sau comentarii? Nu.

Dacă de la art. 1 la art. 31 există obiecții sau comentarii? Nu. Adoptate.

Dacă susține cineva amendamentul respins?

Domnul Popa.

Domnul Ștefan-Ovidiu Popa:

Mulțumesc, domnule președinte.

Singurul amendament respins - o să-l susțin.

"Articolul 4 va avea următorul cuprins - la marginal 1: «Art. 4. Prin derogare de la dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, EXIMBANK - S.A. este condusă de un consiliu de administrație numit de adunarea generală a acționarilor, format din 9 membri, din care 5 administratori neexecutivi și 4 administratori executivi, respectiv președintele executiv al băncii și 3 vicepreședinți executivi. Președintele consiliului de administrație este desemnat de către adunarea generală ordinară a acționarilor dintre membrii neexecutivi. Structura și componența consiliului de administrație, respectiv procedura de selecție, remunerarea președintelui executiv, a vicepreședinților executivi și a administratorilor neexecutivi se reglementează prin hotărâre a Guvernului la propunerea Ministerului Finanțelor, cu respectarea prevederilor legislației bancare specifice.»".

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Stimați colegi,

Vă rog să vă pregătiți cartelele.

Amendament respins, marginal 1.

Vot, vă rog.

Cu 119 voturi pentru, 13 contra, 65 de abțineri, amendamentul respins a fost admis.

Proiectul de lege rămâne la votul final. (Vociferări.)

 

Domnul Claudiu-Iulius-Gavril Năsui (din sală):

Pe procedură!

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Domnul Năsui.

Hai, că sunt curios de procedură!

Domnul Claudiu-Iulius-Gavril Năsui:

Deci, domnule președinte,

Ca să înțelegeți ce s-a întâmplat.

Ați dat o ordonanță de urgență prin care ați mărit numărul de oameni în consiliul de administrație; în comisie, alături de domnul Dan Vîlceanu și de Grupul PNL, am reușit să reducem numărul de membri în consiliul de administrație, acel consiliu care vă ziceam că are 5.000 de euro pe lună - neexecutiv; și acum ați votat în plen, alături de PNL, v-ați întors, acest amendament, și ați revenit... (Vociferări.) ...la a avea 9 membri în Consiliul de administrație al EXIMBANK...

 

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Domnule Năsui...

Domnul Claudiu-Iulius-Gavril Năsui:

...adică ați repus pe picioare această sinecură.

Să vă fie rușine, oamenilor din...

 

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Domnule Năsui...

Domnul Claudiu-Iulius-Gavril Năsui:

...Grupul PNL, pentru ce ați votat în momentul acesta!

Să nu mai aveți tupeul să spuneți românilor că sunteți împotriva sinecurilor și împotriva risipei! Pentru că ce ați făcut acum este exact asta - ați pus încă două noi sinecuri în statul român, care vor fi plătite cu 5.000 de euro pe lună.

Să vă fie rușine! (Aplauze. Vociferări.)

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie lundi, 11 décembre 2023, 2:24
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro