Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of April 8, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 08-04-1997 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of April 8, 1997

3. Adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat și aistență socială.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

................................................

Vom continua cu proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.3/1977, privind pensiile de asigurări sociale de stat și asistența socială. Această lege este tot o lege organică și o să rog comisia, pe domnul deputat Iliescu, să ia loc pe băncile comisiei.

Din partea comisiei, domnule președinte al Comisiei pentru muncă și protecție socială, Valentin Iliescu, aveți cuvântul.

Domnul Valentin Adrian Iliescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Comisia de muncă și protecție socială a fost investită cu proiectul de Lege al Guvernului, privind modificarea Legii nr.3/1977, privind pensiile de asigurări sociale de stat și asistență socială. A avut în vedere avizele primite de la Comisia buget,finanțe-bănci, Comisia juridică și avizul Consiliului Legislativ. Forma propusă de Comisia de muncă și protecție socială respectă proiectul de lege așa cum a fost, spiritul în care a fost elaborat acest proiect de lege, aducând și câteva amendamente.

Vă rog să supuneți adoptării raportul comisiei.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc. Dacă dorește cineva să ia cuvântul în cadrul dezbaterilor generale la acest proiect de lege?

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Potrivit regulamentului, succesiunile de dezbatere sunt următoarele. Se dă cuvântul inițiatorului, care-și fundamentează proiectul, ia cuvântul președintele comisiei sesizate în fond, după care se dă cuvântul reprezentanților grupurilor parlamentare.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da, este adevărat, dar inițiatorul nu și-a manifestat dorința să ia cuvântul. Dorește cineva din partea inițiatorului?

Vă rog.

Doamna Paula Apătean (Director general în Minsterul Muncii):

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

În conformitate cu dispozițiile art.60, alin. 1, lit.b) din Legea nr.3, privind pensiile de asigurări sociale de stat și asistență socială, plata pensiei și a celorlalte drepturi aferente se suspendă pe timpul cât pensionarul are domiciliul stabilit pe teritoriul altei țări. Constituția adoptată în anul 1991 conține prevederi potrivit cărora România este un stat de drept, democratic, în care drepturile și libertățile cetățenilor sunt garantate. În dezvoltarea acestei dispoziții de principiu, prin art.25 alin.1 se garantează libera circulație a persoanelor, inclusiv a pensionarilor în țară și în străinătate, iar prin art.43 se garantează dreptul la pensie.

În lumina celor de mai sus, prevederile art. 60, alin.1, lit. b) din Legea nr.3, privind pensiile de asigurări sociale de stat și asistență au devenit neconstituționale. În acest sens s-a pronunțat și Curtea Constituțională prin Decizia nr. 69.

Față de propunerea Ministerului Muncii, Comisia de muncă și protecție socială a adus mai multe amendamente cu care, în principiu, ministerul este de acord, cu o singură excepție. Se propune ca pe timpul cât o persoană execută pedeapsa privativă de libertate să-și primească pensia. Ministerul Muncii este de acord cu acest lucru cu o excepție și anume în situația în care persoana execută o pedeapsă datorită faptului că și-a omorât susținătorul, în concluzie, soția care își omoară soțul pentru a lua pensie de urmaș, copilul care își omoară părintele să-și ia pensie de urmaș. În această situație Ministerul Muncii nu este de acord ca să primească pensie pe timpul cât execută pedeapsă din acest motiv.

Față de cele de mai sus, vă rog să hotărâți dumneavoastră.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Comisia și-a spus punctul de vedere. Dacă mai sunt alte intervenții? Dacă nu mai sunt, o să trecem la dezbaterea proiectului de lege. Vom începe cu titlul legii.

Dacă la titlul legii sunt intervenții? Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare titlul legii.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate a fost adoptat.

Vă supun spre aprobare preambulul legii. Dacă sunt intervenții?

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art. 1, comisia a propus eliminarea textului. Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare propunerea comisiei de eliminare a textului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Un vot împotrivă.

Abțineri?

Cu un vot împotrivă a fost adoptată propunerea comisiei.

La art.2, comisia propune mai multe lucruri, eliminarea alin.1, abrogarea întregului alin.1 al art.60 și renumerotarea alineatelor .... existând o motivare foarte serioasă. Dacă sunt intervenții?

Dacă nu sunt, vă rog, domnule deputat Iliescu.

Domnul Valentin Adrian Iliescu:

Pentru a fi în acord cu tehnica legislativă art. 60 va avea următorul cuprins, "...urmând ca cele două alineate 2 și 3 care rămân să redevină prin renumerotare 1 și 2".

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Deci, dumneavoastră propuneți aici un alineat 2 care de fapt va deveni 1, pentru că mai este o propunere a dumneavoastră de ...la pct.3 al raportului, introducerea unui alineat nou, da?

Supun spre aprobare, la pct. 2 al raportului, propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? 2 abțineri.

Cu două abțineri, a fost adoptat textul propus de comisie.

La pct.3 al raportului, comisia propune abrogarea art.61.

Dacă sunt alte intervenții? Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Cu o abținere, a fost adoptată propunerea comisiei.

Votul final asupra...

Da. Vă rog... Doamna deputat Dobrescu.

Doamna Smaranda Dobrescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Pentru că ministerul are dreptate, într-adevăr, noi am fost de acord ca cei care execută o pedeapsă privativă de libertate să-și primească, în continuare, pensia, care reprezintă un drept câștigat în urma anilor de contribuție, mai ales având în vedere și faptul că pensia suplimentară are un caracter privat. Nu am luat în vedere..., nu am ținut cont de faptul că există și un anume caz în care nu este drept legal, moral, ca aceștia să primească, și este vorba de cazul în care urmașul care ia pensie nu o poate lua, întrucât a comis o infracțiune de omor, o tentativă de omor, drept care, dați-mi voie să propun un al patrulea articol, un articol nou intitulat art. 46 pct. 1, întrucât, în contextul Legii nr. 3 privind pensiile, se va adăuga la acest art. 46, care tratează pensia de urmaș, iar în rest, în scrierea propunerii noastre legislativă, fiind 46, va apărea primul, cu următorul text: "Pensia de urmaș nu se acordă urmașilor condamnați definitiv pentru infracțiunea de omor sau tentativa de omor comisă împotriva susținătorului".

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Dacă sunt intervenții?

Domnul Acsinte Gaspar.

Aș mai adăuga și: " ... pentru lovituri cauzatoare de moarte".

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, nu numai "pentru omor", ci și "pentru lovituri cauzatoare de moarte".

Deci, textul pe care l-a propus era: " ... Pensia de urmaș nu se acordă urmașilor condamnați definitiv pentru infracțiunea de omor sau tentativă de omor comisă împotriva susținătorului".

Unde ar intra propunerea dumneavoastră în acest text?

Deci: " ... infracțiunea de omor, tentativă de omor sau lovituri cauzatoare de moarte", da?

Comisia? Sunteți de acord?

Domnul Valentin Adrian Iliescu:

De acord cu amendamentul doamnei deputat Smaranda Dobrescu.

Singura observație tot sub aspect tehnic-legislativ este ca acest amendament să fie pct. 1 al acestui proiect de lege.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

... Urmând ca celelalte să fie renumerotate, da?

Din partea inițiatorului?

Doamna Paula Apătean:

Deci, Ministerul Muncii este de acord cu propunerea făcută și mulțumește, pentru că în acest fel se soluționează această problemă care a fost ridicată de noi și ar fi fost inechitabil să-și primească pensia dacă și-a omorât susținătorul.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, toată lumea este de acord ca articolul unic să fie completat cu acest punct, care ar suna așa: "Pensia de urmaș să nu se acorde urmașilor condamnați..." Deci, art. 46, pct. 1 ar urma să sune așa: "Pensia de urmaș nu se acordă urmașilor condamnați definitiv pentru infracțiunea de omor, tentativă de omor sau lovituri cauzatoare de moarte, comise împotriva susținătorului".

Cu acest amendament este de acord și comisia, în forma aceasta a textului.

Da. Vă rog... Din partea inițiatorului.

Doamna Paula Apătean:

Deci, vă rog să mă scuzați, dar pentru o clarificare, vă propunem: " ... Plata pensiei de urmaș încetează începând cu luna următoare celei în care urmașul a fost condamnat pentru infracțiunea de omor sau tentativă de omor comisă asupra susținătorului". În caz contrar, dacă spunem că: " ... pensia de urmaș nu se acordă...", trebuie să modificăm tot capitolul de pensie de urmaș.

Deci, vă propunem să fiți de acord cu "... plata pensiei", că este vorba de plata pensiei de urmaș, nu de "dreptul pensiei", că atunci modificăm întregul capitol al pensiei de urmaș.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, dumneavoastră propuneți ca textul să fie: "Plata pensiei de urmaș..."

Doamna Paula Apătean:

"Plata pensiei de urmaș încetează începând cu luna următoare celei în care urmașul a fost condamnat pentru infracțiunea de omor sau tentativă de omor comisă asupra susținătorului.

De altfel, aș vrea să vă comunic că această prevedere este și în viitorul proiect de lege, care a fost pus de acord cu Ministerul Justiției, deci a fost preluată.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Am înțeles.

Comisia? Sunteți de acord?

Domnul Valentin Adrian Iliescu:

Comisia nu susține punctul de vedere al Ministerului Muncii, susține amendamentul formulat de doamna deputat Smaranda Dobrescu.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Gaspar,

Domnul Acsinte Gaspar:

Eu propun, totuși, să susținem punctul de vedere al Ministerului Muncii, care mi se pare judicios redactat, însă cu următoarea completare: " ... condamnat definitiv" și adăugat " ... și pentru lovituri cauzatoare de moarte".

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Comisia? Vă rog poftiți la microfon. Să sperăm că comisia o să găsească o soluție pentru această chestiune. Da, vă rog.

Domnul Dumitru Buzatu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Am să încerc eu să fac această justificare a atitudinii. Deci, ideea amendamentului introdus de doamna Smaranda Dobrescu este următoarea: că această pensie nu se acordă aceluia care a comis infracțiunile respective - a fost condamnat definitiv pentru infracțiunea de omor, lovituri cauzatoare de moarte, sau tentativă de omor.

Nu este vorba să o suspendăm, întâi să i-o dăm și după aceea i-o suspendăm. Nu se acordă acestuia. Dacă cineva a ucis pentru ca să primească pensia de urmaș, este clar că nu-i acordăm dreptul acestuia. Se duce la pușcărie și-și vede de treaba lui, acolo.

Asta este, de fapt, rațiunea amendamentului propus de doamna Dobrescu.

Deci, nici nu se pune problema a-i stabili dreptul la pensie, ci nu i se acordă, pentru că, în mod normal, el ca urmaș ar avea dreptul acesta, dar, prin amendamentul acesta, încercăm să înlăturăm tentația aceasta, să zicem, de a comite o crimă pentru a căpăta pensie de urmaș.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Inițiatorul?

Doamna Paula Apătean:

Deci, susțin că în acest caz este necesar să modificăm foarte multe articole de la pensia de urmaș. Este vorba însă de o suspendare a plății pensiei de urmaș, în momentul în care acesta a săvrârșit o infracțiune. Nu este vorba de a nu-i da deloc pensia de urmaș. Este vorba de o suspendare a pensiei de urmaș, exact ce a dorit doamna vicepreședintă Smaranda Dobrescu, să-i suspendăm plata. Deci, nu este vorba de acordarea unui drept, ci de o suspendare a unui drept care a avut deja loc.

În caz contrar, trebuie să modificăm mai multe articole la pensia de urmaș.

Repet: a fost pus de acord cu Ministerul Justiției și îl veți regăsi în viitorul proiect de Lege a pensiilor și asigurărilor sociale.

La acest lucru ne-am gândit și noi, că ar fi nedrept ca o persoană, care execută o pedeapsă privativă de libertate și care acasă are niște copii în întreținere, să nu-și poată primi dreptul, dar ar fi la drept de nedrept ca acela care omoară pentru a primi drepturile să primească pensie.

Deci, totul este în legătură cu plata pensiei, nu cu deschiderea unui drept de pensie.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Din partea comisiei, doamna deputat Dobrescu.

Doamna Smaranda Dobrescu:

Având în vedere faptul că pronunțarea definitivă poate avea loc după un timp după ce i s-a instituit dreptul de pensie de urmaș, atunci se poate adopta și acest text: " Plata pensiei de urmaș încetează începând cu luna următoare celei în care urmașul a fost condamnat definitiv pentru infracțiunea de omor sau tentativa de omor comisă asupra susținătorului". " ... și lovitură cauzatoare de moarte".

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Bun. Deci, comisia este de acord cu textul formulat în felul acesta, da?

Inițiatorul, sunteți de acord?

Dacă mai sunt alte intervenții? Dacă nu mai sunt, vă supun spre aprobare acest articol, care sună de data asta astfel: "Plata pensiei de urmaș încetează începând cu luna următoare celei în care urmașul a fost condamnat definitiv pentru infracțiunea de omor, tentativă de omor, sau lovituri cauzatoare de moarte comise asupra susținătorului".

Cu precizarea că acest articol va fi primul din articolul unic, propunere făcută tot de comisie, vă supun spre aprobare acest art. 46 pct. 1, nou.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate a fost adoptat acest text.

Vă supun spre aprobare articolul unic, care, evident, va fi renumerotat, în integralitatea lui.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Deci, unanimitate.

Votul final și asupra acestei legi îl vom da începând cu ora 11,30 și vom continua cu proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 130 din 1996 privind contractul colectiv de muncă.

Din partea inițiatorului, dacă dorește cineva să ia cuvântul?

Deci, din partea inițiatorului...

Votul final? Da. Va fi la ora 11,30 asupra mai multor legi.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 30 january 2023, 9:51
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro