Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of April 8, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 08-04-1997 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of April 8, 1997

4. Adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.130/1996 privind contractul colectiv de muncă.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

................................................

Deci, din partea inițiatorului, la proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 130... Luați dumneavoastră cuvântul? O să vă rog să vă prezentați și să vă spuneți funcțiile.

Domnul Traian Armeanu:

Mă numesc Armeanu Traian, sunt director la Direcția de legislația muncii și contencios din Ministerul Muncii.

Asupra amendamentelor propuse de comisie, la proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă, avem următoarele de spus: noi considerăm că alineatele 1 până la 3 ale art. 3 să aibă redactarea propusă de Executiv, și anume, la alin. 1, propunem ca textul să sune așa: "Negocierea colectivă la nivel de unitate este obligatorie, cu excepția cazului în care unitatea are mai puțin de 50 de salariați".

Ce avem în vedere? Unitățile cu număr mai mic de 50 de salariați sunt, de regulă, unități economice, agenți economici din sectorul privat, pentru care măsurile luate de conducerea unității, de patron față de salariat sunt verificate asupra legalității clauzelor și a măsurilor pe care le conțin prin aceea că aceste unități, pentru salariații lor, au obligația să prezinte la Direcțiile de muncă, la Camerele de muncă contractele de muncă, carnetle de muncă și toate deciziile pe care le iau legate de raporturile de muncă, iar Direcția de muncă verifică legalitatea acestora și oportunitatea, legalitatea, astfel încât există condiții ca să fie protejate interesele legale ale salariaților.

De aceea, considerăm că numărul de salariați de 50 este cel mai potrivit.

La pct. 2 din raport, suntem de acord cu formulările la art. 17 alin. 1 lit. a): " ... au statut legal de confederații sindicale" și la lit. b): " ... au statut legal de federații sindicale", ceea ce este, totuși, în fond, același lucru, ca și în proiectul inițial, însă, socotim că formulările de la lit. 17 alin. 1, liniuța a treia: " ... au în componență structuri sindicale proprii", și următoarea liniuță: " ... au în componență federații sindicale reprezentative" ar trebui totuși înlocuite cu textul așa cum este el redactat în prezent în Legea 130, pentru că, în fond, este vorba de organizații sindicale, numai că la prima linie este vorba de organizați sindicale, într-un număr de jumătate din județe, și la linia următoare este vorba tot de organizații sindicale, indiferent de ce tip, la nivel de unitate sau federații, la nivelul a cel puțin 25% din ramurile de activitate.

Deci, cu privire la acest amendament, suntem de acord cu formularea arătată înainte, dar, la cele două linii, socotim că "organizații sindicale" - sintagma este mai corectă și ea corespunde Legii nr. 54/1991, a sindicatelor, întrucât în această lege nu sunt formulări de maniera "structuri sindicale proprii" și nici "federații sindicale reprezentative". Reprezentativitatea a apărut mai târziu, când a apărut Legea nr. 130. De altfel, și textul ar trebui amendat, în sensul că dacă spun că au în componență organizații sindicale, sau structuri sindicale, nu mai este nevoie să spun că sunt proprii, dacă spun că sunt în componență.

La pct. 3 suntem de acord, trimiterea este corectă la art. 26, iar cu privire la pct. 4, considerăm că termenul pentru care reprezentativitatea asociațiilor patronale și organizațiilor sindicale să fie valabilă este de 3 ani și este bine să fie de 3 ani, nu mai mult, pentru că am avut în vedere ritmul schimbărilor intervenite în perioada de tranziție, atât în structura agenților economici, cât și în structura sindicatelor și din acest motiv credem că este bine ca reprezentativitatea să opereze pe perioadă mai mare.

Considerăm că este bine ca la 3 ani ele să fie mereu schimbate.

Atât am avut de spus.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Din partea comisiei sesizată în fond, domnul deputat Valentin Iliescu, președintele Comisiei pentru muncă și protecție socială. Vă rog.

Domnul Valentin Adrian Iliescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Comisia de muncă și protecție socială, sesizată în fond cu proiectul de lege venit de la Guvern, a avut în vedere și avizele primite de la Comisia de buget, finanțe, bănci și de la Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale.

În afară de asta, comisia a primit o serie de amendamente, chiar foarte multe, din partea principalelor centrale sindicale și ale Patronatului, propuneri de care comisia a ținut cont, motiv pentru care vă rugăm să supuneți plenului Camerei Deputaților dezbaterea raportului întocmit de Comisia de muncă și protecție socială.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Dacă dorește cineva să ia cuvântul în cadrul dezbaterilor generale?

Dacă nu, vom trece la dezbaterea proiectului de lege și voi începe cu titlul legii. Dacă sunt intervenții la titlul legii? Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare titlul legii.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate a fost adoptat titlul legii.

Vă supun spre aprobare art. I, deci partea de preambul a acestui articol. Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare acest text.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate a fost adoptat.

La art. 1, alin. 1, comisia a propus înlocuirea cifrei de 50 în text cu 21. Dacă sunt intervenții? Da. Vă rog.

Domnul deputat Buzatu.

Domnul Dumitru Buzatu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Asupra numărului de salariați care ar putea avea dreptul să negociere contractele colective de muncă, s-au purtat discuții și în prima fază a adoptării Legii nr. 130 și la modificarea acesteia, deci atunci când s-a elaborat acest raport.

Este bine cunoscut faptul că numărul salariaților variază de la o țară la alta.

Noi am adoptat la elaborarea Legii nr. 130 cifra de 21 de salariați, considerând că sunt prea mici întreprinderile acestea pentru a da posibilitatea unei organizări de tip sindical.

În Franța, de exemplu, se negociază contractul colectiv în întreprinderile care au 11 salariați.

De data aceasta, însă, sindicatele reprezentative au venit cu o propunere, pe care eu mi-am însușit-o, este vorba de înlocuirea cifrei de 21 cu 15 salariați, pentru că numărul de 15 salariați este cel prevăzut în Legea nr. 54 privind organizarea sindicatelor, pentru că 15 salariați se pot organiza, pot constitui o grupă sindicală. Și abia acum mi-am dat și eu seama de greșeala pe care am făcut-o propunând numărul de 21, pentru că, din moment ce-i dai dreptul să se organizeze sindical, din moment ce are o anumită reprezentativitate în întreprinderea respectivă, trebuie să-i dai dreptul să negocieze, or, prin ceea ce am făcut noi, am luat sindicatelor care au între 15 și 21 de membri dreptul de negociere.

Deci, eu vă propun înlocuirea din proiectul de lege inițial sau din propunerea de modificare a cifrei de 50 cu 15, sau 21 cu 15 și menționez aici că motivarea cu care a fost respins amendamentul meu nu este deloc satisfăcătoare. Se spune acolo că " ... s-a considerat că nu e necesară". Ce înseamnă acest "s-a considerat"? Eu cred că este nevoie de niște argumente. Așa eu pot considera orice aici și să vin să propun, de asemenea, admiterea sau respingerea unui proiect de lege.

Vă mulțumesc foarte mult.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Dacă mai sunt alte intervenții? Vă rog.

Domnul deputat Baciu.

Domnul Mihai Baciu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Sunt întru totul de acord cu amendamentul propus de deputatul Buzatu, pentru că și eu, în zilele acestea am avut întâlniri cu reprezentanți importanți ai Blocului Național Sindical și ai altor sindicate reprezentative și au propus același lucru.

Un argument în plus pe care vreau să-l aduc eu este că este clar că cel puțin viitorul apropiat aparține întreprinderilor mici și mijlocii, deci, cele care vor avea 10, 15, 20 de salariați.

Așa încât, iată am aici amendamentul scris: " ... Negocierea colectivă la nivel de unitate este obligatorie cu excepția aceleia cu mai puțin de 15 salariați".

Adică, pe scurt, sunt de acord cu amendamentul domnului Buzatu și vă rog să votați , deci, această cifră de 15 salariați, să le dăm posibilitatea și acelor grupe sindicale de 15 salariați să negocieze contractul colectiv de muncă.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Dacă mai sunt alte intervenții?

Da. Vă rog, doamna deputat Smaranda Dobrescu.

Doamna Smaranda Dobrescu:

Inițiatorul a avut în vedere o tendință, și anume, tendința de a coagula mișcarea sindicală, ca această mișcare să devină cu adevărat importantă, puternică și reprezentativă, deci de aceea am mers pe o cifră mai mare.

A fost o etapă intermediară în care o sută de salariați reprezentau o cifră bună, în ideea că o întreprindere mică este de 50 de salariați, o întreprindere mijocie este de 200 salariați, până la 200, acestea vor fi majoritare ca număr, în economia noastră, lucru de sperat, deci 50 era o tendință bună și mai ales consonantă cu a doua mențiune a propunerii legislative de modificare a Legii nr. 130 și anume dobândirea reprezentativității prin afiliere. Ambele vorbeau despre același lucru: dobândirea puterii mișcării sindicale, coagularea acesteia.

Această tendință, spun, aceste două lucruri, care reprezentau același lucru, însă, au venit în disonanță cu dorința sindicatelor. Acestea doresc 15, deși dacă vedeți textul legii, el este permisiv.

Negocierea colectivă la nivel de unitate este obligatorie, cu excepția cazului în care unitatea are mai puțin de 50 de salariați, unde "nu este obligatorie, dar nu este interzisă" - așa spune textul. Deci, o unitate cu 15, 21 de salariați sau 50 de salariați are dreptul să-și negocieze contractul colectiv la nivel de unitate. Acest lucru l-a gândit inițiatorul.

Comisia, între dorința sindicatelor, care este - pe de o parte, trebuie să o recunoaștem o dorință de fărâmițare a puterii, de menținere a acestor grupuscule din cadrul unității - și între propunerea guvernamentală, comisia a propus 21, întrucât 21 este și o cifră necesară și stipulată ca atare în legea care privește modul de organizare, care stipulează modul de organizare a societății civile. Deci, cu o anumită remarcă la această lege, un 21 a propus comisia printr-un vot majoritar, încercând un compromis între cele două tendințe.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Vă mulțumesc.

Dacă mai sunt alte intervenții? Domnul deputat Decuseară.

Domnul Jean Decuseară:

Mulțumesc, domnule președinte.

Domnilor colegi,

Aș aprecia că, totuși, susținerea numărului de 21 de salariți nu vine în contradicție cu Legea 54, care înseamnă că o unitate sindicală se consideră statutar constituită în momentul în care are 15 membri. 15 membri de sindicat nu înseamnă 15 salariți. Să notăm și să avem în vedere că, începând cu directorul firmei și terminând cu ultimul salariat, toți sunt salariați. În condițiile astea, la o întreprindere cu 15 salariați este foarte probabil ca din punct de vedere al Legii sindicatelor să nu se poată constitui unitatea sindicală. Așa că eu zic că nu este restrictiv și susțin în continuare să ne însușim propunerea făcută ca totuși întreprinderea care are o unitate sindicală să aibă minimum 21 de salariați.

Mulțumesc.

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Domnul deputat Buzatu.

Domnul Dumitru Buzatu:

Domnule președinte,

N-aș fi intervenit pentru a două oară dacă în cazul propunerii pe care o face doamna Smaranda Dobrescu de a menține cifra de 21 nu mi s-ar fi ivit o întrebare legitimă. De ce mai era nevoie de modificarea legii, dacă în lege scrie că 21 de oameni pot negocia? Deci, noi propunem acum să modificăm legea ca să ajungă la aceeași formă? Mi se pare o încercare puțin absurdă. Considerentele pe care le-am avut în vedere aici și domnul profesor Mihai Baciu mi le-a readus în memorie sunt următoarele: avem un număr foarte mare de oameni care lucrează în întreprinderile mici, cred că de ordinul sutelor de mii, care nu pot în momentul acesta negocia pentru că au sindicate care au un număr între 15 și 20 de oameni. Or, noi trebuie să găsim un mijloc de protecție cunoscând faptul că acolo sunt și cele mai multe încălcări ale legislației muncii, acolo se practică în modul cel mai flagrant munca la negru, acolo nu se înscriu contractele la direcțiile județene pentru muncă și protecție socială. Acesta a fost sensul intervenției mele de a da posibilitatea acelora care sunt organizați în sindicate, între 15 și 20 de oameni, să poată să-și apere drepturile lor și eu cred că pentru toți e o datorie să suținem lucrul acesta.

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Domnul deputat Iliescu.

Domnul Valentin Adrian Iliescu:

Cu tot respectul pentru punctul de vedere al domnului coleg Buzatu, vreau să subliniez faptul că punctul de vedere exprimat aici de doamna deputat Smaranda Dobrescu reprezintă punctul de vedere al comisiei și nu punctul de vedere personal. Deci, cifra de 21 propusă de comisie în raport este o încercare de a găsi o soluție de mijloc, de echilibru, unanim acceptată, între variantă propusă de Guvern și de centralele sindicale. În plus de asta, se dorește prin acest proiect de lege inițiat de Guvern obligativitatea negocierii contractului colectiv de muncă anual la nivel de unitate, iar, în contract, care are un caracter minimal, se stabilesc care sunt obiectul negocierii: salariile, durata timpului de lucru, programul de lucru și condițiile de muncă.

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Vă rog, domnule deputat.

O să vă rog să spuneți și numele pentru stenogramă.

Domnul Marian Sârbu:

Mă numesc Sârbu Marian, sunt deputat PDSR.

Stimați colegi,

Acest proiect de modificare al Legii nr. 130 abundă, aș putea spune, de propuneri care au caracter subiectiv, adică sunt fundamentate, evident, după criterii subiective. Este adevărat ceea ce spunea domnul președinte Iliescu, faptul că doamna Smaranda Dobrescu susține, de fapt, un punct de vedere al comisiei, acesta cu numărul de 21, care este, iarăși, după opinia mea, un criteriu subiectiv. De ce spun acest lucru? Atunci când îl susțin pe domnul Buzatu, am în vedere Legea nr. 54 cu privire la organizarea sindicatelor, care stabilește că un sindicat se poate organiza legal și funcționa legal cu un număr de minimum 15 membri. Dacă noi am accepta... haideți să judecăm foarte simplu. Ce diferență este între un sindicat cu 15 membri și un sindicat cu 21 de membri? De 6 membri. Este, după părerea mea, un criteriu absolut subiectiv și lipsit de relevanță. Juridic vorbind, atunci când vorbim despre organizarea sindicatelor, dacă am accepta ideea că un sindicat are dreptul să negocieze și să încheie contract colectiv numai dacă are 21 de membri, am accepta, de fapt, că un sindicat se poate organiza cu 15 membri, dar nu poate negocia decât dacă are 21 de membri. Deci, vreau să susțin ideea unui criteriu obiectiv, acela legat de Legea nr. 54, că acolo unde un sindicat se poate organiza în mod legal, are și dreptul să-și negocieze un contract colectiv. Altfel, am accepta o discriminare care, după părerea mea, este absolut inoportună.

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Dacă mai sunt alte intervenții?

Domnul deputat Dan Constantinescu. Vă rog.

Domnul Dan Constantinescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Există propunerea Guvernului pentru 50 de persoane. Las la o parte faptul că, probabil, nu a fost făcută întâmplător cu atât mai mult cu cât discuțiile asupra numărului de 21 de persoane tind să țină la nesfârșit. Eu sunt absolut de acord că sindicatele trebuie să fie bine reprezentante, că trebuie să-și susțină doleanțele. Tocmai de aceea trebuie să analizăm dacă într-o întreprindere cu 15 salariați acest lucru este, într-adevăr, posibil pentru că este vorba de interesele sindicatelor și despre contractul colectiv de muncă, lucru care presupune interese și obiective comune. Or, ce obiective comune pot avea 15 oameni din care 2 sunt, spre exemplu, directori, 2-3 sunt cu studii superioare, deci, oameni care lucrează, să spunem, în coordonarea activității, 6-7 în execuție, 2-3 în deservire și mai avem, știu eu, portar și femeie de serviciu.

Deci, eu susțin să rămână propunerea Guvernului de 50 de persoane.

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Dacă mai sunt alte intervenții? Dacă nu mai sunt alte intervenții la alin. 1 al art. 1 din propunerea legislativă vă voi supune la vot, conform Regulamentului nostru, propunerea comisiei de înlocuire a cifrei 50 cu 21 în textul acestui prim alineat.

Cine este pentru? Vă rog să numărați.

Din sală:

Mai repetați o dată!

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Deci, este vorba de primul alineat al art. 1 în care, "negocierea colectivă la nivel de unitate este obligatorie, cu excepția cazului în care unitatea are mai puțin de 21 de salariați". Așa a propus comisia. Eu sunt obligat să vă supun spre aprobare, în primul rând, propunerea comisiei.

Deci, revin cu întrebarea: cine este pentru? Vă rog să numărați pentru acest vot. 54 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? Este în mod evident un număr mult mai mare de voturi împotrivă.

Abțineri? Abțineri, vă rog, numărați.

Cu două abțineri și 54 de voturi pentru a căzut această propunere a comisiei.

Rămâne să vă supun la vot textul așa cum a fost propus, dar în loc de 21, cu 15 salariați. Este o propunere, un amendament care s-a făcut de către mai mulți deputați.

Cine este pentru? Vă rog să numărați.

70 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? Vă rog să numărați.

141 de voturi împotrivă.

Înseamnă că dacă a fost impotrivă și pentru 21 și pentru 15 rămâne textul așa cum era inițial.

Deci, rămâne nemodificat textul inițial și, totuși, pentru ca să întărim acest lucru, vă supun la vot; cine este pentru rămânerea textului inițial cu 50 de salariați?

Cine este pentru? Vă rog să numărați.

147 în total pentru că s-au numărat și în partea stângă.

Voturi împotrivă? Vă rog să numărați.

70 de voturi împotrivă.

Abțineri? Vă rog să numărați.

Cu 4 abțineri și cu 70 de voturi împotrivă a fost adoptat rămânerea textului așa cum era inițial.

La alineatele 2 și 3 ale acestui articol, dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt...

Da, vă rog, domnul deputat Gaspar.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Intervenția mea se face la alin. 3 și consider că prin folosirea expresiei "cel puțin", textul devine imprecis și creează posibilitatea unor interpretări diferite. Apreciem că actuala formulare din lege este mai corespunzătoare din punct de vedere juridic decât propunerea de modificare. Ca atare, eu propun ca textul să rămână așa cum a fost adoptat și publicat în "Monitorul Oficial" cu următorul conținut:"Negocierea colectivă va avea ca obiect salariile, durata timpului de lucru, programul de lucru și condițiile de muncă".

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Vă mulțumesc.

Dacă la alin. 2 sunt intervenții? Da, vă rog.

Domnul Mihai Baciu:

Alin. 2 este prea încărcat, încât propun o simplificare și din punct de vedere să-i spunem literar, dar și ca sens. Propun, deci, alin. 2, următoarea formulare: "Negocierea colectivă începe cu cel puțin 30 de zile anterior expirării contractelor colective de muncă încheiate potrivit prevederilor art. 23".

Depun la comisie aceasta.

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Deci, dumneavoastră faceți un amendament. Depuneți la comisie.

Comisia, la alin. 2, vă rog să vă spuneți punctul de vedere asupra amendamentului propus.

Domnul Valentin Adrian Iliescu:

Comisia respinge amendamentul format de colegul deputat. În plus de asta, referitor la alin. 3, la care făcea referire domnul deputat Gaspar, comisia își menține punct de vedere, respectiv punctul de vedere al inițiatorului, având în vedere că acest contact are un caracter minimal. Deci, acolo sunt stabilite cele 4 obiecte: salariul, durata timpului de lucru, programul și condițiile de muncă.

Deci, comisia propune menținerea alin. 2 și 3 în forma inițiatorului.

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Inițiatorul? Punctul de vedere.

Domnul Traian Armeanu:

Propunem menținera alin. 2 și a alin. 3, astfel cum au fost formulate de Executiv.

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Da. Vă mulțumesc.

Dacă la alin. 3 mai sunt alte intervenții?

Dacă nu mai sunt alte intervenții vă supun spre aprobare alin. 2 așa cum a fost el propus de inițiator.

Cine este pentru? Vă rog să numărați voturile. Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Vă rog să numărați voturile impotrivă.

Abțineri? Vă rog să numărați. Abțineri sunt.

5 abțineri. Cu 5 abțineri a fost adoptat textul alin. 2 în propunerea inițiatorului.

La alin. 3, domnul deputat Gaspar a propus revenirea la textul anterior din lege.

Comisia? Vă rog. Dumneavoastră ați spus că nu sunteți de acord. Propuneți să rămână cum este, da.

Voi supune spre aprobare, în primul rând, propunerea domnului deputat Gaspar, de revenire la textul inițial al legii.

Cine este pentru? Vă rog să numărați. 77 de voturi.

Voturi impotrivă? Este evident. Un număr mult mai mare de voturi împotrivă.

Abțineri? Vă rog să numărați abținerile. 10 abțineri.

A fost respins amendamentul.

Vă supun spre aprobare textul așa cum a fost propus de inițiatori.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Voturi împotrivă?

Cu 143 pentru, 54 împotrivă și 4 abțineri a fost adoptat textul așa cum a fost propus de inițiatori.

Vă supun spre aprobare art. 1 în integralitatea lui.

Cine este pentru? Vă rog numărați. 151 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? 65 de voturi împotrivă.

Abțineri? Vă rog să numărați.

Cu 4 abțineri și voturile împotrivă a fost adoptat articolul în integralitatea lui.

La art. 2, dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt vă supun spre aprobare art. 2 în integralitatea lui.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? 2 voturi împotrivă.

Abțineri? Vă rog să numărați. 1 abținere.

A fost adoptat.

La art. 3, dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt vi-l supun spre aprobare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? 2 voturi împotrivă.

Abțineri? 2 abțineri.

Cu două voturi împotrivă și cu 2 abțineri a fost adoptat.

Art. 4....

Domnul Acsinte Gaspar (din sală):

Pct. 4, nu articol....!

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Da.

Pct. 4. Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt vă supun spre aprobare pct. 4 în integralitatea lui.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? 2 voturi împotrivă.

Abțineri? 2 abțineri.

Cu 2 voturi împotrivă și cu 2 abțineri a fost adoptat.

La pct. 5 dacă sunt intervenții. Dacă nu sunt vi-l supun spre aprobare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? 3 voturi împotrivă.

Abțineri? 2 abțineri.

A fost adoptat.

Pct. 6. Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt vi-l supun spre aprobare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? 2 voturi.

Abțineri? 2 abțineri.

Cu două voturi împotrivă și cu două abțineri a fost adoptat.

La pct. 7 dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt vi-l supun spre aprobare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? 1 vot împotrivă.

Abțineri? 2 abțineri.

A fost adoptat.

La pct. 8, comisia a propus reformularea textului. Dacă sunt intervenții la propunerile comisiei?

Domnul deputat Sârbu.

Domnul Marian Sârbu:

Stimați colegi,

Deși în cadrul comisiei au avut loc discuții destul de importante legate de modul de reprezentativitate a organizațiilor sindicale la nivel de unitate, vreau să vă spun că nu ne însușim punctul de vedere al Guvernului, împreună cu reprezentanții Grupului parlamentar al PDSR din comisie, în ceea ce privește numărul de membri pentru care un sindicat trebuie să fie repreentativ la nivel de unitate.

În opinia noastră, pentru ca într-o unitate un sindicat să fie reprezentativ, trebuie să aibă cel puțin jumătate din numărul de salariați. Am observat în timpul dezbaterilor că cea mai mare parte a reprezentanților actualei majorități a susținut necesitatea nedivizării mișcării sindicale. Acest articol prin care se introduce ideea că numărul de membri ai sindicatului trebuie să reprezinte cel puțin o treime din numărul salariaților unității, pentru ca să fie reprezentantivi la nivel de unitate, alimentează divizarea sindicatelor.

Deci, din punctul nostru de vedere, la nivel de unitate, pentru ca un sindicat să fie reprezentativ, trebuie să aibă cel puțin 50 la sută din numărul salariaților. Este textul vechii legi, pe care vă rugăm să-l susțineți.

Ar mai fi și un alt argument legat de pluralismul sindical. În opinia noastră pluralismul sindical este necesar, dar începând de la nivel de federații, la nivel de confederații. Dar închipuiți-vă că în aceeași unitate - să presupunem că are 45 de salariați sindicalizați, ar exista, conform actualului proiect, posibilitatea a cel puțin trei sindicate. Patronul, consiliul de administrație n-ar mai ști cu cine să negocieze, n-ar mai exista nici un fel de stabilitate. Este și motivul pentru care vă propunem ca la art. 17, lit. c), liniuța a doua, să se precizeze:"Numărul de membri ai sidincatului reprezintă cel puțin 50 la sută din numărul salariaților unității".

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Vă mulțumesc.

Domnul deputat Gaspar.

Domnul Acsinte Gaspar:

În concordanță cu legea în vigoare, vă propun ca la pct. 8, după lit.c) să se introducă "la nivel de unitate".

De altfel, o să observați că la pct.7 s-a vorbit la nivel național și ar trebui să corelăm, astfel încât să existe o unitate de exprimare și completarea care o propun se regăsește în legea în vigoare.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Comisia, vă rog!

Domnul Valentin Adrian Iliescu:

În privința punctului de vedere exprimat de domnul deputat Sârbu, întrutotul de acord, există o mare tendință de fărâmițare a mișcării sindicale. Numai că acceptând amendamentul propus de domnia-sa este foarte posibil ca la nivel de unitate, datorită acestui fapt, să nu fie posibilă încheierea contractului colectiv de muncă.

Din acest punct de vedere, așa cum s-a exprimat și în comisie, comisia susține punctul de vedere exprimat în raport, care este identic cu al inițiatorului.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, comisia susține punctul de vedere al inițiatorului.

Inițiatorul, funcție de amendamentele... Rămâneți pe poziții, da? Bun.

Dacă mai sunt alte intervenții? Da, vă rog!

Domnul Mihai Baciu:

La art.17, despre care era vorba aici, la pct.a), scrie așa: "la nivel național", mă refer la inițiator, "la nivel național - au statut legal de organizații sindicale de tip confederativ..." sindicatele propun, "la nivel național, au statut legal de confederații sindicale". Ca să nu mai dau la comisie, rog comisia, deci, să noteze acolo această propunere.

Deci, încă odată, în loc de "au statut legal de organizații sindicale de tip confederativ", ceea ce este foarte vag, propun "au statut legal de confederații sindicale", ceea ce este mult mai precis.

O secundă... Mai departe... Aici este gol la mine.

Mai departe, liniuța următoare - "au în componență organizații sindicale din cel puțin jumătate din numărul total al județelor, inclusiv Municipiul București". Propun: "Au în componență structuri sindicale proprii în cel puțin jumătate din numărul total al județelor, inclusiv Muncipiul București".

Deci, aici la mine nu figurează în raportul pe care l-am primit.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Propunerile dumneavoastră sunt trecute în raport.

Dacă mai sunt alte intervenții? Dacă nu mai sunt alte intervenții, vă supun spre aprobare, conform Regulamentului...

Comisia, nu v-ați spus punctul de vedere față de propunerea domnului deputat Gaspar.

Vă rog poftiți la microfonul celălalt, acela nu funcționează.

Domnul Valentin Adrian Iliescu:

Îmi pare rău, comisia n-a înțeles propunerea formulată de domnul Gaspar.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, sunteți de acord cu propunerea făcută la pct.c).

Bun. Vă voi supune spre aprobare la acest punct 2 propunerea comisiei cu propunerea acceptată,cu amendamentul propus de domnul deputat Gaspar.

Cine este pentru?

Vă rog frumos să vă ocupați locurile în sală! Vă mulțumesc!

Voturi împotrivă? Vă rog să numărați, dacă sunt.

Abțineri?

Deci, cu 3 voturi împotrivă și 2 abțineri a fost adoptat textul așa cum a fost propus de comisie, cu amendamentul domnului deputat Gaspar.

La pct.9, dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt intervenții...

Am o rugăminte: domnii deputați, domnii miniștri, vă rog frumos să vă ocupați locurile în sală. Vă rog foarte mult să vă ocupați locurile în sală! Persoanele care nu sunt deputați, rog să părăsească sala! Îi rog pe domnii deputați să-și ocupe locurile! Persoanele, deci, care nu sunt deputați, vă rog să părăsească sala, în așa fel încât să nu apară susceptibilități legate de voturile care vor urma și vă rog să vă ocupați locurile.

La pct.9 dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, vi-l supun spre aprobare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc!

Voturi împotrivă? Abțineri?

În unanimitate a fost adoptat.

La pct.10, dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, vi-l supun spre aprobare.

Cine este pentru ? Vă mulțumesc!

Voturi împotrivă? Abțineri?

În unanimitate a fost adoptat.

La pct.11 există propunerea comisiei de înlocuire a cifrei 25 cu 26. Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare propunerea comisiei de modificare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc!

Abțineri? Voturi împotrivă?

Unanimitate.

La pct.12, dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, vi-l supun spre aprobare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc!

Voturi împotrivă? Abțineri?

Unanimitate.

La pct.13, dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, vi-l supun spre aprobare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc!

Voturi împotrivă? Abțineri?

Unanimitate.

La pct.14 există propunerea comisiei de înlocuirea sintagmei "3 ani" cu "4 ani".

Dacă sunt intervenții? Da, domnule deputat Buzatu, vă rog.

Domnul Dumitru Buzatu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Modul cum s-a votat modificarea art.3, care constituie un grav atentat la drepturile și libertățile sindicale, nu m-ar mai îndreptăți să susțin amendamentele acestea, înțelegând că aproape totul va fi respins din propunerile care au fost făcute. Totuși, am să fac încă odată apel la rațiunea dumneavoastră, pentru ca art.36 din actuala lege, care este menționat în Raport la pct.14, să rămână în forma în care este în legea în vigoare. Acest articol 36, la alin.1, sună în felul următor: "Reprezentativitatea asociațiilor patronale și a organizațiilor sindicale, stabilită în condițiile prezentei legi, este valabilă pe durata negocierii și aplicării contractului colectiv de muncă". Deci, eu nu iau aici de bază faptul negativ, deci prezumția, practic, de vinovăție, că ar putea să vină la negocieri cineva care nu este reprezentativ ci faptul că cel care vrea să participe la această negociere trebuie să facă dovada îndeplinirii unor condiții, a condițiilor de reprezentativitate. Deci, de câte ori se duce și negociază, așa cum spune legea actuală, el trebuie să facă dovada că este reprezentativ, pentru ca discuțiile între părți să aibă un sens.

Deci, eu vă propun să rămânem la forma actuală a legii.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Poziția comisiei, vă rog!

Domnul Valentin Adrian Iliescu:

Referitor la acest art.36, alin.1, Comisia a plecat de la punctul de vedere exprimat de inițiator. În plus de aceasta, a modificat termenul de "3 ani" cu "4", în ideea de a corela acest aspect, respectiv al reprezentativității asociațiilor patronale și al organizațiilor sindicale, în deplină corelare cu viitorul proiect de lege privind Consiliul Economic și Social.

Pe de altă parte, punctul de vedere al comisiei este de a respinge punctul de vedere formulat de domnul deputat Buzatu, care ar complica extrem de mult lucrurile și care ar crea un plus de birocrație.

Deci, comisia merge pe varianta propusă, aceea de "4 ani".

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, comisia rămâne la poziția inițială.

Dacă mai sunt alte intervenții? Dacă nu mai sunt, vă supun spre aprobare propunerea comisiei, așa cum este regulamentar.

Cine este pentru? 157 pentru. Vă rog mâinile jos!

Voturi împotrivă? Vă rog să le numărați. Domnule Mitrea, voturile împotrivă, vă rog să le numărați! 65 de voturi împotrivă.

Abțineri? 3.

Cu 3 abțineri și cu 65 de voturi împotrivă a fost adoptat articolul.

În continuare, vă supun spre aprobare art.I în integralitatea lui.

Cine este pentru? Vă mulțumesc! 159 voturi pentru.

Voturi împotrivă? Vă rog să numărați, domnule Mitrea! 70 de voturi împotrivă.... Poftim? 74. Bun.

Abțineri? 19 abțineri.

S-a adoptat art.I.

La art.II dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, vi-l supun spre aprobare.

Cine este pentru? 171 de voturi pentru.

Împotrivă? Vă rog să numărați, domnule Mitrea. 47 de voturi împotrivă.

Abțineri? Vă rog să numărați! 14 abțineri.

A fost adoptat și art.II al legii.

În continuare, vom trece la votul final asupra celor trei legi organice. Îi rog pe domnii deputați să ia loc pe scaune, să-i lase pe domnii miniștri să poată și dânșii să voteze și vă rog frumos să vă ocupați locurile pe scaune. Persoanele care nu fac parte din rândul deputaților am să le rog să părăsească sala.

Deci, revenim la proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii pentru transformarea Fondurilor Proprietății Private în Societăți de Investiții Financiare nr.133/1996...

Vă rog frumos să vă ocupați locurile în sală! Domnule Barbaresso, poate reușiți și dumneavoastră să vă ocupați locul în sală ca să putem să... Domnul deputat Weber, spre exemplu, luați și dumneavoastră loc în sală, undeva!

Trecem la votul final al proiectului acesta de Lege privind modificarea Legii nr.133/1996. Fiind o lege organică este nevoie ca să fie adoptată cu cel puțin 172 de voturi pentru.

Deci, vă supun spre aprobare... Da, vă rog! Domnul deputat Gaspar.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Potrivit art.108, alineatul final din Regulament, Camera hotărăște, la propunerea președintelui sau unui a grup parlamentar, ce modalitate de vot se va folosi.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

În mod normal, se folosește votul deschis. Numai dacă nu este vot deschis trebuie supus la vot, dar dacă insistați vă supun la vot, dacă votul este deschis. Acum, supunerea la vot, acceptați să fie vot deschis pentru aprobarea acestei chestiuni? Da. Bun.

Deci, vă supun la vot dacă doriți să fie votul deschis.

Cine este pentru? Vă mulțumesc!

Voturi împotrivă? Abțineri? Numărați abținerile, domnule Mitrea. 7 abțineri.

Cu 7 abțineri, s-a adoptat să votăm prin vot deschis.

Vă supun spre aprobare...

Mai este vreo persoană care nu este deputat, în sală? Dacă mai e vreo persoană care nu este deputat, rog să părăsească sala! Vă rog!

Pentru ziariști, pentru alte persoane, personal auxiliar există locuri speciale în care trebuie să stea. Vă rog foarte mult, nu vrem să apară influențat votul final asupra acestor legi! Da?!

Da, vă mulțumesc!

Vă supun spre aprobare proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii pentru transformarea Fondurilor Proprietății Private în Societăți de Investiții Financiare nr.133/1996.

Cine este pentru? Vă rog să numărați!

Domnul Dan Ioan Popescu (din sală):

Rezultatul votului! Vă rugăm rezultatul! Nu se poate!

(Rumoare și vociferări din partea Opoziției)

Domnul Miron Tudor Mitrea (din fața prezidiului):

Domnule președinte, procedură!

Domnul Acsinte Gaspar (din sală):

Procedură!

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, avem 171 de voturi pentru și nu 172!

(Aplauze, deputații Opoziției)

Impotrivă? Vă rog să numărați! 88 de voturi împotrivă.

Abțineri? Vă rog să numărați! 2 abțineri.

Vă mulțumesc!

(Aplauze, deputații Opoziției)

Vă rog frumos să vă ocupați locurile în sală! Vă rog să vă ocupați locurile în sală!

Vă supun spre aprobare, în integralitatea lui, proiectul de Lege pentru modificarea și completarea...

Domnul Mitron Tudor Mitrea (la prezidiu):

Dar rezultatul celălalt...

Domnul Andrei Ioan Chiliman::

Păi, de vreme ce nu s-au întâmplat cele 172 de voturi, evident că 171 de voturi sunt insuficiente pentru trecerea unei legi organice.

Vă supun spre aprobare proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.3/1977 privind pensiile sociale de stat și asistență socială.

Fiind o lege organică, vă voi supune spre aprobare această lege, tot cu vot deschis, cum am aprobat adineaori.

Cine este pentru? Vă mulțumesc!

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Deci, nu sunt nici abțineri, nici voturi împotrivă.

171 plus 88, sunt peste 240 voturi pentru. Fiind o lege organică a fost adoptată.

Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.130/1996 privind Contractul colectiv de muncă.

Este tot o lege organică și este nevoie de minimum 172 de voturi pentru.

(Rumoare, discuții)

Vă rog să păstrați liniștea în sală, ca să putem să supunem la vot acest proiect. Sunteți amabili să păstrați liniștea în sală?

Vă supun spre aprobare... (Discuțiile în sală continuă)

Vă rog să păstrați liniștea în sală! Vă mulțumesc!

Vă supun spre aprobare finală proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.130/1996 privind Contractul colectiv de muncă.

Cine este pentru? Vă rog să numărați! Vă rog să vă ocupați locurile în sală și vă rog să numărați!

Sunt 172 plus 10, sunt 182 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? Și vă rog să numărați! 16 voturi împotrivă.

Abțineri? Vă rog să numărați!

70 de abțineri.

A fost aprobat și acest proiect de lege. La această lege dorește să ia cuvântul, după dezbateri, domnul deputat Mitrea. Vă rog!

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Am ținut foarte mult, domnule președinte, și vă mulțumesc, să iau cuvântul după ce această lege a fost votată, a fost o lege organică, a trecut, pentru a menționa și a explica votul, abținerea pe care a avut-o Grupul parlamentar PDSR. Această lege, prin două articole, prin mărirea numărului de membri la 50 pentru sindicatele care au dreptul să negocieze și prin micșorarea numărului de membri necesari ca un sindicat să fie reprezentativ, dă, așa cum, consecvent, ne-am învățat din partea actualei Puteri, o lovitură extrem de dură mișcării sindicale din România. Aceasta în timp ce majoritatea (Rumoare) dintre dumneavoastră sprijină privatizarea și înființarea întreprinderilor mici și mijlocii, în același timp interzicem salariaților care vor lucra în acest domeniu să se organizeze în sindicate. Cred că nu exagerez dacă spun că această lege, modul în care a fost votată, este un pumn în gură sindicatelor din întreprinderile private și dovedește din nou că avem de-a face cu o politică de dreapta și de distrugere a sindicatelor din România. Vă mulțumesc. (Aplauze)

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă voi supune spre aprobare, în continuare, constituirea a două comisii de mediere. (Rumoare)

Doamna Dobrescu dorește și dânsa. Doamna deputat Dobrescu, vă rog!

Doamna Smaranda Dobrescu:

Stimați colegi,

Ca să nu ne despărțim cu un clișeu fals, aș vrea să vă reamintesc prevederea legii. Sindicatele care au un număr de peste 50 de membri, pot, sunt obligate să negocieze, toate celelalte mai mici au dreptul să o facă. (Aplauze)

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 31 january 2023, 2:20
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro