Plen
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of April 17, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 17-04-1997 Printable version

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of April 17, 1997

  1. Continuarea dezbaterilor și adoptarea proiectului Legii bugetului de stat pe anul 1997 (Anexele 3/46-18)

Lucrările ședinței încep la ora 9,00.

Ședința este condusă de domnul Radu Vasile, vicepreședinte al Senatului, asistat de domnii Andrei Ioan Chiliman, vicepreședinte al Camerei Deputaților, și Cristian Dumitrescu, vicepreședinte al Senatului.

Domnul Radu Vasile:

Vă rugăm să luați loc. Continuăm discuția asupra bugetului.

Declar deschisă ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului, anunțându-vă că, din totalul celor 486 de deputați și senatori, și-au înregistrat prezența la lucrări un număr de 284. 202 sunt absenți,din care 98 cu însărcinări temporare, în sensul că cele două Comisii economice, finanțe-bănci discută problema Legii privatizării băncilor.

Cvorumul de lucru: 195.

Reluăm dezbaterile la Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 1997.

Continuăm cu dezbaterile la Anexa 3/46. Dacă aveți observații asupra Anexei 3/46?

Nefiind observații, vă rog să vă exprimați prin vot asupra Anexei 3/46.

Cine este pentru?

Vă rugăm și grupul acela, din mijloc, să ia loc și să ridice mâna. Da.

Împotrivă?

Abțineri? 3 abțineri.

Cu majoritatea de voturi necesară, a fost adoptată Anexa 3/46.

Anexa 3/47. Observații? Nu sunt observații. Vă rog să vă exprimați prin vot.

Cine este pentru? Cu o majoritate impresionantă...

Cine este contra? Nimeni.

Cine se abține? Unul.

Cu o majoritate, cum spuneam, impresionantă, a fost adoptată Anexa 3/47.

Anexa 3/48. Observații? Vă rog să vă exprimați prin vot.

Pentru? Contra?

Se abține... Două abțineri importante...

Prin urmare, Anexa 3/48 a fost adoptată cu majoritate de voturi.

3/49. Observații? Vă rog să vă exprimați prin vot.

Cine este pentru?

Cine este contra?

Cine se abține? O abținere.

Anexa 3/49 a fost adoptată cu mare majoritate...

Anexa 3/50. Observații? Nu sunt.

Cine este pentru?

Contra e cineva?

Cine se abține?

Cu marea majoritate de voturi, a fost adoptată Anexa 3/50.

Anexa 3/51. Nu sunt observații.

Cine este pentru?

Contra este cineva?

Cine se abține? Nu se mai abține nimeni.

Deci, cu unanimitate, aș putea spune, Anexa 3/51 a fost adoptată.

Anexa 3/52. Nefiind observații, cine este pentru?

Contra? Abțineri?

Cu aceeași unanimitate a fost adoptată și Anexa 3/52.

Anexa 3/53. Nu sunt observații... E o observație! Domnul deputat Șerban!

Domnul Gheorghe Șerban:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Comisia de cultură, artă, mijloace de informare în masă a solicitat, prin amendament, la Comisia buget-finanțe, respectarea art. 45 din Legea nr. 41/1994,care este legea de funcționare a Radiodifuziunii și Televiziunii și care prevede că în bugetele Radiodifuziunii și Televiziunii costurile pentru relee, deci pentru transmisie, sunt asigurate de la bugetul de stat. Din păcate, în bugetul din anul acesta nu sunt asigurate. Nu sunt asigurate,deci nu se respectă art. 45 din Legea nr. 41/1994.

De aceea, am solicitat domnului ministru de stat Ciumara să găsească o soluție... Am aici și o adresă din partea Sindicatului din Radiocomunicații, care își exprimă îngrijorarea pentru faptul că, în condițiile în care nu se asigură aceste fonduri, Televiziunea și Radiodifuziunea neputându-le plăti, radiocomunicațiile nu vor putea funcționa și, în acest caz, putem avea situații dificile din punct de vedere social, atât la Radio, la Televiziune, cât și în domeniul comunicațiilor.

Există promisiunea,din partea domnului ministru de stat Ciumara, am înțeles...,că la rectificarea bugetului se vor aloca sumele necesare în continuare. Însă după calculele făcute, la Televiziune, de pildă, sumele alocate la noile prețuri stabilite de către Ministerul Telecomuncațiilor nu ar ajunge decât până în luna iunie, cel mult. Eventual, o asigurare din partea domnului ministru de stat că, în orice condiții, Radioul și Televiziunea nu-și vor înceta emisia pe motiv că nu sunt asigurate fondurile necesare pentru transmiterea programelor.

Vă mulțumesc.

Domnul Radu Vasile:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Domnul ministru Mircea Ciumara.

Domnul Mircea Ciumara (ministru de stat, ministrul finanțelor):

Deocamdată, nici Radioul, nici Televiziunea nu au făcut contract cu cei cu releele, pentru a ști precis la ce tarife și cât valorează. În condițiile în care își neglijează propriile nevoi și nu fac asemenea contracte, noi nu putem ști ce sume să includem în buget. Nu putem promite sumele, atâta timp cât nu s-au sinchisit, nu s-au deranjat să facă contractele. După ce își vor face datoria elementară de a contracta,să știm exact la ce tarife și cât este suma,atunci putem discuta!

Deci până nu-și îndeplinesc minimum de obligații, Radioul și Televiziunea, nu pot să-mi iau nici un angajament.

Domnul Radu Vasile:

Mulțumesc, domnule ministru.

Din partea comisiei, aveți? N-aveți nici o părere... Bun.

Supunem la vot amendamentul domnului deputat Șerban... N-a fost amendament, a fost o propunere... E propunerea Comisiei de cultură.

Domnul Gheorghe Șerban:

Îmi cer scuze domnului ministru de stat Ciumara... Era vorba de un angajament de principiu...

Deci, de înțelegere că se vor asigura sumele necesare, în condițiile respective. Motivele pentru care nu s-au realizat contractele,domnul ministru Ciumara le știe foarte bine: este vorba de aprobarea noilor tarife la Radio și la Televiziune, de acestea depind și sumele venite din abonamente; de asemenea, prețurile de retransmitere a programelor de emisie sunt încă nestabilite și neclare...

Deci era vorba de un angajament de principiu și nimic mai mult. Nu de bani, propriu-zis, acum...

Domnul Radu Vasile:

Supun la vot, acum, Anexa 3/53, așa cum este... Cu angajamentul urmează să se vadă ce se întâmplă cu el... Deci, Anexa 3/53.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Cine se abține? 7 abțineri.

Deci, cu marea majoritate, a fost adoptată Anexa 3/53.

Anexa 3/54. Observații? Nu sunt. Supun la vot Anexa 3/54.

Pentru? Mulțumesc.

Contra? Se abține cineva?

Cu o abținere, a fost adoptată Anexa 3/54.

Anexa 3/55. Observații nu sunt.

Pentru? Mulțumesc.

Contra? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

În unanimitate, Anexa 3/55 a fost adoptată.

Anexa 3/56 nu există? Nu apare Anexa 3/56...

Urmează Anexa 3/57. Oficiul Concurenței... Observații? Nu sunt.

Pentru? Împotrivă? Abțineri?

Anexa 3/57 a fost adoptată.

Anexa 3/58. Observații?

Pentru? Contra? Se abține cineva?

În unanimitate, Anexa 3/58 a fost adoptată.

3/59. Observații?

Pentru? Împotrivă? Abțineri?

În unanimitate, Anexa 3/59,adoptată.

La Anexa 3/60 avem... din partea comisiilor sau din partea ministerului? Domnul ministru Mircea Ciumara.

Domnul Mircea Ciumara:

Pentru că ieri am transferat la Academia Română un miliard de la fondul de rezervă bugetară, trebuie să facem modificarea,în 3/60,la poziția 9 501, cu 0,1. Da? Deci se scade un miliard de aici.

Domnul Radu Vasile:

De acord! Corect!

Nu sunt observații. Supun la vot Anexa 3/60,cu modificarea propusă de domnul ministru al finanțelor, Mircea Ciumara.

Cine este pentru? Contra? Abțineri?

A fost adoptată Anexa 3/60,cu modificarea amintită.

Supun la vot Anexa 3 în ansamblul său.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Cine este contra? Două voturi contra.

Cine se abține? 5 abțineri.

Cu marea majoritate de voturi,două contra, 5 abțineri,a fost adoptată Anexa 3, în ansamblul său.

La Anexa 4 avem observații? Nu. Supun la vot Anexa nr. 4.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

Cu două abțineri și marea majoritate de voturi, Anexa 4 a fost adoptată.

Anexa nr. 5. Observații, mai întâi, la Anexa nr. 5. Dacă nu sunt, supun la vot Anexa nr. 5, în varianta comisiei, acceptată de inițiator, de Ministerul Finanțelor.

Cine este pentru? Împotrivă?

Se abține cineva? O abținere.

Cu o abținere, cu marea majoritate de voturi, a fost adoptată Anexa nr. 5,în varianta propusă de comisie și acceptată de Ministerul Finanțelor.

Anexa nr. 6. Observații? Poftiți! Stați, că este mai întâi domnul deputat Marin Cristea, și apoi domnul senator.

Domnul Marin Cristea:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor parlamentari,

Amendamentul pe care-l propun la Anexa 6, respectiv la "Transferul din bugetul de stat către bugetele locale", constă în diminuarea,la capitolul: "Contribuții ale părții române pentru investiții finanțate parțial din împrumuturi externe",pentru unele proiecte de îmbunătățire a infrastructurii unor localități, diminuarea cu 55 de miliarde, respectiv de la nivelul fondurilor prevăzute în raportul Comisiei de buget-finanțe, de 178 de miliarde, la 123 de miliarde și transferul acestor 55 de miliarde la capitolul "Investiții pentru îmbunătățirea infrastructurii localităților", pe următoarele considerente și la următoarele 9 județe:

- Alba: față de proiect, plus 4 miliarde 123 de milioane;

- Arad: plus 4 miliarde 391 de milioane;

- Bihor: plus 3 miliarde 387 de milioane;

- Botoșani: plus 8 miliarde 372 de milioane;

- Cluj: plus 5 miliarde 458 de milioane;

- Giurgiu: plus 8 miliarde 848 de milioane;

- Hunedoara: plus 5 miliarde 500 de milioane;

- Tulcea: plus 5 miliarde 516 milioane;

- Vaslui: plus 9 miliarde 395 milioane.

În anul 1995-1996 au fost finalizate studiile din Fondul PHARE și contribuția românească pentru determinarea nivelului indicilor calității vieții pe teritoriul României și, în același timp, planurile de amenajare a teritoriului zonelor Munților Apuseni, din județele Alba, Hunedoara, Arad, Bihor, Cluj, a Deltei Dunării și, în ansamblu, județele Tulcea, Botoșani, Vaslui și Giurgiu, din care s-a desprins că, în aceste zone, toți indicii calității vieții se situează pe ultimele trei locuri.

De aceea au fost elaborate două Hotărâri de Guvern, 323 și 1007/1996, care, în baza concluziilor și constatărilor propuse, s-a hotărât ca anual acestor 9 județe, pentru destinațiile pe care le-am menționat, să li se acorde prioritate, în limitele resurselor bugetare, pentru apropierea indicilor calităților vieții de media pe țară și a acestor zone și județe.

Aceasta este motivația, iar diminuarea de la 178 de miliarde, la capitolul: "Investiții finanțate parțial din împrumuturi externe", cu 55 de miliarde, și ajungerea acestora la 123 de miliarde, pentru cele 8 programe de îmbunătățire a infrastructurii unor localități din România, nu vor depăși 120 de miliarde. Cu alte cuvinte, această valoare de 123 de miliarde,ce propun să rămână la acest capitol,este suficientă pentru contribuția părții române la lucrările ce, efectiv, se vor realiza.

Spun acest lucru, bizuindu-mă pe evaluări făcute în cunoștință de cauză, pentru că aceste programe au fost conduse de subsemnatul. În 1996, noi, pe trei programe începute, am cheltuit 6,7 miliarde. Nici unul din cele 8 programe nu se prevede a fi realizat în mai puțin de 8 trimestre, iar următoarele 5 programe nu sunt programate nici să înceapă mai devreme de trimestrul 3, două,și de trimestrul 4,ultimele trei.

Deci, cu suma de 123 de miliarde rămasă, este suficient ca să se acopere contribuția părții române la aceste lucrări.

De altfel, atunci când am susținut, în comisie, această propunere, nivelul cheltuielilor la această poziție de investiții era 361 de miliarde; pentru alte destinații au mai fost luate 183 de miliarde, și vă garantez că cele 123 de miliarde propuse sunt suficiente.

Vă mulțumesc.

Domnul Radu Vasile:

Mulțumesc, domnule deputat.

Domnul senator Crețu.

Domnul Ioan Crețu:

Mulțumesc, domnule președinte,

Domnilor miniștri,

Stimate colege și stimați colegi,

Domnul ministru Cristea m-a scutit de o întrebare.

Adresez o întrebare domnului Ciumara, ministrul finanțelor, dacă la bugetele pe care le-am discutat în ultimii 4 ani apărea, la "Transferuri de la bugetul central la bugetele locale, pentru sănătate și pentru învățământ, defalcat. Prin bunăvoința Guvernului, sănătatea a primit, în plus față de proiectul inițial, 500 de miliarde care s-au defalcat la consiliile județene și locale, orășenești, aceste sume fiind utilizate pentru sănătate, pentru cheltuieli de întreținere: alimente, apă, căldură, canal și lumină. De data aceasta nu apar, nici în Anexa nr. 5, nici în Anexa nr. 6,sumele defalcate pentru sănătate sau pentru învățământ. L-aș întreba pe domnul ministru cum se va rezolva această problemă.

A doua problemă, la anexa pe care o discutăm acum, cum a spus domnul ministru Cristea, sunt 9 sau 10 municipii care beneficiază de credite externe pentru modernizarea infrastructurii la rețele de aprovizionare cu apă și 5 la termoficare.

Așa este, domnule ministru? Așa este.

Printre care și Aradul, cu două proiecte: unul pentru modernizarea centralei sau stației de aprovizionare cu apă și al doilea, pentru modernizarea rețelei din municipiul Arad.

Apare la această anexă o sumă de 170 și ceva de miliarde, contribuția părții române la creditele externe acordate de Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare pentru modernizarea infrastructurii. Dar nu este defalcată pe cele 10 municipii. Îl rog pe domnul ministru să răspundă și la această întrebare.

Vă mulțumesc.

Domnul Radu Vasile:

Mulțumesc, domnule senator.

Din partea comisiei? Domnul deputat Constantinescu. A,mă scuzați! Mă scuzați, domnule președinte al comisiei.

Domnul deputat Șteolea.

Domnul Petru Șteolea:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

Vin în susținerea amendamentului făcut aici de domnul deputat Cristea, în sensul în care aceste două acțiuni,demarate prin cele două hotărâri de guvern,sunt absolut necesare. Ele vin după o analiză concretă, după insistența cu care aceste județe au susținut rezolvarea unor probleme prioritare în ceea ce privește dezvoltarea infrastructurii în anumite zone. De fapt, pe această linie s-a mers și în Hunedoara și în această etapă când grupul de parlamentari de Hunedoara a gândit, împreună cu organismele locale,și acest lucru a fost apreciat și s-a luat poziție în această chestiune, inclusiv de reprezentanți ai Guvernului, la deplasările în Valea Jiului pentru a se putea emite o hotărâre de guvern,noi am vrut, de fapt, și o lege pentru declararea Văii Jiului ca zonă defavorizată. Există argumente pentru acest lucru. Faptul că pentru acest grup de județe, în anii anteriori, s-a găsit această variantă de susținere este un lucru bun. Ea trebuie susținută și, de altfel, continuată. Gândul nostru pentru Valea Jiului este de a continua această acțiune. Eu zic că acceptând, domnule ministru de stat, această redistribuire făcută prin amendament, dăm cumva și "o gură de oxigen" pentru ceea ce vrem să întreprindem în județul Hunedoara pentru Valea Jiului. Este o continuitate.

Domnul Radu Vasile:

Vă mulțumesc, domnule deputat. Stați puțin, mai este o intervenție.

Domnul deputat...

Domnul Marian Ianculescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Domnule președinte,

Domnule ministru de stat,

Doamnelor și domnilor senatori și deputați,

Vin în fața dumneavoastră să susțin cauza unui județ care, dacă nu este chiar pe ultimul loc din punct de vedere al dezvoltării economico-sociale, totuși este pe penultimul loc. Este vorba de județul Teleorman.

Vin cu respectuoasa rugăminte în fața dumneavoastră pentru a susține acest județ din punct de vedere al investițiilor de transfer de la bugetul de stat către bugetele locale măcar pentru un minim-minim necesar pentru dezvoltarea acestui județ și aducerea lui la un stadiu de dezvoltare cât de cât mai acceptabil și am venit cu un amendament de a suplimenta de la 48 miliarde,cât a fost alocat acestui județ,la o sumă minimă,s-au făcut calcule la nivel de consiliul județean, de circa 88 miliarde. Deci ar fi vorba de circa 39 de miliarde lei.

Având în vedere că o parte din județe,chiar și municipiul București,mai poate beneficia de credite externe, deci mai au și alte posibilități de asigurare a unor surse de finanțare a obiectivelor sociale de investiții din județele respective, ne-am gândit, dacă este posibil, de exemplu, să luăm de la municipiul București acei 39 de miliarde lei care, fiind Capitala țării, poate să mai atragă fonduri din alte surse pentru dezvoltare.

Vin încă o dată cu afirmația și susțin județul Teleorman în condițiile în care întreaga conducere a lui este a coaliției majoritare: președinte, vicepreședinți, toți. Asta nu mă împiedică să sprijin, ca deputat P.D.S.R., județul Teleorman pentru realizarea acestui deziderat.

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Domnul Radu Vasile:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Poftiți, încă o intervenție... Domnul deputat...

Domnul Vicențiu Găvănescu:

Senator P.N.L. Vicențiu Găvănescu, de Teleorman.

Domnule președinte,

Onorați colegi,

Onorate colege,

Sunt obligat moral, fiind unul dintre cei care fac parte din coaliția guvernamentală, să intervin în susținerea ideilor afirmate mai înainte de domnul Marin Ianculescu, deputat de Teleorman.

Județul Teleorman, de-a lungul anilor, în cei 7 ani de la Revoluție, nu a primit absolut nimic pentru dezvoltare. Suntem un județ subdezvoltat și,după cum reiese din cercetările făcute de grupuri internaționale în domeniu,nu numai că este penultimul din județele țării, dar din el s-a reușit întotdeauna a se atrage foloase, și nimeni nu s-a gândit să investească ceva pentru județul nostru.

În campania electorală am fost obligat moralicește să promit alegătorilor noștri că ne vom bate ca și acest județ să intre pe un nou făgaș în ceea ce privește dezvoltarea investițională.

Vin cu rugămintea respectuoasă față de dumneavoastră de a susține această idee, acest transfer de 39 miliarde lei, ca și județul nostru să poată reuși încadrarea în minimul necesar pentru noi investiții. Suntem un județ agrar care trebuie,măcar în acest domeniu investițional, al agriculturii,să beneficieze de cele 39 de miliarde propuse în amendamentul care a fost respins de Comisia de buget-finanțe.

Vă mulțumesc.

Domnul Radu Vasile:

Mulțumesc, domnule senator.

Mai sunt intervenții asupra acestei anexe? Nu.

Mă bucur că ați venit, domnule Vosganian, deci puteți avea o intervenție.

De la comisie intervine cineva? Nu vrea să intervină.

Din partea inițiatorului, domnul secretar de stat Gorcea.

Stați puțin, domnule Gorcea, că dorește domnul Vosganian să ne spună ceva.

Domnul Varujan Vosganian:

Nu aș vrea să supăr pe nici un coleg parlamentar, dar în ceea ce privește județele, practic nu a fost județ unde parlamentarii să nu se fi simțit datori să încerce să rezolve câte ceva, motiv pentru care am mers pe ideea să lăsăm lucrurile așa, pentru a nu da sentimentul că fiecare modificare în plus este rezultatul unor presiuni politice. Fiecare județ are o necesitate în plus. Eu sunt parlamentar de Iași și știu câte lucruri în plus trebuie pentru Iași. Dar tocmai din acest motiv, pentru a nu dezavantaja pe nimeni... Vă imaginați că, dacă modificăm ceva la un județ, toate celelalte circumscripții vor spune: "Județul cutare cum a reușit și dumneata nu ai reușit?"

Așa că părerea mea este să lăsăm lucrurile cum sunt pentru a fi colegi unii cu alții.

Vă mulțumesc.

Domnul Radu Vasile:

Mulțumesc, domnule senator, pentru intervenția dumneavoastră.

Din partea inițiatorului, domnul secretar de stat Gorcea va pune lucrurile la punct.

Domnul Corneliu Gorcea: (secretar de stat la Ministerul Finanțelor)

Domnule președinte de ședință,

Doamnelor și domnilor,

Referitor la întrebarea domnului senator Crețu, vreau să menționez că până anul trecut într-adevăr pentru sănătate erau prevăzute în buget, ca de altfel și pentru învățământ, niște limite minime de cheltuieli, dar până anul trecut noi nu am avut criterii de repartizare a sumelor defalcate. O dată cu apariția noii Legi a finanțelor și prin stabilirea acestor criterii, sumele defalcate s-au stabilit pe baza criteriilor pe care le găsiți la Anexa nr. 10. Dacă ne uităm acolo, vedem că pentru sănătate, din 100% este alocat 40%, adică 34%, în funcție de numărul de paturi din spital, și 6% în funcție de numărul dispensarelor.

Referitor la transferuri, vreau să precizez că acestea s-au stabilit în funcție de procesul investițional din fiecare județ. Creșterea pe total țară este de 164%, iar la cele 10 județe cuprinse în proiectele B.E.R.D., de dezvoltare a utilităților municipale, li s-a dat o creștere superioară pe țară de 180%. De aceea, noi nu ne însușim amendamentul ca suma de 178 miliarde să o determinăm acum, pentru că ea trebuie repartizată pe județe în funcție de modul în care se derulează cele 4 acorduri de împrumut cu B.E.R.D.

Vă mulțumesc.

Domnul Radu Vasile:

Mulțumesc.

Domnul ministru Mircea Ciumara.

Domnul Mircea Ciumara:

A mai rămas o singură problemă care s-a ridicat: Teleorman. Autoritățile locale au solicitat 34,7 miliarde, iar domnii parlamentari solicită 39 miliarde. Mi se pare că autoritățile locale știu mai bine despre ce este vorba.

Din sală:

La microfon... Mai tare...

Domnul Mircea Ciumara:

Nu este vina mea că ăsta merge încet. Ce să-i fac eu?! Sunt economist, nu inginer!

Autoritățile locale au solicitat 34,7 miliarde, iar parlamentarii cer 39 miliarde. Presupun că autoritățile locale știu mai bine ce nevoi au. Chiar și așa nu putem satisface cererea domnilor parlamentari, pentru că nu avem resurse; de aceea nu poate fi acceptată propunerea ridicată aici de cei doi parlamentari. (Discuții.)

Domnul Radu Vasile:

Poftiți, domnule deputat.

Domnul Marin Cristea:

Eu aș dori să se rețină că nu este vorba de intervenția fiecăruia dintre noi pentru județele pe care le reprezentăm și această necesitate a rezultat în urma unor studii făcute împreună cu instituțiile europene pentru România și completate cu studiile proprii socio-urbane. Un aspect.

Al doilea aspect. Ținând cont de aceste concluzii și constatări, pe baza planurilor de amenajare a teritoriului național,din care au rezultat aceleași scăderi la aceste 9 județe, respectiv 4 județe și 6 zone deficitare, de departe sunt condițiile cele mai grele din Țara Românească, iar guvernul trecut, nu actual!, și-a propus ca,în conceptul dezvoltării regionale și în conceptul modern al Europei, zonele deficitare încet-încet să fie apropiate de condiții ceva mai bune, decente în același timp.

Acesta este conceptul de dezvoltare regională, care nu este propriu României, ci este propriu tuturor țărilor spre care tindem să ajungem.

Al treilea punct de vedere, vreau să fie reținut, pentru că nivelul fondurilor pentru structura localităților în proiectul de buget pe 1997 reprezintă numai cel mult 76%, în prețuri comparabile față de anul 1996. Aceasta în condițiile în care considerăm că devalorizarea sau deflația este de 2,16% și nu de 2,6%, cât este în realitate. Dacă este cu 2,6%, nivelul resurselor pentru infrastructura localităților nu depășește 63%. Acel 101, 62 este la prețuri comparabil exprimate.

Vă mulțumesc și susțin că este bine ce facem aici.

Domnul Radu Vasile:

Mulțumesc, domnule deputat.

Având în vedere că amendamentele propuse au fost...

A!, mai este o intervenție... două.

Doamna deputat.

Doamna Viorica Afrăsinei:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Eu doresc să răspund domnului Vosganian Varujan, distinsul nostru coleg, că personal am făcut intervenții de la acest microfon pentru județul meu (deși nu m-a nominalizat, fac parte din colegii care și-au susținut județele), nu pentru a mă afla la acest microfon sau pentru a-mi face datoria numai de formă pentru populația județului Botoșani, ci pentru că am avut naivitatea să cred că acest Guvern va fi cât de cât receptiv la problemele grele ale județelor și la problemele pe care noi, parlamentarii, le ridicăm aici.

De asemenea, doresc să răspund domnului ministru Ciumara,pe care, de altfel, îl respect foarte mult, că Domnia sa nu are dreptate când spune că administrațiile locale știu mai bine problemele și nevoile județului. Voi face această dovadă aducându-i un material, pe care momentan nu-l am la mine, dar pe care i-l voi aduce într-o jumătate de oră, cel mult, de la prefectul de Botoșani, prin care solicită tocmai suplimentarea la acest capitol și iată de ce susțin cu toată convingerea amendamentului propus de colegul meu, domnul deputat Marin Cristea.

Vă mulțumesc.

Domnul Radu Vasile:

Vă mulțumesc, doamnă deputat. Am reținut și declarația de principii față de domnul Mircea Ciumara.

Domnule deputat, poftiți.

Domnul Costică Ciurtin:

Mulțumesc, domnule președinte.

Voi susține aceleași poziții anterior formulate aici și de domnul Cristea pentru județul Cluj.

Aș dori să fie suplimentat bugetul județului Cluj având în vedere următoarele aspecte.

Este o zonă deosebit de vitregită, în sensul că acest județ cuprinde o bună parte a Munților Apuseni, unde drumurile sunt impracticabile, deci nu se mai poate merge nici măcar cu căruța în această zonă.

Sunt o serie de localități care nici măcar nu mai sunt cuprinse în procesul de electrificare și, să zicem, așa, ar veni în completarea Legii nr. 33 privind moții,pe care am adoptat-o anul trecut - care ar duce la un spor de bunăstare,zicem noi,în condițiile în care aceste fonduri ar fi suplimentate pentru județul Cluj.

Deci ar fi aceste trei lucruri: drumuri, lumină și exploatarea zonei forestiere de acolo. Ne-ar prinde foarte bine dacă domnul ministru Ciumara ar binevoi să dea măcar vreo 10 miliarde lei în plus pentru județul Cluj.

Domnul Radu Vasile:

Cred că trebuie să ne oprim la aceste 4 județe. În total sunt 42, nu are rost să le luăm pe toate. Vă rugăm foarte mult, domnule senator. (Discuții, rumoare.)

A, este chestiune generală, nu de județ! Bun.

Domnul Corneliu Constantin Ruse:

Mulțumesc, domnule președinte.

Sunt Cornel Ruse, de la P.D.

Aș vrea să vă propun ca la coloana a patra din capul de tabel al Anexei nr. 6, unde se vorbește despre asigurarea protecției sociale a populației pentru energie termică și transport urban, să eliminăm cuvântul "urban" din sintagma "transport urban". Vă argumentez de ce.

În această țară, după Revoluție, în fiecare an, din ce în ce mai multe localități sunt izolate, iar cetățenii din aceste localități și, în special, copiii de vârstă liceală, nu se pot deplasa la unitățile de învățământ și salariații la locul de muncă din cauza faptului că tarifele pe mijloacele de transport în comun sunt atât de mari, încât copiii au abandonat procesul educațional.

Pe de o parte, consiliile locale sau județene sunt dispuse să subvenționeze anumite curse de transport călători, în special pentru profesorii care se deplasează la unitățile de învățământ sau pentru elevii care se deplasează la unitățile de învățământ din mediul urban,deci s-ar putea subvenționa aceste curse,dar nu există temei legal, iar acest cuvânt "urban" împiedică realizarea subvenției.

Eu vă propun eliminarea acestui cuvânt, "urban".

Domnul Radu Vasile:

Mulțumesc, domnule senator.

Domnule secretar de stat, doriți să răspundeți la ultima intervenție?... Că la celelalte ne-am lămurit.

Domnul Corneliu Gorcea:

Nu ne putem însuși acest amendament, întrucât, potrivit legislației în vigoare, se finanțează de la buget numai regiile care au în obiectul de activitate transportul urban. Scoțând cuvântul "urban" înseamnă că ar intra, pe banul public, și societăți comerciale, or noi,la buget, nu finanțăm și societăți comerciale care au în profil transportul.

Mulțumesc. (Discuții, rumoare.)

Domnul Corneliu Constantin Ruse (din sală):

Care legislație în vigoare, că numai în Legea bugetului se prevede!

Domnul Radu Vasile:

Domnule deputat, vă rugăm! Acesta este răspunsul din partea inițiatorului. Fiind vorba de o propunere de eliminare, o supunem la vot. Dacă plenul Senatului o acceptă sau nu...

Supun la vot propunerea domnului deputat Ruse, de a elimina din capul de tabel de la Anexa nr. 6 cuvântul "urban", deci "transport urban".

Cine este pentru eliminare? Mulțumesc.

Împotrivă? 7 voturi împotrivă.

Cine se abține? O abținere.

A fost adoptat amendamentul cu 7 voturi împotrivă.

Celelalte amendamente au primit răspuns din partea inițiatorilor.

Supun la vot Anexa nr. 6, în propunerea comisiei și acceptată de inițiator. În condițiile în care,

fără îndoială, propunerea comisiei cade la vot, se vor lua amendamentele pe rând.

Supun la vot textul Anexei nr. 6, propus de comisie și acceptat de Guvern.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă? 13 voturi împotrivă.

Cine se abține? 6 abțineri.

Cu 7 voturi împotrivă și 6 abțineri, a fost adoptată, cu mare majoritate, anexa cu textul amintit.

Anexa nr. 7. Observații?

Domnul deputat Gaspar.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Vă rog să observați că la Anexa nr. 7, la punctele 1 și 2, comisiile de fond au făcut niște amendamente. V-aș ruga să le puneți în discuție și după aceea să se exprime votul.

Domnul Radu Vasile:

Păi, da. Domnul președinte Vosganian. Noi avem aici, la Anexa nr. 7, propunerea comisiei ca la finalul textelor de la punctele 1 și 2 să se adauge următoarele: "inclusiv dotări cu sisteme de măsură la consumatorul final". (Discuții.)

Vă referiți la altceva, domnule deputat?

Domnul Acsinte Gaspar (din sală):

Nu. La asta.

Domnul Radu Vasile:

Supun la vot Anexa nr. 7 cu textul propus de comisie, cu amendamentele respective și acceptate de Guvern.

Cine este pentru? Împotrivă?

Abțineri? O abținere.

Cu mare majoritate, a fost adoptată Anexa nr. 7.

Anexa nr. 8. Observații? Nu sunt.

Supun la vot Anexa nr. 8.

Cine este pentru? Împotrivă?

Abțineri? Două abțineri.

A fost adoptată Anexa nr. 8.

Anexa nr. 9. Observații? Nu sunt.

Supun votului Anexa nr. 9.

Cine este pentru? Împotrivă?

Abțineri? 6 abțineri.

S-a votat Anexa nr. 9 cu 6 abțineri.

Anexa nr. 10, conform textului propus de comisie. Observații? Doamna deputat. Avem o observație.

Doamna Viorica Afrăsinei:

Da, domnule președinte. Poate nu este o observație de fond, poate că este o observație numai de formă, totuși nu vreau să mă abțin să nu v-o relatez.

Iată deci, această anexă cuprinde criteriile de determinare a sumelor defalcate din impozitul pe salarii pe județe pe 1997. Aș ruga membrii Guvernului să înțeleagă acum de ce noi, județele, am încercat atât de mult să obținem fonduri de investiții pentru dispensare, locuințe, străzi, astfel încât în perioada următoare să avem și noi sume mai mari defalcate ca urmare a acestor procente stabilite de dumneavoastră în anexa aceasta.

Aș vrea să mai fac o observație. Nu suntem vinovați cu nimic că nu avem învățământ universitar, dumneavoastră, desigur că ne puteți sprijini să construim și în Botoșani sau în alte județe instituții de învățământ universitar -, nu suntem cu nimic vinovați că nu avem dispensare cât mai multe, pentru că noi am cerut dispensare și vreau să vă spun că, mai ales la Anexa nr. 6, numărul paturilor de spital nu mi se pare deloc elocvent, pentru că sunt județe și spitale unde sunt 2-3 bolnavi în pat, deci nu numărul paturilor ar conta, ci mai degrabă numărul bolnavilor. (Discuții.)

Domnul Radu Vasile:

Mulțumesc, doamnă deputat.

Domnul deputat Munteanu.

Domnul Mircea Mihai Munteanu:

Domnule președinte,

Domnule ministru,

Doamnelor și domnilor senatori și deputați,

Atunci când s-a discutat textul, am salutat faptul că, în sfârșit, actualul ministru de finanțe a prezentat niște criterii privind modul de determinare a sumelor defalcate din impozitul pe salarii, care sunt dirijate către bugetele locale. Trebuie să semnalez faptul că aceste criterii, după ce au fost prelucrate în comisiile reunite sesizate în fond, au suferit, să zicem, o modificare nu neapărat benefică, întrucât s-a dat o prioritate esențială aspectului de protecție sanitară. Asta sigur că da, are importanța sa, dar vă rog să aveți în vedere că sunt și multe alte criterii care trebuie evaluate la importanța adevărată, cum ar fi: gradul de urbanizare, de industrializare, care impun ambele criterii pe care le-am enumerat, necesitatea unor măsuri sporite de protecția mediului, cu cheltuielile mari pe care le incumbă și așa mai departe.

Vă precizez că această observație pe care o fac și pe care nu am concretizat-o într-o propunere către comisiile sesizate în fond tocmai pentru a nu îngreuna dezbaterile, aș vrea ca totuși să nu rămână numai cu aspect platonic, ci, prin intermediul stenogramei, să fie avute în vedere de Ministerul Finanțelor pentru anii următori.

Vă mulțumesc.

Domnul Radu Vasile:

Mulțumesc, domnule deputat.

Domnul ministru dorește să ia și dânsul cuvântul.

Poftiți, domnule ministru.

Domnul Mircea Ciumara:

Eu mă bucur că foștii mei colegi de comisie nu au uitat un subiect care ne-a preocupat în cei 4 ani cât timp am fost în aceeași comisie: acele criterii. S-ar putea să nu fie o perfecțiune aceste criterii și eu sper că se vor aduce corecturi de către Comisia de administrație publică în funcție de experiența care va rezulta în acest an. Deocamdată, așa cum sunt ele, bune sau rele, le-am utilizat pentru a redistribui banii. De aceea, a umbla la criterii în clipa asta ar crea disproporții fantastice.

Eu vă rog, în numele fostei colaborări, să ne faceți sugestii de îmbunătățire a acestei liste și, în cursul anului acesta, când vom prezenta în toamnă bugetul pentru anul viitor, să ținem seama de o listă mai bună. Da?

Mulțumesc.

Domnul Radu Vasile:

Mulțumesc, domnule ministru.

Sunteți mulțumită, doamnă deputat, de răspunsul domnului ministru, deci nu mai intervenim.

Supun la vot Anexa nr. 10, în propunerea și redactarea comisiei.

Cine este pentru?

Împotrivă? 6 voturi împotrivă.

Abțineri? 5 abțineri.

Cu mare majoritate de voturi, a fost adoptată Anexa nr. 10.

Domnul Mihai Baciu:

Domnule președinte,

Domnilor miniștri,

Stimați colegi,

Mă refer la Anexa nr. 11, pentru că acolo am ajuns. Este vorba de lista unităților administrativ-teritoriale autorizate să contracteze împrumuturi în anul 1997.

Nu vreau să lungesc vorba, vă spun de la început că nu cer bani. Să fie clar pentru toată lumea.

Împreună cu încă vreo câțiva colegi de-ai mei și, de fapt, destul de mulți, reprezint județul Iași, inclusiv, evident, alături de senatorul Varujan Vosganian, după cum a anunțat Domnia sa aici.

Municipiul Iași, la el mă refer, după cum știți este un oraș mare, lăsăm tradiția la o parte, vreau să vă spun că are în ultimii ani tot mai intens relații externe. Aceste relații nu sunt numai de ordin cultural, artistic, ci sunt și de ordin economic. Am avut întâlniri foarte multe, în ultimul timp, cu Primăria Iașului, mă refer la consiliul local, și ei au insistat foarte mult să punem umărul să ajutăm acest oraș, între altele și din acest punct de vedere economic, fără să afectăm bugetul.

Eu am venit aici, în fața dumneavoastră, cu această "biblie" financiară, trecătoare, care durează un an. Această "biblie",după cum ați observat și dumneavoastră, mă refer la cei care au citit-o - este una, în speță, mai mult de profeți decât de evangheliști. Evanghelia înseamnă o bună vestire, o veste bună. Biblia aceasta financiară este scrisă de profeți, căci, știți, profeții vorbeau mai mult de distrugeri, de nenorociri și, să spunem așa, de lucruri nu prea plăcute.

Ce vă cer eu dumneavoastră?

Ca în acest mare volum în care nu s-a mișcat, practic, nimic în două săptămâni, atâta cer: includerea Iașului între unitățile administrativ-teritoriale care să contracteze împrumuturi. Deci nu cerem bani de la buget, pentru că știu că nu sunt. Cerem doar atât, pentru că Iașul deja a depus documentația conform legii care este stipulată aici, pentru a fi îndrituit să facă aceste împrumuturi.

Atâta cerem. Și-l rugăm și pe domnul ministru Ciumara, rugăm și comisia și, bineînțeles, în primul rând pe dumneavoastră, care aveți puterea în mână, să aprobați acest singur verset în această mare biblie, trecătoare, care este bugetul pe anul 1997. Să fie aici la numărul 11 municipiul Iași!

Atât!

Mulțumesc.

Domnul Radu Vasile:

Mulțumesc, domnule deputat.

Domnul senator Vosganian ce părere are despre această propunere? În calitate de președinte al Comisiei de buget-finanțe, nu de senator de Iași.

Domnul Varujan Vosganian:

Domnule președinte,

Am avut o dezbatere furtunoasă în comisie în legătură cu art. 37 alin. 2, pentru că noi am fi vrut să demarăm la Iași un program pentru titluri municipale. Neputând face acest lucru și limitându-se împrumutul la numai 20%, eu cred că putem avea această consolare a municipiului Iași care, în prezent, este un municipiu care trebuie sprijinit pentru proiectele pe care le are pentru viitor. Așadar, consultându-mă și cu colegii mei, noi considerăm că se poate trece acolo și Consiliul local al municipiului Iași, fără ca,așa cum spune domnul deputat Baciu, să amenințe prea mult datoria publică, având în vedere limitările la art. 37 alin. 1.

Domnul Radu Vasile:

Vă rog, domnule senator.

Domnul Victor Fuior:

Domnule președinte,

Domnilor parlamentari,

Amendamentul meu depus în data de 27 martie, fiind senator P.U.N.R. de Sibiu, era următorul.

Propunere,lista unităților administrativ-teritoriale autorizate să contracteze împrumuturi în anul 1997, potrivit art. 54 din Legea nr. 72, să fie completată cu județul Arad, Consiliul Județean și Consiliul Local al Municipiului Arad și, la județul Sibiu, Consiliul Județean și Consiliul Local al Municipiului Mediaș. Motivația: asumarea responsabilității de către autoritățile autonomiei locale conștiente de necesitatea implicării în participarea lor efectivă la realizarea categoriilor de obiective și de lucrări de investiții cuprinse în Anexa 7.

Astăzi vin în fața dumneavoastră în calitate de vicepreședinte al Comisiei pentru administrația publică și organizarea teritoriului și consider că această Anexă nr. 11 trebuie să fie completată cu toate consiliile județene ale țării și cu toate consiliile municipale.

Vreau să atrag atenția că nu pot fi cheltuiți acești bani decât în conformitate cu prevederile Anexei nr. 7.

Consider că autonomia locală, un principiu pe care vrem să-l abordăm cu toții, s-ar justifica și s-ar implica.

Vă rog să aprobați atunci ca toate consiliile județene și toate municipiile să fie incluse în această Anexă 11.

Vă mulțumesc.

Domnul Radu Vasile:

Vă mulțumim.

Urmează domnul deputat Gaspar.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Eu cred că problema este rezolvată pentru toate județele, pentru că, dacă ne uităm în Anexa nr. 1,amendamente admise, la poziția 54 se scrie următorul lucru: pe Anexa nr. 11 se înscrie o notă cu următorul text: "la solicitarea consiliilor locale județene, după caz, Guvernul poate aproba, până la 31 octombrie 1997, includerea unităților administrativ-teritoriale respective pe această listă.

Motivare: pentru a crea posibilitatea și altor autorități publice locale de a contracta împrumuturi în anul 1997.

Domnul Radu Vasile:

Acesta este răspunsul și în textul comisiei de specialitate, așa că nu văd utilitatea celorlalte intervenții dacă au același obiect.

La solicitarea consiliilor locale sau județene, după caz, Guvernul poate aproba până la 31 octombrie includerea altor unități administrative.

Vă dă un răspuns domnul ministru Ciumara, după care urmează domnul senator Vasile Văcaru, care are și dânsul un punct de vedere.

Domnul Mircea Ciumara:

Domnule senator,

Aș vrea numai să vă citesc din Legea finanțelor publice. Vreau să vă reamintesc textul: la solicitarea consiliilor locale și județene,după caz- deci dumneavoastră, parlamentarii, nu sunteți consiliile județene și consiliile locale. Nu puteți solicita acești bani.

În finalul acestui articol 54, constarea și autorizarea garanției se efectuează prin organele teritoriale ale Ministerului Finanțelor. Deci, în primul rând, consiliul județean sau local trebuie să ceară, să probeze garanția, organele teritoriale ale Ministerului de Finanțe să verifice garanția și după aceea îl putem include pe listă. După aceste operațiuni, solicitantul poate fi înscris pe listă.

Domnul Radu Vasile:

Poftiți, domnule senator.

Domnul Vasile Văcaru:

Domnule președinte,

Domnilor colegi,

Sigur că acum pare fără obiect intervenția mea.

Nu vreau să spun decât că sunt de acord,pentru prima oară în legislatura asta, cu colegul deputat de la P.D., care a susținut că este fără obiect această anexă.

Și, prin urmare, conform celor ce s-au spus, susțin să eliminăm această anexă. Este inutilă și trebuie să lăsăm consiliilor locale libertatea de a face ceea ce cred ele că este mai bine pentru comunitatea respectivă.

Domnul Radu Vasile:

Da, mulțumesc.

Urmează domnul deputat Tudor Marcu.

Domnul Marcu Tudor:

Domnule președinte,

Domnilor colegi,

Vreau numai să aduc un argument în plus față de ceea ce s-a spus până acuma.

Domnul ministru Ciumara a spus că noi nu suntem îndreptățiți să cerem împrumuturi, așa cum sunt îndreptățite unitățile administrativ-teritoriale. Eu am luat-o ca o glumă, deoarece nimeni nu a avut impresia că cineva dintre noi crede că este îndreptățit să-i ceară dânsului împrumut în numele nostru, ca parlamentari.

Împrumuturile se cer de către unitățile administrativ-teritoriale, este adevărat, dar noi nu-i reprezentăm aici?! Noi nu susținem punctul de vedere în baza căruia...,în această listă au fost trecute niște unități administrativ-teritoriale care au dreptul să primească împrumuturi din lista făcută de domnul Ciumara, în dauna altora care nu au dreptul să primească împrumuturi.

Deci există două posibilități. Ori anulăm această listă lăsând toate cele 42 de unități administrativ-teritoriale, să le zic cum le zice dânsul, ori le trecem pe toate 42, detaliind între ele unitățile pe care le consideră, ulterior, Ministerul de Finanțe îndreptățite să primească împrumuturi în cadrul acestor unități. Cum ar fi de exemplu la Brașov: Săcele, Moeciu, Zărnești ș.a.m.d.

Noi știm că nu toate au fost trecute, pentru că unele au demarat niște activități de investiții din anii trecuți și le continuă și,poate,nu mai au nevoie de împrumuturi, dar asta rămâne la latitudinea acestor unități, nu la Ministerul de Finanțe, care să poată fi acuzat în final că favorizează unele județe în dauna altora.

Deci ambele posibilități le pun în discuție în ordine; pentru că a pus-o domnul senator Vasile Văcaru pe prima, o iau și eu tot așa. Ori anulăm această anexă, ori le trecem pe toate 42 în aceeași accepție, fără nici o discriminare.

Vă mulțumesc.

Domnul Radu Vasile:

Mulțumim, domnule deputat.

Vă rog, poftiți.

Domnul Neculai Popa:

Domnule președinte,

Având în vedere că în cele două Comisii de finanțe-bănci a fost foarte mult discutată această anexă și, într-adevăr, există anume dubii în ceea ce privește componența ei, eu aș propune, și împărtășesc punctul de vedere al domnului Ciumara, să eliminăm toate aceste consilii care au fost trecute în anexa 11 și să lăsăm numai amendamentul pe care l-am stabilit în comisie, și anume: "La solicitarea consiliilor locale, Guvernul va aproba în cursul anului introducerea altor consilii locale care solicită acest lucru".

Vă mulțumesc.

Domnul Radu Vasile:

Din partea comisiei, vă rog.

Domnul Dan Constantinescu:

Domnule președinte,

Oricât de paradoxal ar fi, deși au fost foarte multe intervenții aparent disjuncte, totuși ele pot converge din punct de vedere tehnic într-un singur punct.

Să nu uităm că această listă se numește lista unităților autorizate. Ce înseamnă acest lucru?

Potrivit Legii nr. 72 și textelor citite de domnul ministru, aceste unități administrativ-teritoriale și-au exprimat dorința de a contracta împrumuturi, au parcurs filiera despre care se vorbește în lege, drept pentru care la acest moment au fost autorizate.

Așa cum s-a spus,și domnul deputat Gaspar a prezentat amendamentul, toate celelalte unități care vor parcurge această listă, această procedură din Legea nr. 72, pot fi autorizate în baza amendamentului pe care l-am aprobat și în comisii. V-aș propune ca lista să rămână așa, întrucât reprezintă realitatea de astăzi, deci cele autorizate astăzi, și să dăm acceptul tuturor unităților administrativ-teritoriale pe măsură ce ele își vor exercita acest drept. Deci nu putem din acest moment să spunem că o unitate administrativă sau alta va avea dreptul, dacă nici măcar nu știm dacă a cerut acest drept.

Deci eu propun ca această listă împreună cu amendamentul care a fost prezentat să fie votate ca atare.

Domnul Radu Vasile:

Mulțumesc, domnule președinte.

Având în vedere că există, totuși, o propunere de eliminare, aceasta trebuie supusă la vot cu prioritate.

Da, vă rog.

Domnul Mircea Ciumara:

Domnule președinte,

Unele localități, respectând legea, au solicitat și au apărut în anexă; altele nu au solicitat.

Întotdeauna sunt pedepsiți cei prezenți, fiindcă ăia chiulesc, știți, la orice ședință. La fel și aici.

Lăsați-i pe listă pe cei care au cerut aici, conform legii; e dreptul lor. Și, pentru ceilalți care au uitat să uzeze de dreptul lor, când vor veni, se va aproba. Mi se pare incorect, din respect pentru autonomia locală, să eliminăm lista asta.

Domnul Radu Vasile:

E-n regulă. Totuși, rămâne propunerea din partea domnului senator Văcaru, de eliminare.

Supun la vot propunerea de eliminare.

Cineestepentrueliminare? 75 de voturi pentru eliminare.

Cine este pentru menținerea actualei liste acceptată de comisie și de Guvern? Cu textul comisiei, cu amendamentul respectiv, am spus. 94 de voturi.

Cine este împotrivă? Nu sunt.

Cine se abține? 7 abțineri.

Vă rugăm să votați, pentru că sunt parlamentari în sală care nu au votat nici așa, nici așa.

Deci vă rog. Supun la vot întrebarea: cine susține eliminarea acestei anexe? 90 de voturi.

Cine este pentru menținerea actualului text? Și cu amendamentul comisiei, se înțelege. 136 de voturi pentru.

Cine se abține în condițiile astea? 6 abțineri.

Prin urmare, propunerea de eliminare a fost respinsă și s-a acceptat textul Anexei nr. 11, cu amendamentul comisiei.

Anexanr.12. Dacă sunt observații? Nu sunt observații.

Cine este pentru? Da.

Contra? Două voturi.

Abțineri? 4 abțineri.

Deci anexa a fost adoptată.

Anexa nr. 12 A.

Cine este pentru?

Contra? Un vot.

Abțineri? 8 voturi.

Cu 8 abțineri și un vot împotrivă, a fost adoptată cu mare majoritate Anexa 12 A.

Anexanr.12 B.

Cine este pentru? Contra? Abțineri?

Cu mare majoritate de voturi și 8 abțineri, a fost adoptată Anexa nr. 12 B.

Anexa nr. 13.

Cine este pentru? Contra?

Abțineri? 5 abțineri.

Cu mare majoritate și 5abțineri, a fost votată Anexa nr.13.

Vă rugăm să-ichemați în sală,se apropie momentul respectiv.

Anexa nr. 14.

Cine este pentru?

Contra? Două voturi.

Abțineri? 10 abțineri.

S-a votat Anexa nr. 14 cu mare majoritate de voturi.

Anexa nr. 15.

Avem o intervenție, domnul deputat Bivolaru.

Domnul Ioan Bivolaru:

La Anexa 15 există un amendament din partea Grupului parlamentar P.D.S.R. Se solicită, în amendamentul respectiv, trecerea a 400 miliarde de lei de la "Excedent", la aceste cheltuieli pentru investiții. Pentru a respecta condițiile puse de F.M.I. și Banca Mondială, actualul Guvern prezintă nu un buget al responsabilității,cum se pretinde,ci un buget cosmetizat cu orice preț, care ne propune ambițios șiparadoxal recesiunea ca premisă a dezvoltării economice.

Ce reprezintă împrumutul de 400 milioane dolari promis de F.M.I. disipat în 5 tranșe? Un mare nimic față de pagubele produse în economie, numai în ultimele 4 luni, prin măsurile antieconomice ale actualei guvernări. Și aceste măsuri sunt numai preparative ce preced nu știu ce program de restructurare economică, cu care suntem amenințați încă din perioada campaniei electorale.

Parte din prețul cosmetizării acestui buget se regăsește în această Anexă 15, prin care se ipotechează pe termen lung și cu costuri iresponsabil asumate situația energetică a României pe următorii ani. Prețul acesta s-a evidențiat în a-l plăti Ministerul Industriei și Comerțului sacrificând 633 de miliarde de lei din fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic, fond special suportat de către contribuabil și care se întoarce acum împotriva acestuia.

Suma de 633 miliarde lei trecută la conservare la capitolul "Excedent" demonstrează gestionarea ineficientă și ilegală, totodată, a acestui fond special. Condamnarea la stagnare și conservare a lucrărilor multor obiective energetice aflate în curs de finalizare se face fără nici o analiză responsabilă a costurilor unor astfel de măsuri.

Scoțând din circuit cele 633 de miliarde care trebuiau să asigure cât de cât continuitatea acestor lucrări energetice, bugetul nu oferă în compensație soluții pentru rezolvarea unor probleme noi pe care le creează această nouă abordare. Intrarea în conservare totală sau parțială a acestor lucrări necesită fonduri suplimentare. Se creează situația abandonării pur și simplu, a acestor lucrări, care va compromite reluarea lor, pe de o parte, iar, pe de altă parte, aceste lucrări vor avea soarta C.A.P.-urilor și obiectivelor economice părăsite. Cine suportă pierderile?

Sumele alocate în multe cazuri nu acoperă valoarea lucrărilor executate și a utilajelor livrate, dar nedecontate până în prezent. Cine suportă cheltuielile și penalizările?

De asemenea, părăsirea lucrărilor de către șantierele executante include numai suplimentarea costurilor amenajărilor de șantier, dar vor introduce costuri suplimentare vizând penalizări ce se vor derula din întreruperea unilaterală a contractelor de execuție încheiate.

Cine va suporta cheltuielile și penalizările? Cine le va suporta? Contribuabilul, în final, asupra căruia fiscalitatea va crea o presiune crescândă după cum deja se poate constata din acest buget, răsfoindu-l atent, și, de asemenea, din ultimele ordonanțe elaborate.

Și aceasta pentru că trebuie să votăm un buget al recesiunii planificate, care să fie pe placul

F.M.I., pentru care și Ministerul Industriei și Comerțului dovedește nu numai lipsă de profesionalism, dar și de virilitate. Aceste calități finale se pare că sunt cantonate doar în Ministerul Transporturilor din cadrul actualului Guvern.

Cer diminuarea cu 400 de miliarde a acestui "excedent" și suplimentarea cu aceeași sumă a cheltuielilor vizând dezvoltarea energetică, dând curs legal acestor fonduri create cu destule sacrificii.

Domnul Radu Vasile:

Mulțumesc, domnule deputat.

Există o scurtă intervenție.

Domnul Mircea Ciumara:

Domnule deputat Bivolaru,

Când s-a votat anexa privind industria, deja a fost hotărât prin vot modul de cheltuire a acestor sume. De aceea intervenția dumneavoastră este fără obiect. Deja Parlamentul s-a propununțat în privința acestor sume.

În al doilea rând, pentru a finanța deficitul bugetului de stat și al altor conturi pe care le avem aici, avem nevoie de credite interne și externe care, dacă nu pot fi obținute, se ajunge la lipsă monetară și inflație galopantă.

Finanțarea acestor deficite (cel din anul ăsta și cel din anul anterior) nu se poate obține în condițiile în care mergem pe un deficit mai mare al bugetului și nu dăm garanția de stabilitate marcoeconomică.

Deci, indiferent dacă încheiem sau nu acordul cu F.M.I., cu Banca Mondială, dacă nu garantăm că avem stabilitate economică, nimeni din lume, nici băncile interne, nici băncile externe, nu ne dă credite.

De aceea rugămintea mea este ca,având noi responsabilitatea pentru deficitul de anul ăsta - pentru deficitul pe care l-am moștenit să ne abținem de la propagandă, pentru că este vorba în fond de a asigura posibilitatea de finanțare a deficitului bugetar. Și oricum amendamentul dumneavoastră este fără obiect, s-a hotărât prin vot.

Domnul Radu Vasile:

Mulțumesc, domnule ministru.

Practic nu a fost nici un amendament, propus de domnul Bivolaru. A fost?

Vreți să interveniți, domnule președinte?

Deci supun la vot Anexa nr. 15, în textul propus de comisie și acceptat de...

Vreți să interveniți, domnule deputat Bivolaru?

Domnul Gabriel Bivolaru:

O problemă de procedură.

În primul rând îmi permit o mică remarcă, domnule ministru Ciumara: noi am discutat ieri problema acestei Anexe nr. 15; dumneavoastră ați hotărât ca această Anexă 15 să o discutăm astăzi, deci nu este problemă lipsită de fond.

În ce privește procedura, domnule președinte de ședință, se supun votului în primul rând amendamentele și după aceea se supune propunerea pe care a preluat-o comisia, și anume aceea de a prelua integral textul inițiatorului.

Domnul Radu Vasile:

Mulțumesc pentru sfat.

A fost depus acest amendament la comisie, domnule Vosganian? (Se răspunde că da.) Și ce părere are comisia despre acest amendament? A fost respins, așa am înțeles.

Prin urmare, fără îndoială, putem supune la vot și acest amendament, dar, după părerea mea, el este fără obiect. În orice caz, supun la vot amendamentul domnului deputat Bivolaru.

Cine îl susține? Cine este pentru acest amendament?

Cu ocazia asta controlăm și cvorumul.

88 de voturi pentru amendamentul domnului deputat Bivolaru.

Cine este contra acestui amendament? S-a comunicat că împotriva acestui amendament sunt 176 de voturi.

Se abține cineva?

Amendamentul a fost respins.

Supun la vot Anexa nr. 15, în configurația propusă și acceptată de Guvern.

Cine este pentru Anexa nr. 15? Deci sunt 195 voturi pentru.

Se abține cineva?

Mă scuzați, cine este împotrivă? 70 de voturi împotrivă.

Cine se abține? 8 abțineri.

A fost adoptată Anexa nr. 15.

Anexa nr. 16. Observații?

Domnul deputat Gaspar.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Anexa nr. 16, care se referă la fondul special pentru drumuri, își găsește reglementarea în proiectul de lege la art. 44. La acest articol, Grupul parlamentar al P.D.S.R. a făcut propunerea ca alin. 2 să fie eliminat din text, întrucât el contravine spritului Legii nr. 118, prin care a fost reglementat fondul special pentru drumuri.

La vremea respectivă, întrucât asupra acestei propuneri comisiile sesizate în fond au exprimat două puncte de vedere contradictorii, un punct de vedere care se regăsește în anexa nr. 2 la poziția 71 și un punct de vedere care se găsește în anexa nr. 3 la poziția nr. 3, președintele de ședință din ziua de marți, domnul senator Petre Roman, a dispus, a încuviințat ca cele două comisii să examineze din nou soluția pe care au dat-o în legătură cu solicitarea de eliminare a acestui alineat, urmând ca să informeze plenul celor două Camere asupra soluției care, într-adevăr, trebuie să urmeze.

Acest lucru se poate verifica în stenograma ședinței și deci dacă comisia este în măsură acum să spună care din cele două soluții urmează să fie avută în vedere, sau dacă nu este în măsură, poate până la sfârșitul ședinței să se hotărască asupra soluției.

Domnul Radu Vasile:

Mulțumesc, domnule deputat.

Da. Din partea comisiei.

Domnul Dan Constantinescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Nu rețin ca președintele de ședință din ziua respectivă să fi solicitat comisiei un asemenea punct de vedere.

Reamintesc domnului deputat că am dat o explicație, sper eu, clară la vremea respectivă, o pot relua acum, privind acel vestit alineat suplimentar 4, despre care face Domniasavorbire. Este vorba despre două rezoluții, ale două comisii diferite, care și-au desfășurat lucrările succesiv.

Deci la comisia de specialitate rezolvarea care a fost găsită a fost un nou alineat 4 la art. 44, alineat care într-adevăr se regăsește în Anexa 2, la punctul 70, cu specificația că a fost propus de către domnul deputat Bivolaru.

Comisiile reunite de buget-finanțe au eliminat însă această propunere, mai precis au respins-o, cu motivarea arătată la punctele 70, 71.

Deci acest alineat nu a fost pierdut, ci pur și simplu a reprezentat un punct de vedere al comisiei de specialitate, respins de Comisiile de buget-finanțe.

Domnul Radu Vasile:

Vă rog, domnule deputat Gaspar.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Eu nu am pus în discuție amendamentul care a fost făcut la comisia de domeniu, eu am pus în discuție amendamentele care se găsesc în raportul comisiilor sesizate în fond. Cele două rapoarte vă aparțin dumneavoastră.

Domnul Radu Vasile:

Așa cum reiese din discuțiile inițiatorului cu comisia de specialitate, prin art. 44 votat s-a rezolvat problema ridicată de domnul deputat Gaspar.

În aceste condiții, supun la vot Anexa nr. 16.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă? 86 împotrivă.

Cine se abține? 12 abțineri.

Cu majoritate de voturi, a fost adoptată Anexa nr. 17. Observații? Nu sunt.

Supun votului Anexa nr. 17.

Cine este pentru?

Contra? Nici un vot.

Abțineri? Nici o abținere.

În unanimitate, Anexa nr. 17 a fost adoptată.

Anexa nr. 18. Observații?

Mă scuzați, înaintea tuturor a fost domnul senator Crețu, care dorește să facă observații.

Domnul Ioan Crețu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Domnilor miniștri,

Stimați colegi,

Vreau la Anexa 18, art. 2, punctul c) și punctul d) să creștem competența valorică a ordonatorilor principali de credite; mă refer la orașe,de la 500 milioane la 8 miliarde, iar la comune,de la 500 milioane la 4 miliarde.

Dau câteva argumentații pentru susținerea acestei creșteri valorice. Datorită creșterii prețurilor la țeavă, la bitum și alte materiale, s-a ajuns în situația ca, de exemplu, o stradă, în comuna Pecica (20.000 de locuitori) sau Sântana, sau Târnova, sau Șiria (peste 10.000 de locuitori), o stradă are 3,5 km. În altă localitate are 5,5. Pentru modernizarea acestei străzi, suma depășește 2 miliarde și primarul trebuie să meargă la hotărâre de guvern,ori împarte strada în două, longitudinal, ori transversal, pentru că depășește competența lui.

Noi anul trecut am aprobat municipii, orașe care aveau până la 20.000 de locuitori. Comune, ca de exemplu Pecica (20 000 de locuitori), are 2 miliarde, competență de la 500 la 2 miliarde, și un municipiu, nu dau numele, are 12 miliarde.

De aceea propun creșterea limitei la comune de la 500 milioane la 4 miliarde, iar la orașe de la 500 milioane la 8 miliarde. Pentru că și la una și la alta Ministerul Finanțelor este acela care dă acordul pentru utilizarea acestor sume. Ca să nu vină la hotărâre de guvern 1 200 de comune sau 600 de comune, 300 de orașe, pentru niște lucrări de investiții care s-ar putea rezolva mai simplu.

Vă mulțumesc.

Domnul Radu Vasile:

Vă mulțumesc, domnule senator.

Domnule ministru, aveți cuvântul.

Domnul Mircea Ciumara:

Domnule senator,

Comparativ cu anul anterior, competențele au crescut de 4-5 ori. Iar inflația a fost numai de 2 și ceva. Nu a existat și o inflație de competență.

Eu zic că pentru un singur an atâta competență sporită este suficientă. La anul majorăm, dacă vom avea probleme. Dar o creștere de 4-5 ori a acestor limite mi se pare că este suficient de mare, mai ales într-un an în care sunt puțini bani de investiții. Ar fi riscant să creștem prea mult de la început. Anul viitor, cu plăcere.

Domnul Radu Vasile:

Un alt angajament luat de domnul ministru al finanțelor. Că anul viitor, cu plăcere.

Alte observații nu mai sunt. Supun la vot Anexa nr. 18.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Cine este contra? 4 voturi împotrivă.

Cine se abține? 9 abțineri.

Cu mare majoritate de voturi, a fost adoptată Anexa nr. 18, ultima anexă la buget.

Domnul deputat Miron Mitrea.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Domnule președinte,

Conform unei cutume care s-a instaurat în Parlament, Grupurile parlamentare ale P.D.S.R., înaintea votului final la proiectul Legii bugetului, cer o pauză de 30 de minute pentru consultări.

Domnul Radu Vasile:

Cam mult 30.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Asta este pauza pe care noi o solicităm, domnule președinte.

Domnul Radu Vasile:

Nu, în regulă, dacă nu cereți bani. Timp este.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Nu, bani nu cerem. Să stabilim ora la care vom vota legea, în mod clar.

Domnul Radu Vasile:

Domnule deputat,

Este 11 fără 10. Cât timp considerați că vă trebuie?

Domnul Miron Tudor Mitrea:

La 11,30 considerăm că este ora cea mai potrivită la care putem să votăm.

Domnul Radu Vasile:

30 și cu 10, fac 40.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Vă mulțumesc pentru entuziasm, domnilor colegi.

Domnul Radu Vasile:

Deci, la 11, 15 are loc votul final pentru proiectul de buget al României.

(Se comunică: Grupurile parlamentare P.D.S.R.,la sala de grup de la P 1; Grupurile P.N.Ț.C.D.,în sala respectivă.)

PAUZĂ

*

* *

DUPĂ PAUZĂ

Domnul Radu Vasile:

Domnilor parlamentari,

Oriunde v-ați afla, vă rog să poftiți.

Vă rugăm să luați loc în bănci, ca să putem începe procedura de vot. Procedura de vot: vot deschis; este și mai operativ. Prin urmare, vot deschis, cu mâna sus.

Dacă există alte opinii, vă rog să le exprimați. Nu există alte opinii. Deci rămânem la această procedură și o supunem la vot.

Cine este pentru vot deschis, vă rog să vă exprimați.

Deci în unanimitate, a fost acceptată procedura de vot,vot deschis.

Mă scuzați.

Cine este contra? Un vot contra.

Cine se abține? Două abțineri. Cvasiunanimitate.

Din partea Grupului P.D.S.R., domnul deputat Adrian Năstase dorește o intervenție. Există în cutuma votării bugetului acest moment.

Domnul Adrian Năstase:

Domnule președinte,

Sunt convins că colegii noștri din actuala putere știu aceste reguli.

Domnilor președinți,

Doamnelor și domnilor senatori și deputați,

După desfășurarea dezbaterilor, pe marginea proiectului Legii privind bugetul de stat pe anul 1997, doresc să exprim poziția Grupurilor parlamentare ale P.D.S.R. referitoare la votul final la acest proiect de lege.

Având în vedere faptul că actualul proiect de buget pe 1997 va conduce la recesiunea economică prin scăderea P.I.B. cu cel puțin 3%, dublarea șomajului, reducerea cu circa 40% a puterii de cumpărare a populației, creșterea fiscalității, scăderea dramatică a investițiilor din economie, inclusiv în domeniul construcției de locuințe, reducerea drastică a sprijinului pentru agricultură, deteriorarea gravă a serviciilor de îngrijire a sănătății populației, lipsa sprijinului pentru activitatea de export și a sectorului privat, disponibilizarea de personal din sectoarele bugetare: învățământ, cercetare, sănătate, cultură, având în vedere că sume importante înscrise în buget nu au bază legală, contravenindu-se astfel Legii finanțelor publice, având în vedere că în cursul dezbaterilor nu au fost acceptate amendamentele P.D.S.R., de natură să dea bugetului pe 1997 un caracter de instrument activ al dezvoltării economice și al îmbunătățirii condițiilor de viață ale populației, având în vedere că acest buget, ca prin act concret de guvernare al noii puteri, și noi am sperat ca domnul prim-ministru să găsească câteva minute pentru a fi prezent cel puțin o vreme la aceste dezbateri -, deci având în vedere că acest buget reprezintă o probă indubitabilă a neonorării promisiunilor electorale, care s-au dovedit a fi total demagogice și îndreptate exclusiv spre înșelarea populației, pentru accesul la putere cu orice preț, actualul buget ducând la sărăcirea populației și deteriorarea gravă a situației din economie. Deci luând în considerare toate aceste argumente, cerem actualei puteri să-și asume întreaga răspundere pentru acest buget și pentru consecințele sale economico-sociale.

În consecință grupurile noastre parlamentare vor vota împotriva acestui buget.

Vă mulțumesc. (Aplauze. Bravo!)

Domnul Radu Vasile:

Mulțumesc, domnule deputat.

Din partea Grupurilor P.U.N.R., domnul senator Costică Ciurtin.

Domnul Costică Ciurtin:

Domnilor președinți,

Doamnelor și domnilor parlamentari,

Partidul Unității Naționale Române înțelege situația de criză prin care trece România în momentul de față.

Înțelege ca populația acestei țări să facă sacrificii și să strângă cureaua, dar prin toate aceste măsuri reflectate în bugetul de stat se depășește pragul-limită de subzistență al poporului român.

Bugetul este unul de austeritate, care însă împiedică orice revigorare a economiei românești. Ba mai mult, el confirmă prognoza actualului Guvern de creștere negativă a economiei României, termen nemaiîntâlnit în teoria economică mondială.

Se urmărește o politică economică partizană, care nu se raportează la interesele naționale, fiind condusă de principii și dispoziții stabilite de organisme internaționale, cum este Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială, de distrugere a potențialului economic al țării.

Acest lucru se oglindește în repartiția disproporționată a sumelor bugetare, pe obiective care nu aduc revigorarea economică.

Expresia concretă a acestei politici bugetare se reflectă în intenția de lichidare a unor societăți comerciale care au o pondere însemnată în sistemul economiei naționale și ar deschide perspectiva colaborării cu parteneri externi, cum este cazul Midia, precum și în politica vamală de liberalizare aproape totală cu partenerii externi, care duce, printr-o concurență neloială, la eliminarea producătorului intern și înăbușirea capitalului autohton.

Ne exprimăm indignarea față de modul cum s-a desfășurat dezbaterea proiectului Legii bugetului de stat, în sensul neluării în considerare a amendamentelor propuse de partidul nostru, ca și ale întregii opoziții, bine fundamentate și argumentate, de obstrucționare a parlamentarilor noștri de a-și susține punctele de vedere în mod democratic.

Totodată, apreciem că o parte din prevederile cuprinse în Legea bugetului de stat nu au o fundamentare legală, încalcă norme ale unor legi organice și chiar Constituția.

Probabil, optica Guvernului este de a inversa procedura legală și normală, neavând un motiv pentru a include în prevederile bugetului o motivație legală și anticipând legi care vor fi și vor trebui să susțină actualul proiect de Lege a bugetului de stat.

Bugetul este artificial construit, deoarece nu ține seama de procesul inflaționist și de devalorizare a monedei naționale.

Mai mult, el este un buget departe de a reflecta promisiunile din campania electorală și ale "Contractului cu România", inducând în eroare marea masă electorală a poporului român.

Nu știm cum se va justifica actuala guvernare în fața celor care trebuie să-și părăsească locurile de muncă, cum ar fi în învățământ, în sănătate, în justiție, în agricultură ș.a.

Prin impunerea forțată a prezentului buget de către actuala majoritate, se dovedește încă o dată încercarea de instaurare a unui regim autoritar și dictatorial.

Considerăm că, neîndeplinind normele legale... (Comentarii, vociferări.)

Îmi pare bine că sunteți creștini și democrați. (Rumoare, vociferări.) Când terminați să-mi spuneți și mie. Fac o pauză.

Domnul Radu Vasile:

Domnule senator, nu intrați în dialog cu sala.

Domnul Costică Ciurtin:

Asigurați-mi posibilitatea de a vorbi.

Domnul Radu Vasile:

Vă rugăm, domnilor deputați, să-l ascultăm.

Domnul Costică Ciurtin:

...considerăm că, neîndeplinind normele legale pentru acceptarea proiectului de Lege a bugetului prezentat de Guvern, precum și faptul că nu apără interesele economiei naționale, nu creează un sistem de protecție a producătorului și capitalului autohton, Partidul Unității Naționale Române nu poate accepta prezentul buget și deci va vota împotriva acestuia.(Apauze.)

Domnul Radu Vasile:

Vă mulțumesc. Din partea Grupurilor parlamentare ale Partidului România Mare, domnul deputat Toma Năstase.

Domnul Toma Năstase:

Domnilor președinți,

Doamnelor și domnilor deputați și senatori,

Iată că astăzi plenul celor două Camere a reușit să termine discutarea proiectului bugetului de stat pe anul 1997 într-un termen destul de scurt.

În acest context ne vedem obligați să tragem câteva concluzii asupra conținutului acestuia.

1. Prima concluzie desprinsă din modul cum s-au desfășurat discuțiile în plen a fost aceea că majoritatea parlamentară nu a fost receptivă la nici o propunere făcută de colegii noștri din opoziție, cu mici excepții nesemnificative.

2. Prevederile bugetului nu sunt de natură să promoveze producția națională. Din contră, el va duce la închiderea multor unități productive și la crearea unei invazii de mărfuri și servicii din import pe piața românească, în detrimentul celor autohtone.

3. Bugetul a fost întocmit în așa fel, încât nu va conduce la sprijinirea reformei pe care o dorim cu toții, ci la agravarea stării deficitare în care aceasta se găsește în prezent.

4. Actualul buget va conduce în mod nejustificat la mărirea numărului de șomeri ale căror condiții de viață sunt deja extrem de precare.

5. Bugetul completează și adâncește în mod dramatic opera de desființare a producției naționale, care deja a început să ducă la convulsii sociale ce vor fi foarte greu de stopat.

6. Bugetul nu reflectă promisiunile din campania electorală a actualei puteri, ci, din contră, scoate la iveală adâncirea crizei economice în toate domeniile de activitate.

Cu toate acestea, Grupurile parlamentare din Senat și Camera Deputaților ale Partidului România Mare lasă la aprecierea fiecărui parlamentar să voteze așa cum îi dictează conștiința. (Aplauze.)

Domnul Radu Vasile:

Mulțumesc, domnule deputat.

Dacă domnul ministru dorește să dea o replică scurtă, fără să transforme în polemică.

Domnul Mircea Ciumara:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Vreau la început să mulțumesc Parlamentului României că printr-o muncă grea și intensă în ultimele zile a reușit să demonstreze că avem o majoritate parlamentară solidă, disciplinată și competentă (Aplauze.), ceea ce e un semnal important de stabilitate politică a țării. (Aplauze.) Am dovedit că între Parlament și Guvern s-au stabilit noi relații care au constat în modificarea adusă bugetului în dezbaterile din cadrul comisiilor de specialitate și în plen, buna colaborare și respectul reciproc al dreptului fiecărei instituții, o bună colaborare în interesul țării. Aceste dezbateri au demonstrat încă o dată că, deși foștii guvernanți, folosind experiența obținută în guvernare, au încercat să șicaneze în fel și chip activitatea Guvernului, avem un Guvern capabil, și rezultând un buget bun și opoziția nu a reușit să găsească hibe de fond.(Aplauze în partea dreaptă a sălii și exclamații de nemulțumire în partea stângâ.) Regret foarte mult că în opțiunile făcute de unii s-au avut în vedere numai niște aspecte formale și uneori greșite, neglijând elementele esențiale. Asta aș vrea să le amintesc.

Ar fi fost bine ca P.D.S.R.-ul să aibă în vedere că nu bugetul conduce la stările din economie, ci ține seama de prognozele evoluției economice. Deci bugetul este o consecință a evoluției prevăzute a economiei și nu este generatorul acestei previziuni. Aceasta denotă o neînțelegere profundă a relației dintre evoluția economiei reale și buget.

Regret că P.D.S.R.-ul nu a avut în vedere faptul că sistemul practicat de Domniile lor ani de zile, de a ascunde adevărul, a încetat.

Nu a avut în vedere faptul că atunci când am venit la guvernare am găsit bonuri de tezaur de 4.000 de miliarde de lei băgate cu sila pe gâtul băncilor; că am găsit o gaură de 5.000 de miliarde de lei la Banca Agricolă, băgată cu sila pe gâtul acestei bănci, care o distruge; că am găsit o gaură de 1.700 de miliarde de lei la C.F.R., băgați cu sila pe gâtul acestui C.F.R.; că am găsit o gaură imensă de mii de miliarde de lei la RENEL; că am găsit 20.000 de miliarde de lei blocaj financiar și așa mai departe. Că au reușit, în cei patru ani de guvernare să consume bugetul României pe câteva decenii.(Aplauze de-o parte a sălii și vociferări de alta.) Că practic au amanetat viitorul țării. Aceste lucruri nu vor să le vadă.

Domniile lor nu au luat în vedere faptul că șomajul mascat, sub formă de șomaj tehnic sub diferite variante, îl scoatem la suprafață. Este opera lor. Noi nu putem decât s-o punem în vedere, să știe țara care este situația reală.(Vociferări în partea stângâ a sălii.)

Domniile lor nu au avut în vedere faptul că practica de a prevedea în buget resurse, iar nu cheltuieli, în vederea adoptării unei legislații viitoare, au practicat-o fără pic de jenă și acum încearcă să spună că este neconstituțional. Pentru că am dat exemplu foarte precis, legea și anul, în care Domniile lor, cu ajutorul social, au folosit aceeași practică și atunci era considerată constituțională. E o totală lipsă de memorie sau este rea intenție față de țară. Fiindcă mi se pare că este câinos ca în această situație a țării să blochezi bugetul, lăsând copiii fără alocație și pensionarii fără pensii. (În partea stângă vociferări, în partea dreaptă aplauze.)

P.D.S.R.-ul nu a luat în vedere că prin poziția practicată a discreditat complet România pe plan extern, pierzând orice sprijin financiar extern, orice posibilitate a României de a obține fonduri externe. Și cu un efort deosebit ar trebui să reparăm această discreditare a țării. (Vociferări, nemulțumire în partea stângă a sălii.)

P.D.S.R.-ul nu a luat în vedere faptul că producția națională despre care vorbește a fost o producție pe stoc, fără desfacere. O producție falimentară, generatoare de sărăcire a țării și a populației. (Aplauze și vociferări.)

P.D.S.R.-ul nu a avut în vedere faptul că pentru modul defectuos în care a condus țara...

Din sală:

Vorbiți pentru ce faceți dumneavoastră, nu pentru ce am făcut noi. (Vociferări, nemulțumire în partea stângă a sălii.)

Domnul Mircea Ciumara:

Deci P.D.S.R.-ul nu a avut în vedere faptul că pentru felul în care a guvernat țara electoratul l-a sancționat (Vociferări, vacarm.) și trebuie să reparăm în acest an.

Domnul Radu Vasile:

Domnule ministru, așteptați puțin, să se facă liniște, ca să fiți bine receptat. Vă rugăm!

(Vacarm.)

Gata! Acum!

Domnul Mircea Ciumara:

Noi trebuie ca într-un singur an, printr-un efort enorm al acestei țări, să reparăm dezastrul provocat ani de zile, în mod perseverent, de cei de la P.D.S.R. (Aplauze în partea dreaptă a sălii.)

Mi-e greu să înțeleg obiecțiunea făcută de domnul Ciurtin că nu am ținut seama de amendamente.

Rugămintea mea este - oricine poate să verifice - în raportul comisiilor de specialitate, finanțe-bănci ale celor două Camere, s-a ținut seama de o mulțime de amendamente, indiferent de la ce parte au venit. De aceea, aprecierea că noi nu am ținut seama de amendamente mi se pare sau insuficient documentată sau insuficient de sinceră. (Vociferări.) Noi, cei care suntem la putere astăzi, dorim ca în anii în care vom sta la putere să promovăm producția națională pe care dumneavoastră ați dus-o în impas, la dezastru. Și vom face acest lucru.

Agravarea stărilor deficitare din acest an, nu este adevărat. Suntem singurii care ne propunem să menținem deficitul acolo unde l-am propus. Dumneavoastră, din deficitul declarat și aprobat de Parlament, l-ați triplat anul trecut. Ăsta este adevărul. Inclusiv problema... Noi ne-am hotărât să respectăm un anumit deficit bugetar pentru a asigura stoparea inflației galopante generată de dumneavoastră, pentru a stopa îndatorarea enormă a țării și vom duce la îndeplinire acest lucru.

Pentru a împiedica agravarea stării deficitare provocate în anii în care ați guvernat, adoptăm acest buget care este foarte dur. Știm ce preț va plăti țara și este păcat că 23.000.000 de oameni trebuie să plătească pentru greșelile unora.

Mulțumesc pentru atenție. (Aplauze în partea dreaptă a sălii; vacarm în partea stângă.)

(La microfon s-a prezentat domnul deputat Adrian Năstase.)

Domnul Adrian Năstase:

Cer o intervenție de procedură, domnule președinte. (În sală continuă aplauzele.)

Vă mulțumesc pentru aplauze. (Aplauze.) Vă mulțumesc foarte mult pentru aplauze. (Aplauze furtunoase.) Vă mulțumesc încă o dată. (Aplauze.) Vă mulțumesc.

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Felul în care s-a desfășurat această secvență din program este imaginea unui parlament democratic și cred că ea trebuie, într-adevăr, să fie reținută ca atare.

Domnilor președinți,

Stimați colegi,

Felul în care s-a desfășurat această secvență din program arată foarte bine viciile foarte profunde ale modului în care este concepută dezbaterea unora dintre legile importante în Parlament.

Chestiunea de procedură este următoarea:

Dacă domnul ministru Ciumara avea ceva de spus, trebuia să spună în finalul dezbaterilor asupra proiectului de lege.

Ceea ce s-a prezentat după pauză au fost explicațiile de vot ale grupurilor parlamentare. Faptul că dumneavoastră, domnule președinte, ați permis ca după explicațiile de vot ale grupurilor parlamentare să intervină din nou reprezentantul Guvernului, arată tendința pe care am arătat-o, am subliniat-o în ultima vreme, aceea ca Parlamentul să devină o anexă a Guvernului. (Aplauze în partea stângă a sălii.) Este vorba de o nerespectare evidentă a practicilor parlamentare și a regulilor de procedură și dați-mi voie să închei spunând o frază pe care nu am spus-o în finalul explicației de vot: "Adoptarea bugetului de astăzi reprezintă o victorie a Guvernului într-adevăr, o victorie a Guvernului împotriva țării".

Vă mulțumesc. (Aplauze în partea stângă a sălii, vociferări în partea dreaptă.)

Domnul Radu Vasile:

Domnul președinte al Camerei Deputaților, domnul Ion Diaconescu.

Domnul Ion Diaconescu:

(Aplauze prelungite în partea dreaptă a sălii.)

Mi se pare bizară intervenția domnului deputat Năstase care reproșează - după ce au vorbit trei reprezentanți ai grupurilor parlamentare din opoziție - deputatului Ciumara, care ia cuvântul din partea grupurilor noastre parlamentare ca să motiveze pentru ce trebuie votat acest buget.

(Aplauze în partea dreaptă, vacarm în partea stângă a sălii.)

Avem și noi măcar acest drept pe care-l are și opoziția. Și domnul Ciumara este și deputat, sigur că da, și are dreptul să vorbească. De aceea, în ceea ce privește toată motivația care s-a adus aici, de ce grupurile parlamentare din opoziție nu pot vota acest buget, având în vedere o serie întreagă de lucruri, noi, partidul nostru, grupurile noastre parlamentare, având în vedere situația moștenită de la guvernul precedent, având în vedere situația în general a țării, lipsa de credibilitate, lipsa de progres în domeniul dezvoltării economice, am fost obligați să facem acest buget de austeritate pe care îl votăm și îl susținem pentru binele țării, nu împotriva țării.

Vă mulțumesc. (Aplauze furtunoase în partea dreaptă și vociferări și apelative în partea stângă.)

Domnul Radu Vasile:

Da... s-a auzit. Vă rugăm, acum liniște, pentru că urmează clipa adevărului, ca să spunem așa, votul final. Procedura am stabilit-o: prin vot deschis.

Cine este pentru adoptarea proiectului de Lege privind bugetul de stat al României pe anul 1997? Vă rugăm să numărați. Vă mulțumim. 230 de voturi pentru. (Aplauze.)

Cine este contra acestui proiect de lege? Împotriva acestui proiect de lege au votat 157.

Cine se abține? Nu se abține nimeni.

În aceste condiții, proiectul de lege a devenit Legea bugetului României pe 1997.

Vă mulțumim. (Aplauze furtunoase.)

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 29 january 2023, 23:34
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro