Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 29, 1999
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
28-11-2022 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 29-11-1999 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 29, 1999

  1   Aprobarea, cu modificări, a ordinii de zi și a programului de lucru pentru zilele de 29-30 noiembrie și 2-3 decembrie 1999.
  2   Informare cu privire la proiectele de legi și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente:
  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr. 187/1999 pentru modificarea Ordonanței de urgență nr. 151/1999, privind stingerea unor obligații bugetare (procedură de urgență);
  Propunerea legislativă privind suplimentarea bugetului de stat pe anul 1999 pentru învățământ și cercetare științifică universitară, inițiat de un număr de 11 deputați;
  Propunerea legislativă privind obligativitatea Guvernului României de a stabili periodic indicatorii sociali minimali pentru determinarea costului vieții și a unui nivel de trai decent, inițiat de un număr de 6 deputați P.U.N.R.;
  Propunerea legislativă privind protecția acționarului minoritar la unele societăți comerciale cu capital de stat, inițiată de domnul deputat Petre Naidin, P.D.S.R.;
  Propunerea legislativă privind confiscarea averilor conducătorilor de întreprinderi, bănci și instituții de stat și organizații obștești care au adus prejudicii bugetelor naționale în perioada 1990 - 1998 și au datorii la acestea, inițiată de un număr de 6 deputați;
  Propunerea legislativă privind regimul parcurilor industriale, inițiată de un număr de 4 deputați;
  Propunerea legislativă pentru completarea alin. 1 al art. 13 din Legea nr. 53 din 31 iulie 1991 privind indemnizațiile și celelalte drepturi ale senatorilor și deputaților, precum și salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României;
  Propunerea legislativă privind declarațiile de avere și controlul veridicității acestora, inițiată de un număr de 5 parlamentari P.R.M.
  3   Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
  Legea pentru ratificarea Acordului între România și Republica Finlanda pentru evitarea dublei impuneri, cu privire la impozitele pe venit, semnat la Helsinki, la 27 octombrie 1999;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/1999 pentru ratificarea scrisorii de acord dintre România reprezentată de Ministerul Finanțelor și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind acordarea unui avans în valoare de 1,5 milioane USD din viitorul împrumut de asistență tehnică în valoare de 25 milioane USD, destinat dezvoltării instituționale a sectorului privat, semnat la 26 ianuarie 1999 la București;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/1999 pentru ratificarea amendamentului din data de 21 iunie 1999 la scrisoarea de acord dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind acordarea unui avans din împrumutul de asistență tehnică destinat dezvoltării instituționale a sectorului privat, semnat la București la 26 ianuarie 1999;
  Legea pentru ratificarea Convenției dintre Guvernul României și Cabinetul de miniștrii al Ucrainei privind recunoașterea și echivalarea reciprocă a actelor de studii și titlurilor universitare, eliberate de România și Ucraina, semnată la București la 19 februarie 1999.
  4   Adoptarea proiectului de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice.
  5   Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/1999 pentru modificarea Legii nr.8/1994 privind constituirea și utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea și modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum și a celorlalte unități vamale (procedură de urgență).
  6   Adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.80/1999 pentru modificarea și completarea Legii nr.56/1992 privind frontiera de stat a României.
  7   Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la:
  proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.29/1997 privind Codul aerian;
  proiectul de Lege privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice.
  8   Expunerea orală a întrebărilor și primirea de răspunsuri la întrebările adresate membrilor Guvernului.
  9   Prezentarea pe scurt a interpelărilor adresate membrilor Guvernului.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie samedi, 3 décembre 2022, 12:20
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro