Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of January 17, 2001
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
06-02-2023
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 17-01-2001 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of January 17, 2001

  1   Dezbateri asupra Proiectului de Lege privind regimul general al autonomiei locale, organizarea și funcționarea administrației publice locale.
  2   Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
  Legea privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.103/1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult și Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.67/2000 pentru ratificarea Acordului-cadru asupra cadrului instituțional pentru crearea sistemelor interstatale de transport de petrol și gaze, semnat la Kiev la 22 iulie 1999.
  3   Dezbateri asupra următoarelor proiecte de legi:
   3.1  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, Proiectul de Lege privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național Secțiunea IV - Rețeaua de localități, Proiectul de Lege privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect, Proiectul de Lege privind amenajarea teritoriului și urbanismului (amânarea dezbaterilor);
   3.2  Proiectul de Lege privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului - Secțiunea V Zone de risc (amânarea dezbaterilor);
   3.3  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.132/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor (amânarea dezbaterilor);
   3.4  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 148/1999 privind reglementarea regimului juridic al terenurilor destinate construirii de locuințe prin Agenția Națională pentru Locuințe Locuințe (amânarea dezbaterilor);
   3.5  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.129/1998 privind declararea ca zonă de interes național a unui ansamblu din perimetrul central al Municipiului București, incluzând Noul Centru Civic și Centrul Istoric și stabilirea condițiilor de realizare a investițiilor pentru ansamblul urbanistic din această zonă (amânarea dezbaterilor).
  4   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/2000 pentru acceptare a Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substanțele care epuizează stratul de ozon, adoptat la Copenhaga la 25 noiembrie 1992 (amânarea votului final).
  5   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Protocolului de la Kyoto privind Convenția-cadru a Națiunilor Unite privind schimbările climatice, adoptat la 11 decembrie 1997 (amânarea votului final).
  6   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobara Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/1999 privind finanțarea organizării și desfășurării concursului național de ocupare a posturilor didactice vacante din învățământul preuniversitar de stat în anul școlar 1999 - 2000 (procedură de urgență), (amânarea votului final).
  7   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.112/1999 privind organizarea și desfășurarea celei de a doua sesiuni a examenului național de capacitate în anul 1999 (procedură de urgență), (amânarea votului final).
  8   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/1999 privind unele măsuri pentru susținerea Programului de restructurare prin garantarea unui credit la Societatea Comercială SIDEX - S.A. Galați (procedură de urgență), (amânarea votului final).
  9   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/1998 privind unele măsuri de protecție pentru personalul al cărui contract individual de muncă va fi desfăcut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Regiei Autonome de Elecgricitate RENEL, Regiei Autonome a Gazelor Naturale ROMGAZ Mediaș și Regiei Autonome și a Petrolului PETROM București (procedură de urgență), (amânarea votului final).
  10   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 167/1999 privind aprobarea scoaterii definitive, în mod gratuit, din rezervele de stat a unor cantități de produse petroliere ce vor fi acordate Ministerului Apărării Naționale (procedură de urgență), (amânarea votului final).
  11   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/1999 privind scoaterea din rezervele de stat a unor cantități de produse petroliere ce vor fi acordate în mod gratuit Ministerului Apărării Naționale (amânarea votului final).
  12   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 104/1999 pentru acordarea unor facilități pentru plata consumului de energie electrică, motorină și gaze naturale în vederea stimulării producției agricole aferente anului 1999 (procedură de urgență), (amânarea votului final).
  13   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2000 pentru reluarea activității României, în calitate de membru, la Institutul Internațional al Frigului, cu sediul la Paris, Franța și pentru autorizarea plății cotizației anuale (procedură de urgență) (amânarea votului final).
  14   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.118/1998 privind afilierea Ministerului Apărării Naționale al României, ca membru asociat, la Consiliul Internațional al Sportului Militar și plata cotizației anuale (amânarea votului final).
  15   Dezbaterea Proiectului de Lege privind scutirea de taxe pentru expedierea unor publicații destinate diasporei românești (amânarea votului final).
  16   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 149/1999 privind aprobarea primei de 300 lei/kg producătorilor agricoli pentru grâul de panificație livrat din recolta anului 1999, destinat consumului intern (procedură de urgență), (amânarea votului final).
  17   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/1999 privind reorganizarea activității de protecție a plantelor și carantină fitosanitară (procedură de urgență), (amânarea votului final).
  18   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.81/1999 privind unele măsuri pentru susținerea programului de restructurare prin garantarea unui credit în favoarea Societății Comerciale "Tractorul" UTB S.A. Brașov (procedură de urgență), (amânarea votului final).
  19   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 81/1999 pentru aprobarea participării Ministerului Justiției ca membru permanent la Conferința Europeană Permanentă de Probațiune (amânarea votului final).
  20   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.136/2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii și răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România (amânarea votului final).
  21   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.136/2000 privind modul de stabilire a plăților compensatorii și ajutoarelor care se acordă personalului militar (procedură de urgență), (amânarea votului final).
  22   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2000 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor importuri de bunuri și servicii contractate în anul 1999 destinate înzestrării Ministerului de Interne și Serviciului Român de Informații (procedură de urgență), (amânarea votului final).
  23   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național (amânarea votului final).
  24   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.42/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.30/1996 privind reglementarea participațiilor statului la Fondul Monetar Internațional și modul de regularizare a influențelor financiare rezultate din tranzacțiile cu Fondul Monetar Internațional (procedură de urgență), (amânarea votului final).
  25   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 51/1999 privind declararea municipiului Sibiu și a zonei înconjurătoare ca obiectiv de interes național (amânarea votului final).
  26   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale (amânarea votului final).
  27   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.79/1998 privind organizarea și funcționarea Fondului Cultural Național (amânarea votului final).
  28   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 36/1998 pentru modificarea și completarea Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea (amânarea votului final).
  29   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.44/2000 referitoare la unele măsuri privind asigurarea bunurilor culturale mobile exportate temporar (amânarea votului final).
  30   Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85/1999 privind transmiterea cu titlul gratuit, a unui imobil, care a aparținut Bisericii Evanghelice C.A. din România - Comunitatea evanghelică C.A. - Sibiu (discuții procedurale), (retrimis comisiei).
  31   Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.203/1999 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult cu venituri mici sau fără venituri din cadrul Episcopiei Ortodoxe a Covasnei și Harghitei (discuții procedurale), (retrimis comisiei).
  32   Informare privind demisia din calitatea de deputat a domnului Gheorghe Pavel Bălan, PDSR, Circumscripția electorală nr.11 Caraș-Severin.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie lundi, 6 février 2023, 21:03
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro