Plen
Ședința Camerei Deputaților din 29 mai 2001
Sumarul ședinței
Stenograma completă

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
09-06-2021 (comună)
11-05-2021
Arhiva video:2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2001 > 29-05-2001 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 29 mai 2001

  1   Intervenții ale domnilor deputați:
   1.1  Puiu Hașotti - intervenție care are ca obiect audiovizualul;
   1.2  Napoleon Pop - despre rolul societăților mici și mijlocii în consolidarea sectorului privat;
   1.3  Dan Coriolan Simedru - trecere în revistă a unor evenimente care "au conturat și mai bine profilul politic al PDSR";
   1.4  Becsek-Garda Dezideriu Coloman - ecouri ale organizării Adunării generale a proprietarilor privați de păduri din România;
   1.5  Ștefan Baban - intervenție intitulată "Băncile falimentare sunt readuse la viață";
   1.6  Ilie Merce - aserțiune pe tema "fabricarea de elitiști și de analiști";
   1.7  Damian Brudașca - comentariu pe marginea practicii actualei puteri de "a face din respectarea legilor o chestiune a bunului plac";
   1.8  Vasile Moiș - relatarea faptelor de agresiune petrecute la biroul parlamentar al PRM din Satu Mare;
   1.9  Cristian Sandache - semnalarea unei mentalități nesănătoase pe piața muncii.
  2   Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la:
   2.1  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activității și funcționarea instituțiilor de medicină legală;
   2.2  Proiectul Legii patronatelor;
   2.3  Proiectul de Lege privind amenajarea teritorului și urbanismul;
   2.4  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor.
  3   Supunerea la votul final:
   3.1  Proiectul de Lege privind exercitarea profesiei de asistent medical, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului asistenților medicali din România (adoptat).
   3.2  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 136/1999 pentru modificarea și completarea Legii nr. 130/1999 privind unele măsuri de protecție a persoanelor încadrate în muncă (adoptat).
   3.3  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 137/1999 privind modificarea și completarea Legii nr. 108/1999 pentru înființarea și organizarea Inspecției Muncii (adoptat).
   3.4  Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. 99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecția persoanelor încadrate în muncă (adoptat).
   3.5  Proiectul de Lege pentru completarea art. 36 din Legea fondului funciar nr. 18/1991 (adoptat).
   3.6  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 221/2000 privind pensiile și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților (adoptat).
   3.7  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 212/1999 privind modificarea Legii nr. 83/1997 pentru privatizarea societăților comerciale bancare la care statul este acționar (adoptat).
   3.8  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 112/1998 privind restituirea unor bunuri care au aparținut comunității minorităților naționale din România (adoptat).
   3.9  Proiectul de Lege pentru reglementarea situației unor societăți comerciale (adoptat).
   3.10  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2000 pentru modificarea art. 5 din Legea apărării naționale a României nr. 45/1994 (adoptat).
   3.11  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2000 pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea unificării sistemului de evidență informatizată a persoanei (respins).
  4   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/1999 pentru modificarea art. 17 litera B s) din Ordonanța Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată.
  5   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 263/2000 privind majorarea capitalului social al Societății Comerciale C.U.G. S.A. Cluj-Napoca (amânarea votului final).
  6   Dezbaterea Proiectului de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.216/1999 pentru modificarea Legii nr.189/1998 privind finanțele publice locale (amânarea votului final).
  7   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 176/1999 privind majorarea capitalului social al societăților comerciale „Roman" - S.A. Brașov și „Tractorul UTB "- S.A. Brașov (amânarea votului final).
  8   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2000 privind modificarea Legii nr.83/1997 pentru privatizarea societăților comerciale bancare la care statul este acționar și abrogarea Ordonanței Guvernului nr.130/1998 privind regularizarea cotelor de capital social în procesul de privatizare a băncilor, aprobată prin Legea nr.41/1999 (amânarea votului final).
  9   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/2000 privind selectarea și plata specialiștilor care prestează servicii de consultanță necesare realizării programelor PSAL și PIBL finanțate de Banca Mondială, a programului RICOP finanțat de Uniunea Europeană precum și a programelor pentru continuarea acestora (amânarea votului final).
  10   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernuluinr. 5/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/1999 privind înființarea și utilizarea Fondului național de solidaritate (amânarea votului final).
  11   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.52/2000 pentru completarea unor dispoziții privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoanele care ocupă funcții de demnitate publică (amânarea votului final).
  12   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.173/2000 pentru modificarea Decretului-Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri (amânarea votului final).
  13   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru abrogarea Legii nr. 157/2000 privind Planul național pentru agricultură și dezvoltare rurală aferent Programului SAPARD pentru cofinanțarea acestuia de la bugetul de stat (amânarea votului final).
  14   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 103/1996 a fondului cinegetic și a protecției vânatului (amânarea votului final).
  15   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 96/1998, republicată în temeiul art. IV din Legea nr. 141/1999 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național (amânarea votului final).
  16   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 233/2000 privind sprijinul acordat de stat, producătorilor agricoli privați pentru achiziționarea de tractoare, combine, mașini și utilaje agricole, instalații pentru irigat, cu plata în produse agricole (amânarea votului final).
  17   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.214/2000 privind unele măsuri pentru execuția lucrărilor de reabilitate a Grupului nr.1 din Centrala Termoelectrică Mintia - Deva (amânarea votului final).
  18   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru valorificarea eficientă a exporturilor de fier vechi (amânarea votului final).
  19   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2000 privind unele măsuri pentru aprobarea și implementarea Programului special de reabilitare a unor zone miniere defavorizate și a altor zone cu dezechilibre economice și sociale (amânarea votului final).
  20   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice (amânarea votului final).
  21   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 284/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici (amânarea votului final).
  22   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.101/1999 privind valorificarea și transmiterea, fără plată, a unor bunuri confiscate și a unor bunuri provenite din cadouri devenite proprietate privată a statului, aflate în administrarea și, respectiv, în custodia Regiei Autonome Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat (amânarea votului final).
  23   Dezbaterea Proiectului de privind declararea ca municipiu a orașului Băilești, județul Dolj (amânarea votului final).
  24   Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.143/2000 privind organizarea studiilor de masterat din România; Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.73/2000 privind organizarea în universități a unor formațiuni de studiu complet în limbi moderne de mare circulație internațională (amânarea dezbaterilor).
  25   Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privați pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii (retrimisă comisiei).
  26   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.57/1999 privind obligativitatea avizării de către Ministerul Tineretului și Sportului a schimbării destinației sau desființării unor baze sportive aparținând domeniului public sau privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale (amânarea votului final).
  27   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.109/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.22/1992 privind finanțarea sănătății (amânarea votului final).

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti sâmbătă, 28 ianuarie 2023, 11:53
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro