Plen
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of November 13, 2001
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
28-11-2022 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 13-11-2001 Printable version

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of November 13, 2001

  1   Informare privind depunerea la secretarii generali ai Camerei Deputaților și Senatului, în vederea exercitării de către deputați și senatori a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
  Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.61/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comerț Exterior - BANCOREX - S.A. și fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română S.A;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2000 privind selectarea și plata specialiștilor care prestează servicii de consultanță necesare pentru realizarea programelor PSAL și PIBL finanțate de Banca Mondială, a programului RICOP finanțat de Uniunea Europeană, precum și a programelor pentru continuarea acestora;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comerț Exterior-Bancorex - S.A. și fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română S.A;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/1998 privind restructurarea financiară a Băncii Române de Comerț Exterior - BANCOREX - S.A., în vederea privatizării;
  Legea pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2000 privind majorarea participației statului la capitalul social de la societățile comerciale TRACTORUL - UTB S.A. Brașov, MAT - S.A. Craiova, HART - S.A. Miercurea Ciuc și ARO - S.A. Câmpulung Muscel, precum și alocarea sumei de 200 miliarde lei de la bugetul de stat Regiei Autonome a Imbunătățirilor Funciare;
  Legea pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.65/1999 privind salarizarea personalului Agenției de Valorificare a Activelor Bancare;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.80/1998 privind prelungirea duratei de valabilitate a licenței N.M.T. și stabilirea taxei aferente;
  Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.99/1998 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.48/1998 privind majorarea capitalului social al societăților comerciale bancare la care statul este acționar majoritar;
  Legea privind sistemul național de asistență socială;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.120/1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Agricole - S.A;
  Legea privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.30/1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.19/1992 privind activitatea de standardizare în România, precum și unele măsuri privind acreditarea organismelor de certificare și a laboratoarelor;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comerț Exterior - Bancorex - S.A. și fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2001 privind modificarea anexei nr.2 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.8/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.128/1997 privind statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din învățământ, și pentru abrogarea unor dispoziții din Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a îndemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică;
  Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.63/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comerț Exterior - Bancorex - S.A. și fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română S.A;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2001 pentru completarea art. 152 din Legea administrației publice locale nr.215/2001;
  Legea privind asistența judiciară internațională în materie penală;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/2000 pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2000 privind majorarea participației statului la capitalul social de la societățile comerciale Tractoru-UTB-S.A. Brașov, MAT-S.A. Craiova, HART - S.A. Miercurea - Ciuc și ARO - S.A. Câmpulung Muscel, precum și alocarea sumei de 200 miliarde lei de la bugetul de stat Regiei Autonome a Imbunătățirilor Funciare;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea, temporar, a locuințelor de serviciu necesare unor categorii de personal din cadrul ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și instituțiilor publice:
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.126/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comerț Exterior - Bancorex - S.A. și fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română S.A., modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr.63/1999;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2001 privind scutirea de la plata drepturilor de import a bunurilor achiziționate în cadrul proiectului Geothermie Călimănești;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2000 pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea unificării sistemului de evidență informatizată a persoanei;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2001 privind transmiterea temporară a unor imobile, situate în municipiul București, din administrarea Regiei Autonome "Locato" în administrarea consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București;
  Legea privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.132/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.36/1999 privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli pentru achiziționarea de tractoare, combine, mașini și utilaje agricole, precum și de instalații pentru irigat din producția internă;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.134/1999 privind unele măsuri referitoare la salarizarea magistraților și a celorlalte categorii de personal din organele autorității judecătorești;
  Legea pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.138/1999 privind finanțarea unităților de învățământ preuniversitar de stat;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/2001 pentru modificarea art.14 alin (1) lit.e) din Ordonanța Guvernului nr.65/1997 privind regimul pașapoartelor în România;
  Legea pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Croația privind readmisia cetățenilor proprii și a străinilor, semnat la Zagreb la 30 septembrie 2000;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2001 privind scutirea de la plata taxelor vamale a unor bunuri din import;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.100/2001 privind acumularea cantității de 3 milioane tone de cărbune energetic de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat în anul 2001;
  Legea pentru declararea municipiului Reșița Oraș Martir al Revoluției din decembrie 1989;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.138/2000 privind măsuri de susținere a învățământului privat;
  Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.68/1997 privind procedura de întocmire și depunere a declarațiilor de impozite și taxe;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2001 pentru ratificarea Acordului - cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Paris la 17 august 2001 și la București la 20 august 2001;
  Legea pentru ratificarea Convenției pentru protejarea persoanelor față de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg la 28 ianuarie 1981;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.163/1999 privind unele măsuri pentru completarea și modificarea cadrului juridic referitor la regimul de administrare, restructurarea financiară și operațională a Băncii Agricole - S.A. în vederea privatizării;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.29/2001 privind acceptarea unor amendamente la Convenția referitoare la Regulamentul internațional din 1972 pentru prevenirea abordajelor pe mare, încheiată la Londra la 20 octombrie 1972;
  Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.31/2001 pentru acceptarea Codului internațional pentru transportul în siguranță al cerealelor în vrac (Codul internațional pentru cereale), adoptat prin Rezoluția M.S.C.23(59) a Comitetului Securității Maritime al Organizației Maritime Internaționale la Londra la 23 mai 1991;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.30/2001 privind acceptarea amendamentelor la Convenția internațională asupra liniilor de încărcare, încheiată la Londra la 5 aprilie 1966, adoptate de Adunarea Organizației Maritime Internaționale prin Rezoluția A.784(19) la Londra, la 23 noiembrie 1995;
  Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.40/2001 pentru ratificarea amendamentelor la Acordul privind Organizația internațională de telecomunicații prin sateliți "INTELSAT", adoptate la cea de-a 25-a Sesiune a Adunării Părților (Washington, noiembrie 2000);
  Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.45/2001 pentru ratificarea amendamentelor la Convenția privind Organizația europeană de telecomunicații prin satelit "EUTELSAT", adoptate la cea de-a 26-a Sesiune a Adunării Părților (Cardiff, mai 1999);
  Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.49/2001 privind acceptarea unor amendamente la Convenția internațională pentru securitatea containerelor, încheiată la Geneva la 2 decembrie 1972;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/1998 privind restructurarea financiară a Băncii Române de Comerț Exterior BANCOREX - S.A. în vederea privatizării;
  Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.58/2001 pentru ratificarea Instrumentului de amendare a Constituției Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor (Geneva, 1992, cu amendamentele adoptate la Kyoto, 1994) și a Instrumentului de amendare a Convenției Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor (Geneva, 1992, cu amendamentele adoptate la Kyoto, 1994), semnate la Minneapolis la 6 noiembrie 1998;
  Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.59/2001 pentru ratificarea amendamentelor la Convenția privind Organizația internațională de telecomunicații maritime prin sateliți "INMARSAT", adoptate la cea de-a 12-a sesiune a Adunării părților (Londra, aprilie 1998);
  Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.60/2001 pentru modificarea art.3 din Ordonanța Guvernului nr.29/1994 privind constituirea și utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.63/2001 privind înființarea Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C;
  Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.76/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.19/1994 privind stimularea investițiilor pentru realizarea unor lucrări publice și construcții de locuințe;
  Legea privind răspunderea civilă pentru daune nucleare.
  Legea privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.202/1999 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.118/1999 privind achizițiile publice;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curții de Conturi;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.163/2000 pentru diminuarea arieratelor la bugetul de stat;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.206/2000 pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.224/2000 pentru modificarea alin.1-3 ale art.37 din Legea Curții Supreme de Justiție nr.56/1993;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.241/2000 privind salarizarea cadrelor militare în activitate care îndeplinesc funcții în afara Ministerului de Interne în organizațiile internaționale care acordă asistență de specialitate pe teritoriul României;
  Legea pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.245/2000 privind stabilirea sistemului unitar de salarizare a funcționarilor publici;
  Legea pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.270/2000 privind unele înlesniri acordate la plata obligațiilor restante ale categoriilor defavorizate ale populației către asociațiile de proprietari/locatari în perioada noiembrie 2000 - martie 2001;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.283/2000 privind aprobarea majorării participării statului la capitalul social al Societății de Strategie pentru Piața de Gros - S.R.L. București.
  2   Dezbateri asupra Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2002 (art. 1-46).

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mercredi, 30 novembre 2022, 15:11
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro