Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of February 26, 2002
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.22/08-03-2002

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
07-12-2022
05-12-2022 (joint)
05-12-2022
28-11-2022 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2002 > 26-02-2002 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 26, 2002

  1   Intervenții ale domnilor deputați:
   1.1  Nicolae Enescu - comentariu legat de recentele demisii din PRM;
   1.2  Damian Brudașca - apel pentru recuperarea arhivelor Transilvaniei, un necesar act de justiție istorică;
   1.3  Vlad Gabriel Hogea - devoalarea provocărilor la care este supus Partidul România Mare, în demersurile sale justițiare;
   1.4  Emil Rus - relevarea consecințelor aplicării greșite a legilor din domeniul silvic în județul Bistrița-Năsăud;
   1.5  Valeriu Stoica - solicitarea intervenției publice a premierului în incriminarea scandalului telefoanelor ascultate;
   1.6  Ilie Merce - consemnarea unui fapt "de o gravitate nemaiîntâlnită în istoria României moderne - decorarea unui trădător de țară";
   1.7  Ștefan Baban - declarație intitulată "Săraca țară bogată";
   1.8  Monica Octavia Muscă - afirmarea necesității asigurării patrimoniului cultural național;
   1.9  Adrian Moisoiu - atenționare în privința efectelor semnării protocolului de colaborare între PSD și UDMR;
   1.10  Radu Stroe - concluzii triste pe marginea situației aviației militare;
   1.11  Toró Tiberiu - problematica recensământului populației și a locuințelor din România;
   1.12  Paula Maria Ivănescu - solicitarea intervenției Comisiei economice în elucidarea contractului de privatizare a Societății Sinteref Azuga;
   1.13  Dumitru Bălăeț - sublinierea unor "obiective strategice ale politicii noastre naționale";
   1.14  Dan Coriolan Simedru - intervenție pe marginea aplicării dispozițiilor imperative ale legii, în mod discriminatoriu, de către unii reprezentanți ai Executivului;
   1.15  Corneliu Ciontu - declarație politică cu tema "Algoritmul politic, criteriu de bază al economiei românești".
  2   Supunerea la votul final:
   2.1  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.187/2001 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2002 personalului din sectorul bugetar; (adoptat).
   2.2  Proiectul de Lege pentru ratificarea Statutului Curții Penale Internaționale, adoptat la Roma la 17 iulie 1998; (adoptat).
   2.3  Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale; (adoptat).
   2.4  Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.48/1999 privind transportul rutier al mărfurilor periculoase; (adoptat).
   2.5  Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.133/2000 privind repartizarea capacităților de infrastructură feroviară; (adoptat).
   2.6  Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult, aparținând cultelor religioase recunoscute din România; (adoptat).
   2.7  Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.123/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric și al artelor plastice; (adoptat).
   2.8  Proiectul de Lege pentru acceptarea amendamentului la Convenția Organizației Națiunilor Unite cu privire la drepturile copilului, adoptată la New York la 20 decembrie 1990, adoptat la Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite prin Rezoluția 50/155 din 21 decembrie 1995; (adoptat).
   2.9  Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind readmisia străinilor, semnat la București la 27 iulie 2001; (adoptat).
   2.10  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-Aderare pentru măsura "Reabilitarea rețelei de canalizare și a stației de epurare a apelor uzate în Oradea, România", semnat la Bruxelles la 20 august 2001 și la București la 10 octombrie 2001; (adoptat).
   2.11  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-Aderare pentru măsura "Reabilitarea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă potabilă și a rețelei de canalizare din municipiul Cluj-Napoca, România", semnat la Bruxelles la 31 mai 2001 și la București la 10 octombrie 2001; (adoptat).
   2.12  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.162/2001 pentru modificarea alin.(2) al art.4 din Legea nr.35/1999 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Europeană de Investiții și Societatea Națională a Căilor Ferate Române (S.N.C.F.R.) pentru finanțarea Proiectului de modernizare a căilor ferate, semnat la Luxemburg și la București la 30 iunie 1998; (adoptat).
   2.13  Proiectul de Lege privind Statutul polițistului; (adoptat).
   2.14  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.132/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor; (Adoptată propunerea de respingere.)
   2.15  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.165/2001 privind scutirea de la plata drepturilor de import a unor echipamente pentru protecția mediului; (adoptat).
   2.16  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora; (adoptat).
   2.17  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/2002 privind aprobarea plafonului de îndatorare publică externă pentru anul 2002; (adoptat).
   2.18  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 176/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr.47/1994 privind serviciile din subordinea Președintelui României; (adoptat).
   2.19  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență Guvernului nr.140/2001 pentru modificarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.142/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției SAPARD pentru implementarea tehnică și financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură și dezvoltare rurală; (adoptat).
   2.20  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.180/2001 privind unele măsuri de redresare financiară la Societatea Națională "Tutunul Românesc" S.A.; (adoptat).
   2.21  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 186/2001 privind instituirea sistemului de declarații de livrare a tutunului brut; (adoptat).
   2.22  Proiectul de Lege pentru completarea art.6 din Legea nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului (adoptată propunerea de respingere);
   2.23  Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind reglementarea situației juridice și a administrării patrimoniului fostei Uniuni a Tineretului Comunist; (adoptat).
   2.24  Propunerea legislativă privind protecția informațiilor clasificate (adoptată).
  3   Aprobarea cererii formulate de Grupul parlamentar al PRM privind modificarea componenței nominale a unei comisii de mediere.
  4   Aprobarea de către plenul Camerei Deputaților a reprezentanților la Convenția europeană a Consiliului european de la Laeken.
  5   Dezbateri asupra moțiunii simple cu tema "Criza agriculturii" (supunerea la vot - respingerea moțiunii)

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie vendredi, 9 décembre 2022, 19:06
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro