Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of April 5, 2004
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.45/13-04-2004

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
05-12-2023
04-12-2023 (joint)
04-12-2023
28-11-2023 (joint)
22-11-2023
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2004 > 05-04-2004 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of April 5, 2004

  1   Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente în termenele stabilite.
  2   Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
  Legea privind îmbunătățirile funciare;
  Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.41/2004 privind înființarea direcțiilor teritoriale de regim silvic și de vânătoare;
  Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2004 pentru modificarea Legii nr.381/2002 privind acordarea despăgubirilor în caz de calamități naturale în agricultură;
  Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.203/1999 privind permisele de muncă;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2004 pentru completarea Legii nr.138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții;
  Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.38/2003 privind salarizarea și alte drepturi ale polițiștilor;
  Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.69/2002 privind regimul juridic al cărții electronice de identitate;
  Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.34/2004 pentru modificarea și completarea unor dispoziții legale privind serviciile publice de gospodărie comunală;
  Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.32/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu și în interes personal pe căile ferate române;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.127/2003 privind identificarea și înregistrarea suinelor, ovinelor și caprinelor;
  Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare;
  Legea pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național;
  Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.30/2004 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.170/1999 privind acordarea, în mod gratuit, a asistenței medicale, medicamentelor și protezelor pentru unele categorii de persoane prevăzute în legi speciale;
  Legea pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2000 privind organizațiile cooperatiste de credit;
  Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.72/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 125/2003 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române.
  3   Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la:
   3.1  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, și a altor acte normative cu incidență asupra acestei proceduri;
   3.2  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar.
  4   Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr.122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaților și al uniunii acestora (amânarea votului final).
  5   Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2003 privind modificarea Codului de procedură penală (amânarea votului final).
  6   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Franceze cu privire la schimburile de stagiari, semnat la Paris la 20 noiembrie 2003 (amânarea votului final).
  7   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.14/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap (amânarea votului final).
  8   Dezbaterea Proiectului de Lege privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare (amânarea votului final).
  9   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.189/2002 privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională (amânarea votului final).
  10   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art.325 din Codul Penal (amânarea votului final).
  11   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea prevederilor art.4, alin.1, al Legii nr.9/1998, privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 sept.1940 (amânarea votului final).
  12   Dezbaterea Propunerii legislative privind înființarea, organizarea și funcționarea instanțelor pentru minori (amânarea votului final).
  13   Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii nr.92/1992 pentru organizarea judecătorească cu modificările și completările ulterioare (amânarea votului final).
  14   Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea articolelor 169 și 298 din Codul Penal (amânarea votului final).
  15   Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea și completarea Codului Penal (amânarea votului final).
  16   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 115/1996 privind declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere; Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.115/1996 privind declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere și Propunerea legislativă privind declarațiile de avere și controlul veridicității acestora (amânarea votului final).
  17   Dezbaterea Propunerii legislative privind reforma activităților de consultanță, asistență, și reprezentare judiciară (amânarea votului final).
  18   Dezbaterea Propunerii legislative privind asistența judiciară gratuită (amânarea votului final).
  19   Dezbaterea Propunerii legislative privind reglementarea datoriilor la bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale, inclusiv a penalităților cumulate de unitățile și instituțiile de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică (amânarea votului final).
  20   Dezbaterea Proiectului de Lege privind înființarea comunei Dorobanți, prin reorganizarea orașului Curtici, județul Arad (amânarea votului final).
  21   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (amânarea votului final).
  22   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.362/2003 privind regimul metalelor prețioase în România (amânarea votului final).
  23   Primirea de răspunsuri la întrebările adresate membrilor Guvernului de către deputații:
   23.1  Dan Brudașcu
   23.2  Ludovic Mardari
   23.3  Dumitru Bentu
  24   Prezentarea pe scurt a interpelărilor adresate membrilor Guvernului de către deputații:
   24.1  Ioan Sonea
   24.2  Eugen Pleșa
   24.3  Ștefan Baban
   24.4  Iulian Mincu
   24.5  Ilie Merce
   24.6  Ludovic Mardari
   24.7  Aurel Daraban

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mercredi, 6 décembre 2023, 3:54
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro