Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of May 11, 2004
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.69/24-05-2004

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
05-12-2023
04-12-2023 (joint)
04-12-2023
28-11-2023 (joint)
22-11-2023
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2004 > 11-05-2004 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 11, 2004

  1   Intervenții ale deputaților:
   1.1  Petre Posea - declarație politică intitulată "Risipitorul de promisiuni!";
   1.2  Dumitru Bentu - declarație politică cu titlul "Mircea Geoană";
   1.3  Ștefan Baban - declarație intitulată "Violența în familie în România";
   1.4  Becsek-Garda Dezideriu Coloman - reluarea unui subiect de actualitate: mafia din domeniul forestier;
   1.5  Olga Lucheria Voinea - referire la șomajul din județul Galați;
   1.6  Gheorghe Firczac - intervenție cu titlul "Rutenii și huțulii";
   1.7  Virgil Popescu - declarație politică ce are ca subiect "ignorarea zilei de 9 Mai de către actuala opoziție politică";
   1.8  Ilie Merce - intervenție în sensul cercetării abuzurilor din instituția Radiodifuziunii;
   1.9  Iulia Pataki - despre "intoleranța față de comunitatea persoanelor de altă orientare sexuală din România";
   1.10  Amalia Bălășoiu - declarație politică cu titlul "Ziua Europei, 9 Mai, este și ziua noastră";
   1.11  Ștefan Lăpădat - intervenție cu titlul "Ce vină au bolnavii?";
   1.12  Ioan Oltean - comentariu legat de "soluții radicale și riscante" pentru alegerile locale;
   1.13  Victor Bercăroiu - despre definirea identității noastre europene de-a lungul istoriei recente";
   1.14  Iulian Mincu -intervenție legată de situația dezastruoasă din spitalele psihiatrice;
   1.15  Maria Lazăr - declarație politică cu titlul "PSD militează pentru o campanie electorală civilizată";
   1.16  Daniel Ionescu - acuzații la adresa PSD Vrancea care "promovează în alegerile locale practici neloiale interesului național";
   1.17  Adrian Motoc - exprimarea câtorva idei pe marginea campaniei electorale;
   1.18  Aurel Daraban - despre reforma în agricultură;
   1.19  Codrin Ștefănescu - declarație ce "se constituie într-un veritabil apel către decență și corectitudine în ceea ce privește conduita pe timpul campaniei electorale;
   1.20  Daniela Bartoș - intervenție cu tema "Familia românească - factor de bază pentru integrarea euro-atlantică";
   1.21  Emil Rus - declarație politică pe tema campaniei electorale;
   1.22  Eugen Arnăutu - declarație politică: "Asfaltările lui Băsescu";
   1.23  Iosif Armaș - referire la principalele măsuri întreprinse de Guvernul României pentru implementarea acquisului comunitar în domeniul agriculturii și protecției mediului;
   1.24  Elena Liana Naum - declarație politică cu titlul "Ziua Europei este și Ziua României";
   1.25  Mihai Tudose - declarație politică: "Falsele teatre de dispută";
   1.26  Smaranda Ionescu - reliefarea unor aspecte legate de modul in care se face campanie electorală;
   1.27  Ștefan Valeriu Zgonea - intervenție pe tema "Egalitatea șanselor - o problemă de stringentă actualitate";
   1.28  Victor Bercăroiu - evocarea unui eveniment cu triplă semnificație: 9 Mai;
   1.29  Eugen Gheorghe Nicolăescu - atenționare în privința "agresiunilor la care este supusă democrația din țara noastră";
   1.30  Florin Iordache - declarație cu titlul: "9 Mai - ziua viitorului pentru România";
   1.31  Constantin Niculescu - despre vizita oficială în Republica Tunisia a delegației parlamentare române;
   1.32  Grigore Emil Rădulescu - comentarea datelor furnizate de Asociația pentru Studii și Prognoze Economico-Sociale;
   1.33  Tiberiu Sergius Sbârcea - declarație legată de ziua de 9 mai, "zi cu semnificații istorice deosebite";
   1.34  Pavel Târpescu - referire la modul de lansare a candidaturilor pentru alegerile locale;
   1.35  Minodora Cliveti - despre "Primul euro-parlamentar român";
   1.36  Tiberiu Sergius Sbârcea - informare legată de congresul național de chirurgie;
   1.37  Adrian Ionel - sfaturi la început de campanie;
   1.38  Ioan Timiș - despre comportamente preelectorale;
   1.39  Cristian Sandache - cu mândrie, despre "O Românie puternică într-o Europă unită";
   1.40  Romeo Raicu - declarație privind poluarea din București și normele de mediu;
   1.41  Cristian Nechifor - despre ultimele decizii PSD în pregătirea alegerilor locale;
   1.42  Ion Bozgă - marcarea extinderii europene ca "eveniment istoric";
   1.43  Dan Brudașcu - apel cu titlul: "Stopați hidra satanisto-pesedistă!".
  2   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art.1 din Legea nr.60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice (amânarea votului final).
  3   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Convenției internaționale pentru reprimarea atentatelor teroriste cu explozibili, adoptată la New York la 15 decembrie 1997 (amânarea votului final).
  4   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Convenției privind poluanții organici persistenți adoptată la Stockholm la 22 mai 2001 (amânarea votului final).
  5   Dezbaterea Proiectului de Lege privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor (amânarea votului final).
  6   Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii nr.1/2000 cu modificările și completările ulterioare - Legea nr.400/2002 (amânarea votului final).
  7   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2004 privind utilizarea veniturilor proprii obținute de instituțiile și unitățile de învățământ care organizează pe lângă acestea activități finanțate integral din venituri proprii (amânarea votului final).
  8   Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției (amânarea votului final).
  9   Dezbaterea Propunerii legislative privind completarea Legii cetățeniei române nr.21/1991 (amânarea votului final).
  10   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 121/2001, pentru suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la adopțiile internaționale nr. 347/2002 (amânarea votului final).
  11   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105 din 24 octombrie 2003 privind alocația familială complementară și alocația de susținere pentru familia monoparentală (amânarea votului final).
  12   Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii nr.147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern (amânarea votului final).
  13   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 345 din 1 iunie 2002, publicată în Monitorul Oficial nr. 371 din 1 iunie 2002 privind Taxa pe valoarea adăugată (amânarea votului final).
  14   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.73/2000 privind Fondul pentru mediu (amânarea votului final).
  15   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea alineatului 1 al articolului 101 din Legea nr.53/2003 Codul Muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.75 din 5 februarie 2003 (amânarea votului final).
  16   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor obligate de regimul comunist să-și efectueze stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii, în unitățile militare cu profil de construcții în fostele G.A.S. (I.A.S.-uri) și alte formațiuni de muncă în perioada 1950-1961 (amânarea votului final).
  17   Dezbaterea Propunerii legislative privind constituirea Centrului cultural creștin-ortodox al Mănăstirii Cernica (amânarea votului final).
  18   Dezbaterea cererii privind constituirea unei comisii de anchetă.
  19   Numirea unui judecător la Curtea Constituțională (neîntrunirea numărului necesar de voturi pentru numire).
  20   Supunerea la votul final:
   20.1  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.38/2004 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică (adoptat);
   20.2  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative (adoptat);
   20.3  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2003 pentru modificarea art. 31 alin. (5) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative (adoptată propunerea de respingere);
   20.4  Proiectul de Lege privind instituirea Zilei Presei Române (adoptată propunerea de respingere);
   20.5  Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (adoptată propunerea de respingere);
   20.6  Propunerea legislativă pentru abrogarea și modificarea unor dispoziții din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal (adoptată propunerea de respingere);
   20.7  Propunerea legislativă privind completarea art. 15 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (adoptată propunerea de respingere);
   20.8  Propunerea legislativă privind completarea articolului 15 din Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale (adoptată propunerea de respingere);
   20.9  Propunerea legislativă privind modificarea art. 15, alin. (2) din Legea 87/1994 privind combaterea evaziunii fiscale (adoptată propunerea de respingere);
   20.10  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2004 privind aprobarea actului adițional la contractul de vânzare - cumpărare de acțiuni nr.1.479/1997 și pentru soluționarea amiabilă a litigiului arbitral inițiat de Pol Am Pack - S.A. Polonia în fața Curții Permanente de Arbitraj de la Haga (adoptat);
   20.11  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2004 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte și pentru aprobarea plății cotizației României ca membru fondator la Rețeaua Internațională pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (I.N.S.M.E.) (adoptat);
   20.12  Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2004 privind autorizarea unor împrumuturi (adoptat);
   20.13  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.36/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr.137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării (adoptat);
   20.14  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.116/2003 privind privatizarea Societății Comerciale Siderurgica - S.A. Hunedoara (adoptat);
   20.15  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.14/2004 pentru declararea zilei de 2 aprilie 2004 ca zi liberă (adoptat);
   20.16  Proiectul de Lege pentru completarea art.1 din Legea nr.60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice (adoptat);
   20.17  Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenției internaționale pentru reprimarea atentatelor teroriste cu explozibili, adoptată la New York la 15 decembrie 1997 (adoptat);
   20.18  Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenției privind poluanții organici persistenți adoptată la Stockholm la 22 mai 2001 (adoptat);
   20.19  Proiectul de Lege privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor (adoptat);
   20.20  Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.1/2000 cu modificările și completările ulterioare - Legea nr.400/2002 (adoptat);
   20.21  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2004 privind utilizarea veniturilor proprii obținute de instituțiile și unitățile de învățământ care organizează pe lângă acestea activități finanțate integral din venituri proprii (adoptat);
   20.22  Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției (adoptată propunerea de respingere);
   20.23  Propunerea legislativă privind completarea Legii cetățeniei române nr.21/1991 (adoptată propunerea de respingere);
   20.24  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 121/2001, pentru suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la adopțiile internaționale nr. 347/2002 (adoptată propunerea de respingere);
   20.25  Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105 din 24 octombrie 2003 privind alocația familială complementară și alocația de susținere pentru familia monoparentală (adoptată propunerea de respingere);
   20.26  Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern (adoptată propunerea de respingere);
   20.27  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 345 din 1 iunie 2002, publicată în Monitorul Oficial nr. 371 din 1 iunie 2002 privind Taxa pe valoarea adăugată (adoptată propunerea de respingere);
   20.28  Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.73/2000 privind Fondul pentru mediu (adoptată propunerea de respingere);
   20.29  Propunerea legislativă pentru modificarea alineatului 1 al articolului 101 din Legea nr.53/2003 Codul Muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.75 din 5 februarie 2003 (adoptată propunerea de respingere);
   20.30  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor obligate de regimul comunist să-și efectueze stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii, în unitățile militare cu profil de construcții în fostele G.A.S. (I.A.S.-uri) și alte formațiuni de muncă în perioada 1950-1961 (adoptată propunerea de respingere);
   20.31  Propunerea legislativă privind constituirea Centrului cultural creștin-ortodox al Mănăstirii Cernica (adoptată propunerea de respingere).

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mercredi, 6 décembre 2023, 4:04
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro