Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of May 17, 2004
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.72/24-05-2004

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
05-12-2023
04-12-2023 (joint)
04-12-2023
28-11-2023 (joint)
22-11-2023
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2004 > 17-05-2004 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 17, 2004

  1   Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente în termenele stabilite.
  2   Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
  Legea privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor;
  Legea privind modificarea art. 36 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997;
  Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.38/2004 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică;
  Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2004 privind aprobarea actului adițional la contractul de vânzare - cumpărare de acțiuni nr. 1.479/1997 și pentru soluționarea amiabilă a litigiului arbitral inițiat de Pol Am Pack - S.A. Polonia în fața Curții Permanente de Arbitraj de la Haga;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2004 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte și pentru aprobarea plății cotizației României ca membru fondator la Rețeaua Internațională pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (I.N.S.M.E.);
  Legea pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2004 privind autorizarea unor împrumuturi;
  Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/2004 pentru declararea zilei de 2 aprilie 2004 ca zi liberă;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 17/2004 privind utilizarea veniturilor proprii obținute de instituțiile și unitățile de învățământ care organizează pe lângă acestea activități finanțate integral din venituri proprii;
  Legea pentru completarea art.1 din Legea nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice;
  Legea pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Franceze cu privire la schimburile de stagiari, semnat la Paris la 20 noiembrie 2003;
  Legea pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră.
  3   Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la:
   3.1  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2003 pentru modificarea art. 31 alin. 5 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;
   3.2  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 116/2003 privind privatizarea Societății comerciale "Siderurgica" S.A. Hunedoara.
  4   Dezbaterea Cererii Președintelui României pentru reexaminarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 84/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 65/1997 privind regimul pașapoartelor în România (amânarea votului final).
  5   Dezbaterea Raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice (amânarea votului final).
  6   Dezbaterea Raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea și completarea Codului de procedură civilă (amânarea votului final).
  7   Dezbaterea Raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare (amânarea votului final).
  8   Dezbaterea Raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind exercitarea profesiei de psiholog, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România (amânarea votului final).
  9   Dezbaterea Raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 116/1998 privind instituirea regimului special pentru activitatea de transport maritim internațional (amânarea votului final).
  10   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 11/2000 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind finanțarea Proiectului de închidere a minelor și de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A., semnat la București la 13 octombrie 1999 (amânarea votului final).
  11   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Macedonia privind cooperarea în combaterea terorismului, crimei organizate, a traficului ilicit de droguri, substanțe psihotrope și precursori, precum și a altor activități ilegale, semnat la București la 12 noiembrie 2003 (amânarea votului final).
  12   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Arabe Egipt privind cooperarea în domeniul combaterii criminalității, semnat la București la 3 decembrie 2003 (amânarea votului final).
  13   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Protocolului adițional la Convenția penală a Consiliului Europei privind corupția, adoptat la Strasbourg 15 mai 2003 (amânarea votului final).
  14   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Tratatului de extrădare între România și Republica Federativă a Braziliei, semnat la Brasilia la 12 august 2003 (amânarea votului final).
  15   Dezbaterea Proiectului de Lege privind Statutul funcționarilor publici din Administrația Națională a Penitenciarelor (amânarea votului final).
  16   Dezbaterea Proiectului de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată (amânarea votului final).
  17   Primirea de răspunsuri la interpelările adresate membrilor Guvernului de către:
   17.1  Becsek-Garda Dezideriu
  18   Prezentarea pe scurt a interpelărilor ce urmează a fi adresate membrilor Guvernului de către:
   18.1  Ștefan Baban

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mercredi, 6 décembre 2023, 3:47
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro