Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of May 31, 2004
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.82/07-06-2004

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
05-12-2023
28-11-2023 (joint)
22-11-2023
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2004 > 31-05-2004 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 31, 2004

  1   Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente în termenele stabilite.
  2   Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
  Legea pentru acceptarea amendamentelor la Convenția referitoare la Regulamentul internațional din 1972 pentru prevenirea abordajelor pe mare, adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția Adunării A.910(22), la Londra la 29 noiembrie 2001;
  Legea pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere între România și Comunitatea Europeană privind participarea României la Programul comunitar în domeniul schimburilor electronice de date între administrații (IDA), semnat la Geneva la 10 decembrie 2003, și pentru aprobarea plății contribuției financiare aferente participării la acest Program în anul 2004;
  Legea pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții și Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A., pentru finanțarea Proiectului de construire a autostrăzii Arad - Timișoara - Lugoj, etapa I, semnat la București la 24 decembrie 2003;
  Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale.
  3   Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la:
   3.1  proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență;
   3.2  proiectul de Lege pentru asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență;
   3.3  proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr.73/2000 privind Fondul pentru mediu.
  4   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere (amânarea votului final).
  5   Dezbateri asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil (retrimis comisiei).
  6   Dezbateri asupra Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe (retrimis comisiei).
  7   Dezbaterea Proiectului de Lege privind securitatea generală a produselor (amânarea votului final).
  8   Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind pensiile ocupaționale (amânarea votului final).
  9   Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției (amânarea votului final).
  10   Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activității și funcționarea instituțiilor de medicină legală (amânarea votului final).
  11   Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 165/2002 pentru modificarea art. 138 și art. 139 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate (amânarea votului final).
  12   Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 116/2003 privind privatizarea Societății Comerciale "Siderurgica" - S.A. Hunedoara (amânarea votului final).
  13   Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2003 pentru modificarea art. 31 alin (5) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative (amânarea votului final).
  14   Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind modificarea Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice (amânarea votului final).
  15   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea retragerii rezervei formulate de România la art.5 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, adoptată la Roma la 4 decembrie 1950 (amânarea votului final).
  16   Dezbaterea Proiectului de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. și instrumentele specifice de susținere a comerțului exterior (amânarea votului final).
  17   Dezbaterea Proiectului de Lege privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare (amânarea votului final).
  18   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a construcțiilor zootehnice dezafectate, destinate creșterii, îngrășării și exploatării animalelor, precum și a fabricilor de nutrețuri combinate dezafectate (amânarea votului final).
  19   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.168/2001 privind punerea în valoare a construcțiilor zootehnice dezafectate, destinate creșterii, îngrășării și exploatării animalelor, precum și a fabricilor de nutrețuri combinate dezafectate (amânarea votului final).
  20   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare (amânarea votului final).
  21   Dezbaterea Proiectului de Lege privind Ordinul Meritul Agricol și Medalia Meritul Agricol. (Amânarea dezbaterilor.)
  22   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2004 privind modificarea alin.(2) al art.14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice (amânarea votului final).
  23   Dezbaterea Propunerii legislative privind trecerea unor imobile concesionate din proprietatea publică a statului în proprietatea privată a statului și vânzarea acestora (amânarea votului final).
  24   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.56/2003 privind unele drepturi ale persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate (amânarea votului final).
  25   Dezbaterea Propunerii legislative privind instituirea Titlurilor Naționale (amânarea votului final).
  26   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.26 din 24 aprilie 1996 - Codul silvic (amânarea votului final).
  27   Dezbaterea Propunerii legislative privind finanțarea de la bugetul de stat a acțiunilor sanitare veterinare publice de interes național (amânarea votului final).
  28   Dezbaterea Propunerii legislative privind acordarea primelor de odihnă și tratament (amânarea votului final).
  29   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea alineatului (2) al articolului 39 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii (amânarea votului final).
  30   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii, în perioada 1950-1961 și Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii, în perioada 1950-1961 (amânarea votului final).
  31   Dezbaterea Propunerii legislative privind declararea zilei de 16 decembrie - Ziua Iertării, a Împăcării și a Ajutorării Aproapelui (amânarea votului final).
  32   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996 (amânarea votului final).
  33   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea art.40 din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor. (restituită comisiei) .
  34   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea articolului 13 din Ordonanța Guvernului nr. 32/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare (amânarea votului final).
  35   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea alineatului (2) al articolului 5 din Ordonanța Guvernului nr. 20/1994 privind punerea în siguranță a fondului construit existent, republicată (amânarea votului final).
  36   Dezbaterea Propunerii legislative de completare a art. 22 al Legii nr. 195/2000 privind constituirea și organizarea clerului military (amânarea votului final).
  37   Primirea de răspunsuri la întrebările adresate membrilor Guvernului de către deputații:
   37.1  Tiberiu Sbârcea
  38   Prezentarea pe scurt a interpelărilor ce urmează a fi adresate membrilor Guvernului de către deputații:
   38.1  Ludovic Mardari
   38.2  Iulian Mincu
   38.3  Mircea Ifrim

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie samedi, 9 décembre 2023, 7:23
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro