Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 24, 2004
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.95/02-07-2004

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
05-12-2023
04-12-2023 (joint)
04-12-2023
28-11-2023 (joint)
22-11-2023
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2004 > 24-06-2004 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 24, 2004

  1   Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente în termenele stabilite.
  2   Informare privind demisia din calitatea de deputat a domnilor Ráduly Robert Kalman, Circumscripția electorală nr. 21 Harghita, și Kovacs Zoltan, Circumscripția electorală nr. 5 Bihor.
  3   Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul Legii Codului penal (amânarea votului final).
  4   Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 16/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil (amânarea votului final).
  5   Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu (amânarea votului final).
  6   Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind instituțiile publice de spectacole și concerte (amânarea votului final).
  7   Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind exercitarea profesiei de asistent medical și a profesiei de moașă, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali și Moașelor din România (amânarea votului final).
  8   Dezbaterea Proiectului de Lege privind dezvoltarea regională în România (amânarea votului final).
  9   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii apelor nr. 107/1996 (amânarea votului final).
  10   Dezbaterea Proiectului de Lege privind piața de capital (amânarea votului final).
  11   Dezbaterea Proiectului de Lege privind autorizarea și înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice care desfășoară activități economice în mod independent, și a asociațiilor familiale (amânarea votului final).
  12   Dezbaterea Proiectului de Lege privind Codul consumului (amânarea votului final).
  13   Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind organizarea judiciară (amânarea votului final).
  14   Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind Statutul magistraților (amânarea votului final).
  15   Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind Statutul funcționarilor publici din Administrația Națională a Penitenciarelor (amânarea votului final).
  16   Dezbaterea Proiectului de Lege privind executarea pedepselor (amânarea votului final).
  17   Dezbaterea Proiectului de Lege privind cooperarea judiciară internațională în materie penală (amânarea votului final).
  18   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul și acvacultura (amânarea votului final).
  19   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2004 privind creșterea transparenței în exercitarea demnităților publice (amânarea votului final).
  20   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2004 privind repartizarea sumelor reținute în proporție de 10% potrivit legii, în bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2004 (amânarea votului final).
  21   Dezbaterea Propunerii legislative privind statutul medicului de medicina muncii și organizarea serviciilor de medicina muncii (amânarea votului final).
  22   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35/2004 privind aprobarea plății cotizației anuale ce decurge din calitatea României de stat - participant la Acordul multilateral de bază privind transportul internațional pentru dezvoltarea Coridorului Europa - Caucaz - Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998, și completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte (amânarea votului final).
  23   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2003 pentru completarea Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local (amânarea votului final).
  24   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență (amânarea votului final).
  25   Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorității pentru Valorificarea Activelor Bancare, prin comasarea prin absorbție cu Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului (restituit comisiei).
  26   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2004 privind unele măsuri premergătore lansării procesului de privatizare, inclusiv constituirea comisiei de privatizare a Casei de Economii și Consemnațiuni CEC - S.A (amânarea votului final).
  27   Dezbaterea Proiectului de Lege privind mandatarea Regiei Autonome Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat să exercite atribuțiile instituției publice implicate, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale (amânarea votului final).
  28   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2004 pentru aprobarea suplimentării cu suma de 1.215 miliarde lei a programului "Dezvoltarea durabilă a zootehniei și a eficienței sectorului de producție animalieră, precum și reabilitarea sectorului piscicol din România" (amânarea votului final).
  29   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 alin. (72) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum și a termenului prevăzut la art. 59 alin. (1) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere (amânarea votului final).
  30   Supunerea la votul final:
   30.1  Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Regatul Spaniei privind protecția informațiilor clasificate din domeniul apărării, semnat la București la 3 martie 2003 (adoptat);
   30.2  Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Comisia Pregătitoare a Organizației Tratatului de interzicere totală a experiențelor nucleare privind desfășurarea activităților referitoare la instalațiile de monitorizare internațională în aplicarea Tratatului de interzicere totală a experiențelor nucleare, inclusiv a activităților ulterioare certificării, semnat la Viena la 13 iunie 2003 (adoptat);
   30.3  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2004 pentru ratificarea memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul național PHARE 2003 pentru România, semnat la București la 2 decembrie 2003 (adoptat);
   30.4  Proiectul de Lege pentru ratificarea Tratatului între România și Ucraina privind asistența juridică și relațiile juridice în cauzele civile, semnat la București la 30 ianuarie 2002 (adoptat);
   30.5  Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind exercitarea profesiei de medic, precum și organizarea și funcționarea Colegiului Medicilor din România (adoptată);
   30.6  Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind exercitarea profesiei de farmacist, precum și organizarea și funcționarea Colegiului Farmaciștilor din România (adoptată);
   30.7  Proiectul de Lege privind exercitarea profesiei de medic dentist, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului medicilor Dentiști din România (adoptat);
   30.8  Propunerea legislativă privind exercitarea profesiunii de medic dentist, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Medicilor Dentiști din România (adoptată propunerea de respingere);
   30.9  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile (adoptat);
   30.10  Propunerea legislativă privind controlul surselor de apă din mediul rural (adoptată propunerea de respingere);
   30.11  Proiectul de Lege privind regimul armelor și al munițiilor (adoptat);
   30.12  Proiectul de Lege privind Statutul Băncii Naționale a României (adoptat);
   30.13  Proiectul Legii datoriei publice (adoptat);
   30.14  Proiectul de Lege privind răspunderea penală a persoanelor juridice pentru infracțiunile de falsificare de monede sau de alte valori (adoptat);
   30.15  Proiectul de Lege privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European (adoptat);
   30.16  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele legale de igienă și sănătate publică (adoptat);
   30.17  Propunerea legislativă privind Cooperativele agricole (adoptată);
   30.18  Proiectul de Lege privind organizarea și funcționarea poliției judiciare (adoptat);
   30.19  Raportul Comisiei de mediere la Proiectul Legii Codului penal (adoptat);
   30.20  Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil (adoptat);
   30.21  Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr.73/2000 privind Fondul pentru mediu (adoptat);
   30.22  Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind instituțiile publice de spectacole și concerte (adoptat);
   30.23  Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind exercitarea profesiei de asistent medical și a profesiei de moașă, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali și Moașelor din România (adoptată);
   30.24  Proiectul de Lege privind dezvoltarea regională în România (adoptat);
   30.25  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii apelor nr. 107/1996 (adoptat);
   30.26  Proiectul de Lege privind piața de capital (adoptat);
   30.27  Proiectul de Lege privind autorizarea și înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice care desfășoară activități economice în mod independent, și a asociațiilor familiale (adoptat);
   30.28  Proiectul de Lege privind Codul consumului (adoptat);
   30.29  Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind organizarea judiciară (adoptată);
   30.30  Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind Statutul magistraților (adoptată);
   30.31  Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind Statutul funcționarilor publici din Administrația Națională a Penitenciarelor (adoptată);
   30.32  Proiectul de Lege privind executarea pedepselor (adoptat);
   30.33  Proiectul de Lege privind cooperarea judiciară internațională în materie penală (adoptat);
   30.34  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul și acvacultura (adoptat);
   30.35  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2004 privind creșterea transparenței în exercitarea demnităților publice și a funcțiilor publice, precum și intensificarea măsurilor de prevenire și combatere a corupției (adoptat);
   30.36  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2004 privind repartizarea sumelor reținute în proporție de 10% potrivit legii, în bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2004 (adoptat);
   30.37  Propunerea legislativă privind statutul medicului de medicina muncii și organizarea serviciilor de medicina muncii (adoptată);
   30.38  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35/2004 privind aprobarea plății cotizației anuale ce decurge din calitatea României de stat - participant la Acordul multilateral de bază privind transportul internațional pentru dezvoltarea Coridorului Europa - Caucaz - Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998, și completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte (adoptat);
   30.39  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2003 pentru completarea Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local (adoptat);
   30.40  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență (adoptat);
   30.41  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2004 privind unele măsuri premergătore lansării procesului de privatizare, inclusiv constituirea comisiei de privatizare a Casei de Economii și Consemnațiuni CEC - S.A. (adoptat);
   30.42  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2004 pentru aprobarea suplimentării cu suma de 1.215 miliarde lei a programului "Dezvoltarea durabilă a zootehniei și a eficienței sectorului de producție animalieră, precum și reabilitarea sectorului piscicol din România" (adoptat);
   30.43  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 alin. (72) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum și a termenului prevăzut la art. 59 alin. (1) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere (adoptat);
   30.44  Proiectul de Lege privind mandatarea Regiei Autonome Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat să exercite atribuțiile instituției publice implicate, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale (adoptat).

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mercredi, 6 décembre 2023, 2:38
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro