Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 29, 2004
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.99/07-07-2004

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
05-12-2023
28-11-2023 (joint)
22-11-2023
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2004 > 29-06-2004 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 29, 2004

  1   Intervenții ale deputaților:
   1.1  Dumitru Bentu - declarație politică numită "Premiera";
   1.2  Ștefan Baban - intervenție cu titlul "Relaxarea fiscală, între dorință și realitate";
   1.3  Becsek-Garda Dezideriu Coloman - comentarii privind un răspuns primit din partea ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale;
   1.4  Iulian Mincu - declarație politică referitoare la sărăcie și la catastrofala scădere demografică din România;
   1.5  Virgil Popescu - declarație politică intitulată "Alianța Dreptate și Adevăr, între teorie și practică";
   1.6  Ioan Miclea - declarație politică intitulată "O trădare previzibilă";
   1.7  Cristian Sorin Dumitrescu - marcarea finalizării Constituției Europene;
   1.8  Adrian Moisoiu - intervenție intitulată "Mai bine slugă decât stăpân?";
   1.9  Vasile Miron - declarație închinată memoriei lui Ștefan cel Mare și Sfânt;
   1.10  Emil Rus - expunerea unui punct de vedere cu privire la alianțele politice;
   1.11  Leonida Lari Iorga - despre noile tendințe moscovite în problemele teritoriilor românești;
   1.12  Mircea Ifrim - prezentarea unui "apel adresat Guvernului pentru respectarea legii";
   1.13  Tamas Sandor - despre o "experiență traumatizantă" - taxele judiciare de timbru;
   1.14  Ion Bozgă - intervenție cu tema "Reabilitarea și reforma sistemului de irigații";
   1.15  Minodora Cliveti - declarație politică: "Femeile, ca marea...";
   1.16  Petre Posea - intervenție având subiect "Alegerile locale consemnează o victorie de prestigiu a Partidului Social Democrat în județul Buzău!";
   1.17  Ion Mocioalcă - îndemn la fair-play politic;
   1.18  Gheorghe Eugen Nicolăescu - cum trebuie privită "grava criză din interiorul P.S.D";
   1.19  Codrin Ștefănescu - despre "euforia care i-a cuprins pe liderii Alianței imediat după alegerile locale";
   1.20  Costache Mircea - declarație politică cu titlul "Ce fel de om vă mai trebuie, fraților?";
   1.21  Florin Iordache - intervenție cu titlul "Primul Summit NATO cu 26 de membri";
   1.22  Ioan Timiș - marcarea participării României la reuniunea NATO de la Istanbul;
   1.23  Adrian Ionel - câteva considerente pe marginea rezultatelor obținute de PSD și de Alianța DA în recent încheiatele alegeri locale;
   1.24  Elena Liana Naum - despre comportamentul membrilor Alianței DA (PNL-PD) în județul Constanța;
   1.25  Iosif Armaș - omagiu celui care a fost Nicolae Bălcescu, la 185 de ani de la naștere;
   1.26  Cristian Nechifor - despre măsurile cu care Guvernul Adrian Năstase știe să atragă credibilitatea;
   1.27  Traian Dobre - constatarea "gustului amar al lipsei de fair play" după încheierea alegerilor locale;
   1.28  Ștefan Lăpădat - reclamarea unor măsuri "legale corespunzătoare" pentru stoparea "mafiei fierului vechi".
  2   Aprobarea componenței comisiei de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la Proiectul de Lege privind sănătatea reproducerii și reproducerea umană asistată medical.
  3   Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a Legii privind Consiliul Superior al Magistraturii.
  4   Informare privind trimiterea forțelor armate la misiuni în afara teritoriului statului român. (Proiectul "Echipe pentru reconstrucția provinciilor din Afganistan" în provincia Mazar-i-Sharif).
  5   Intervenție a domnului Anghel Stanciu cu privire la înmânarea unei plachete înfățișându-l pe Ștefan cel Mare și Sfânt.
  6   Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență (amânarea votului final).
  7   Dezbaterea Proiectului Legii gazelor (amânarea votului final).
  8   Dezbaterea Proiectului de Lege privind instituția prefectului (amânarea votului final).
  9   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art.11 lit.a) din Legea privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic nr.514/2003 (amânarea votului final).
  10   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru instituirea "Ziua NATO" în România (amânarea votului final).
  11   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (amânarea votului final).
  12   Dezbaterea Propunerii legislative privind reînființarea comunei Grădina, județul Constanța (retrimisă comisiei).
  13   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2004 privind desființarea Autorității Guvernamentale pentru Valea Jiului (amânarea votului final).
  14   Dezbaterea Proiectului de Lege privind recunoștința față de eroii martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989" (amânarea votului final).
  15   Aprobarea componenței comisiei de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la Proiectul de Lege "Legea recunoștinței față de eroii martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989".
  16   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice (amânarea votului final).
  17   Dezbaterea Proiectului de Lege privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii (amânarea votului final).
  18   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap (amânarea votului final).
  19   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art. 27 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (amânarea votului final).
  20   Dezbaterea Proiectului de Lege privind denominarea monedei naționale (amânarea votului final).
  21   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 - Propunerii legislative pentru completarea Legii nr. 69/2000 Legea educației fizice și sportului și - Propunerii legislative pentru modificarea și completarea art.64 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000 (amânarea votului final).
  22   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat (amânarea votului final).
  23   Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art. 20 din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sistemul bugetar și a indemnizaților pentru persoanele care ocupă funcții de demnitate publică (amânarea dezbaterii).
  24   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular (amânarea votului final).
  25   Dezbaterea Proiectului de Legepentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/2004 privind abilitarea polițiștilor din Ministerul Administrației și Internelor să îndeplinească funcții în organizațiile internaționale care acordă asistență de specialitate pe teritoriul României (amânarea votului final).
  26   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea și modificarea art.95 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi sociale (amânarea votului final).
  27   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Decretului - lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și a celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri (amânarea votului final).
  28   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Legii nr.189/2000 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate pe motive etnice de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 și până la 6 martie 1945 (amânarea votului final).
  29   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (amânarea votului final).
  30   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea art.10 din Legea nr.90/2003 privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice (amânarea votului final).
  31   Dezbaterea Propunerii legislative privind sprijinul acordat investitorilor pentru construirea unor cămine studențești private (amânarea votului final).
  32   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale (amânarea votului final).
  33   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art. 2 și art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1944 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată prin Legea nr. 189/2000 și Propunerii legislative pentru modificarea art. II al Legii nr. 586/2002 pentru modificarea art. 1 lit.c) din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1944 până la 6 martie 1945 din motive entice. (Amânarea votului final.)
  34   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea legii privind asistența socială a persoanelor vârstnice și legii notarilor publici și a activității notariale (amânarea votului final).
  35   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 326/2003 privind drepturile de care beneficiază copiii și tinerii ocrotiți de serviciile publice specializate pentru protecția copilului, mamele protejate în centre maternale, precum și copiii încredințați sau dați în plasament la asistenți maternali profesioniști (amânarea votului final).
  36   Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea și completarea art. 23 alin. (3), art. 24 alin (3), art. 76, art. 77, art. 78 alin.(1) și (4) din Legea nr. 19/2000, precum și eliminarea punctului VI al art. 5 și art. 6 alin.(4) din Legea nr. 19/2000 (amânarea votului final).
  37   Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind recunoștința față de eroii martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989" (amânarea votului final).
  38   Validarea mandatelor de deputat și depunerea jurământului de către domnii: Viorel Ionel - PRM, Circumscripția electorală nr.27 Mehedinți; Zsolt Csaba Sarkady - UDMR, Circumscripția electorală nr.5 Bihor; Vlad-Octavian Moisescu - PNL, Circumscripția electorală nr.42 București; Teodor Crăciun Tuducan - PD, Circumscripția electorală nr.11 Caraș-Severin; Daniel Marius Bogdan - PD, Circumscripția electorală nr.42 București; Emeric Kedves - UDMR, Circumscripția electorală nr.21 Harghita.
  39   Informare privind demisia din calitatea de deputat a domnilor Dumitru Buzatu și Vasile Mihalachi, PSD, Circumscripția electorală nr.39 Vaslui.
  40   Supunerea la votul final:
   40.1  Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive entice (adoptat);
   40.2  Proiectul de Lege pentru aderarea României la Acordul între statele părți la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul forțelor lor, semnat la Londra la 19 iunie 1951 și la Protocolul privind statutul comandamentelor militare internaționale, înfiiințate în temeiul Tratatului Atlanticului de Nord, semnat la Paris la 28 august 1952 (adoptat);
   40.3  Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenției între România și Republica Macedonia privind asistența juridică în materie civilă, semnată la București la 12 noiembrie 2003 (adoptat);
   40.4  Proiectul Legii Muntelui (adoptat);
   40.5  Proiectul de Lege pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 29/1994 privind autorizarea Guvernului de a aproba negocierea în vederea recuperării creanțelor României provenite din activitatea de comerț exterior și cooperare economică internațională, derulată înainte de 31 decembrie 1989 (adoptat);
   40.6  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2004 pentru aprobarea Programului de dezvoltare a Sistemului național de transport al gazelor naturale pentru alimentare cu gaze naturale a unor localități, în perioada mai 2004 - noiembrie 2005 (adoptat);
   40.7  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 104/2003 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantități de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și termice Termoelectrica - S.A., filialele sale, Regia Autonomă pentru Activități Nucleare - Sucursala ROMAG - TERMO și centralele termice și electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor județene și locale (adoptat);
   40.8  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/2001 privind producția de apă grea în perioada 2001 - 2004 la Regia Autonomă pentru Activități Nucleare și acumularea acesteia de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat (adoptat);
   40.9  Proiectul de Lege privind trecerea Regiei Autonome Administrația Zonei Libere Constanța Sud și a Zonei Libere Basarabi la Compania Națională Administrația Porturilor Maritime - S.A. Constanța (adoptat);
   40.10  Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență (adoptat);
   40.11  Proiectul Legii gazelor (adoptat);
   40.12  Proiectul de Lege privind instituția prefectului (adoptat);
   40.13  Propunerea legislativă pentru modificarea art.11 lit.a) din Legea privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic nr.514/2003 (adoptată propunerea de respingere);
   40.14  Proiectul de Lege pentru instituirea "Ziua NATO" în România (adoptat);
   40.15  Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (adoptat);
   40.16  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2004 privind desființarea Autorității Guvernamentale pentru Valea Jiului (adoptat);
   40.17  Proiectul de Lege "Legea recunoștinței față de eroii martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989" (adoptat);
   40.18  Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice (adoptat);
   40.19  Proiectul de Lege privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii (adoptat);
   40.20  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap (adoptată);
   40.21  Proiectul de Lege pentru modificarea art. 27 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (adoptat);
   40.22  Proiectul de Lege privind denominarea monedei naționale (adoptat);
   40.23  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 (adoptată);
   40.24  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat (adoptat);
   40.25  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular (adoptat);
   40.26  Proiectul de Legepentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/2004 privind abilitarea polițiștilor din Ministerul Administrației și Internelor să îndeplinească funcții în organizațiile internaționale care acordă asistență de specialitate pe teritoriul României (adoptat);
   40.27  Propunere legislativă pentru completarea și modificarea art.95 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi sociale (adoptarea propunerii de respingere);
   40.28  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Decretului - lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și a celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri (adoptarea propunerii de respingere);
   40.29  Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.189/2000 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate pe motive etnice de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 și până la 6 martie 1945 (adoptată propunerea de respingere);
   40.30  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (adoptată propunerea de respingere);
   40.31  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.10 din Legea nr.90/2003 privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice (adoptată propunerea de respingere);
   40.32  Propunerea legislativă privind sprijinul acordat investitorilor pentru construirea unor cămine studențești private (adoptată propunerea de respingere);
   40.33  Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale (adoptată propunerea de respingere);
   40.34  Propunerea legislativă pentru modificarea art. 2 și art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1944 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată prin Legea nr. 189/2000 (adoptată propunerea de respingere);
   40.35  Propunerea legislativă pentru modificarea art. II al Legii nr. 586/2002 pentru modificarea art. 1 lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1944 până la 6 martie 1945 din motive entice (adoptată propunerea de respingere);
   40.36  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea legii privind asistența socială a persoanelor vârstnice și legii notarilor publici și a activității notariale (adoptată propunerea de respingere);
   40.37  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 326/2003 privind drepturile de care beneficiază copiii și tinerii ocrotiți de serviciile publice specializate pentru protecția copilului, mamele protejate în centre maternale, precum și copiii încredințați sau dați în plasament la asistenți maternali profesioniști (adoptată propunerea de respingere);
   40.38  Propunerea legislativă privind modificarea și completarea art. 23 alin. (3), art. 24 alin (3), art. 76, art. 77, art. 78 alin.(1) și (4) din Legea nr. 19/2000, precum și eliminarea punctului VI al art. 5 și art. 6 alin.(4) din Legea nr. 19/2000 (adoptată propunerea de respingere);
   40.39  Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind recunoștința față de eroii martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989" (Adoptat).

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie samedi, 9 décembre 2023, 8:01
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro