Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 14, 2004
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.117/23-09-2004

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
05-12-2023
04-12-2023 (joint)
04-12-2023
28-11-2023 (joint)
22-11-2023
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2004 > 14-09-2004 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 14, 2004

  1   Intervenții ale deputaților:
   1.1  Makkai Grigore - declarație politică intitulată "Inundațiile, un semn al gravelor dezechilibre de mediu";
   1.2  Adrian Moisoiu - intervenție intitulată "Poporul român nu este un popor de asistați sociali";
   1.3  Nicolae Leonăchescu - despre dinamica impresionantă a vieții politice preelectorale a României;
   1.4  Iulian Mincu - semnal de alarmă cu privire la exodul asistentelor medicale;
   1.5  Eberhard-Wolfgang Wittstock - intervenție cu titlul "Problema grâului";
   1.6  Mircea Ifrim - pledoarie pentru înțelegerea ideii că "sănătatea este o prioritate națională";
   1.7  Dumitru Bentu - declarație politică intitulată "Interviu";
   1.8  Radu Ciuceanu - prezentarea concluziilor Comisiei pentru cercetarea abuzurilor și corupției în cazul falimentării Băncii Internaționale a Religiilor;
   1.9  Costache Mircea - referire la "unele aspecte ale fugii de răspundere a responsabililor" și vorbire "despre eterna pantomimă a guvernanților";
   1.10  Mihaela Ionescu - declarație adresată domnului ministru al educației, învățământului și cercetării, precum și domnului ministru al administrației și internelor;
   1.11  Valentin Iliescu - scrisoare deschisă adresată domnului Adrian Năstase, prim-ministru al României;
   1.12  Ion Bozgă - declarație intitulată: "SAPARD, plăți de încă 33.000.000 de euro";
   1.13  Amalia Bălășoiu - declarație pe tema "Uniunea Națională PSD+PUR, cea mai bună soluție pentru continuarea procesului de integrare a României în Uniunea Europeană";
   1.14  Sorin Victor Lepșa - informare privind demisia sa din Grupul parlamentar al P.D;
   1.15  Antal István - argumente ce vizează modificarea Legii fondului cinegetic;
   1.16  Florin Iordache - declarație cu tema "Uniunea Națională PSD+PUR, singura capabilă să câștige alegerile din noiembrie;
   1.17  Corneliu Ciontu - intervenție cu titlul "Ce mai înseamnă, astăzi, România?";
   1.18  Ion Mocioalcă - tratarea unui subiect actual: "modernizarea P.S.D.;
   1.19  Ștefan Baban - declarație politică: "Previziuni dramatice pentru viitorul României";
   1.20  Petre Posea - declarație politică: "15 septembrie, un nou început. De fiecare dată, un nou început";
   1.21  Iosif Armaș - scurt comentariu pe marginea alegerilor preliminare din P.S.D.;
   1.22  Tudor Mohora - declarație politică intitulată "Oferta electorală a Alianței D.A. în fața alegerilor generale 2004: între dezideratul existenței unui program de guvernare și realitatea proliferării insultelor și calomniilor calificate";
   1.23  Gheorghe Eugen Nicolăescu - declarație politică: "Să spunem nu unui legislativ pur pesedist!";
   1.24  Constanța Popa - declarație politică cu temele "În sistemul sanitar, promisiuni neonorate de Guvernul P.S.D." și "Asistența medicală în mediul rural";
   1.25  Ioan Oltean - câteva remarci asupra "exercițiului preelectoral" al P.S.D.;
   1.26  Napoleon Pop - intervenție cu titlul "Cercetarea științifică românească sub merite";
   1.27  Amalia Bălășoiu - declarație politică: "Avram Iancu și Țebea în conștiința românilor".
  2   Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.38/2004 privind unele măsuri în domeniul învățământului (restituit comisiei).
  3   Dezbateri asupra raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind statutul aleșilor locali (amânarea votului final).
  4   Proiectul de Lege privind fondurile de pensii administrate privat (restituit comisiei).
  5   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2004 privind prelungirea termenelor de preschimbare a certificatului de înmatriculare și a celui de înregistrare fiscală de către comercianți precum și a autorizației de funcționare de către persoanele fizice autorizate și asociațiilor familiale (amânarea votului final).
  6   Dezbateri asupra Proiectului de Lege privind organizarea și funcționarea instanțelor și parchetelor militare (restituit comisiei).
  7   Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2004 privind creșterea transparenței în exercitarea demnităților publice și a funcțiilor publice, precum și intensificarea măsurilor de prevenire și combatere a corupției (amânarea votului final).
  8   Dezbaterea Proiectului de Lege privind darea unui teren în folosință gratuită a Ambasadei Franței la București (amânarea votului final).
  9   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/1998 privind constituirea și funcționarea fondurilor cu capital de risc (amânarea votului final).
  10   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aderarea României la Acordul între Părțile la Tratatul Atlanticului de Nord pentru securitatea informațiilor, adoptat la Bruxelles la 6 martie 1997 (amânarea votului final).
  11   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2004 privind ratificarea Acordului privind amendarea articolului II, alineatul 1 al Acordului între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul contracarării proliferării armelor de distrugere în masă și promovarea relațiilor militare și de apărare, semnat la Washington, la 30 martie 1998, încheiat prin schimb de note verbale la 17 iunie 2004 (amânarea votului final).
  12   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între Guvernul României și Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul cercetării și tehnologiei pentru apărare, semnat la Ankara la 6 aprilie 2004 (amânarea votului final).
  13   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Fondul Națiunilor Unite pentru Populație pentru aplicarea mutatis mutandis a Acordului între Guvernul României și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, semnat la București la 23 ianuarie 1991, activităților și personalului Fondului Națiunilor Unite pentru Populație din România, convenit prin schimb de scrisori semnate la New York la 5 mai 2003 și București la 13 noiembrie 2003 (amânarea votului final).
  14   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Federal Austriac privind schimbul reciproc de date în domeniul controlului migrației și în probleme de azil, semnat la București la 24 iunie 2004 (amânarea votului final).
  15   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.178/2000 privind produsele cosmetice (amânarea votului final).
  16   Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență (amânarea votului final).
  17   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 257/2001 privind modul de acțiune împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spațiul aerian al României (amânarea votului final).
  18   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.63/2004 pentru modificarea art.2 din Legea nr. 296/2002 privind acordarea asistenței medicale în România cetățenilor străini în baza acordurilor, înțelegerilor, convențiilor sau protocoalelor internaționale de reciprocitate în domeniul sănătății, la care România este parte (amânarea votului final).
  19   Dezbaterea Proiectului de Lege privind planificarea apărării (amânarea votului final).
  20   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.66/2004 privind acordarea de facilități fiscale Organizației Tratatului Atlanticului de Nord pentru pregătirea și desfășurarea în România a Reuniunii Informale a miniștrilor apărării din țările membre NATO (amânarea votului final).
  21   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/2004 pentru modificarea alin.(2) al art.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale (amânarea votului final).
  22   Supunerea la votul final:
   22.1  Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind finanțarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităților naturale și pregătirea pentru situații de urgență și a Acordului de asistență financiară nerambursabilă dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare acționând în calitate de Agenție de implementare a Facilității Globale de Mediu privind finanțarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităților naturale și pregătirea pentru situații de urgență, semnate la București, la 26 mai 2004 (adoptat);
   22.2  Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii concurenței nr.21/1996 (adoptat);
   22.3  Propunerea legislativă pentru modificarea articolului 15 al Legii concurenței nr.21/1996 (adoptată propunerea de respingere);
   22.4  Proiectul de Lege privind unele măsuri financiare în domeniul prevenirii și combaterii traficului și consumului ilicit de droguri (adoptat);
   22.5  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.57/2004 pentru modificarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere (adoptat);
   22.6  Proiectul de Lege pentru acceptarea amendamentului la Acordul de înființare a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare semnat la Paris la 29 mai 1990, adoptat prin Rezoluția nr.90 a Consiliului Guvernatorilor al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare din 30 ianuarie 2004 (adoptat);
   22.7  Proiectul de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între Comunitatea Europeană și România privind participarea României la programul Comunității, Instrument Financiar pentru Mediu (LIFE), semnat la București la 5 martie 2003 și la Bruxelles la 18 martie 2003 (adoptat);
   22.8  Proiectul de Lege pentru acceptarea amendamentelor la Acordul european asupra marilor drumuri de circulație internațională (AGR) încheiat la Geneva la 15 noiembrie 1975 (adoptat);
   22.9  Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind colaborarea în domeniul transportului feroviar, semnat la Kiev la 21 octombrie 2003 (adoptat);
   22.10  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.53/2004 pentru ratificarea amendamentelor convenite între România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la București la 6 mai 2004 și la Paris la 17 mai 2004, la Acordul-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Paris la 17 august 2001 și la București la 20 august 2001 (adoptat);
   22.11  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 16/2004 pentru finalizarea privatizării Societății Comerciale "Combinatul Siderurgic Reșița" - S.A. Reșița (adoptat);
   22.12  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.53/2003 privind privatizarea Societății Comerciale "Tractorul UTB" - S.A. Brașov (adoptat);
   22.13  Proiectul de Lege privind trecerea unor construcții și a terenurilor aferente, aflate în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - ROMSILVA din domeniul public al statului în domeniul privat al statului și în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - ROMSILVA și vânzarea acestora de către Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA (adoptat);
   22.14  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.47/2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.100/2001 privind acumularea cantității de 3 milioane tone de cărbune energetic de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat în anul 2001 (adoptat);
   22.15  Proiectul de Lege privind Ordinul Meritul Industrial și Comercial și Medalia Meritul Industrial și Comercial (adoptat);
   22.16  Proiectul de Lege privind Semnul onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public (adoptat);
   22.17  Proiectul de Lege privind instituirea Zilei Marinei Române și a Zilei Aviației Române (adoptat);
   22.18  Proiectul de Lege privind bursele private (adoptat) și Propunerea legislativă privind regimul acordării burselor private (adoptată propunerea de respingere);
   22.19  Propunerea legislativă privind modificarea Anexei nr.2 la Legea nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune (adoptat);
   22.20  Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind statutul aleșilor locali (adoptat);
   22.21  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2004 privind prelungirea termenelor de preschimbare a certificatului de înmatriculare și a celui de înregistrare fiscală de către comercianți precum și a autorizației de funcționare de către persoanele fizice autorizate și asociațiilor familiale (adoptat);
   22.22  Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2004 privind creșterea transparenței în exercitarea demnităților publice și a funcțiilor publice, precum și intensificarea măsurilor de prevenire și combatere a corupției (adoptat);
   22.23  Proiectul de Lege privind darea unui teren în folosință gratuită a Ambasadei Franței la București (adoptat);
   22.24  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/1998 privind constituirea și funcționarea fondurilor cu capital de risc (adoptată propunerea de respingere);
   22.25  Proiectul de Lege privind aderarea României la Acordul între Părțile la Tratatul Atlanticului de Nord pentru securitatea informațiilor, adoptat la Bruxelles la 6 martie 1997 (adoptat);
   22.26  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2004 privind ratificarea Acordului privind amendarea articolului II, alineatul 1 al Acordului între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul contracarării proliferării armelor de distrugere în masă și promovarea relațiilor militare și de apărare, semnat la Washington, la 30 martie 1998, încheiat prin schimb de note verbale la 17 iunie 2004 (adoptat);
   22.27  Proiectul de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între Guvernul României și Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul cercetării și tehnologiei pentru apărare, semnat la Ankara la 6 aprilie 2004 (adoptat);
   22.28  Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Fondul Națiunilor Unite pentru Populație pentru aplicarea mutatis mutandis a Acordului între Guvernul României și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, semnat la București la 23 ianuarie 1991, activităților și personalului Fondului Națiunilor Unite pentru Populație din România, convenit prin schimb de scrisori semnate la New York la 5 mai 2003 și București la 13 noiembrie 2003 (adoptat);
   22.29  Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Federal Austriac privind schimbul reciproc de date în domeniul controlului migrației și în probleme de azil, semnat la București la 24 iunie 2004 (adoptat);
   22.30  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.178/2000 privind produsele cosmetice (adoptat);
   22.31  Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență (adoptat);
   22.32  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 257/2001 privind modul de acțiune împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spațiul aerian al României (adoptat);
   22.33  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.63/2004 pentru modificarea art.2 din Legea nr. 296/2002 privind acordarea asistenței medicale în România cetățenilor străini în baza acordurilor, înțelegerilor, convențiilor sau protocoalelor internaționale de reciprocitate în domeniul sănătății, la care România este parte (adoptat);
   22.34  Proiectul de Lege privind planificarea apărării (adoptat);
   22.35  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.66/2004 privind acordarea de facilități fiscale Organizației Tratatului Atlanticului de Nord pentru pregătirea și desfășurarea în România a Reuniunii Informale a miniștrilor apărării din țările membre NATO (adoptat);
   22.36  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/2004 pentru modificarea alin.(2) al art.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale (adoptat).

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mercredi, 6 décembre 2023, 2:28
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro