Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 30, 2004
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.128/07-10-2004

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
05-12-2023
04-12-2023 (joint)
04-12-2023
28-11-2023 (joint)
22-11-2023
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2004 > 30-09-2004 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 30, 2004

  1   Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente în termenele stabilite.
  2   Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
  Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.55/2004 privind unele măsuri financiare în vederea acordării ajutoarelor pentru încălzirea locuinței;
  Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.16/2000 privind înființarea, reorganizarea și funcționarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice;
  Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.50/2004 pentru reglementarea unor măsuri cu privire la finalizarea privatizării unor societăți comerciale aflate în dificultate;
  Legea privind fondurile de pensii administrate privat;
  Legea privind Ordinul Bărbăție și Credință;
  Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.150/2004 privind siguranța alimentelor;
  Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.62/2004 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță privind serviciile financiare;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.85/2004 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță privind serviciile financiare;
  Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.54/2004 pentru modificarea art.6 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.82/2000 privind autorizarea agenților economici care desfășoară activități de reparații, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucție a vehiculelor rutiere, precum și de dezmembrare a vehiculelor uzate;
  Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.46/2004 pentru modificarea art.37 din Ordonanța Guvernului nr.44/1997 privind transporturile rutiere;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.46/2004 pentru completarea art.22 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.123/2003 privind creșterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.52/2004 pentru modificarea alin.(1) al art.II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.90/2003 pentru modificarea Legii nr.141/1997 privind Codul vamal al României și a art.16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice;
  Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.132/1997 privind rechizițiile de bunuri și prestările de servicii în interes public;
  Legea privind activitatea hidrografică maritimă;
  Legea pentru completarea art.4 din Legea nr.752/2001 privind organizarea și funcționarea Academiei Române;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.58/2004 privind înființarea Centrului Național de Calificare și Instruire Feroviară - CENAFER;
  Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.61/2004 pentru modificarea alin.(1) al art.1 din Ordonanța Guvernului nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome;
  Legea pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr.20/1998 privind constituirea și funcționarea fondurilor cu capital de risc;
  Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor;
  Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.51/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.60/2004 privind reglementările referitoare la construirea, întreținerea, repararea și exploatarea căilor ferate, altele decât cele administrate de Compania Națională de Căi Ferate C.F.R.-S.A.;
  Legea pentru aprobarea contului general de execuție a bugetului de stat, a conturilor anuale de execuție a bugetelor fondurilor speciale și a contului general al datoriei publice, aferente anului 2002;
  Legea pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2002, precum și a contului anual de execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2002;
  Legea privind sănătatea reproducerii și reproducerea umană asistată medical;
  Legea privind statutul profesional specific al medicului de medicină a muncii.
  3   Informare privind participarea României la operațiuni în afara teritoriului național în anul 2005 (misiuni de apărare colectivă, misiuni în sprijinul păcii în teatrul de operații din Balcani, misiuni de asistență umanitară, misiuni în teatrul de operații din Afganistan și Irak, misiuni individuale ONU).
  4   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.76/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesională a adulților (amânarea votului final).
  5   Propunerea legislativă privind Legea contenciosului administrativ (amânarea votului final).
  6   Dezbaterea Proiectului de Lege privind marca temporală (amânarea votului final).
  7   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 215/2001 pentru administrația publică locală (amânarea votului final).
  8   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2004 pentru modificarea alin. (1) al art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.13/1997 privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil în proprietatea Republicii Federale Germania (amânarea votului final).
  9   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.69/2004 pentru completarea art.38 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul (amânarea votului final).
  10   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală (amânarea votului final).
  11   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală (amânarea votului final).
  12   Dezbaterea Proiectului de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție (amânarea votului final).

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mercredi, 6 décembre 2023, 2:26
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro