Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of October 21, 2004
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.144/28-10-2004

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
05-12-2023
04-12-2023 (joint)
04-12-2023
28-11-2023 (joint)
22-11-2023
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2004 > 21-10-2004 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of October 21, 2004

  1   Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente în termenele stabilite.
  2   Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
  Legea pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală;
  Legea pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.67/2004 privind instituirea la nivel național a Rețelei de informații contabile agricole;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societăților comerciale aflate în portofoliul Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului și consolidarea unor privatizări;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.88/2004 privind scoaterea din funcțiune a unor mijloace fixe, inclusiv a construcțiilor aferente acestora, uzate fizic sau moral, neamortizate integral, din cadrul unor capacități de producție oprite, ale agenților economici din portofoliul Ministerului Economiei și Comerțului;
  Legea privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice;
  Legea privind redresarea financiară și falimentul societăților de asigurare;
  Legea privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate;
  Legea privind statutul asistentului social;
  Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.84/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr.202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați;
  Legea pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2001 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, stagiaturii și activității de cercetare medicală în sectorul sanitar;
  Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folosiți la fabricarea ilicită a drogurilor;
  Legea pentru modificarea Legii nr. 196/2003 privind prevenirea și combaterea pornografiei;
  Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.69/2004 pentru completarea art.38 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;
  Legea pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.14/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap.
  3   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2004 pentru ratificarea Protocolului Adițional la Scrisoarea de Înțelegere privind controlul drogurilor și aplicarea legii, semnată la București la data de 3 iulie 2001 între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la București la 17 septembrie 2004 (amânarea votului final).
  4   Dezbaterea Proiectului de Lege privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române (amânarea votului final).
  5   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în Român (amânarea votului final).
  6   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.75/2004 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2001 privind achizițiile publice (amânarea votului final).
  7   Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii nr.73/1993 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Legislativ (amânarea votului final).
  8   Dezbaterea Propunerii legislative privind înființarea comunei Perșinari, județul Dâmbovița (amânarea votului final).
  9   Dezbaterea Propunerii legislative privind reînființarea comunei Șopârlița prin reorganizarea comunei Pârșcoveni, județul Olt (retrimisă comisiei).
  10   Dezbaterea Proiectului de Lege privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice (amânarea votului final).
  11   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2004 pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric și funcțional corespunzător desfășurării activităților de eliberare și evidență a cărților de identitate, actelor de stare civilă, pașapoartelor simple, permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare a vehiculelor (amânarea votului final).
  12   Dezbaterea Proiectului de Lege privind realizarea Catedralei Mântuirii Neamului (amânarea votului final).
  13   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.65/2004 pentru modificarea Codului de procedură civilă (amânarea votului final).
  14   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2004 privind acordarea în anul agricol 2004-2005 a unui sprijin direct al statului de 2,5 milioane lei/ha producătorilor agricoli pentru suprafețe de teren arabil de până la 5 ha inclusive (amânarea votului final).
  15   Supunerea la votul final:
   15.1  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2004 pentru ratificarea Protocolului Adițional la Scrisoarea de Înțelegere privind controlul drogurilor și aplicarea legii, semnată la București la data de 3 iulie 2001 între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la București la 17 septembrie 2004 (adoptat);
   15.2  Proiectul de Lege privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române (adoptat);
   15.3  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în România (adoptat);
   15.4  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 75/2004 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2001 privind achizițiile publice (adoptat);
   15.5  Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr. 73/1993 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Legislativ (adoptată);
   15.6  Propunere legislativă privind înființarea comunei Perșinari, județul Dâmbovița (amânat votul);
   15.7  Proiectul de Lege privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice (adoptat);
   15.8  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2004 pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric și funcțional corespunzător desfășurării activităților de eliberare și evidență a cărților de identitate, actelor de stare civilă, pașapoartelor simple, permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare a vehiculelor (adoptat);
   15.9  Proiectul de Lege privind realizarea Catedralei Mântuirii Neamului (adoptat);
   15.10  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 65/2004 pentru modificarea Codului de procedură civilă (adoptat);
   15.11  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2004 privind acordarea în anul agricol 2004-2005 a unui sprijin direct al statului de 2,5 milioane lei/ha producătorilor agricoli pentru suprafețe de teren arabil de până la 5 ha inclusive (adoptat).
  16   Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
  Legea pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.194/2002 privind regimul strainilor în România;
  Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.75/2004 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.60/2001 privind achizitiile publice;
  Legea privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
  Legea privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.50/2004 pentru modificarea si completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric si functional corespunzator desfasurarii activitatilor de eliberare si evidenta a cartilor de identitate, actelor de stare civila, pasapoartelor simple, permiselor de conducere si certificatelor de înmatriculare a vehiculelor;
  Legea privind realizarea Catedralei Mântuirii Neamului;
  Legea privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.65/2004 pentru modificarea Codului de procedura civila;
  Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.61/2004 privind acordarea în anul agricol 2004-2005 a unui sprijin direct al statului de 2,5 milioane lei/ha producatorilor agricoli pentru suprafete de teren arabil de pâna la 5 ha inclusiv.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mercredi, 6 décembre 2023, 2:15
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro