Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of October 26, 2004
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.147/02-11-2004

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
05-12-2023
04-12-2023 (joint)
04-12-2023
28-11-2023 (joint)
22-11-2023
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2004 > 26-10-2004 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of October 26, 2004

  1   Intervenții ale deputaților:
   1.1  Dumitru Bentu - declarație politică intitulată "Tainul";
   1.2  Kerekes Karoly - replică la intervenția domnului deputat Adrian Moisoiu, prezentată marți, 19 octombrie 2004;
   1.3  Ștefan Baban - declarație politică intitulată "Promisiunea vaccinării antigripale";
   1.4  Becsek-Garda Dezideriu Coloman - din nou despre mafia din domeniul silviculturii; cazul unor ingineri și tehnicieni silvici din județul Harghita;
   1.5  Nicolae Leonăchescu - prezentarea unor perspective de dezvoltare explozivă a județului Botoșani;
   1.6  Minodora Cliveti - considerații cu privire la "tandemul cu care Alianța PNL - PD vrea să cucerească Președinția României și a guvernului viitor";
   1.7  Ioan Timiș - declarație cu titlul "La Constituție, Traiane, la Constituție!";
   1.8  Ioan Miclea - intervenție marcând "Începutul campaniei electorale";
   1.9  Dan Brudașcu - prezentarea unui memoriu de activitate, la sfârșit de legislatură;
   1.10  Gheorghe Pribeanu - declarație- avertisment: "SOS Turismul";
   1.11  Radu Ciuceanu - declarație politică intitulată: "Două castele pentru... un bilet de intrare!!".
   1.12  Iosif Armaș - prezentarea unor fapte ce ajută la cunoașterea reală a presei independente din Basarabia;
   1.13  Mihaela Ionescu - apel la organele abilitate ale statului ca să "vegheze asupra bunei desfășurări" a campaniei electorale;
   1.14  Mircea Ciopraga - prezentarea câtorva probleme de interes pentru Alianța PNL - PD;
   1.15  Puiu Hașotti - câteva exemple ce demonstrează procedura de constituire a bugetelor locale de către Guvernul Adrian Năstase;
   1.16  Tudor Mohora - intervenție referitoare la "Unele reflecții cu privire la libertatea de exprimare";
   1.17  Romeo Raicu - declarație politică: "Cetățenii români, cobai pentru experimente sub supravegherea celor plătiți să îi protejeze";
   1.18  Eugen Gheorghe Nicolăescu - despre "politica falimentară" a Guvernului în repartizarea resurselor bugetare;
   1.19  Amalia Bălășoiu - declarație politică: "25 octombrie - Ziua Armatei Române".
  2   Informare privind demisia domnului Andrei Gabriel Pleșu din Colegiul CNSAS.
  3   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.83/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal (amânarea votului final).
  4   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2004 pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996 (amânarea votului final).
  5   Dezbaterea Propunerii legislative privind reînființarea comunei Șopârlița, prin reorganizarea comunei Pârșcoveni, județul Olt (amânarea votului final).
  6   Dezbaterea Proiectului de Lege privind asociațiile pensionarilor (amânarea votului final).
  7   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2004 privind acordarea unor drepturi de protecție socială, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, salariaților concediați colectiv de la Societatea Comercială VAGMAR - S.A. Craiova (amânarea votului final).
  8   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/2004 pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (amânarea votului final).
  9   Dezbaterea Proiectului de Lege privind salarizarea și alte drepturi bănești ale personalului din administrația centrală a Ministerului Afacerilor de Externe și de la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate (amânarea votului final).
  10   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.87/2004 pentru aprobarea numărului de exemplare din speciile urs, pisică sălbatică și lup, care se pot recolta în cadrul sezonului de vânătoare 2004-2005 (amânarea votului final).
  11   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.82/2004 privind măsurile necesare pentru accesibilizarea fondului forestier prin construirea de drumuri forestiere (amânarea votului final).
  12   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.62/2004 privind regimul de organizare și funcționare a parcurilor turistice (amânarea votului final).
  13   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing (amânarea votului final).
  14   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii Societății Naționale de Cruce Roșie din România, nr.139/1995 (amânarea votului final).
  15   Dezbaterea Propunerii legislative pentru facilitarea schimburilor de terenuri în vederea constituirii de ferme agricole (retrimisă comisiei).
  16   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.47/2004 privind unele măsuri referitoare la finalizarea privatizării unor societăți comerciale aflate în dificultate (amânarea votului final).
  17   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2004 privind instituirea unor măsuri postprivatizare la Societatea Comercială "Automobile Dacia" - S.A (amânarea votului final).
  18   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.77/2004 pentru stimularea asocierii proprietarilor de păduri private, în scopul gospodăririi durabile a acestora (amânarea votului final).
  19   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor (amânarea votului final).
  20   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.68/2004 pentru modificarea și completarea Legii spitalelor nr.270/2003 (amânarea votului final).
  21   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2004 privind schimbarea destinației unor părți din imobilele situate în municipiul București, precum și trecerea unor părți dintr-un imobil proprietate privată a statului din administrarea Companiei Naționale de Investiții C.N.I. - S.A. în administrarea Societății Comerciale Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM - S.A (amânarea votului final).
  22   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.539/2003 privind Ordinul Meritul Sanitar și Medalia Meritul Sanitar (amânarea votului final).
  23   Supunerea la votul final:
   23.1  Propunere legislativă privind înființarea comunei Perșinari, județul Dâmbovița (adoptată ca urmare a expirării termenului constituțional);
   23.2  Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2003 privind privatizarea Societății Comerciale ARO - S.A. Câmpulung Muscel (adoptat);
   23.3  Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.53/2003 privind privatizarea Societății Comerciale "Tractorul UTB" - S.A. Brașov (adoptat);
   23.4  Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului privind statutul Organizației Tratatului Atlanticului de Nord, al reprezentanților naționali și al personalului internațional, adoptat la Ottawa la 20 septembrie 1951, și a Acordului privind statutul misiunilor și reprezentanților statelor terțe pe lângă Organizația Tratatului Atlanticului de Nord, adoptat la Bruxelles la 14 septembrie 1994 (adoptat);
   23.5  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.143/2000 privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri (adoptat);
   23.6  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.132/1999 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților (adoptat);
   23.7  Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție (adoptat);
   23.8  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.86/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale (adoptat);
   23.9  Proiectul de Lege privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare (adoptat);
   23.10  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.72/2004 pentru modificarea art.39 din Legea nr.26/1990 privind registrul comerțului (adoptat);
   23.11  Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru folosirea limbii române în locuri, relații și instituții publice (adoptată);
   23.12  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.81/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea crescătoriilor de vânat și a complexurilor de vânătoare (adoptat);
   23.13  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național, republicată (adoptat);
   23.14  Proiectul de Lege privind prevenirea și combaterea terorismului (adoptat);
   23.15  Proiectul de Lege privind obligația de serviciu public pe rute aeriene interne (adoptat);
   23.16  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2004 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale (adoptat);
   23.17  Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii 550 din 14 octombrie 2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local (adoptat);
   23.18  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.83/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal (adoptat);
   23.19  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2004 pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996 (adoptat);
   23.20  Propunerea legislativă privind reînființarea comunei Șopârlița prin reorganizarea comunei Pârșcoveni, județul Olt (adoptată);
   23.21  Proiectul de Lege privind asociațiile pensionarilor (adoptat);
   23.22  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2004 privind acordarea unor drepturi de protecție socială, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, salariaților concediați colectiv de la Societatea Comercială VAGMAR - S.A. Craiova (adoptat);
   23.23  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/2004 pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (adoptat);
   23.24  Proiectul de Lege privind salarizarea și alte drepturi bănești ale personalului din administrația centrală a Ministerului Afacerilor de Externe și de la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate (adoptat);
   23.25  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.87/2004 pentru aprobarea numărului de exemplare din speciile urs, pisică sălbatică și lup, care se pot recolta în cadrul sezonului de vânătoare 2004-2005 (adoptat);
   23.26  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.82/2004 privind măsurile necesare pentru accesibilizarea fondului forestier prin construirea de drumuri forestiere (adoptat);
   23.27  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.62/2004 privind regimul de organizare și funcționare a parcurilor turistice (adoptat);
   23.28  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing (adoptat);
   23.29  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii Societății Naționale de Cruce Roșie din România, nr.139/1995 (adoptat);
   23.30  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.47/2004 privind unele măsuri referitoare la finalizarea privatizării unor societăți comerciale aflate în dificultate (adoptat);
   23.31  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2004 privind instituirea unor măsuri postprivatizare la Societatea Comercială " Automobile Dacia" - S.A (adoptat);
   23.32  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.77/2004 pentru stimularea asocierii proprietarilor de păduri private, în scopul gospodăririi durabile a acestora (adoptat);
   23.33  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor (adoptat);
   23.34  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.68/2004 pentru modificarea și completarea Legii spitalelor nr.270/2003 (adoptat);
   23.35  Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.539/2003 privind Ordinul Meritul Sanitar și Medalia Meritul Sanitar (adoptat);
   23.36  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2004 privind schimbarea destinației unor părți din imobilele situate în municipiul București, precum și trecerea unor părți dintr-un imobil proprietate privată a statului din administrarea Companiei Naționale de Investiții C.N.I. - S.A. în administrarea Societății Comerciale Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM - S.A. (adoptat).
  24   Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2003 privind privatizarea Societății Comerciale ARO - S.A. Câmpulung Muscel;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.53/2003 privind privatizarea Societății Comerciale "Tractorul UTB" - S.A. Brașov;
  Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.143/2000 privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri;
  Legea privind modificarea și completarea Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție;
  Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.86/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale;
  Legea privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare;
  Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.72/2004 pentru modificarea art.39 din Legea nr.26/1990 privind registrul comerțului;
  Legea pentru folosirea limbii române în locuri, relații și instituții publice;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.81/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea crescătoriilor de vânat și a complexurilor de vânătoare;
  Legea pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național, republicată;
  Legea privind prevenirea și combaterea terorismului;
  Legea privind obligația de serviciu public pe rute aeriene interne;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2004 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale;
  Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.83/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2004 pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996;
  Legea privind asociațiile pensionarilor;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2004 privind acordarea unor drepturi de protecție socială, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, salariaților concediați colectiv de la Societatea Comercială VAGMAR - S.A. Craiova;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/2004 pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale;
  Legea privind salarizarea și alte drepturi bănești ale personalului din administrația centrală a Ministerului Afacerilor de Externe și de la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate;
  Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.87/2004 pentru aprobarea numărului de exemplare din speciile urs, pisică sălbatică și lup, care se pot recolta în cadrul sezonului de vânătoare 2004-2005;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.82/2004 privind măsurile necesare pentru accesibilizarea fondului forestier prin construirea de drumuri forestiere;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.62/2004 privind regimul de organizare și funcționare a parcurilor turistice;
  Legea pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing;
  Legea pentru modificarea și completarea Legii Societății Naționale de Cruce Roșie din România, nr.139/1995;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.47/2004 privind unele măsuri referitoare la finalizarea privatizării unor societăți comerciale aflate în dificultate;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2004 privind instituirea unor măsuri postprivatizare la Societatea Comercială" Automobile Dacia" - S.A;
  Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.77/2004 pentru stimularea asocierii proprietarilor de păduri private, în scopul gospodăririi durabile a acestora;
  Legea pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor;
  Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.68/2004 pentru modificarea și completarea Legii spitalelor nr.270/2003;
  Legea pentru modificarea Legii nr.539/2003 privind Ordinul Meritul Sanitar și Medalia Meritul Sanitar;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2004 privind schimbarea destinației unor părți din imobilele situate în municipiul București, precum și trecerea unor părți dintr-un imobil proprietate privată a statului din administrarea Companiei Naționale de Investiții C.N.I. - S.A. în administrarea Societății Comerciale Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM - S.A.;
  25   Informare privind demisia domnului deputat Ștefan Lăpădat, Circumscripția electorală nr.27 Mehedinți, din P.R.M.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mercredi, 6 décembre 2023, 4:14
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro