Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 9, 2004
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.155/15-11-2004

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
05-12-2023
04-12-2023 (joint)
04-12-2023
28-11-2023 (joint)
22-11-2023
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2004 > 09-11-2004 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 9, 2004

  1   Intervenții ale deputaților:
   1.1  Marian Ianculescu - pledoarie pentru Academia Română:
   1.2  Nicolae Leonăchescu - dezvoltarea județului Botoșani - o prioritate națională;
   1.3  Mircea Ciopraga - comentariu critic la adresa hotărârii Guvernului prin care se aprobă proiectul de măsuri pentru combaterea birocrației în activitatea de relații cu publicul;
   1.4  Maria Lazăr - reliefarea "caracterului prioritar al bugetului pe anul 2005 pentru problemele sociale";
   1.5  Iosif Armaș - o analiză a cauzelor ascunse ale actualei crize transnistrene;
   1.6  Iulia Pataki - referire la criteriul de evaluare politic;
   1.7  Eugen Gheorghe Nicolăescu - comentariu referitor la "jocul oscilant și aparent necontrolat al cursului de schimb între leu și principalele valute";
   1.8  Alexandru Raj Tunaru - exprimarea unor idei în ceea ce privește funcționarea instituției parlamentare;
   1.9  Gheorghe Firczak - declarație politică: "Revoluția Română din Decembrie 1989":
   1.10  Florin Iordache - declarație politică cu titlul "Încheierea negocierilor cu Uniunea Europeană, motiv de dispută politică";
   1.11  Constanța Popa - comentariu pe marginea lucrărilor mesei rotunde cu tema "Oferta electorală privind accesul persoanelor cu dizabilități intelectuale".
  2   Dezbaterea Proiectului de Lege privind prevenirea și combaterea dopajului în sport (amânarea votului final).
  3   Dezbaterea Proiectului de Lege privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Disciplină Sportivă (amânarea votului final).
  4   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 73/2004 privind instituirea subvențiilor individuale de sprijin pentru cazare pentru studenții care locuiesc în alte spații decât căminele instituțiilor de învățământ superior de stat (amânarea votului final).
  5   Dezbaterea Propunerii legislative privind exercitarea profesiunii de kinetoterapeut înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Kinetoterapeuților din România (amânarea votului final).
  6   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare (amânarea votului final).
  7   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat, precum și a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor (amânarea votului final).
  8   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2001 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă (amânarea votului final).
  9   Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind sănătatea reproducerii și reproducerea umană asistată medical (restituită comisiei).
  10   Dezbaterea Proiectului de Lege privind declararea zonei de amplasare a monumentelor istorice din Nordul Moldovei ca obiectiv de interes național (amânarea votului final).
  11   Dezbaterea Propunerii legislative privind înființarea comunei Stroești, județul Argeș (amânarea votului final).
  12   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 14/2003 Legea partidelor politice (amânarea votului final).
  13   Dezbaterea Propunerii legislative privind regimul juridic al așezămintelor private de tip familial pentru copii aflați în dificultate (amânarea votului final).
  14   Dezbaterea Propunerii legislative privind organizarea și funcționarea Poliției judiciare (amânarea votului final).
  15   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea art. 20 din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sistemul bugetar și a indemnizaților pentru persoanele care ocupă funcții de demnitate publică (amânarea votului final).
  16   Dezbaterea Propunerii legislative privind completarea Legii nr. 44/1 iulie 1994, privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război (amânarea votului final).
  17   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea art.1 din Legea 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern (amânarea votului final).
  18   Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea Legii 53 - Codul muncii - pentru stabilirea salariului minim net pe economie de 100 euro/lună (amânarea votului final).
  19   Dezbaterea Propunerii legislative privind organizațiile pensionarilor (amânarea votului final).
  20   Dezbaterea Propunerii legislative privind controlul averii unor persoane fizice, care nu au fost dobândite în mod licit (amânarea votului final).
  21   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului - Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice și a Propunerii legislative pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, adoptată cu modificări și completări prin Legea nr.189/2000 (amânarea votului final).
  22   Dezbaterea Proiectului de Lege privind obligația statului de a asigura locuință pentru persoanele care locuiesc într-un imobil naționalizat care se retrocedează foștilor proprietari (amânarea votului final).
  23   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art. 20 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997 (amânarea votului final).
  24   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 96/2004 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 66/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 125/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Medicamentului (amânarea votului final).
  25   Dezbaterea Proiectului de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 36/1995. Legea notarilor publici și a activității notariale și Propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii nr. 36/1995. Legea notarilor publici și a activității notariale (amânarea votului final).
  26   Dezbaterea Propunerii legislative privind notarii publici și activitatea notarială (amânarea votului final).
  27   Dezbaterea Propunerii legislative privind organizarea și funcționarea birourilor de carte funciară (amânarea votului final).
  28   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 150/2003 a creditului agricol pentru producție (amânarea votului final).
  29   Dezbaterii asupra Propunerii legislative pentru completarea articolului 67 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale (retrimisă comisiei).
  30   Supunerea la votul final:
   30.1  Proiectul de Lege pentru aderarea la Convenția internațională din 2001 privind controlul sistemelor antivegetative dăunătoare utilizate la nave, adoptată la Conferința Organizației Maritime Internaționale, la Londra la 5 octombrie 2001 (adoptat);
   30.2  Proiectul de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între Guvernul României și Guvernul Regatului Suediei privind schimbările climatice, semnat la București la 9 aprilie 2003 (adoptat);
   30.3  Proiectul de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între Ministerul Apelor și Protecției Mediului din România și Ministerul Federal pentru Agricultură, Păduri, Mediu și Gospodărirea Apelor din Austria privind cooperarea bilaterală pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, semnat la Viena la 23 octombrie 2002 (adoptat);
   30.4  Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Georgiei privind cooperarea în combaterea terorismului, criminalității organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substanțe psihotrope și precursori, precum și a altor infracțiuni grave, semnat la București la 14 mai 2004 (adoptat);
   30.5  Proiectul de Lege pentru aprobarea Contractului de împrumut dintre România și Institutul de Credit pentru Reconstrucție - Germania, semnat la București la 18 februarie 2004 și respectiv, la Frankfurt la 27 februarie 2004 în scopul finanțării programului de creditare pentru întreprinderi mici și mijlocii - Proiectul "Promovarea întreprinderilor mici și mijlocii" - etapa a 3-a (adoptat);
   30.6  Propunerea legislativă privind modificarea și completarea legii 215/2001, Legea administrației publice locale (adoptată);
   30.7  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2004 pentru modificarea Codului de procedură penală (adoptat);
   30.8  Proiectul de Lege pentru completarea art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 142/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției SAPARD pentru implementarea tehnică și financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură și dezvoltare rurală (adoptat);
   30.9  Proiectul de Lege pentru modificarea art. 41 din Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare (adoptat);
   30.10  Propunerea legislativă pentru înființarea comunei Spulber, prin reorganizarea comunei Paltin, județul Vrancea (adoptată);
   30.11  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale (adoptat);
   30.12  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu-Șișești (adoptat);
   30.13  Proiectul de Lege privind schimbarea denumirii și a satului de reședință ale comunei Dorgoș, județul Arad (adoptat);
   30.14  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2004 pentru înființarea Agenției Naționale pentru Romi (adoptat);
   30.15  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă (adoptat);
   30.16  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor și importurilor de produse strategice (adoptat);
   30.17  Proiectul de Lege pentru modificarea art. III din Legea nr. 90/2004 privind modificarea și completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun (adoptat);
   30.18  Proiectul de Lege privind reorganizarea Inspectoratului General pentru Comunicații și Tehnologia Informației (adoptat);
   30.19  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 89/2004 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea eficientă a veniturilor cu destinație specială în sectorul energetic (adoptat);
   30.20  Proiectul de Lege privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Disciplină Sportivă (adoptat);
   30.21  Proiectul de Lege privind prevenirea și combaterea dopajului în sport (adoptat);
   30.22  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 73/2004 privind instituirea subvențiilor individuale de sprijin pentru cazare pentru studenții care locuiesc în alte spații decât căminele instituțiilor de învățământ superior de stat (adoptat);
   30.23  Propunerea legislativă privind exercitarea profesiunii de kinetoterapeut înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Kinetoterapeuților din România (adoptată);
   30.24  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare (adoptat);
   30.25  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat, precum și a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor (adoptat);
   30.26  Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2001 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă (adoptat);
   30.27  Proiectul de Lege privind declararea zonei de amplasare a monumentelor istorice din Nordul Moldovei ca obiectiv de interes național (adoptat);
   30.28  Propunerea legislativă privind înființarea comunei Stroești, județul Argeș (adoptată propunerea de respingere);
   30.29  Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 14/2003 Legea partidelor politice (adoptată propunerea de respingere);
   30.30  Propunerea legislativă privind regimul juridic al așezămintelor private de tip familial pentru copii aflați în dificultate (adoptată propunerea de respingere);
   30.31  Propunerea legislativă privind organizarea și funcționarea Poliției judiciare (adoptată propunerea de respingere);
   30.32  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art. 20 din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sistemul bugetar și a indemnizaților pentru persoanele care ocupă funcții de demnitate publică (adoptată propunerea de respingere);
   30.33  Propunere legislativă privind completarea Legii nr. 44/1 iulie 1994, privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război (adoptată propunerea de respingere);
   30.34  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art. 1 din Legea 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern (adoptată propunerea de respingere);
   30.35  Propunerea legislativă privind modificarea Legii 53 - Codul muncii - pentru stabilirea salariului minim net pe economie de 100 euro/lună (adoptată propunerea de respingere);
   30.36  Propunerea legislativă privind organizațiile pensionarilor (adoptată propunerea de respingere);
   30.37  Propunerea legislativă privind controlul averii unor persoane fizice, care nu au fost dobândite în mod licit (adoptată propunerea de respingere);
   30.38  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului - Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice (adoptată propunerea de respingere);
   30.39  Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, adoptată cu modificări și completări prin Legea nr. 189/2000 (adoptată propunerea de respingere);
   30.40  Proiectul de Lege privind obligația statului de a asigura locuință pentru persoanele care locuiesc într-un imobil naționalizat care se retrocedează foștilor proprietari (adoptată propunerea de respingere);
   30.41  Proiectul de Lege pentru completarea art. 20 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997 (adoptată propunerea de respingere);
   30.42  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 96/2004 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 66/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 125/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Medicamentului (adoptată propunerea de respingere);
   30.43  Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 36/1995. Legea notarilor publici și a activității notariale (adoptată propunerea de respingere);
   30.44  Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr. 36/1995. Legea notarilor publici și a activității notariale (adoptată propunerea de respingere);
   30.45  Propunerea legislativă privind notarii publici și activitatea notarială (adoptată propunerea de respingere);
   30.46  Propunerea legislativă privind organizarea și funcționarea birourilor de carte funciară (adoptată propunerea de respingere);
   30.47  Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 150/2003 a creditului agricol pentru producție (adoptată propunerea de respingere).
  31   Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
  ul> Legea privind înființarea Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989; Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2004 pentru modificarea Codului de procedură penală; Legea pentru completarea art.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.142/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției SAPARD pentru implementarea tehnică și financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură și dezvoltare rurală; Legea pentru modificarea art.41 din Legea nr.111/1996 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare; Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr.290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu-Șișești; Legea pentru modificarea art.III din Legea nr.90/2004 privind modificarea și completarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun; Legea privind reorganizarea Inspectoratului General pentru Comunicații și Tehnologia Informației; Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 89/2004 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea eficientă a veniturilor cu destinație specială în sectorul energetic; Legea privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Disciplină Sportivă; Legea privind prevenirea și combaterea dopajului în sport; Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 73/2004 privind instituirea subvențiilor individuale de sprijin pentru cazare pentru studenții care locuiesc în alte spații decât căminele instituțiilor de învățământ superior de stat; Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare; Legea pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat, precum și a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor; Legea pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2001 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mercredi, 6 décembre 2023, 2:12
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro