Plen
Sittings of the Senate of March 9, 2006
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.28/17-03-2006

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
28-11-2022 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2006 > 09-03-2006 Printable version

Sittings of the Senate of March 9, 2006

  1   Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru.
  2   Aprobarea programului de lucru pentru săptămâna 13-18 martie a.c.
  3   Notă pentru exercitarea de către senatori a dreptului de sesizare a Curții Constituționale asupra următoarelor legi depuse la secretarul general al Senatului, conform prevederilor art.17 alin.2 și 3 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată:
  Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 163/2005 pentru modificarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
  Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1242005 privind modificarea și completarea Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție.
  4   Aprobarea procedurii de urgență pentru dezbaterea proiectului de Lege privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 controlorilor financiari din cadrul Curții de Conturi a României salarizați potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 160/2000.
  5   Adoptarea proiectului de Lege privind ratificarea Convenției europene pentru protecția animalelor în timpul transportului internațional (revizuită), semnată de România la Chișinău, la 6 noiembrie 2003.
  6   Continuarea dezbaterilor și adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 165/2005 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.
  7   Dezbateri asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare (retrimitere la Comisia pentru drepturile omului, culte și minorități - pentru rediscutarea amendamentelor propuse de Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări)
  8   Continuarea dezbaterilor și adoptarea propunerii legislative - Legea Centrelor de Informare și Consiliere pentru Tineret.
  9   Continuarea dezbaterilor și adoptarea propunerii legislative privind utilizarea codificării standardizate a seturilor de caractere în documentele în formă electronică.
  10   Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 185/2005 pentru modificarea articolului 17 literei b) din Legea nr. 179/2004 privind pensiile de stat și alte drepturi de asigurări sociale ale polițiștilor.
  11   Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/2006 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.
  12   Adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 191/2005 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor pentru situații de urgență.
  13   Adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 204/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 495/2004 privind salarizarea și alte drepturi bănești ale personalului din administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și de la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate.
  14   Adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 207/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului.
  15   Dezbateri asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2005 pentru aprobarea strategiei de privatizare a Companiei Naționale "Loteria Română" - S.A. și a Companiei Naționale "Imprimeria Națională" - S.A (retrimitere la Comisia pentru privatizare și administrarea activelor statului și la Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital)
  16   Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2005 pentru modificarea și completarea art.36 din Legea fondului cinegetic și a protecției vânatului nr.103/1996, republicată.
  17   Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 192/2005 pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte.
  18   Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2005 privind finanțarea de la bugetul de stat a unor măsuri pentru conservarea și utilizarea resurselor genetice animale în stare critică, în pericol de dispariție și a celor vulnerabile.
  19   Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.144/2000 cu privire la acordarea de facilități persoanelor care au domiciliul în localitățile rurale aflate în zonele montane (retrimiterea la Comisia pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală)
  20   Dezbateri asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea "Programului de dezvoltare a infrastructurii din mediul rural" (retrimitere la Comisia pentru administrație publică, organizarea teritoriului și protecția mediului și la Comisia pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală)
  21   Dezbaterea și adoptarea propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor.
  22   Respingerea propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii nr. 94/1992, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  23   Respingerea propunerii legislative privind eradicarea analfabetismului.
  24   Respingerea propunerii legislative privind organizarea și funcționarea Consiliului Tineretului din România - CTR.
  25   Dezbaterea și respingerea propunerii legislative privind înălțarea unor biserici ortodoxe pentru comunitățile românești aflate în jurul granițelor României.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mercredi, 30 novembre 2022, 5:23
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro