Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 22, 2006
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.110/30-06-2006

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
29-03-2023
28-03-2023 (joint)
27-03-2023
21-03-2023
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2006 > 22-06-2006 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 22, 2006

  1   Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat.
  2   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art.10, alin.1, lit. b din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic (adoptată ca urmare a depășirii termenului constituțional);
  3   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2006 pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal (rămas pentru votul final).
  4   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2006 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală (rămas pentru votul final).
  5   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar (rămas pentru votul final).
  6   Dezbaterea Proiectului de Lege privind personalizarea centralizată a pașapoartelor cu date biometrice (rămas pentru votul final).
  7   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2006 pentru modificarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.144/2001 privind îndeplinirea de către cetățenii români, la ieșirea din țară, a condițiilor de intrare în statele membre ale Uniunii Europene și în alte state (rămas pentru votul final).
  8   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.107/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate (rămas pentru votul final).
  9   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2006 pentru prelungirea aplicării prevederilor art.1671 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (rămas pentru votul final).
  10   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr.138/2004, cu modificările și completările ulterioare (rămas pentru votul final).
  11   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2006 pentru modificarea art. XVII alin.(3) din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției (rămas pentru votul final).
  12   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.160/2005 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr.327/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.38/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate (rămas pentru votul final).
  13   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2006 privind creșterile salariale ce se vor acorda personalului militar și funcționarilor publici cu statut special din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională (rămas pentru votul final).
  14   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.108/2001 privind exploatațiile agricole (rămasă pentru votul final).
  15   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare (rămas pentru votul final).
  16   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale (rămas pentru votul final).
  17   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2006 pentru prevenirea și combaterea violenței în sport (rămas pentru votul final).
  18   Dezbaterea Propunerii legislative privind acordarea unei măsuri reparatorii pentru cei care, având titlul de doctor în științe, nu au beneficiat de prevederile Legii nr.128/1997 (Statutul personalului didactic) (rămasă pentru votul final).
  19   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată prin Legea nr.180/2002 (rămas pentru votul final).
  20   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru acordarea unui ajutor financiar cadrelor didactice în vederea achiziționării de cărți sau de programe educaționale pe suport electronic, necesare îmbunătățirii calității activității didactice (rămas pentru votul final).
  21   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea alin.(1) și (3) ale art.211 din Legea nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului (rămasă pentru votul final).
  22   Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2006 privind instituirea "Programului de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural" (retrimis comisiei).
  23   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2006 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar (rămas pentru votul final).
  24   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice (rămas pentru votul final).
  25   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.18/1991 a fondului funciar (rămasă pentru votul final).
  26   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri (rămas pentru votul final).
  27   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 (rămasă pentru votul final).
  28   Dezbaterea Propunerii legislative privind accesul parlamentarilor la documentele privatizării (rămasă pentru votul final).
  29   Dezbateri asupra Propunerii legislative privind interzicerea accesului la demnități și funcții publice, pentru o perioadă determinată, a persoanelor care au făcut parte din nomenclatura comunistă - "Legea antinomenclatură" (retrimisă comisiei).
  30   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții; Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare (rămase pentru votul final).
  31   Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr.84/2004 aprobată cu modificări prin Legea nr.501/2004 (retrimisă comisiei).
  32   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2006 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr.II și III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică (rămas pentru votul final).
  33   Dezbaterea Propunerii legislative privind informarea publicului spectator asupra modalității de interpretare "play-back" de către soliștii vocali în timpul spectacolelor (Legea Play -Back) (rămasă pentru votul final).
  34   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2006 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor (rămas pentru votul final).
  35   Dezbaterea Propunerii legislative privind completarea art.29 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 (rămasă pentru votul final).
  36   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing (rămas pentru votul final).
  37   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii voluntariatului nr.195/2001 (rămas pentru votul final).
  38   Dezbateri asupra Propunerii legislative pentru înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Române pentru Mediul de Afaceri.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 31 march 2023, 3:10
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro