Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of May 3, 2007
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.65/14-05-2007

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
01-02-2023
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2007 > 03-05-2007 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 3, 2007

  1   Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților.
  2   Aprobarea unei modificări în componența nominală a Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor.
  3   Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.43, lit.a), b) și f), art.44, art.45, alin.4 și art.49 din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, privind norma didactică la educatoare, învățători și institutori, precum și a unor categorii de personal didactic din învățământul special (adoptată ca urmare a depășirii termenului constituțional)
  4   Propunerea legislativă pentru modificarea alineatului (3) al articolului 40 din Legea nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune (adoptată ca urmare a depășirii termenului constituțional)
  5   Dezbaterea Propunerii legislative privind organizarea și funcționarea Camerelor de Comerț și Industrie din România (rămasă pentru votul final).
  6   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăți directe și plăți naționale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură (rămas pentru votul final).
  7   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale (rămas pentru votul final).
  8   Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/2006 privind comercializarea mărfurilor în regim duty-free și duty-paid (rămasă pentru votul final).
  9   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.129/2006 privind regimul de control al exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare (rămas pentru votul final).
  10   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2007 privind unele măsuri pentru restructurarea și/sau privatizarea unor societăți din portofoliul Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului (rămas pentru votul final).
  11   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale (rămas pentru votul final).
  12   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aderarea României la Protocolul opțional la Convenția de la Viena cu privire la relațiile diplomatice, referitor la soluționarea obligatorie a diferendelor, adoptat la Viena la 18 aprilie 1961 (rămas pentru votul final).
  13   Dezbaterea Propunerea legislativă de modificare a Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic (rămas pentru votul final).
  14   Aprobarea unor modificări și completări ale Hotărârii privind Comisia de anchetă privind verificarea unor aspecte referitoare la activitatea președintelui Curții de Conturi.
  15   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2006 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.328/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia (rămas pentru votul final).
  16   Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.124/2006 privind stocurile excedentare de zahăr, produse zaharoase și alte produse agroalimentare (retrimis comisiei).
  17   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.127/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.231/2005 privind stimularea investițiilor în agricultură (rămas pentru votul final).
  18   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.84(r2) din 24/07/1995, Legea învățământului, republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.606 din 10/12/1999 (rămasă pentru votul final).
  19   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.126/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare (rămas pentru votul final).
  20   Dezbateri asupra Proiectului de Lege pentru ratificarea Cartei Europene a Limbilor Regionale sau Minoritare adoptată la Strasbourg la 5 noiembrie 1992 (retrimis comisiei).
  21   Dezbateri asupra Proiectului de Lege pentru modificarea art.36 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 (retrimis comisiei).
  22   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art.211 din Legea nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului (rămasă pentru votul final).
  23   Dezbaterea Proiectului de Lege privind detalierea obiectivelor cuprinse în listele de investiții ale Ministerului Apărării (rămas pentru votul final).
  24   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.135/2006 privind majorarea capitalului social al Casei de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A (rămas pentru votul final).
  25   Dezbaterea Proiectului de Lege privind organizarea și funcționarea cabinetelor de medicină sportivă (rămas pentru votul final).
  26   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.122/2006 privind regimul fiscal aplicabil plăților compensatorii efectuate către angajații locali ai Delegației Comisiei Europene în România (rămas pentru votul final).
  27   Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal (retrimis comisiei).
  28   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.108/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2001 privind frontiera de stat a României (rămas pentru votul final).
  29   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice (rămas pentru votul final).
  30   Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 142/2004 privind modificarea art.2 din Ordonanța Guvernului nr.66/1999 pentru aderarea României la Convenția cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961 (retrimisă comisiei).
  31   Dezbaterea Propunerii legislative privind transmiterea cu titlu gratuit a unui pachet de acțiuni de 25% deținute de stat la Societatea Națională "Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța" - S.A. către județul Constanța și reglementarea situației juridice a unor bunuri, proprietate publică a statului din județul Constanța (rămasă pentru votul final).
  32   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea articolului 161 alineatul (2) din Legea nr.19 din 17 martie 2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale și a Propunerii legislative pentru modificarea art.161 alin.(2) din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (rămase pentru votul final).
  33   Dezbaterea Propunerii legislative de modificare a Legii nr.168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.582 din 29.11.1999 (rămasă pentru votul final).
  34   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, cu modificările și completările ulterioare (rămasă pentru votul final).
  35   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică (rămasă pentru votul final).
  36   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea art.385 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății; Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății; Propunerii legislative pentru modificarea art.385, alin.(1) și (7) din Legea nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma din domeniul sănătății; Propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (rămase pentru votul final).
  37   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.290 din 24 iunie 2004 privind cazierul judiciar, cu modificările și completările următoare (rămasă pentru votul final).
  38   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.656 din 7 decembrie 2002 privind prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism (rămasă pentru votul final).
  39   Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție (rămasă pentru votul final).
  40   Dezbateri asupra Propunerii legislative pentru modificarea anexei 1 la Legea 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia (retrimisă comisiei).
  41   Dezbateri asupra Propunerii legislative de modificare a Legii nr.290/27 iunie 2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români, pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 (retrimisă comisiei).
  42   Dezbateri asupra Propunerii legislative pentru modificarea art.1, art.16 și art.17 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie - 22 decembrie 1989 (retrimisă comisiei).
  43   Dezbaterea Propunerii legislative privind grațierea unor pedepse și înlăturarea unor măsuri și sancțiuni (rămasă pentru votul final).
  44   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea art.25 din Legea nr.114/1996, Legea locuinței (rămasă pentru votul final).
  45   Propunerea legislativă pentru modificarea art.7, alin.9 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții (retrimisă comisiei).
  46   Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat cu program normal de 4 ore (retrimisă comisiei).
  47   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia (rămas pentru votul final).
  48   Dezbaterea Proiectului de Lege privind declararea zonei de amplasare a monumentelor istorice din nordul Olteniei ca obiectiv de interes național (rămas pentru votul final).
  49   Dezbaterea Propunerii legislative privind instituirea Premiului național "Sofia Nădejde" (rămasă pentru votul final).
  50   Dezbateri asupra Propunerii legislative privind aprobarea unor măsuri financiare pentru un operator economic de sub autoritatea Consiliului Local Toplița (retrimisă comisiei).
  51   Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea Legii nr.318/2003, legea energiei electrice (rămasă pentru votul final).

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie dimanche, 5 février 2023, 23:34
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro