Plen
Sittings of the Senate of May 18, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.70/28-05-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
28-11-2022 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 18-05-2009 Printable version

Sittings of the Senate of May 18, 2009

  1   Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru
  2   Aprobarea programului de lucru al Senatului pentru perioada 18 - 23 mai a.c.
  3   Notă pentru exercitarea de către senatori a dreptului de sesizare a Curții Constituționale asupra următoarelor legi depuse la secretarul general al Senatului, conform prevederilor art. 17 alin. (2) și (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată:
  Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2009 privind prorogarea termenului prevăzut la art.IV din Ordonanța Guvernului nr.27/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2007 privind transmiterea unei suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Institutului Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov, județul Brașov, în domeniul public al județului Brașov și în administrarea Consiliului Județean Brașov, pentru realizarea obiectivului Aeroport Internațional Brașov - Ghimbav;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.193/2008 privind modificarea și completarea art.37 și 39 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic;
  Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.145/2008 pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.200/2000 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase;
  Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.129/2007 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.133/2008 privind modificarea anexei nr. 11 la Ordonanța Guvernului nr. 64/1999 pentru aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internațional Henri Coandă - București;
  Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.124/2008 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.62/1999 privind înființarea Unității Executive pentru Finanțarea Învățământului Superior și a Cercetării Științifice Universitare;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale;
  Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.10/2008 privind nivelul salariilor de bază și al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr.II și III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, precum și unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2003 privind consilierii pentru afaceri europene;
  Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.199/2008 pentru modificarea și completarea anexei nr.VII/2b la Ordonanța Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază și al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr.II și III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, precum și unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale;
  Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.230/2008 pentru modificarea unor acte normative în domeniul pensiilor din sistemul public;
  Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2005 privind transporturile rutiere;
  Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală;
  Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2008 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2005 privind transporturile rutiere;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2009 privind acordarea unui împrumut Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. în scopul refinanțării împrumutului acordat de Trezoreria Statului în anul 2004;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.121/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.127/2003 privind identificarea și înregistrarea suinelor, ovinelor și caprinelor;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul bugetar;
  Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2008 pentru modificarea și completarea titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente;
  Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2008 pentru modificarea și completarea Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989 nr. 341/2004;
  Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2007 pentru completarea art.23 din Legea nr.373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului;
  Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2007 privind modificarea Legii nr.373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico - financiare la nivelul unor operatori economici;
  Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.135/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico - financiare la nivelul unor operatori economici;
  Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.222/2008 pentru modificarea art.31 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.79/2008 privind măsuri economico - financiare la nivelul unor operatori economici și unele măsuri referitoare la remunerarea conducătorilor și adjuncților conducătorilor autorităților și instituțiilor publice centrale și locale;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.14/2009 privind înființarea Agenției Române pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale - ARDDZI;
  Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2008 pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
  Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.133/2007 privind aprobarea unor măsuri financiare pe anul 2007;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.225/2008 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sistemul justiției;
  Legea organizării și funcționării statisticii oficiale în România;
  Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/2008 pentru modificarea alin.(2) al art.1 din Legea nr. 509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preșcolari și elevii din clasele I-IV din învățământul de stat și confesional;
  Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2009 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.128/2000 privind stabilirea unor taxe pentru serviciile prestate pentru persoanele fizice și juridice de către Ministerul Administrației și Internelor;
  Lege privind condamnările cu caracter politic și măsurile administrative asimilate acestora, pronunțate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989;
  Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României;
  Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale;
  Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă;
  Lege pentru modificarea art.3 din Ordonanța Guvernului nr.17/1999 privind constituirea, organizarea și funcționarea "Serviciului Public de Radiocomunicații Navale de Apel, Pericol și Salvare";
  Lege privind modificarea art. 453 alin.(1) lit. a) din Codul de procedură penală;
  Lege privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 1/2009 pentru stabilirea unor măsuri financiar - bugetare.
  4   Declarații politice prezentate de doamnele și domnii senatori:
   4.1  Petru Bașa (PD-L) - declarație politică având ca temă redresarea economică a țării;
   4.2  Titus Corlățean (PSD+PC) - declarație politică având ca titlu "Apel la președinte";
   4.3  Paul Ichim (PNL) - declarație politică având ca subiect turismul din orașul Galați;
   4.4  Cseke Attila-Zoltan (UDMR) - declarație politică având ca titlu "Avem un sistem medical: ce facem cu el?";
   4.5  Gabriel Mutu (PD-L) - declarație politică având ca titlu "Primele semne ale redresării economice";
   4.6  Toni Greblă (PSD+PC) - declarație politică având ca temă alegerile parlamentare și prezidențiale din 1990;
   4.7  Romeo-Florin Nicoară (PNL) - declarație politică având ca titlu "Noul regim fanariot PSD - PD-L";
   4.8  Georgică Severin (PD-L) - declarație politică având ca subiect aniversarea a 100 de ani de fotbal românesc;
   4.9  Elena Mitrea (PSD+PC) - declarație politică având ca titlu "Ziua Internațională a Familiei - respectul pentru viața cuplului";
   4.10  Vasile Nedelcu (PNL) - declarație politică având ca titlu "Revin plafoanele în farmacii";
   4.11  Sorina-Luminița Plăcintă (PD-L) - declarație politică având ca titlu "Întârzieri de până la șase luni la plata indemnizațiilor pentru creșterea copiilor";
   4.12  Mihaela Popa (PD-L) - declarație politică având ca titlu "Sprijinirea investițiilor pentru Penitenciarul Iași";
   4.13  Mihail Hărdău (PD-L) - declarație politică având ca titlu "Educația adulților - o responsabilitate individuală, organizațională sau comunitară?";
   4.14  Anca-Daniela Boagiu (PD-L) - declarație politică având ca titlu "Abuzurile din administrația locală a sectorului 2 în domeniul protecției copilului" (declarație politică neprezentată în plen);
   4.15  Ioan Sbîrciu (PD-L) - declarație politică având ca temă necesitatea restaurării Bisericii Evanghelice din Bistrița (declarație politică neprezentată în plen);
   4.16  Ovidiu Marian (PD-L) - declarație politică având ca titlu "Începutul redresării economice" (declarație politică neprezentată în plen);
   4.17  Dumitru Oprea (PD-L) - declarație politică având ca titlu "Dificultățile guvernării, o responsabilitate valabilă și pentru PSD" (declarație politică neprezentată în plen);
   4.18  Valentin-Gigel Calcan (PD-L) - declarație politică având ca titlu "Ziua Internațională a Familiei" (declarație politică neprezentată în plen);
   4.19  Sorin Fodoreanu (PD-L) - declarație politică având ca titlu "Remember - România este o țară europeană a secolului XXI" (declarație politică neprezentată în plen);
   4.20  Iulian Urban (PD-L) - declarație politică având ca titlu "ONG-urile din mass-media au cerut și obținut eliminarea dreptului la replică din Codul civil; drept mulțumire anunță că Băsescu și Urban trebuie să înfunde pușcăria" (declarație politică neprezentată în plen);
   4.21  Traian-Constantin Igaș (PD-L) - declarație politică având ca titlu "Comitatul Aradului sub cârmuirea românească!" (declarație politică neprezentată în plen);
   4.22  Marius-Gerard Necula (PD-L) - declarație politică având ca titlu ""Acvila" nu e roz" (declarație politică neprezentată în plen);
   4.23  Mihai Niță (PD-L) - declarație politică având ca titlu "Miniștri buni, miniștri răi - oameni buni, oameni răi" (declarație politică neprezentată în plen);
   4.24  Doina Silistru (PSD+PC) - declarație politică având ca titlu "15 Mai - Ziua Internațională a Familiei" (declarație politică neprezentată în plen);
   4.25  Cornel Popa (PNL) - declarație politică având ca titlu "Am dreptul să muncesc sau nu?" (declarație politică neprezentată în plen);
   4.26  Emilian-Valentin Frâncu (PNL) - declarație politică având ca titlu "Balon de încercare sau, doar, o mare gogoriță?"(declarație politică neprezentată în plen);
   4.27  Ovidius Mărcuțianu (PNL) - declarație politică având ca titlu "Omul, agricultura și criza" (declarație politică neprezentată în plen);
   4.28  Marius-Petre Nicoară (PNL)- declarație politică având ca subiect actuala guvernare a României (declarație politică neprezentată în plen).
  5   Aprobarea procedurii de urgență pentru dezbaterea următoarelor inițiative legislative:
  Proiectul de lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.126/2005 privind mandatarea Ministerului Finanțelor Publice pentru reprezentarea României sau a altor instituții publice în fața Curții de Arbitraj Internaționale a Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiții; (L161/2009);
  Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică, a 115 contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii. (L163/2009)
  6   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru abrogarea Legii nr. 469/2002 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale. (L108/2009)
  7   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață. (L120/2009)
  8   Continuarea dezbaterii și adoptarea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2009 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității veterinare, precum și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.130/2006 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia. (L95/2009)
  9   Dezbateri asupra Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2008 privind modificarea art.III alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2005 pentru modificarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea și funcționarea instituțiilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești" (L461/2008) (Reexaminare la solicitarea Președintelui României) (retrimitere la Comisia pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală)
  10   Dezbateri asupra Propunerii legislative pentru completarea art. 62 din Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic. (L127/2009) (retrimitere la Comisia pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală)
  11   Întrebări și interpelări adresate Guvernului de către doamnele și domnii senatori:
   11.1  Mihaela Popa
   11.2  Viorel Arcaș
   11.3  Emilian-Valentin Frâncu
   11.4  Cseke Attila-Zoltan
   11.5  Gheorghe Bîrlea
   11.6  Romeo-Florin Nicoară
   11.7  Georgică Severin
   11.8  Elena Mitrea
   11.9  Vasile Nedelcu
   11.10  Ion Bara
   11.11  Doina Silistru
   11.12  Trifon Belacurencu
   11.13  Liviu-Titus Pașca
  12   Din partea Guvernului au primit răspunsuri:
   12.1  Gheorghe David - de la Razvan Andrei Micu, vicepreședintele Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților;
   12.2  Emilian-Valentin Frâncu - de la Cristian-Anton Irimie, secretar de stat în Ministerul Sănătății;
   12.3  Emilian-Valentin Frâncu - de la Dan Cârlan, secretar de stat în Ministerul Mediului.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 2 december 2022, 20:51
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro