Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 24, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.89/03-07-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
05-12-2023
28-11-2023 (joint)
22-11-2023
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 24-06-2009 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 24, 2009

  1   Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților.
  2   Discuții procedurale pe marginea votului electronic.
  3   Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind înființarea unei comisii parlamentare de anchetă pentru verificarea modului în care a fost atribuit de către Ministerul Mediului contractul privind "Campania de promovare a Programului Operațional Sectorial Mediu, Lot II - Difuzare/Publicare" la data de 28 aprilie 2009, prin negociere fără anunț de participare (rămas pentru votul final);
  4   Dezbaterea Proiectului de Hotărâre pentru înființarea unei comisii parlamentare de anchetă privind situația sistemelor de irigații precum și a altor sectoare de îmbunătățiri funciare (rămas pentru votul final);
  5   Dezbaterea Proiectului de Hotărâre pentru modificarea art.3 din Hotărârea Camerei Deputaților nr.23/2009 privind efectuarea unui control de către Curtea de Conturi la Societatea Comercială "Nicolina" - SA (rămas pentru votul final);
  6   Informare privind modificări în componența nominală a unor comisii permanente.
  7   Reexaminarea art.129 alin.(3) din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.599 din 14 aprilie 2009 (rămasă pentru votul final);
  8   Reexaminarea dispozițiilor art.72 alin (5) din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, raportate la art.1161 alin.(1) și art.1162 alin.(1) din Legea învățământului nr.84/1995, ca urmare a deciziilor Curții Constituționale nr.731 și 732 din 7 mai 2009 (rămasă pentru votul final);
  9   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2008 privind modificarea și completarea Legii nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a turismului Schi în România (rămas pentru votul final);
  10   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituțiilor de spectacole sau concerte, muzeelor și colecțiilor publice, bibliotecilor și al așezămintelor culturale de drept public (rămas pentru votul final);
  11   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.25/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului (rămas pentru votul final);
  12   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.223/2008 privind unele măsuri de reducere a unor cheltuieli bugetare (rămas pentru votul final);
  13   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar (rămas pentru votul final);
  14   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2009 privind reglementarea unor măsuri de protecție socială (rămas pentru votul final);
  15   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului de stabilizare și de asociere între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte și Bosnia și Herțegovina, pe de altă parte, semnat la Luxemburg la 16 iunie 2008 (rămas pentru votul final);
  16   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2009 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul cheltuielilor de personal în sectorul bugetar (rămas pentru votul final);
  17   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.173/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței și pentru modificarea literei c) a articolului 6 din Legea nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru (rămas pentru votul final);
  18   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului de sediu între Guvernul României și Organizația Internațională a Francofoniei privind Antena Regională a Organizației Internaționale a Francofoniei pe lângă Statele din Europa Centrală și de Est, semnat la București la 21 aprilie 2008 (rămas pentru votul final);
  19   Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002 (rămasă pentru votul final);
  20   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Protocolului între Guvernul României și Guvernul Republicii India, semnat la București la 16 februarie 2009, pentru amendarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii India privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la New Delhi, la 17 noiembrie 1997 (rămas pentru votul final);
  21   Dezbaterea Propunerii legislative privind învățământul superior (rămasă pentru votul final);
  22   Propunerea legislativă privind înființarea comunei Serdanu, prin reorganizarea comunei Lungulețu, jud. Dâmbovița (adoptată ca urmare a depășirii termenului constituțional).
  23   Dezbaterea Propunerii legislative privind învățământul preuniversitar (rămasă pentru votul final);
  24   Dezbaterea Propunerii legislative privind statutul personalului didactic (rămasă pentru votul final);
  25   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind legislația aplicabilă relațiilor de muncă, securitate socială și securitate și sănătate în muncă legate de construirea unui nou pod mixt (rutier și feroviar) de frontieră între cele două țări, peste fluviul Dunărea, la Calafat-Vidin, semnat la București la 25 iulie 2008 și la Sofia la 26 august 2008 (rămas pentru votul final);
  26   Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind punerea în circulație a pașapoartelor electronice, precum și producerea altor documente de călătorie (rămasă pentru votul final);
  27   Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2007 privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European (rămasă pentru votul final);
  28   Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru modificarea și completarea art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.31/2003 privind unele măsuri de restructurare financiară a creanțelor deținute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra unor societăți comerciale de pe platformele industriale Arad și Harghita (rămasă pentru votul final);
  29   Dezbaterea Proiectului de Lege privind modificarea art.1 din Legea nr.476/2002 pentru aprobarea plății contribuției României la Fondul de Cooperare al Inițiativei Central Europene (rămas pentru votul final);
  30   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (rămasă pentru votul final);
  31   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2009 privind înființarea Agenției de Credite pentru Studenții din Instituțiile de Învățământ Superior de Stat și Particular Acreditate (rămas pentru votul final);
  32   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea art.7 din Legea apiculturii nr.89/1998 (rămas pentru votul final);
  33   Dezbaterea Proiectului de Lege privind înființarea Institutului Bancar Român din municipiul București (rămas pentru votul final);
  34   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (rămasă pentru votul final);
  35   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Legii nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătății (rămasă pentru votul final);
  36   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea alin.(2) al art.163 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare (rămasă pentru votul final);
  37   Dezbaterea Propunerii legislative privind organizarea și funcționarea Academiei de Medicină Veterinară (rămasă pentru votul final);
  38   Dezbaterea Propunerii legislative privind obligativitatea achiziționării și comercializării brazilor de Crăciun în ghiveci (rămasă pentru votul final);
  39   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art.385 alin.(1) și (7) din Legea nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma din domeniul sănătății și a Propunerii legislative pentru modificarea art. 482 din Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma din domeniul sănătății (rămase pentru votul final).
  40   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea alin.(2) al art.160 din Legea nr.157/2003 privind Codul Fiscal (rămasă pentru votul final);
  41   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987, nr.341/2004 (rămas pentru votul final);
  42   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar (rămasă pentru votul final);
  43   Dezbaterea Propunerii legislative privind Autoritatea Electorală (rămasă pentru votul final);
  44   Dezbaterea Propunerii legislative privind organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente (rămasă pentru votul final);
  45   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.298/2008 privind reținerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului sau de rețele publice de comunicații, precum și pentru modificarea Legii nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice (rămasă pentru votul final);
  46   Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea art. 25 din OUG nr. 86/2006 privind organizarea profesiei de practician în insolvență (rămasă pentru votul final);
  47   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului (rămas pentru votul final);
  48   Supunerea la votul final:
   48.1  Proiectul de Hotărâre privind înființarea unei Comisii parlamentare de anchetă pentru verificarea modului în care a fost atribuit către Ministerul Mediului contractul privind "Campania de promovare a Programului Operațional Sectorial Mediu, Lot II - Difuzare/Publicare" la data de 28 aprilie 2009, prin negociere fără anunț de participare (adoptat);
   48.2  Proiectul de Hotărâre privind înființarea unei Comisii parlamentare de anchetă privind situația sistemelor de irigații precum și a altor sectoare de îmbunătățiri funciare (adoptat);
   48.3  Proiectul de Hotărâre pentru modificarea art.3 din Hotărârea Camerei Deputaților nr.23 din 12 mai 2009 privind efectuarea unui control de către Curtea de Conturi la Societatea Comercială "Nicolina" - SA (adoptat);
   48.4  Raportul Comisiei juridice referitor la art.129 alin.(3) din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, reexaminat ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.599 din 14 aprilie 2009 (adoptat);
   48.5  Raportul Comisiei juridice referitor la dispozițiile art.72 alin (5) din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, raportate la art.1161 alin.(1) și art.1162 alin.(1) din Legea învățământului nr.84/1995, reexaminate ca urmare a deciziilor Curții Constituționale nr.731 și 732 din 7 mai 2009 (adoptat);
   48.6  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2008 privind modificarea și completarea Legii nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a turismului Schi în România (adoptat);
   48.7  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituțiilor de spectacole sau concerte, muzeelor și colecțiilor publice, bibliotecilor și al așezămintelor culturale de drept public (adoptat);
   48.8  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.25/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului (adoptat);
   48.9  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.223/2008 privind unele măsuri de reducere a unor cheltuieli bugetare (adoptat);
   48.10  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar (adoptat);
   48.11  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2009 privind reglementarea unor măsuri de protecție socială (adoptat);
   48.12  Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de stabilizare și de asociere între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte și Bosnia și Herțegovina, pe de altă parte, semnat la Luxemburg la 16 iunie 2008 (adoptat);
   48.13  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2009 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul cheltuielilor de personal în sectorul bugetar (adoptat);
   48.14  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.173/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței și pentru modificarea literei c) a articolului 6 din Legea nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru (adoptat);
   48.15  Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de sediu între Guvernul României și Organizația Internațională a Francofoniei privind Antena Regională a Organizației Internaționale a Francofoniei pe lângă Statele din Europa Centrală și de Est, semnat la București la 21 aprilie 2008 (adoptat);
   48.16  Propunerea legislativă privind completarea art.84 din Legea audiovizualului nr. 504/2002 (respinsă);
   48.17  Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului între Guvernul României și Guvernul Republicii India, semnat la București la 16 februarie 2009, pentru amendarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii India privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la New Delhi, la 17 noiembrie 1997 (adoptat);
   48.18  Propunerea legislativă privind învățământul superior (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   48.19  Propunerea legislativă privind învățământul preuniversitar (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   48.20  Propunerea legislativă privind statutul personalului didactic (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   48.21  Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind legislația aplicabilă relațiilor de muncă, securitate socială și securitate și sănătate în muncă legate de construirea unui nou pod mixt (rutier și feroviar) de frontieră între cele două țări, peste fluviul Dunărea, la Calafat-Vidin, semnat la București la 25 iulie 2008 și la Sofia la 26 august 2008 (adoptat);
   48.22  Raportul Comisiei pentru administrație publică referitor la Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind punerea în circulație a pașapoartelor electronice, precum și producerea altor documente de călătorie, reexaminată la cererea Președintelui României (adoptată în forma adoptată de Senat);
   48.23  Raportul Comisiei juridice referitor la Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2007 privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, reexaminată la cererea Președintelui României (adoptată legea pentru respingerea OUG);
   48.24  Raportul Comisiei pentru buget și a Comisiei pentru sănătate referitor la Legea pentru modificarea și completarea art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.31/2003 privind unele măsuri de restructurare financiară a creanțelor deținute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra unor societăți comerciale de pe platformele industriale Arad și Harghita, reexaminată la cererea Președintelui României (respinsă);
   48.25  Proiectul de Lege privind modificarea art.1 din Legea nr.476/2002 pentru aprobarea plății contribuției României la Fondul de Cooperare al Inițiativei Central Europene (adoptat);
   48.26  Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (adoptată);
   48.27  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 5/2009 privind înființarea Agenției de Credite pentru Studenții din Instituțiile de Învățământ Superior de Stat și Particular Acreditate (adoptat);
   48.28  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art.7 din Legea apiculturii nr.89/1998 (adoptat);
   48.29  Proiectul de Lege privind înființarea Universității Financiar-Bancare din municipiul București (adoptat);
   48.30  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (respinsă);
   48.31  Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătății (respinsă);
   48.32  Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.163 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare (respinsă);
   48.33  Propunerea legislativă privind organizarea și funcționarea Academiei de Medicină Veterinară (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   48.34  Propunerea legislativă privind obligativitatea achiziționării și comercializării brazilor de Crăciun în ghiveci (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   48.35  Propunerea legislativă pentru modificarea art.385 alin.(1) și (7) din Legea nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma din domeniul sănătății (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   48.36  Propunerea legislativă pentru modificarea art. 482 din Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma din domeniul sănătății (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   48.37  Propunerea legislativă pentru completarea alin.(2) al art.160 din Legea nr.157/2003 privind Codul Fiscal (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   48.38  Proiectul de Lege pentru completarea Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987, nr.341/2004 (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   48.39  Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   48.40  Propunerea legislativă privind Autoritatea Electorală (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   48.41  Propunerea legislativă privind organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   48.42  Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.298/2008 privind reținerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului sau de rețele publice de comunicații, precum și pentru modificarea Legii nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   48.43  Propunerea legislativă privind modificarea art. 25 din OUG nr. 86/2006 privind organizarea profesiei de practician în insolvență (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   48.44  Proiectul de Lege pentru completarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie).
  49   Informare privind depunerea la secretarii generali ai Camerei Deputaților și Senatului, în vederea exercitării de către deputați și senatori a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională a legilor adoptate în ședințele din data de 24 iunie 2009.
  50   Informare privind închiderea primei sesiuni ordinare a anului 2009.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 11 december 2023, 0:52
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro