Plen
Sittings of the Senate of September 16, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.112/25-09-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
28-11-2022 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 16-09-2009 Printable version

Sittings of the Senate of September 16, 2009

  1   Declarații politice prezentate de doamnele și domnii senatori:
   1.1  Șerban Rădulescu (PD-L) și Georgică Severin (PD-L) - declarație politică având ca temă evoluția afecțiunilor hepatice în rândul populației din România
   1.2  Vasile Ion (PSD+PC) - declarație politică despre Ziua Internațională a Democrației
   1.3  Cornel Popa (PNL) - declarație politică cu titlul "Blocaj în instanțe"
   1.4  Gheorghe David (PD-L) - declarație politică având ca titlu "Pledoarie pentru calitate în învățământ"
   1.5  Cseke Attila Zoltán (UDMR) - declarație politică intitulată "Despre necesitatea implicării statului în finanțarea proiectelor cu impact social"
   1.6  Adrian Țuțuianu (PSD+PC) - declarație politică având ca titlu "Alfabetizarea - un pas spre civilizație"
   1.7  Ovidius Mărcuțianu (PNL) - declarație politică cu titlul "De ce, doamnelor și domnilor de la putere?"
   1.8  Dumitru Oprea (PD-L) - declarații politice: "Atacați Guvernul atunci când nu va face reforme!"; despre "Scrisoarea deschisă a lectorilor din lectoratele de limba română din 25 de țări aflate în Europa, Asia și America"
   1.9  Titus Corlățean (PSD+PC) - declarație politică având ca temă programele de refacere a rețelei de drumuri naționale
   1.10  Mario Ovidiu Oprea (PNL) - declarație politică cu titlul "România - bâlciul deșertăciunilor"
   1.11  Nicolae Dănuț Prunea (PSD+PC) - declarație politică având ca titlu "Piața de capital - între starea de fapt și proiectul de modificare a legislației proprii"
   1.12  Liviu Titus Pașca (PNL) - declarație politică intitulată "S.O.S. situația polițiștilor!"
   1.13  Gheorghe Pop (PSD+PC) - declarație politică având ca temă începutul anului școlar 2009-2010
   1.14  Paul Ichim (PNL) - declarație politică având ca titlu "Ziua Internațională a Alfabetizării și realitatea românească"
   1.15  Dorel Constantin Vasile Borza (PD-L) - declarație politică cu titlul "Învățământul românesc - un nou început" (declarație politică neprezentată în plen)
   1.16  Iulian Urban (PD-L) - declarație politică având ca subiect unele aspecte privind justiția din România (declarație politică neprezentată în plen)
   1.17  Mihai Niță (PD-L) - declarație politică având ca titlu "16 septembrie - Ziua Internațională a Stratului de Ozon" (declarație politică neprezentată în plen)
   1.18  Elena Mitrea (PSD+PC) - declarație politică cu titlul "Ziua Internațională a Democrației" (declarație politică neprezentată în plen)
   1.19  Alexandru Cordoș (PSD+PC) - declarație politică intitulată "Democrația în slujba cetățeanului" (declarație politică neprezentată în plen)
   1.20  Doina Silistru (PSD+PC) - declarație politică având ca titlu "Analfabetismul - o problemă a României, și nu numai!" (declarație politică neprezentată în plen)
   1.21  Marian Cristinel Bîgiu (PNL) - declarație politică cu titlul "Greva disperării" (declarație politică neprezentată în plen)
   1.22  Emilian Valentin Frâncu (PNL) - declarație politică intitulată "Despre educația unui Guvern care creează pericole pentru societate" (declarație politică neprezentată în plen)
  2   Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru
  3   Aprobarea programului de lucru al Senatului pentru perioada 21-26 septembrie 2009
  4   Aprobarea transmiterii Camerei Deputaților, ca primă Cameră sesizată, a Propunerii legislative pentru modificarea și completarea articolului 55 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală și a Propunerii legislative de modificare și completare a Hotărârii Guvernului nr. 977/2003 privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune și a Hotărârii Guvernului nr. 978/2003 privind taxa pentru serviciul public de televiziune
  5   Adoptarea tacită, prin împlinirea termenului la data de 10 septembrie 2009, a Proiectului de lege pentru reglementarea sistemului de cumul al pensiilor cu veniturile salariale (L109/2009)
  6   Notă pentru exercitarea de către senatori a dreptului de sesizare a Curții Constituționale asupra următoarelor legi depuse la secretarul general al Senatului, conform prevederilor art. 17 alin. (2) și (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată:
  Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2009 privind stabilirea unor competențe pentru ordonatorul principal de credite al aparatului de lucru al Guvernului
  Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/1997 privind destinația sumelor încasate de Fondul Proprietății de Stat în cadrul procesului de privatizare a societăților comerciale la care statul este acționar
  Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 166/2008 pentru modificarea art. 16 lit. a) din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995
  Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2009 pentru completarea art. 270 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României
  Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 226/2008 privind unele măsuri financiar-bugetare
  Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European
  Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 39/2009 privind unele măsuri de creștere a suprafeței contractate pentru irigații
  Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului
  Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2007 pentru modificarea art.IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2007 privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European și a art. 92 alin. (1) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European
  Lege pentru modificarea alin. (3) al art. 31 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată;
  Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din zonele urbane;
  Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu;
  Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor;
  Lege pentru modificarea și completarea art. 20 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
  Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancțiunii prestării unei activități în folosul comunității
  Lege pentru completarea art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
  Lege pentru modificarea alin. (1) al art. 65 din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică și pentru modificarea și completarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice
  Lege pentru ratificarea Acordului de sediu dintre Guvernul României și Organizația Internațională a Francofoniei privind Antena Regională a Organizației Internaționale a Francofoniei pe lângă Statele din Europa Centrală și de Est, semnat la București la 21 aprilie 2008
  Lege pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii India, semnat la București la 16 februarie 2009, privind amendarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii India pentru promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la New Delhi la 17 noiembrie 1997
  Lege pentru ratificarea Acordului de stabilizare și de asociere dintre Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Bosnia și Herțegovina, pe de altă parte, semnat la Luxemburg la 16 iunie 2008
  7   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea în domeniul prevenirii și combaterii criminalității transfrontaliere, semnat la Szeged la 21 octombrie 2008 (L309/2009)
  8   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 65/2009 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 85/2004 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță privind serviciile financiare (L279/2009)
  9   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2009 pentru aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de petrol pentru turboreactoare, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Apărării Naționale și Ministerului Administrației și Internelor, precum și pentru stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată și al accizelor pentru unele cantități de combustibil (L282/2009)
  10   Dezbateri asupra Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative (L255/2009) (retrimitere la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări);
  11   Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative de modificare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată, privind circulația pe drumurile publice (L218/2009)
  12   Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea art. 118 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare (L219/2009)
  13   Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției (L226/2009)
  14   Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției (L251/2009)
  15   Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției (L271/2009)
  16   Respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, republicată (L185/2009)
  17   Respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (L204/2009)
  18   Respingerea Propunerii legislative de modificare a Legii nr. 230 din 6 iulie 2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari (L199/2009)
  19   Respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea art. 7 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare (L186/2009)
  20   Adoptarea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului (L227/2009)
  21   Respingerea Propunerii legislative privind stabilirea unor mecanisme economice pentru stimularea introducerii etichetei ecologice în scopul promovării și dezvoltării unui turism durabil (L274/2009)
  22   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art. 9 din Legea nr. 112/1995 (L236/2009) (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de luni, 21 septembrie a.c.);
  23   Aprobarea propunerii ca votul asupra inițiativelor legislative cu caracter organic să se dea în ședința de luni, 21 septembrie a.c.
  24   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 21/1991 privind cetățenia română, republicată, cu modificările și completările ulterioare (L237/2009) (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de luni, 21 septembrie a.c.);
  25   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 21/1991 privind cetățenia română, republicată, cu modificările și completările ulterioare (L272/2009) (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de luni, 21 septembrie a.c.);
  26   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare (L264/2009), (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de luni, 21 septembrie a.c.);
  27   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art. 4 alin. (1) din Legea nr. 370/2004 privind alegerea Președintelui României (L249/2009), (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de luni, 21 septembrie a.c.);
  28   Dezbateri asupra Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (L284/2009), (retrimitere la Comisia pentru muncă, familie și protecție socială și la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări);
  29   Continuarea și finalizarea dezbaterilor asupra Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului (L164/2009) (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de luni, 21 septembrie a.c.).

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie dimanche, 4 décembre 2022, 13:31
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro