Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of December 14, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.158/24-12-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
04-12-2023 (joint)
04-12-2023
29-11-2023
28-11-2023 (joint)
27-11-2023
22-11-2023
21-11-2023
20-11-2023
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 14-12-2009 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of December 14, 2009

  1   Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților.
  2   Informare cu privire la activarea ca independenți a domnilor deputați Țurea Răzvan și Tița-Nicolescu Gabriel.
  3   Proiectul de Hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.43/2008 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (retrimis Comitetului liderilor grupurilor parlamentare).
  4   Dezbaterea Proiectului de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/2009 pentru trecerea componentei de medicină preventivă din cadrul Centrului Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu și Medicină Preventivă aflat în subordinea Academiei Române în subordinea Ministerului Apărării Naționale și pentru stabilirea unor măsuri organizatorice (rămas pentru votul final).
  5   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2009 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind taxe și tarife cu caracter nefiscal (rămas pentru votul final).
  6   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.85/2009 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.116/2006 privind protecția socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării și reorganizării unor societăți naționale, regii autonome, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților comerciale și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale (rămas pentru votul final).
  7   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2009 pentru modificarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat (rămas pentru votul final).
  8   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/2009 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.9 alin.(1) din Legea recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoluției muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr.341/20 (rămas pentru votul final).
  9   Propunerea legislativă privind completarea art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară (adoptată ca urmare a depășirii termenului constituțional).
  10   Propunerea legislativă privind modificarea și completarea art.84 din Legea audiovizualului nr.504/2002 (adoptată ca urmare a depășirii termenului constituțional.)
  11   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2009 privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de școlarizare, în valută, a cetățenilor care studiază pe cont propriu în România, din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum și din cele care nu fac parte din Spațiul Economic European și din Confederația Elvețiană (rămas pentru votul final).
  12   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr.274/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Român pentru Adopții (rămas pentru votul final).
  13   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.281 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare.
  14   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art.24 alin.(6) și (7) din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale (rămas pentru votul final).
  15   Dezbaterea Propunerii legislative "Legea sponsorizării sportivilor minori cu aptitudini" (rămasă pentru votul final).
  16   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea art.68 alin. 1 din Legea nr.53 din 24 ianuarie 2003 Codul muncii (rămasă pentru votul final).
  17   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1991 privind sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice (rămasă pentru votul final).
  18   Primirea de răspunsuri la întrebările adresate membrilor Guvernului de către:
   18.1  Mircia Giurgiu
  19   Prezentarea pe scurt de către deputați a interpelărilor adresate membrilor Guvernului:
   19.1  Mircia Giurgiu

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 4 december 2023, 21:50
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro