Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of May 16, 2011
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.60/26-05-2011

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
16-04-2024
15-04-2024
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2011 > 16-05-2011 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 16, 2011

  1   Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților.
  2   Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.10/2011 pentru aprobarea componenței nominale a Comisiei pentru afaceri europene (PH CD 16/2011). (rămas pentru votul final)
  3   Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenției europene revizuită în materia adopției de copii, adoptată la Strasbourg la 27 noiembrie 2008 și semnată de România la Strasbourg la 4 martie 2009. (PL-x 79/2011). (adoptat ca urmare a depășirii termenului constituțional)
  4   Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.9 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali (Pl-x 78/2011). (adoptată ca urmare a depășirii termenului constituțional)
  5   Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.1/2011 privind educația națională (Pl-x 45/2011). (adoptată ca urmare a depășirii termenului constituțional)
  6   Propunerea legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național al Rectorilor din România (Pl-x 46/2011). (adoptată ca urmare a depășirii termenului constituțional)
  7   Propunerea legislativă privind regimul manualelor școlare în învățământul preuniversitar (Pl-x 51/2011). (adoptată ca urmare a depășirii termenului constituțional)
  8   Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Republica Moldova în domeniul securității sociale, semnat la București la 27 aprilie 2010 (PL-x 130/2011). (adoptat ca urmare a depășirii termenului constituțional)
  9   Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități (Pl-x 129/2011). (adoptată ca urmare a depășirii termenului constituțional)
  10   Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.21 din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 131/2011). (adoptată ca urmare a depășirii termenului constituțional)
  11   Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.215/2001 a administrației publice locale și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali (Pl-x 132/2011). (adoptată ca urmare a depășirii termenului constituțional)
  12   Proiectul de Lege privind ratificarea Acordului de împrumut (Al doilea împrumut pentru politici de dezvoltare) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 2 februarie 2011 și modificarea art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.98/2009 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Primul împrumut pentru politici de dezvoltare) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 1 septembrie 2009 (PL-x 128/2011). (adoptat ca urmare a depășirii termenului constituțional)
  13   Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Arabe Siriene privind cooperarea în prevenirea și combaterea criminalității organizate, semnat la București la 10 noiembrie 2010 (PL-x 152/2011). (adoptat ca urmare a depășirii termenului constituțional)
  14   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități de reparații, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucție a vehiculelor rutiere, precum și de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz (PL-x 552/2010). (retrimis comisiei)
  15   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor (PL-x 728/2010). (rămas pentru votul final)
  16   Dezbaterea Proiectului de Lege privind calitatea aerului înconjurător (PL-x 74/2011). (rămas pentru votul final)
  17   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanțare prin credite bancare cu garanție guvernamentală (PL-x 602/2010). (rămas pentru votul final)
  18   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societăților comerciale (PL-x 553/2010). (rămas pentru votul final)
  19   Dezbateri asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală (PL-x 708/2010). (retrimis comisiei)
  20   Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea Legii nr.1/2011 privind educația națională (Pl-x 172/2011). (rămasă pentru votul final)
  21   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art.3 din Legea nr.597/2001 privind unele măsuri de protecție și autorizare a construcțiilor în zona de coastă a Mării Negre (PL-x 500/2010). (rămas pentru votul final)
  22   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.50, republicată, din 29/07/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții (Pl-x 109/2011). (rămasă pentru votul final)
  23   Dezbaterea Propunerii legislative privind protejarea persoanelor care au cumpărat un imobil dar nu au intrat în posesia lui (Pl-x 61/2011). (rămasă pentru votul final)
  24   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (PL-x 616/2010). (rămas pentru votul final)
  25   Dezbaterea Proiectul de Lege pentru completarea art.182 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (PL-x 694/2010). (rămas pentru votul final)
  26   Dezbaterea Propunerii legislative privind înființarea și funcționarea societăților și depozitelor de colectare a fierului vechi (Pl-x 113/2011). (rămasă pentru votul final)
  27   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 126/2011). (rămasă pentru votul final)
  28   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate (Pl-x 150/2011) . (rămasă pentru votul final)
  29   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea actelor normative care reglementează regimul juridic al actelor de identitate (Pl-x 144/2011). (rămasă pentru votul final)
  30   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Titlului X "Circulația juridică a terenurilor" din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente (PL-x 94/2011). (rămas pentru votul final)
  31   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică (PL-x 89/2011). (rămas pentru votul final)
  32   Dezbaterea Propunerii legislative privind exercitarea activităților cu caracter sexual autorizate (Pl-x 96/2011). (rămasă pentru votul final)
  33   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Hotărârii nr.1.025/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 786/2010). (rămasă pentru votul final)
  34   Dezbaterea Propunerii legislative pentru constituirea unei surse de venit la bugetul de stat (Pl-x 820/2010). (rămasă pentru votul final)
  35   Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea Legii nr.97/2005 pentru acordarea de compensații cetățenilor români care n-au beneficiat de prevederile Legii nr.9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940 (Pl-x 62/2011). (rămasă pentru votul final)
  36   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii 571/2003 privind Codul Fiscal (Pl-x 116/2011). (rămasă pentru votul final)
  37   Dezbaterea Propunerii legislative privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată (Pl-x 122/2011). (rămasă pentru votul final)
  38   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog și chimist, înființarea și funcționarea Ordinului Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor în sistemul sanitar din România, publicată în M.Of.nr.836 din 25 Noiembrie 2003 (Pl-x 140/2011). (rămasă pentru votul final)
  39   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Ordonanței nr.21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată în M.Of. nr.208 din 28 Martie 2007, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 168/2011). (rămasă pentru votul final)
  40   Primirea de răspunsuri la interpelările adresate primului-ministru și membrilor Guvernului.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie samedi, 20 avril 2024, 16:41
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro