You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2013 > 03-12-2013

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of December 3, 2013

  1   Aprobarea ordinii de zi ši a programului de lucru.
  2   Dezbateri asupra Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2014.