Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of April 22, 2014
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.53/29-04-2014
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
05-12-2023
04-12-2023 (joint)
04-12-2023
28-11-2023 (joint)
22-11-2023
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2014 > 22-04-2014 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of April 22, 2014

  1   Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților.
  2   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Legii educației naționale nr.1/2011 (Pl-x 125/2014) (rămasă pentru votul final)
  3   Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de sesizare a Curții Constituționale, a următoarelor legi:
- Legea pentru ratificarea Acordului-cadru de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Mongolia, pe de altă parte, semnat la Ulan Bator la 30 aprilie 2013 (PL-x 10/2014) (adoptată în procedură de drept comun);
- Legea pentru ratificarea Acordului-cadru global de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 27 iunie 2012 (PL-x7/2014) (adoptată în procedură de drept comun);
- Legea pentru ratificarea Acordului de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Irak, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 11 mai 2012 (PL-x 8/2014) (adoptată în procedură de drept comun)
- Legea pentru ratificarea Acordului-cadru de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Filipine, pe de altă parte, semnat la Phnom Penh la 11 iulie 2012 (PL-x 9/2014) (adoptată în procedură de drept comun);
- Legea pentru privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2013 pentru completarea legii nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune (PL-x 655/2013) (adoptată în procedură de urgență);
- Legea pentru modificarea alin.(1) al art.29 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996 și a Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului (Pl-x 607/2013) (adoptată în procedură de drept comun);
- Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.283/2010 privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură și dezvoltare rurală și pentru abrogarea art. II din Legea nr.122/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală (Pl-x 334/2013) (adoptată în procedură de urgență);
- Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.369/2004 privind aplicarea Convenției asupra aspectelor civile ale răpirii internațional de copii, adoptată la Haga la 25 octombrie 1980, la care România a aderat prin Legea nr.100/1992 (PL-x 671/2013) (adoptată în procedură de drept comun);
- Legea privind modificarea Ordonanței Guvernului nr.14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, precum și pentru stabilirea altor măsuri (PL-x 98/2014) (adoptată în procedură de drept comun);
- Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.28/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare (PL-x 354/2013) (adoptată în procedură de drept comun);
- Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect (PL-x 97/2014) (adoptată în procedură de drept comun);
- Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.108/2013 pentru prorogarea termenului prevăzut la alin.(1) al art.56 din Legea nr.185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate (PL-x 126/2014) (adoptată în procedură de urgență);
- Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.107/2013 pentru stabilirea unor măsuri bugetare (PL-x 87/2014) (adoptată în procedură de urgență);
- Legea pentru modificarea și completarea art.59 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (PL-x 71/2014) (adoptată în procedură de drept comun);
- Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență (PL-x 382/2013) (adoptată în procedură de urgență);
- Legea pentru completarea alin.(2) al art.96 din Legea nr.448/2006 republicată privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (PL-x 461/2013) (adoptată în procedură de drept comun);
- Legea privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate "CFR"-S.A., în domeniul public al municipiului Dej și în administrarea Consiliului Local al municipiului Dej, județul Cluj (PL-x 598/2013) (adoptată în procedură de drept comun);
- Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență (PL-x 90/2014) (adoptată în procedură de urgență);
- Legea pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/1999 privind scutirea la plata taxei de reclamă și publicitate, precum și a majorărilor de întârziere aferente (PL-x 365/1999) (adoptată în procedură de urgență);
  4   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea lit.l) a alin.(3) al art.2 din Ordonanța Guvernului nr.81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și folosința conform destinației, prin inspecția tehnică periodică (Pl-x 176/2013) (rămasă pentru votul final)
  5   Proiectul de Lege privind constituirea Fondului social pentru acordarea de ajutor suplimentar familiilor și persoanelor singure, cu venituri reduse și care utilizează gaze naturale, păcură sau alți combustibili lichizi pentru încălzirea locuinței (PL-x 469/2010) (retrimis comisiei)
  6   Dezbaterea Propunerii legislative privind eliberarea gratuită a medicamentelor care costă sub 10 ron pentru persoanele cu venituri sub salariul minim pe economie (Pl-x 300/2013) (rămasă pentru votul final)
  7   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe (Pl-x 310/2013) (rămasă pentru votul final)
  8   Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative (Pl-x 377/2013) (retrimisă comisiei)
  9   Dezbaterea Propunerii legislative privind pescuitul și acvacultura (Pl-x 289/2013) (rămasă pentru votul final)
  10   Propunerea legislativă privind constituirea și funcționarea infrastructurilor de afaceri (Pl-x 329/2013) (retrimisă comisiei)
  11   Dezbaterea Propunerii legislative privind acordarea gratuită de ajutoare alimentare provenite din stocurile de intervenție comunitare categoriilor de persoane cele mai defavorizate din România (Pl-x 356/2013) (rămasă pentru votul final)
  12   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea art.48 din Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali (PL-x 334/2011);
- Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art.48 din Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali (PL-x 339/2011) (rămase pentru votul final)
  13   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 359/2013) (rămasă pentru votul final)
  14   Dezbaterea Propunerii legislative de completare și modificare a articolului 56 alineatul (5) din Legea nr.283/2010, privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 411/2013) (rămasă pentru votul final)
  15   Dezbateri asupra Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii 53/2003 modificată de Legea 40/2011 (Pl-x 410/2013) (retrimisă comisiei)
  16   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea pct.17 al alin.(1) al art.250 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (Pl-x 339/2013) (rămasă pentru votul final)
  17   Dezbateri asupra Propunerii legislative pentru modificarea și completarea art.8 din Legea nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate (Pl-x 331/2013) (retrimisă comisiei)
  18   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 328/2013) (rămasă pentru votul final)
  19   Dezbaterea Propunerii legislative privind abrogarea legii 220/2011 și modificarea legii 95/2006 (Pl-x 357/2013) (rămasă pentru votul final)
  20   Propunerea legislativă privind modificarea și completarea articolului 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.96 din 2002, privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat, modificat și completat (Pl-x 441/2013) (retrimisă comisiei)
  21   Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea Legii nr.107/1996, Legea Apelor cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 432/2013) (retrimisă comisiei)
  22   Dezbaterea Propunerii legislative privind unele măsuri de organizare și funcționare a activității Institutului Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Îmbunătățiri Funciare I.N.C.D.I.F. - "ISPIF" București (Pl-x 402/2013) (retrimisă comisiei)
  23   Propunerea legislativă privind aplicarea unor drepturi ale personalului diplomatic și consular (Pl-x 609/2011) (retrimisă comisiei)
  24   Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii (Pl-x 279/2013) (retrimisă comisiei)
  25   Dezbaterea Propunerii legislative privind încurajarea absolvenților sistemului de învățământ superior, subvenționat de către stat, de a activa în cadrul economiei autohtone (Pl-x 293/2013) (rămasă pentru votul final)
  26   Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea Legii nr.112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului (Pl-x 211/2013) (rămasă pentru votul final)
  27   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.275/2006 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal (Pl-x 124/2013) (rămasă pentru votul final)
  28   Dezbaterea Propunerii legislative - Legea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniu (Pl-x 285/2013) (rămasă pentru votul final)
  29   Dezbaterea Propunerii legislative privind colectarea datelor personale ale utilizatorilor serviciilor de tip Prepay (Pl-x 361/2013) (rămasă pentru votul final)
  30   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea articolului 22 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale (Pl-x 510/2013) (rămasă pentru votul final)
  31   Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale (Pl-x 505/2013) (retrimisă comisiei)
  32   Dezbaterea Propunerii legislative privind scutirea angajatorilor de plata contribuțiilor sociale obligatorii (Pl-x 481/2013) (rămasă pentru votul final)
  33   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Ordonanței de Guvern nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată (Pl-x 470/2013) (rămasă pentru votul final)
  34   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 125/2011 privind Codul fiscal (Pl-x 468/2013) (rămasă pentru votul final)
  35   Propunerea legislativă pentru modificarea art.4 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 465/2013) (retrimisă comisiei)
  36   Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.44/1994, privind veteranii de război precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată (Pl-x 467/2013) (retrimisă comisiei)
  37   Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii (Pl-x 490/2013) (retrimisă comisiei)
  38   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea alineatului (1) al art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii (Pl-x 513/2013) (rămasă pentru votul final)
  39   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Ordonanței de Guvern nr.99/29.08.2000, privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată (Pl-x 466/2013) (rămasă pentru votul final)
  40   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ (Pl-x 489/2013) (rămasă pentru votul final)
  41   Propunerea legislativă privind îmbunătățirea mediului prin dezvoltarea mai multor spații verzi, "Un copac pentru fiecare copil" (Pl-x 435/2013) (retrimisă comisiei)
  42   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii 248/2005 privind libera circulație a cetățenilor români în străinătate, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 561/2010) (rămasă pentru votul final)
  43   Dezbaterea Propunerii legislative privind înființarea Registrului Industriilor Alimentare (Pl-x 400/2013) (rămasă pentru votul final)
  44   Dezbaterea Propunerii legislative privind Statutul interpretului în limbaj mimico-gestual (Pl-x 494/2013) (rămasă pentru votul final)
  45   Dezbaterea Propunerii legislative pentru susținerea creșterii natalității (Pl-x 439/2013) (rămasă pentru votul final)
  46   Primirea de răspunsuri la întrebările adresate membrilor Guvernului.
   46.1  Tinel Gheorghe
   46.2  Florin-Costin Pâslaru
  47   Prezentarea pe scurt de către deputați a interpelărilor adresate membrilor Guvernului.
   47.1  Liliana Mincă

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 6 december 2023, 19:05
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro