Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 2, 2014
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.65/10-06-2014
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
29-11-2023
28-11-2023 (joint)
27-11-2023
22-11-2023
21-11-2023
20-11-2023
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2014 > 02-06-2014 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 2, 2014

  1   Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților.
  2   Informare privind activarea doamnei deputat Marioara Nistor și a domnului deputat Adrian-Nicolae Diaconu în cadrul UNPR, aparținând Grupului parlamentar al PSD.
  3   Informare privind activarea domnului deputat Mircia Munteanu în cadrul Grupului parlamentar al PSD.
  4   Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Pentru o renaștere industrială europeană COM (2014)14 (PHCD 27/2014). (rămas pentru votul final)
  5   Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Comitetul Economic și Social European : O viziune a pieței interne a produselor industriale COM (2014)25 (PHCD 28/2014). (rămas pentru votul final)
  6   Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (PH CD 29/2014). (rămas pentru votul final)
  7   Propuneri legislative adoptate ca urmare a depășirii termenului constituțional:
- Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale (Pl-x 180/2014). (adoptată ca urmare a depășirii termenului constituțional)
- Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii Educației Naționale nr.1/2011 (Pl-x 181/2014). (adoptată ca urmare a depășirii termenului constituțional)
- Propunerea legislativă privind schimbarea denumirii satului Răcarii de Jos, comuna Brădești, județul Dolj, în Răcari (Pl-x 182/2014). (adoptată ca urmare a depășirii termenului constituțional)
  8   Dezbaterea Propunerii legislative privind carnetul de sănătate al copilului (Pl-x 245/2014). (rămasă pentru votul final)
  9   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia (Pl-x 485/2013). (rămasă pentru votul final)
  10   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.148/2000 privind publicitatea (Pl-x 94/2014). (rămasă pentru votul final)
  11   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art.51 alin.(3) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice (PL-x 619/2010). (rămas pentru votul final)
  12   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea art.15 din Legea nr.24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din zonele urbane (PL-x 459/2013). (rămas pentru votul final)
  13   Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România (PL-x 167/2010). (retrimis comisiei)
  14   Dezbateri asupra Proiectului de Lege privind exercitarea profesiei de bonă (PL-x 75/2014). (retrimis comisiei)
  15   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.9 din Legea nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice (PL-x 522/2013). (rămas pentru votul final)
  16   Dezbaterea Proiectului de Lege privind ziua liberă pentru îngrijirea sănătății copilului (PL-x 576/2013). (rămas pentru votul final)
  17   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (PL-x 226/2013). (rămas pentru votul final)
  18   Dezbaterea Proiectului de Lege privind declararea zilei de 11 octombrie - Ziua Școlii Ardelene (PL-x 525/2013). (rămas pentru votul final)
  19   Proiectul de Lege privind instituirea zilei de 14 noiembrie ca Ziua Dobrogei (PL-x 518/2013). (retrimis comisiei)
  20   Dezbaterea Proiectului de Lege privind declararea comunei Șepreuș, județul Arad, localitate-martir a luptei anticomuniste (PL-x 124/2012). (rămas pentru votul final)
  21   Proiectul de Lege privind stabilirea plății unor despăgubiri în sarcina persoanelor condamnate definitiv pentru săvârșirea unor fapte împotriva persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată la data de 6 martie 1945 (PL-x 548/2013). (retrimis comisiei)
  22   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.69/2000 privind educația fizică și sportul (PL-x 724/2011). (rămas pentru votul final)
  23   Primirea de răspunsuri la întrebările adresate primului-ministru și membrilor Guvernului.
   23.1  Vasile Horga

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 30 november 2023, 10:01
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro