Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 10, 2014
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.69/17-06-2014
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
29-11-2023
28-11-2023 (joint)
27-11-2023
22-11-2023
21-11-2023
20-11-2023
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2014 > 10-06-2014 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 10, 2014

  1   Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților.
  2   Prezentarea raportului Comisiei de validare cu privire la validarea unor mandate de deputat. (rămas pentru votul final)
  3   Prezentarea Proiectului de Hotărâre privind vacantarea unui loc de deputat (PH CD 31/2014). (rămas pentru votul final)
  4   Prezentarea Proiectului de Hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (PH CD 30/2014). (rămas pentru votul final)
  5   Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Bilanțul Strategic Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii COM (2014) 130 (PH CD 32/2014). (rămas pentru votul final)
  6   Prezentarea Proiectului de Hotărâre privind participarea Camerei Deputaților la bugetul Adunării Interparlamentare a Ortodoxiei (PH CD 33/2014). (rămas pentru votul final)
  7   Aprobarea unei modificări a ordinii de zi.
  8   Dezbaterea Proiectului de Lege privind măsuri de reglementare a depozitării semințelor de consum și a regimului certificatelor de depozit pentru acestea (PL-x 164/2014). (rămas pentru votul final)
  9   Dezbaterea Proiectului de Lege privind ratificarea Scrisorii de intenție semnată de autoritățile române la București, la 5 martie 2014, aprobată prin Decizia Consiliului Directorilor Executivi ai Fondului Monetar Internațional din 26 martie 2014 (PL-x 264/2014). (rămas pentru votul final)
  10   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situațiilor de urgență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență (PL-x 139/2014). (rămas pentru votul final)
  11   Aprobarea modificării ordinii de zi.
  12   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea articolului 356 alineatul (3) din Legea Educației Naționale nr.1/2011 (Pl-x 222/2014). (rămasă pentru votul final)
  13   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.29/1997 privind Codul aerian civil (PL-x 550/2013). (rămas pentru votul final)
  14   Propunerea legislativă privind exonerarea de la plată a unor sume de către personalul plătit din fonduri publice (Pl-x 528/2013). (retrimisă comisiei)
  15   Primirea de răspunsuri la întrebările adresate membrilor Guvernului.
  16   Prezentarea pe scurt de către deputați a interpelărilor adresate membrilor Guvernului.
   16.1  Dan Coriolan Simedru
   16.2  Aurelian Mihai
   16.3  Maria-Andreea Paul

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 2 december 2023, 6:52
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro