Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of December 8, 2014
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.125/16-12-2014
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
05-12-2023
04-12-2023 (joint)
04-12-2023
28-11-2023 (joint)
22-11-2023
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2014 > 08-12-2014 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of December 8, 2014

  1   Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților.
  2   Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2014 pentru modificarea și completarea art.13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice (PL-x 464/2014) (aprobarea cererii de retrimitere la comisie și de desfășurare a lucrărilor comisiei în paralel cu plenul).
  3   Informare cu privire la demararea procedurilor de înființare a unei comisii de anchetă parlamentară.
  4   Informare din partea Președintelui României cu privire la aprobarea propunerilor prim-ministrului Guvernului României referitoare la participarea României cu forțe armate, în anul 2015, la misiuni în afara teritoriul statului român, precum și suplimentarea forțelor și mijloacelor Armatei României la misiunea NATO Resolute Support din Afganistan, cu până la 450 militari, stabilind pentru aceasta un plafon maxim de 650 de militari.
  5   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Pl-x 676/2013) (rămasă pentru votul final).
  6   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Pl-x 621/2013) (rămasă pentru votul final).
  7   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea alin.(11) al art.87 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Pl-x 611/2013) (rămasă pentru votul final).
  8   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Ordonanței de Guvern nr.20/18 august 1997 (Pl-x 602/2013) (rămasă pentru votul final).
  9   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea alin.(1) al art.11 din Legea nr.107/1996 - Legea apelor (Pl-x 596/2013) (rămasă pentru votul final).
  10   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal (Pl-x 61/2014) (rămasă pentru votul final).
  11   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții în vederea acoperirii contribuției bugetului de stat la Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), semnat la București, la 24 decembrie 2013 și a amendamentului convenit prin Contractul de finanțare amendat și reconfirmat semnat la București, la 16 mai 2014, la Contractul de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții, în vederea acoperirii contribuției bugetului de stat la Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) semnat la București, la 24 decembrie 2013 (PL-x 529 /2014) (rămas pentru votul final).
  12   Dezbaterea Propunerii legislative privind educația prin sport (Pl-x 30/2014) (rămasă pentru votul final).
  13   Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii nr.188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I-a nr.365 din 29 mai 2007 (Pl-x 464/2013) (rămasă pentru votul final).
  14   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2014 pentru modificarea și completarea art.13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice (PL-x 464/2014) (rămas pentru votul final).
  15   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului (Pl-x 437/2013) (rămasă pentru votul final).
  16   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali (Pl-x 57/2014) (rămasă pentru votul final).
  17   Proiectul de Lege pentru completarea art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică (PL-x 429/2013) (retrimis comisiilor).
  18   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea art.313 din Legea nr.95/2006, cu privire la recuperarea unor sume bănești de la persoanele care aduc daune sănătății altor persoane (Pl-x 560/2013) (rămasă pentru votul final).
  19   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.194/7 noiembrie 2011 privind combaterea operațiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive (Pl-x 668/2013) (rămasă pentru votul final).
  20   Dezbaterea Propunerii legislative privind exploatarea resurselor naturale cu conținuturi de metale prețioase ale României (Pl-x 608/2013) (rămasă pentru votul final).
  21   Propunerea legislativă privind economia socială (Pl-x 25/2014) (retrimisa comisiilor).
  22   Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate (Pl-x 82/2014) (retrimisa comisiilor).
  23   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 563/2013) (rămasă pentru votul final).
  24   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art.2 din Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală (Pl-x 484/2013) (rămasă pentru votul final).
  25   Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(5) al art.41 din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată (Pl-x 475/2013) (retrimisa comisiei).
  26   Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 60/2014) (retrimisa comisiei).
  27   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art.83 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 79/2014) (rămasă pentru votul final).
  28   Dezbaterea Propunerii legislative privind egalitatea în drepturi a cetățenilor români aparținând majorității cu cetățenii români aparținând minorităților etnice (Pl-x 106/2014) (rămasă pentru votul final).
  29   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.154 din 28 septembrie 2012 privind regimul infrastructurii rețelelor de comunicații electronice (Pl-x 108/2014) (rămasă pentru votul final).
  30   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art.II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.14/2003 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.142/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției SAPARD pentru implementarea tehnică și financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură și dezvoltare rurală (Pl-x 44/2014) (rămasă pentru votul final).
  31   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe filiera cerealelor și a produselor procesate din cereale (Pl-x 46/2014) (rămasă pentru votul final).
  32   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe în școli (Pl-x 41/2014) (rămasă pentru votul final).
  33   Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea alin.(2) al art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli (Pl-x 338/2013) (rămasă pentru votul final).
  34   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea alin.(4) al art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare (Pl-x 43/2014) (rămasă pentru votul final).
  35   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea art.10 din Legea nr.458/2002 privind calitatea apei potabile (PL-x 451/2013) (rămas pentru votul final).
  36   Dezbaterea Propunerii legislative privind cartela de acces în instituțiile de învățământ și sanitare (Pl-x 52/2014) (rămasă pentru votul final).
  37   Primirea de răspunsuri la întrebările adresate membrilor Guvernului.
  38   Prezentarea pe scurt de către deputați a interpelărilor adresate membrilor Guvernului
   38.1  Aurelian Mihai

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 6 december 2023, 19:25
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro