Plen
Ședința Camerei Deputaților din 21 octombrie 2015
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.186/29-10-2015
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
09-06-2021 (comună)
11-05-2021
Arhiva video:2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2015 > 21-10-2015 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 21 octombrie 2015

  1   Aprobarea suplimentării ordinii de zi.
  2   Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Planul de acțiune al UE împotriva introducerii ilegale de migranți (2015 - 2020) - COM(2015)285 (PH CD 86/2015). (rămas pentru votul final)
  3   Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui mecanism de transfer în situații de criză și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 604/2013 de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentare într-unul din statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid - COM(2015)450 (PH CD 87/2015). (rămas pentru votul final)
  4   Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Decizie a Consiliului de instituire a unor măsuri provizorii în domeniul protecției internaționale în beneficiul Italiei, Greciei și Ungariei COM(2015)451 (PH CD 88/2015). (rămas pentru votul final)
  5   Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de constituire a unei liste comune la nivelul UE a țărilor de origine sigure în sensul Directivei 2013/32/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind procedurile comune de acordare și retragere a protecției internaționale, precum și de modificare a Directivei 2013/32/UE COM(2015)452 (PH CD 89/2015). (rămas pentru votul final)
  6   Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - Planul de acțiune al UE privind returnarea - COM(2015)453 (PH CD 90/2015). (rămas pentru votul final)
  7   Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind normele referitoare la achizițiile publice în legătură cu actuala criză în materie de azil - COM(2015)454 (PH CD 91/2015). (rămas pentru votul final)
  8   Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European și Consiliu: Identificarea de soluții la criza refugiaților din Europa: rolul acțiunii externe a UE - JOIN(2015)40 (PH CD 92/2015). (rămas pentru votul final)
  9   Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind alegerea unui vicepreședinte al Camerei Deputaților (PH CD 85/2015). (rămas pentru votul final)
  10   Dezbaterea Proiectului de Lege privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor provenite din ambalaje (PL-x 566/2015). (rămas pentru votul final)
  11   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării" (PL-x 513/2015). (rămas pentru votul final)
  12   Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (Pl-x 448/2015). (adoptată ca urmare a depășirii termenului constituțional)
  13   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Republica Albania în domeniul securității sociale, semnat la București, la 27 februarie 2015 (PL-x 596/2015). (rămas pentru votul final)
  14   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 176 din 1 septembrie 2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice (Pl-x 543/2015). (rămasă pentru votul final)
  15   Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru modificarea și completarea Legii dialogului social nr. 62/2011 (PL-x 460/2013/2015). (rămasă pentru votul final)
  16   Reexaminarea Legii pentru modificarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 442 din 10 iunie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 526 din 15 iulie 2015 (PL-x 463/2013/2015). (rămasă pentru votul final)
  17   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul meteorologiei (PL-x 607/2015). (rămas pentru votul final)
  18   Proiectul de Lege privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 (PL-x 320/2015). (retrimis comisiilor)
  19   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente (PL-x 444/2014). (rămas pentru votul final)
  20   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 37/2015 privind clasificarea fermelor și exploatațiilor agricole (PL-x 549/2015). (rămas pentru votul final)
  21   Dezbaterea Proiectului de Lege privind reglementarea marketingului substituenților de lapte matern (PL-x 734/2011). (rămas pentru votul final)
  22   Dezbaterea Proiectului de Lege privind contribuția României la finanțarea fondului Poverty Reduction and Growth Trust (PL-x 609/2015). (rămas pentru votul final)
  23   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii apiculturii nr. 383/2013 (PL-x 459/2015); Propunerii legislative pentru completarea art.13 din Legea apiculturii nr. 383/2014 (Pl-x 279/2015); Proiectului de Lege pentru modificarea Legii apiculturii nr. 383/2013 (PL-x 171/2015). (rămase pentru votul final)
  24   Raportul privind condițiile de detenție în unitățile de penitenciar din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor. (amânat)
  25   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (PL-x 622/2015). (rămas pentru votul final)
  26   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art. 10 din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari (PL-x 269/2014). (rămas pentru votul final)
  27   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 379/2003 privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război (PL-x 632/2015). (rămas pentru votul final)
  28   Propunerea legislativă privind înființarea Muzeului Ororilor Comunismului în România (Pl-x 582/2015). (retrimisă comisiei)
  29   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Codului penal al României și a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal (Pl-x 431/2014). (rămasă pentru votul final)
  30   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Codului Penal (Pl-x 51/2013). (rămasă pentru votul final)
  31   Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr. 28 din 25 martie 1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale (Pl-x 165/2015). (retrimisă comisiei)
  32   Informare privind numirea domnului Radu Mihai Popa în calitatea de lider al Grupului parlamentar național democrat;
  33   Supunerea la votul final:
   33.1  Proiectul de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Planul de acțiune al UE împotriva introducerii ilegale de migranți (2015 - 2020) - COM(2015)285 (PH CD 86/2015). (adoptat)
   33.2  Proiectul de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui mecanism de transfer în situații de criză și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 604/2013 de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentare într-unul din statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid - COM(2015)450 (PH CD 87/2015). (adoptat)
   33.3  Proiectul de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Decizie a Consiliului de instituire a unor măsuri provizorii în domeniul protecției internaționale în beneficiul Italiei, Greciei și Ungariei COM(2015)451 (PH CD 88/2015). (adoptat)
   33.4  Proiectul de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de constituire a unei liste comune la nivelul UE a țărilor de origine sigure în sensul Directivei 2013/32/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind procedurile comune de acordare și retragere a protecției internaționale, precum și de modificare a Directivei 2013/32/UE COM(2015)452 (PH CD 89/2015). (adoptat)
   33.5  Proiectul de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - Planul de acțiune al UE privind returnarea - COM(2015)453 (PH CD 90/2015). (adoptat)
   33.6  Proiectul de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind normele referitoare la achizițiile publice în legătură cu actuala criză în materie de azil - COM(2015)454 (PH CD 91/2015). (adoptat)
   33.7  Proiectul de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European și Consiliu: Identificarea de soluții la criza refugiaților din Europa: rolul acțiunii externe a UE - JOIN(2015)40 (PH CD 92/2015). (adoptat)
   33.8  Proiectul de Lege privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje (PL-x 566/2015). (adoptat)
   33.9  Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării " (PL-x 513/2015). (adoptat)
   33.10  Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Republica Albania în domeniul securității sociale, semnat la București, la 27 februarie 2015 (PL-x 596/2015). (adoptat)
   33.11  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul meteorologiei (PL-x 607/2015). (adoptat)
   33.12  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente (PL-x 444/2014. (adoptat)
   33.13  Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 37/2015 privind clasificarea fermelor și exploatațiilor agricole (PL-x 549/2015). (adoptat)
   33.14  Proiectul de Lege privind reglementarea marketingului înlocuitorilor laptelui matern (PL-x 734/2011). (adoptat)
   33.15  Proiectul de Lege privind contribuția României la finanțarea fondului Poverty Reduction and Growth Trust (PL-x 609/2015). (adoptat)
   33.16  Proiectul de Lege pentru modificarea Legii apiculturii nr. 383/2013 (PL-x 459/2015). (adoptat)
   33.17  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (PL-x 622/2015). (adoptat)
   33.18  Proiectul de Lege pentru completarea art.10 din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari (PL-x 269/2014). (adoptat)
   33.19  Propunerea legislativă pentru completarea art. 13 din Legea apiculturii nr. 383/2014 (Pl-x 279/2015). (respinsă)
   33.20  Proiectul de Lege pentru modificarea Legii apiculturii nr. 383/2013 (PL-x 171/2015). (respins)
   33.21  Legea pentru modificarea și completarea Legii dialogului social nr. 62/2011, reexaminată la cererea Președintelui României (PL-x 460/2013/2015). (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptare)
   33.22  Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, reexaminată ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 442 din 10 iunie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.526 din 15 iulie 2015 (PL-x 463/2013/2015). (adoptată legea)
   33.23  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 379/2003 privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război (PL-x 632/2015). (adoptat)
   33.24  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 176 din 1 septembrie 2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice (Pl-x 543/2015). (respinsă)
   33.25  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Codului penal al României și a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal (Pl-x 431/2014). (respinsă)
   33.26  Propunerea legislativă pentru modificarea Codului Penal (Pl-x 51/2013). (respinsă)
   33.27  Proiectul de Hotărâre privind alegerea unui vicepreședinte al Camerei Deputaților (PH CD 85/2015). (Vot secret cu bile.) (adoptat)
  34   Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de sesizare a Curții Constituționale, a Legii privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje (PL-x 566/2015), adoptată în procedură de urgență.

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti vineri, 27 ianuarie 2023, 3:47
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro