Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of October 14, 2020
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.117/26-10-2020

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
05-12-2023
04-12-2023 (joint)
28-11-2023 (joint)
22-11-2023
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2020 > 14-10-2020 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of October 14, 2020

  1   Aprobarea suplimentării ordinii de zi.
  2   Aprobarea modificării ordinii de zi.
  3   Un gând de rugăciune către Sfânta Parascheva, prezentat de domnul deputat Iulian Iancu.
  4   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 56/2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul București (PL-x 11/2020) (rămas pentru votul final).
  5   Păstrarea unui moment de reculegere în memoria victimelor de la clubul Colectiv.
  6   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal (PL-x 625/2020) (rămas pentru votul final).
  7   Dezbaterea Proiectului de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 166/2020 pentru modificarea Legii nr. 173/2020 privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naționale în activitatea economică (PL-x 624/2020) (rămas pentru votul final).
  8   Aprobarea prelungirii programului de lucru.
  9   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea art. 1 din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional, desfășurate de zilieri (PL-x 431/2020) (rămas pentru votul final).
  10   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 4/2018 pentru modificarea și completarea Legii farmaciei nr. 266/2008 (PL-x 579/2018) (rămas pentru votul final).
  11   Dezbaterea Proiectului de Lege privind suplimentele alimentare (PL-x 468/2012) (rămas pentru votul final).
  12   Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (PHCD 51/2020) (rămas pentru votul final).
  13   Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind vacantarea unui loc de deputat (ca urmare a demisiei doamnei deputat Olguța Vasilescu) (PHCD 50/2020) (rămas pentru votul final).
  14   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art. 33 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (PL-x 428/2018) (rămas pentru votul final).
  15   Supunerea la votul final:
   15.1  Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (PHCD 51/2020) (adoptat prin vot electronic la distanță);
   15.2  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 56/2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul București (PL-x 11/2020) (adoptat prin vot electronic la distanță);
   15.3  Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (PL-x 625/2020) (adoptat prin vot electronic la distanță);
   15.4  Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 166/2020 pentru modificarea Legii nr. 173/2020 privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naționale în activitatea economică (PL-x 624/2020) (adoptat prin vot electronic la distanță);
   15.5  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art. 1 din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri (PL-x 431/2020) (adoptat prin vot electronic la distanță);
   15.6  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 4/2018 pentru modificarea și completarea Legii farmaciei nr. 266/2008 (PL-x 579/2018) (adoptat prin vot electronic la distanță);
   15.7  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (PL-x 428/2018) (adoptat prin vot electronic la distanță);
   15.8  Proiectul de Hotărâre privind vacantarea unui loc de deputat (ca urmare a demisiei doamnei deputat Olguța Vasilescu) (PHCD 50/2020) (adoptat prin vot electronic la distanță).
  16   Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de sesizare a Curții Constituționale, a următoarelor legi:
  Legea pentru modificarea Legii nr. 78/2018 privind exonerarea personalului plătit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentând venituri de natură salarială (PL-x 606/2020; adoptată în procedură de urgență);
  Legea privind acordarea unui stimulent de risc pentru personalul din învățământ în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 (PL-x 590/2020; adoptată în procedură de urgență);
  Legea pentru completarea Legii asistenței sociale nr. 292/2011 (PL-x 175/2020; adoptată în procedură de drept comun);
  Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților (PL-x 668/2018; adoptată în procedură de drept comun);
  Legea pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri (PL-x 615/2020; adoptată în procedură de drept comun);
  Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate (PL-x 557/2020; adoptată în procedură de urgență);
  Legea pentru modificarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă (PL-x 453/2020; adoptată în procedură de drept comun);
  Legea pentru modificarea art. 199 alin. (2) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal (PL-x 103/2018; adoptată în procedură de drept comun);
  Legea pentru completarea Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat (PL-x 522/2019; adoptată în procedură de drept comun);
  Legea pentru modificarea art. 65 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x 657/2018; adoptată în procedură de drept comun);
  Legea pentru stimularea producătorilor agricoli care comercializează produsele agricole primare, produse pescărești și de acvacultură (PL-x 447/2019; adoptată în procedură de drept comun);
  Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul penal în vederea transpunerii unor directive ale Uniunii Europene (PL-x 537/2017; adoptată în procedură de urgență);
  Legea pentru modificarea art. 27 alin. (23) lit. a) din Legea fondului funciar nr. 18/1991 (PL-x 351/2019; adoptată în procedură de drept comun);
  Legea pentru modificarea art. 28 alin. (2) din Legea contabilității nr. 82/1991 (PL-x 598/2020; adoptată în procedură de drept comun);
  Legea pentru completarea art. 38 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (PL-x 371/2020; adoptată în procedură de urgență);
  Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor (PL-x 410/2020; adoptată în procedură de urgență);
  Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (PL-x 198/2019; adoptată în procedură de drept comun);
  Legea privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului, în domeniul public al orașului Odobești, județul Vrancea (PL-x 612/2020; adoptată în procedură de drept comun);
  Legea pentru aprobarea plății cotizației anuale în vederea participării Poliției Române la Rețeaua Polițiilor Rutiere din Europa - TISPOL, precum și pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte (PL-x 338/2019; adoptată în procedură de drept comun);
  Legea pentru modificarea alin. (1) al art. 459 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (PL-x 600/2020; adoptată în procedură de drept comun);
  Legea pentru modificarea și completarea art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 56/2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul București (PL-x 11/2020; adoptată în procedură de drept comun);
  Legea pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (PL-x 625/2020; adoptată în procedură de urgență);
  Legea privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 166/2020 pentru modificarea Legii nr. 173/2020 privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naționale în activitatea economică (PL-x 624/2020; adoptată în procedură de urgență);
  Legea pentru modificarea și completarea art. 1 din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri (PL-x 431/2020; adoptată în procedură de drept comun);
  Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 4/2018 pentru modificarea și completarea Legii farmaciei nr. 266/2008 (PL-x 579/2018; adoptată în procedură de drept comun);
  Legea pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (PL-x 428/2018; adoptată în procedură de drept comun).

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie vendredi, 8 décembre 2023, 7:52
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro