Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of February 2, 2022
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.11/11-02-2022

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
05-12-2023
28-11-2023 (joint)
22-11-2023
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2022 > 02-02-2022 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 2, 2022

  1   Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaților.
  2   Retrimiteri la comisii:
- Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 584/2017) (retrimis comisiei).
- Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor și Fondul de garantare a depozitelor bancare (PL-x 543/2021) (retrimis comisiei).
  3   Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaților (PHCD 2/2022) (rămas pentru votul final).
  4   Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Camerei Deputaților nr. 42/2018 privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții ale serviciilor Camerei Deputaților, cu modificările și completările ulterioare (PHCD 3/2022) (rămas pentru votul final).
  5   Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (PHCD 4/2022) (rămas pentru votul final).
  6   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 287/2009 privind Codul civil (PL-x 519/2019) (rămas pentru votul final).
  7   Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor Un plan de implementare strategic pentru conturarea unui set de acțiuni suplimentare de sprijinire a instalării rapide a infrastructurii pentru combustibili alternativi; COM (2021) 560 (PHCD 94/2021) (rămas pentru votul final).
  8   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea plății cotizației anuale în vederea participării Jandarmeriei Române la Comisia Internațională de Salvare Alpină, precum și pentru completarea Anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte (PL-x 335/2021) (rămas pentru votul final).
  9   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, pentru modificarea art. 43 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, precum și pentru modificarea art. 45 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale (PL-x 435/2018) (rămas pentru votul final).
  10   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2018 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2011 pentru aprobarea organizării unor acțiuni de informare și promovare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale, în plan intern și internațional (PL-x 581/2018) (rămas pentru votul final).
  11   Reexaminarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2020 privind modificarea și completarea art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 646 din 24 septembrie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1197 din 9 decembrie 2020 (PL-x 347/2020/2021) (rămasă pentru votul final).
  12   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art. 87 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Pl-x 496/2017) (rămasă pentru votul final).
  13   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2021 privind prorogarea termenelor prevăzute la art. II pct. 9 și art. III din Legea nr. 295/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare (PL-x 332/2021) (rămas pentru votul final).
  14   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2021 privind unele măsuri fiscale (PL-x 208/2021) (rămas pentru votul final).
  15   Aprobarea suplimentării ordinii de zi.
  16   Dezbaterea Proiectul de Lege pentru modificarea art. 116 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe (PL-x 57/2020) (rămas pentru votul final).
  17   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2021 pentru modificarea Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale (PL-x 348/2021) (rămas pentru votul final).
  18   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2021 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovin, în anul 2021, în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 (PL-x 351/2021) (rămas pentru votul final).
  19   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate (PL-x 440/2021) (rămas pentru votul final).
  20   Prezentarea Raportului privind desemnarea reprezentantului Parlamentului României, Camera Deputaților, în cadrul Consiliului de coordonare al Institutului Național de Administrație.
Dezbaterea Proiectului de Hotarâre privind desemnarea unui membru titular si a unui membru supleant în Consiliul de coordonare care functioneaza pe lânga Institutul National de Administratie (PH CD 5/2022) (ramas pentru votul final).
  21   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2021 privind reglementarea unor măsuri pentru valorificarea dozelor de vaccin împotriva COVID-19, achiziționate de către statul român prin Ministerul Sănătății (PL-x 331/2021) (rămas pentru votul final).
  22   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare (PL-x 108/2020) (rămas pentru votul final).
  23   Reexaminarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 647 din 24 septembrie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1014 din 2 noiembrie 2020 (PL-x 351/2020/2021) (rămasă pentru votul final).
  24   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2021 privind acordarea de sprijin și asistență de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite (PL-x 420/2021) (rămas pentru votul final).
  25   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 191/2020 pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor documente prevăzute în sarcina asociațiilor și fundațiilor, precum și a persoanelor juridice înregistrate în registrul comerțului (PL-x 30/2021) (rămas pentru votul final).
  26   Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 574/2021) (adoptat ca urmare a depășirii termenului constituțional).
  27   Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ (Pl-x 344/2021) (adoptată ca urmare a depășirii termenului constituțional).
  28   Propunerea legislativă pentru completarea art. 61 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale (Pl-x 382/2021) (adoptată ca urmare a depășirii termenului constituțional).
  29   Propunerea legislativă privind modificarea art. 131 și art. 132 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară (Pl-x 381/2021) (adoptată ca urmare a depășirii termenului constituțional).
  30   Supunerea la votul final:
   30.1  Proiectul de Hotărâre privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaților (PHCD 2/2022) (adoptat);
   30.2  Proiectul de Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Camerei Deputaților nr. 42/2018 privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții ale serviciilor Camerei Deputaților, cu modificările și completările ulterioare (PHCD 3/2022) (aprobat);
   30.3  Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (PHCD 4/2022) (adoptat);
   30.4  Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor Un plan de implementare strategic pentru conturarea unui set de acțiuni suplimentare de sprijinire a instalării rapide a infrastructurii pentru combustibili alternativi COM(2021) 560 (PHCD 94/2021) (adoptat);
   30.5  Proiectul de Hotărâre privind desemnarea unui membru titular și a unui membru supleant în Consiliul de coordonare care funcționează pe lângă Institutul Național de Administrație (PHCD 5/2022) (adoptat);
   30.6  Proiectul de Lege pentru aprobarea plății cotizației anuale în vederea participării Jandarmeriei Române la Comisia Internațională de Salvare Alpină, precum și pentru completarea Anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte (PL-x 335/2021) (adoptat);
   30.7  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente (PL-x 435/2018) (adoptat);
   30.8  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2018 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2011 pentru aprobarea organizării unor acțiuni de informare și promovare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale, în plan intern și internațional (PL-x 581/2018) (adoptat);
   30.9  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2020 privind modificarea și completarea art.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență, reexaminată ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 646 din 24 septembrie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1197 din 9 decembrie 2020 (PL-x 347/2020/2021) (adoptată);
   30.10  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2021 privind prorogarea termenelor prevăzute la art. II pct. 9 și art. III din Legea nr. 295/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare (PL-x 332/2021) (adoptat);
   30.11  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2021 privind unele măsuri fiscale (PL-x 208/2021) (adoptat);
   30.12  Proiectul de Lege pentru modificarea art. 116 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe (PL-x 57/2020) (adoptat);
   30.13  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2021 pentru modificarea Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale (PL-x 348/2021) (adoptat);
   30.14  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2021 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovin, în anul 2021, în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 (PL-x 351/2021) (adoptat);
   30.15  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2021 privind reglementarea unor măsuri pentru valorificarea dozelor de vaccin împotriva COVID-19, achiziționate de către statul român prin Ministerul Sănătății (PL-x 331/2021) (adoptat);
   30.16  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare (PL-x 108/2020) (adoptat);
   30.17  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, reexaminată ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 647 din 24 septembrie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1014 din 2 noiembrie 2020 (PL-x 351/2020/2021) (adoptată);
   30.18  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2021 privind acordarea de sprijin și asistență de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite (PL-x 420/2021) (adoptat);
   30.19  Propunerea legislativă pentru completarea art. 87 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Pl-x 496/2017) (adoptată);
   30.20  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate (PL-x 440/2021) (adoptat);
   30.21  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 191/2020 pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor documente prevăzute în sarcina asociațiilor și fundațiilor, precum și a persoanelor juridice înregistrate în registrul comerțului (PL-x 30/2021) (adoptat);
   30.22  Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 287/2009 privind Codul civil (PL-x 519/2019) (respins).

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 9 december 2023, 13:23
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro