Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 27, 2022
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.99/20-07-2022

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
29-11-2023
28-11-2023 (joint)
27-11-2023
22-11-2023
21-11-2023
20-11-2023
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2022 > 27-06-2022 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 27, 2022

  1   Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaților.
  2   Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenției privind Organizația Internațională de Asistență Maritimă pentru Navigație, deschisă spre semnare în perioada 27 ianuarie 2021 - 26 ianuarie 2022, semnată de România, la Paris, la 23 septembrie 2021 (PL-x 217/22) (adoptat ca urmare a depășirii termenului constituțional).
  3   Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2022 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 și prorogarea unor termene (PL-x 315/2022) (adoptat ca urmare a depășirii termenului constituțional).
  4   Informare privind încetarea activității doamnei deputat Oana-Alexandra Cambera în cadrul Grupului parlamentar al USR și activarea sa ca deputat neafiliat.
  5   Informare privind demisia domnului deputat Cristian-Paul Ichim din USR și din Grupul parlamentar al USR.
  6   Informare privind demisia domnului deputat Daniel-Liviu Toda din Grupul parlamentar al USR.
  7   Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.69/2020 pentru aprobarea componenței nominale a Comisiei de validare a mandatelor de deputat (PHCD 57/2022) (respinsă propunerea de scoatere de pe ordinea de zi).
  8   Informare privind demisia domnului deputat Tudor-Vlad Benga din USR și din Grupul parlamentar al USR și activarea sa ca deputat neafiliat.
  9   Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 69/2020 pentru aprobarea componenței nominale a Comisiei de validare a mandatelor de deputat (PHCD 57/2022) (rămas pentru votul final).
  10   Aprobarea solicitării Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare de a-și desfășura lucrările în paralel cu plenul.
  11   Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor Strategia UE pentru textile sustenabile și circulare COM(2022) 141 (PHCD 59/2022) (rămas pentru votul final).
  12   Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (PHCD 60/2022) (rămas pentru votul final).
  13   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență și a altor acte normative (PL-x 194/2022) (rămas pentru votul final).
  14   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul fondurilor europene (PL-x 261/2022) (rămas pentru votul final).
  15   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art. 183 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție și pentru dispunerea altor măsuri de transpunere a Directivei (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal (PL-x 195/2022) (rămas pentru votul final).
  16   Dezbaterea Proiectului de Lege privind stabilirea unor măsuri referitoare la executarea sancțiunilor contravenționale aplicate în temeiul art. 4 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România (PL-x 198/2022) (rămas pentru votul final).
  17   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne (PL-x 174/2022) (rămas pentru votul final).
  18   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative privind documentele de ședere eliberate cetățenilor Uniunii Europene și membrilor de familie ai acestora, precum și în domeniul străinilor (PL-x 279/2022) (rămas pentru votul final).
  19   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 (PL-x 149/2019) (rămas pentru votul final).
  20   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18 din 19 februarie 1991 (PL-x 531/2021) (rămas pentru votul final).
  21   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru modificarea Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, pentru modificarea Legii nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, precum și pentru modificarea art. 25 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora (PL-x 499/2021) (rămas pentru votul final).
  22   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice (PL-x 294/2022) (rămas pentru votul final).
  23   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2022 privind regimul de control al operațiunilor cu produse cu dublă utilizare (PL-x 257/2022) (rămas pentru votul final).
  24   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea articolului 363 alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ (Pl-x 175/2022) (rămasă pentru votul final).
  25   Prezentarea Raportul privind activitatea Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții pe semestrul II al anului 2021.
  26   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2020 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru modificarea și completarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 (PL-x 385/2020) (rămas pentru votul final).
  27   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2020 pentru implementarea unor măsuri de simplificare administrativă în domeniul protecției sociale, precum și pentru acordarea unor drepturi și beneficii de asistență socială în domeniile de activitate în care se mențin restricții (PL-x 426/2020) (rămas pentru votul final).
  28   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 198/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 (PL-x 37/2021) (rămas pentru votul final).
  29   Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de sesizare a Curții Constituționale, a Legii pentru realizarea capabilității operaționale aeriene de tranziție prevăzută în Concepția de realizare graduală a capabilității de apărare aeriană în cadrul programului "Avion multirol al Forțelor Aeriene" (PL-x 370/2022) (adoptată în procedură de urgență).

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 1 december 2023, 2:28
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro