Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of October 11, 2022
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.130/27-10-2022

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
05-12-2023
28-11-2023 (joint)
22-11-2023
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2022 > 11-10-2022 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of October 11, 2022

  1   Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților.
  2   Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 296/2004 privind Codul consumului (PL-x 194/2020) (retrimis comisiei).
  3   Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale și a Legii 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților (PL-x 535/2021);
Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente (Pl-x 480/2017) (retrimise Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și Comisiei juridice, de disciplină și imunități, și aprobarea desfășurării lucrărilor comisiilor în paralel cu plenul).
  4   Proiectul de Lege pentru denunțarea Acordului interguvernamental privind înființarea Băncii Internaționale de Investiții și a Statutului acesteia, semnate la Moscova, la 10 iulie 1970, și a Protocolului de modificare a Acordului privind înființarea Băncii Internaționale de Investiții și a Statutului acesteia, semnate la 10 iulie 1970, la Moscova, deschis spre semnare la 8 mai 2014, la Havana, și semnat de România la 1 iulie 2015, la Moscova (PL-x 369/2022) (adoptat ca urmare a depășirii termenului constituțional).
  5   Proiectul de Lege pentru denunțarea Convenției privind decontările multilaterale în ruble transferabile și organizarea Băncii Internaționale de Colaborare Economică, încheiată la Moscova, la 22 octombrie 1963, și a Protocolului semnat la Moscova, la 18 decembrie 1990, de modificare a Convenției privind decontările multilaterale în ruble transferabile și organizarea Băncii Internaționale de Cooperare Economică, precum și a Statutului acestei bănci (PL-x 368/2022) (adoptat ca urmare a depășirii termenului constituțional).
  6   Proiectul de Lege pentru ratificarea Tratatului între România și Guvernul Malaysiei privind extrădarea, semnat la Kuala Lumpur, la 6 decembrie 2021 (PL-x 340/2022) (adoptat ca urmare a depășirii termenului constituțional).
  7   Proiectul de Lege pentru ratificarea Tratatului între România și Guvernul Malaysiei privind asistența judiciară reciprocă în materie penală, semnat la Kuala Lumpur, la 6 decembrie 2021 (PL-x 341/2022) (adoptat ca urmare a depășirii termenului constituțional).
  8   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea și modificarea art. 65 din Legea educației naționale nr. 1/2011 (Pl-x 250/2022) (rămasă pentru votul final).
  9   Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea alin. (5) al art. 29 din Legea nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate (Pl-x 249/2022) (rămasă pentru votul final).
  10   Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - REPowerEU Plan COM (2022) 230 (PHCD 70/2022) (rămas pentru votul final).
  11   Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Sprijinirea și reconstrucția Ucrainei COM (2022) 233 (PHCD 71/2022) (rămas pentru votul final).
  12   Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comună către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind analiza deficitelor de investiții în domeniul apărării și calea de urmat JOIN(2022)24 (PHCD 73/2022) (rămas la votul final).
  13   Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (PHCD 72/2022) (rămas pentru votul final).
  14   Dezbaterea Propunerii legislative privind completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 (Pl-x 462/2022) (rămasă pentru votul final).
  15   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut - Proiectul privind reabilitarea patrimoniului construit și a clădirilor cu destinație culturală - dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Paris la 1 iunie 2022 și la București la 9 iunie 2022 (PL-x 477/2022) (rămas pentru votul final).
  16   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 369/2004 privind aplicarea Convenției asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii, adoptată la Haga, la 25 octombrie 1980, la care România a aderat prin Legea nr. 100/1992 (PL-x 484/2022) (rămas pentru votul final).
  17   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (PL-x 382/2022) (rămas pentru votul final).
  18   Dezbaterea Proiectului de Lege privind modificarea Legii nr. 307/2013 pentru ratificarea Convenției cu privire la construirea și exploatarea unui Centru de cercetare în domeniul antiprotonilor și al ionilor în Europa, semnată la Wiesbaden la 4 octombrie 2010 (PL-x 447/2022) (rămas pentru votul final).
  19   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale și a Legii 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților (PL-x 535/2021) (rămas pentru votul final).
  20   Aprobarea suplimentării ordinii de zi.
  21   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente (Pl-x 480/2017) (rămasă pentru votul final).
  22   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 3/2021 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul achizițiilor publice (PL-x 507/2021) (rămas pentru votul final).
  23   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Contractului de finanțare - Spitalul Regional de Urgență Craiova - dintre România și Banca Europeană de Investiții, semnat la București la 6 aprilie 2022 și la Luxemburg la 11 aprilie 2022 (PL-x 439/2022) (rămas pentru votul final).
  24   Supunerea la votul final:
   24.1  Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - REPowerEU Plan COM (2022) 230 (PHCD 70/2022) (adoptat);
   24.2  Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Sprijinirea și reconstrucția Ucrainei COM (2022) 233 (PHCD 71/2022) (adoptat);
   24.3  Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind analiza deficitelor de investiții în domeniul apărării și calea de urmat JOIN(2022)24 (PHCD 73/2022) (adoptat);
   24.4  Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (PHCD 72/2022) (adoptat);
   24.5  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 (Pl-x 462/2022) (adoptată);
   24.6  Proiectul de Lege pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut - Proiectul privind reabilitarea patrimoniului construit și a clădirilor cu destinație culturală - dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Paris la 1 iunie 2022 și la București la 9 iunie 2022 (PL-x 477/2022) (adoptat);
   24.7  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 369/2004 privind aplicarea Convenției asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii, adoptată la Haga la 25 octombrie 1980, la care România a aderat prin Legea nr. 100/1992 (PL-x 484/2022) (adoptat);
   24.8  Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (PL-x 382/2022) (adoptat);
   24.9  Proiectul de Lege privind modificarea Legii nr. 307/2013 pentru ratificarea Convenției cu privire la construirea și exploatarea unui Centru de cercetare în domeniul antiprotonilor și al ionilor în Europa, semnată la Wiesbaden la 4 octombrie 2010 (PL-x 447/2022) (adoptat);
   24.10  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 3/2021 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul achizițiilor publice (PL-x 507/2021) (adoptat);
   24.11  Proiectul de Lege pentru aprobarea Contractului de finanțare - Spitalul Regional de Urgență Craiova - dintre România și Banca Europeană de Investiții, semnat la București la 6 aprilie 2022 și la Luxemburg la 11 aprilie 2022 (PL-x 439/2022) (adoptat);
   24.12  Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali (PL-x 535/2021) (adoptat);
   24.13  Propunerea legislativă pentru modificarea art. 52 alin. (14) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente (Pl-x 480/2017) (adoptată);
   24.14  Propunerea legislativă privind modificarea alin. (5) al art. 29 din Legea nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate (Pl-x 249/2022) (respinsă).

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 9 december 2023, 14:21
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro