Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of December 19, 2022
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.4/09-01-2023

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
05-12-2023
28-11-2023 (joint)
22-11-2023
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2022 > 19-12-2022 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of December 19, 2022

  1   Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaților.
  2   Aprobarea suplimentării ordinii de zi.
  3   Păstrarea unui moment de reculegere în memoria lui Mircea Dușa, fost deputat, membru al Grupului parlamentar al PSD.
  4   Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - O nouă agendă europeană de inovare COM (2022) 332 (PHCD 86/2022) (rămas pentru votul final).
  5   Aprobarea suplimentării ordinii de zi.
  6   Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Recomandare a Consiliului privind consolidarea prevenirii prin depistare timpurie: O nouă abordare a UE privind screening-ul pentru depistarea cancerului, care o înlocuiește pe cea din Recomandarea 2003/878/CE a Consiliului COM (2022) 474 (PHCD 87/2022) (rămas pentru votul final).
  7   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000 (PL-x 661/2022) (rămas pentru votul final).
  8   Dezbaterea Proiectului de Lege privind dedicarea anului 2023 personalităților culturale Dimitrie Cantemir și Ciprian Porumbescu (PL-x 721/2022) (rămas pentru votul final).
  9   Dezbaterea Proiectului de Lege privind securitatea și apărarea cibernetică a României, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 773/2022) (rămas pentru votul final).
  10   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 (Pl-x 774/2022) (rămasă pentru votul final).
  11   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 675/2022) (rămasă pentru votul final).
  12   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii contabilității nr. 82/1991, precum și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscal (PL-x 739/2022) (rămas pentru votul final).
  13   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor (PL-x 417/2021) (rămas pentru votul final).
  14   Dezbaterea Propunerii legislative privind aprobarea procedurii de pregătire pentru reutilizare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, a cerințelor tehnice privind pregătirea pentru reutilizare și a cerințelor de raportare și monitorizare a echipamentelor electrice și electronice reutilizate (Pl-x 397/2022) (rămasă pentru votul final).
  15   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art. 11 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții (PL-x 375/2022) (rămas pentru votul final).
  16   Aprobarea prelungirii programului de lucru.
  17   Dezbaterea Proiectului de Lege privind plata unei contribuții financiare voluntare a României pentru susținerea Muzeului Victimelor Comunismului din Washington DC (PL-x 768/2022) (rămas pentru votul final).
  18   Aprobarea desfășurării lucrărilor Comisiei pentru industrii și servicii în paralel cu plenul, pentru întocmirea raportului asupra Propunerii legislative de modificare a Legii concurenței nr. 21 din 30 aprilie 1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.153 din 29 februarie 2016, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 582/2017).
  19   Dezbaterea Proiectului de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 165/2016 privind siguranța operațiunilor petroliere offshore (PL-x 263/2022) (rămas pentru votul final).
  20   Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 159/2022 pentru modificarea și completarea art. 84 din Legea educației naționale nr. 1/2011 (PL-x 723/2022) (adoptat ca urmare a depășirii termenului constituțional).
  21   Supunerea la votul final:
   21.1  Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - O nouă agendă europeană de inovare COM (2022)332 (PHCD 86/2022) (adoptat);
   21.2  Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Recomandare a Consiliului privind consolidarea prevenirii prin depistare timpurie: O nouă abordare a UE privind screening-ul pentru depistarea cancerului care o înlocuiește pe cea din Recomandarea 2003/878/CE a Consiliului COM (2022) 474 (PHCD 87/2022) (adoptat);
   21.3  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000 (PL-x 661/2022) (adoptat);
   21.4  Proiectul de Lege privind instituirea anului 2023 ca "Anul cultural Dimitrie Cantemir și Ciprian Porumbescu" (PL-x 721/2022) (adoptat);
   21.5  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 675/2022) (adoptată);
   21.6  Proiectul de Lege pentru modificarea Legii contabilității nr. 82/1991, precum și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscal (PL-x 739/2022) (adoptat);
   21.7  Propunerea legislativă privind aprobarea procedurii de pregătire pentru reutilizare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, a cerințelor tehnice privind pregătirea pentru reutilizare și a cerințelor de raportare și monitorizare a echipamentelor electrice și electronice reutilizate (Pl-x 397/2022) (adoptată);
   21.8  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții (PL-x 375/2022) (adoptat);
   21.9  Proiectul de Lege privind plata unei contribuții financiare voluntare a României pentru susținerea Muzeului Victimelor Comunismului din Washington DC (PL-x 768/2022) (adoptat);
   21.10  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 165/2016 privind siguranța operațiunilor petroliere offshore (PL-x 263/2022) (adoptat);
   21.11  Proiectul de Lege privind securitatea și apărarea cibernetică a României, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 773/2022) (adoptat);
   21.12  Propunerea legislativă pentru modificarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 (Pl-x 774/2022) (adoptată);
   21.13  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor (PL-x 417/2021) (adoptat).

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie samedi, 9 décembre 2023, 7:56
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro