Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of April 24, 2023
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.62/15-05-2023

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
05-12-2023
28-11-2023 (joint)
22-11-2023
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2023 > 24-04-2023 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of April 24, 2023

  1   Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaților.
  2   Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (PHCD 22/2023) (rămas pentru votul final).
  3   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 101/2021 pentru modificarea art. 5 pct. IV4 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat (PL-x 462/2021) (rămas pentru votul final).
  4   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor (PL-x 603/2022) (rămas pentru votul final).
  5   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003 (PL-x 156/2023) (rămas pentru votul final).
  6   Dezbaterea Proiectului de Lege privind completarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale (PL-x 142/2023) (rămas pentru votul final).
  7   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale (PL-x 535/2022) (rămas pentru votul final).
  8   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului cuprinzător privind transportul aerian dintre statele membre ale Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est și Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, semnat la Bali - Indonezia, la 17 octombrie 2022 (PL-x 125/2023) (rămas pentru votul final).
  9   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2022 pentru modificarea și completarea art. 19 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență (PL-x 732/2022) (rămas pentru votul final).
  10   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea desfășurării activității în calitate de asistent maternal profesionist, asistent personal al persoanei cu handicap grav și asistent personal profesionist (PL-x 373/2021) (rămas pentru votul final).
  11   Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor Revizuirea planului de acțiune al UE în materie de combatere a traficului cu specii sălbatice de faună și floră COM (2022) 581 (PHCD 13/2023) (rămas pentru votul final).
  12   Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind progresele înregistrate în direcția realizării Spațiului european al educației COM (2022) 700 (PHCD 14/2023) (rămas pentru votul final).
  13   Primirea de răspunsuri la interpelările adresate membrilor Guvernului.
   13.1  Ilie Toma

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie lundi, 11 décembre 2023, 2:19
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro